Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

5289 Sayılı Kamu Görevlilerine Derece Verilmesi Kanunu » Etkin Patent 5289 Sayılı Kamu Görevlilerine Derece Verilmesi Kanunu
5289 Sayılı Kamu Görevlilerine Derece Verilmesi Kanunu

5289 Sayılı Kamu Görevlilerine Derece Verilmesi Kanunu

Ana Kategori : Blog, Kategori : Kanun
5289 Sayılı Kamu Görevlilerine Derece Verilmesi Kanunu 5289 Sayılı Kamu Görevlilerine Derece Verilmesi Kanunu Kanun
Etkin Patent +90 212 212 35 17

5289 Sayılı Kamu Görevlilerine Derece Verilmesi Kanunu

5289 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİNE DERECE VERİLMESİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLER

Kanun Numarası: 5289
Kabul Tarihi: 02/02/2005
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/02/2005
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25721


Madde 1 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.


Madde 2 Bu Kanun 15 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.