4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasi » Etkin Patent 4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun
4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasi

4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun

  • Anasayfa
  • Blog
  • Kanun
  • 4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun
4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun 4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun
,  Ana Kategori :  Kanun  Tarih :  25.4.2018       Google Plus      
Kanun,  Kategori : 

4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA ;

4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun
Kanun No : 4952
Kabul Tarihi : 23/07/2003
Resmi Gazete Tarihi: 29/07/2003
Resmi Gazete Sayısı: 25183


Madde 1 - 21/07/1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ikiyüzelli" ibaresi "iki milyar" şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 2 - 1447 sayılı Kanunun numarasız olan ek maddesi "Ek Madde 1" olarak numaralandırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.


Ek Madde 2 - Sanayi işletmelerinde 3 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan unsurlardan bir veya daha fazlası rehnin konusu yapılabilir, ticari işletme rehnine konu kredilerle satın alınan makine, ekipman, araç, alet ve cihazlar rehnedilebilir. Rehinli mallar alacaklının belirleyeceği muhtemel rizikolara karşı sigorta ettirilir. Sigorta masraflarının hangi tarafa ait olacağı rehin sözleşmesinde belirtilir.


Sanayi işletmelerinde rehne konu olan varlıkların bir listesi işletmenin yasal defterlerinden işletme veya yevmiye defterinin son sayfasına noter tarafından onaylanarak eklenir. Bu listelerde, rehinli malların özellikleri açıkça belirtilir. Bu işlem rehnin devamı süresince her yıl yenilenir.


Ticari işletme rehnine ilişkin hükümler bu maddeye göre sanayi işletmelerinde yapılan rehinlerde de uygulanır.


Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu