2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı 2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı. Başvurular 9-18 Ekim 2017 tarihinde, birinci aşama sınav ise 11.Kasım 2017 günü yapılacaktır.2017 Yılı Marka ve Patent Vekilliği soru ve cevapları yayınlandı. Aşağıdaki linklerden soru ve cevapları i
2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı

2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı 2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı. Başvurular 9-18 Ekim 2017 tarihinde, birinci aşama sınav ise 11.Kasım 2017 günü yapılacaktır.2017 Yılı Marka ve Patent Vekilliği soru ve cevapları yayınlandı. Aşağıdaki linklerden soru ve cevapları i Marka Makale 14-07-2021
2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı. Başvurular 9-18 Ekim 2017 tarihinde, birinci aşama sınav ise 11.Kasım 2017 günü yapılacaktır.2017 Yılı Marka ve Patent Vekilliği soru ve cevapları yayınlandı. Aşağıdaki linklerden soru ve cevapları inceleyebilirsiniz. 2017 Marka ve Patent Vekilliği Sınav Soru ve Cevapları 2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı. Başvurular 9-18 Ekim 2017 tarihinde, birinci aşama sınav ise 11.Kasım 2017 günü yapılacaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan Marka Patent Vekilliği 2017 sınav başvuru şart ve koşullarını aşağıda inceleyebilirsiniz.  2011, 2013, 2015 Yılında çıkmış sorular ve 2017 yılında çıkması muhtemel soru ve cevaplarına ilişkin sorularınızı yorum sayfamız aracığıyla yazabilirsiniz. Bu arada 2015 Yılı Sınav Soru ve Cevapları aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz. 2015 Yılı Marka Patent Sınav Soruları  2015 Yılı Marka Patent Sınav Soru Cevapları Etkin Patent olarak şimdiden tüm adaylara başarılar diliyoruz. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 2017 YILI PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ GENEL YETERLİK SINAVI İLANI 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, patent vekilliği ve marka vekilliği genel yeterlik sınavları 11 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 1. SINAVA KATILMA KOŞULLARI Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği genel yeterlik sınavlarına girmek için başvuracak adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır: - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, - Fiil ehliyetine sahip bulunmak, - En az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olmak, - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Yukarıda sayılan nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. BAŞVURU ŞEKLİ Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği genel yeterlik sınavlarına katılacak adaylar, sınav başvurularını TURKPATENT GOV TR internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Sınav başvuruları ile ilgili olarak ayrıca herhangi bir belge istenmemektedir. 3. BAŞVURU ÜCRETİ Sınav başvuru ücreti, patent ve marka vekilliği genel yeterlik sınavlarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere 100.-TL'dir. Patent vekilliği ve marka vekilliği genel yeterlik sınavlarının her ikisine birden katılmak isteyen adayların, iki sınav başvuru ücretini (200.-TL) tek dekontta toplu olarak yatırmaları gerekmektedir. Sınav başvuru ücretleri, Türk Patent ve Marka Kurumunun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR450001001745342721325280 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır. Sınav başvuru ücretleri başvuru esnasında kredi kartıyla da ödenebilecektir. Sınava son başvuru tarihinden sonra yapılacak ücret iadesi talepleri işleme alınmayacaktır. 4. BAŞVURU TARİHİ Sınav başvuruları 9 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak, 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir. 5. SINAV GİRİŞ BELGESİ Sınavlara katılacak adaylar için Sınav Giriş Belgesi elektronik ortamda düzenlenecek olup Sınav Giriş Belgelerinin temin edileceği elektronik adres Kurum internet sayfasından ayrıca duyurulacaktır. 6. SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ Sınav 11 Kasım 2017 Cumartesi günü, saat 10.00'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe yerleşkesinde yapılacaktır. 7. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, AĞIRLIK PUANLARI VE SÜRESİ Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı aynı oturumda, yazılı olarak çoktan seçmeli yapılacaktır. Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerecektir: a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar %80 b) Medeni Hukukun başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, Borçlar Hukukunun vekâlet akdi hükümleri, Ticari İşletme Hukukunun tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri (bundan sonra hukuk olarak anılacaktır) %20, Sadece Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına girecek adaylara 60 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40'ı patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6'sı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2'si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12'si hukukla ilgili olacaktır. Sadece Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına girecek adaylara 60 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40'ı marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6'sı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2'si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12'si hukukla ilgili olacaktır. Her iki sınava da girecek adaylara toplam 100 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40'ı patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 40'ı marka 3 ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6'sı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2'si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12'si hukukla ilgili olacaktır. Her iki sınava da girecek adayların sınav sonuçları aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir: - Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı sonucunun belirlenmesinde patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularına verilen cevaplar dikkate alınacaktır. - Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı sonucunun belirlenmesinde marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularına verilen cevaplar dikkate alınacaktır. Sınav süresi; sadece Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına veya sadece Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına girecek adaylar için 90 dakika, her iki sınava da girecek adaylar için 150 dakikadır. Her iki sınava da girecek adaylara önce patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularının yer aldığı soru kitapçığı dağıtılarak 90 dakika süre verilecek, daha sonra bu kitapçıklar toplanarak marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalarla ilgili soruların yer aldığı soru kitapçığı dağıtılarak 60 dakika süre verilecektir. 8. SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR VE ESASLAR Adayların sınav salonlarına, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, vb. haberleşme araçları, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ile bıçak, çakı, silah vb. teçhizat ile girmesine izin verilmeyecektir. Yukarıda sayılanların emanete alınmasına ilişkin olarak Kurum tarafından sınav yerinde herhangi bir tedbir alınmayacak olup, bu hususla ilgili olarak adaylar tarafından gerekli tedbir alınmalıdır. Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını ihtiva eden özel kimlik belgesiyle sınav salonlarına alınacaktır. Özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport kabul edilecektir. Sınav Giriş Belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların oturacakları yerleri gerektiğinde değiştirme yetkisi salon başkanına aittir. Cevap kağıtlarının dağıtılmasını müteakip cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. 4 ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. Adayların sınava gelirken yanında mutlaka yeterli sayıda yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi getirmesi gerekmektedir. Sınav esnasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. Sınav süresince görevlilerle konuşulması, soru sorulması, görevlilerin adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların yanlarında ve sıralarında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmaları, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya çekilmesine yardım etmeleri yasaktır. Adayların sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır. Adayların, bu ilanda yazılı olmayan genel sınav kurallarına da uyması zorunludur. Sınav kurallarına ve esaslarına uymayan veya uymadığı sonradan tespit edilen adaylar hakkında salon görevlilerince tutanak tutulacak ve adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 9. CEVAP KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve en az 70 puan alan aday sınavda başarılı olmuş sayılacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Sınavlarda adaylara yöneltilecek her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/soruları sınava giren her adayın doğru cevaplandırdığı kabul edilecektir. Cevap anahtarında herhangi bir sorunun cevabının hatalı bir seçenek olarak belirlenmiş olması ve bu hususun Sınav Kurulu kararıyla tespit edilmesi durumunda, söz konusu soru iptal edilmeyecek, doğru seçenek dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Sınav sonuçları Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  10. SINAVLA İLGİLİ İTİRAZLAR Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonucunun TURKPATENT GOV TR adresinde ilan edildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Kuruma yazılı olarak yapılacaktır. Postada geciken, süresi geçtikten sonra yapılan, adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adres bilgisi olmayan itirazlar ile elektronik posta veya faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav kurulu, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde itirazları değerlendirecek ve itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 11. SINAVA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI Yukarıda yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli duyuru  TURKPATENT GOV TR adresinden yapılacaktır. 12. MESLEKİ YETERLİK SINAVLARI Mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi ve sınav konuları sınav tarihinden en az on beş gün önce KurumunTURKPATENT GOV TR adresinde ilan edilecektir.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo

29

Aralık 2019

2

2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı

2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı. Başvurular 9-18 Ekim 2017 tarihinde, birinci aşama sınav ise 11.Kasım 2017 günü yapılacaktır.2017 Yılı Marka ve Patent Vekilliği soru ve cevapları yayınlandı. Aşağıdaki linklerden soru ve cevapları inceleyebilirsiniz.

2017 Marka ve Patent Vekilliği Sınav Soru ve Cevapları

2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı. Başvurular 9-18 Ekim 2017 tarihinde, birinci aşama sınav ise 11.Kasım 2017 günü yapılacaktır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan Marka Patent Vekilliği 2017 sınav başvuru şart ve koşullarını aşağıda inceleyebilirsiniz. 

2011, 2013, 2015 Yılında çıkmış sorular ve 2017 yılında çıkması muhtemel soru ve cevaplarına ilişkin sorularınızı yorum sayfamız aracığıyla yazabilirsiniz. Bu arada 2015 Yılı Sınav Soru ve Cevapları aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

2015 Yılı Marka Patent Sınav Soruları 

2015 Yılı Marka Patent Sınav Soru Cevapları

Etkin Patent olarak şimdiden tüm adaylara başarılar diliyoruz.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 2017 YILI PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ


GENEL YETERLİK SINAVI İLANI

5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, patent vekilliği ve marka vekilliği genel yeterlik sınavları 11 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.


1. SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği genel yeterlik sınavlarına girmek için başvuracak adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Fiil ehliyetine sahip bulunmak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Yukarıda sayılan nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.


2. BAŞVURU ŞEKLİ

Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği genel yeterlik sınavlarına katılacak adaylar, sınav başvurularını TURKPATENT GOV TR internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Sınav başvuruları ile ilgili olarak ayrıca herhangi bir belge istenmemektedir.



3. BAŞVURU ÜCRETİ

Sınav başvuru ücreti, patent ve marka vekilliği genel yeterlik sınavlarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere 100.-TL'dir.

Patent vekilliği ve marka vekilliği genel yeterlik sınavlarının her ikisine birden katılmak isteyen adayların, iki sınav başvuru ücretini (200.-TL) tek dekontta toplu olarak yatırmaları gerekmektedir.

Sınav başvuru ücretleri, Türk Patent ve Marka Kurumunun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR450001001745342721325280 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

Sınav başvuru ücretleri başvuru esnasında kredi kartıyla da ödenebilecektir.

Sınava son başvuru tarihinden sonra yapılacak ücret iadesi talepleri işleme alınmayacaktır.



4. BAŞVURU TARİHİ

Sınav başvuruları 9 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak, 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir.



5. SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınavlara katılacak adaylar için Sınav Giriş Belgesi elektronik ortamda düzenlenecek olup Sınav Giriş Belgelerinin temin edileceği elektronik adres Kurum internet sayfasından ayrıca duyurulacaktır.



6. SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

Sınav 11 Kasım 2017 Cumartesi günü, saat 10.00'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe yerleşkesinde yapılacaktır.



7. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, AĞIRLIK PUANLARI VE SÜRESİ

Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı aynı oturumda, yazılı olarak çoktan seçmeli yapılacaktır.

Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerecektir:

a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar %80

b) Medeni Hukukun başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, Borçlar Hukukunun vekâlet akdi hükümleri, Ticari İşletme Hukukunun tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri (bundan sonra hukuk olarak anılacaktır) %20,

Sadece Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına girecek adaylara 60 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40'ı patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6'sı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2'si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12'si hukukla ilgili olacaktır.

Sadece Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına girecek adaylara 60 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40'ı marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6'sı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2'si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12'si hukukla ilgili olacaktır.

Her iki sınava da girecek adaylara toplam 100 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40'ı patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 40'ı marka 3 ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6'sı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2'si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12'si hukukla ilgili olacaktır.

Her iki sınava da girecek adayların sınav sonuçları aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir:

- Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı sonucunun belirlenmesinde patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularına verilen cevaplar dikkate alınacaktır.

- Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı sonucunun belirlenmesinde marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularına verilen cevaplar dikkate alınacaktır.

Sınav süresi; sadece Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına veya sadece Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına girecek adaylar için 90 dakika, her iki sınava da girecek adaylar için 150 dakikadır. Her iki sınava da girecek adaylara önce patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularının yer aldığı soru kitapçığı dağıtılarak 90 dakika süre verilecek, daha sonra bu kitapçıklar toplanarak marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalarla ilgili soruların yer aldığı soru kitapçığı dağıtılarak 60 dakika süre verilecektir.



8. SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR VE ESASLAR

Adayların sınav salonlarına, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, vb. haberleşme araçları, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ile bıçak, çakı, silah vb. teçhizat ile girmesine izin verilmeyecektir.

Yukarıda sayılanların emanete alınmasına ilişkin olarak Kurum tarafından sınav yerinde herhangi bir tedbir alınmayacak olup, bu hususla ilgili olarak adaylar tarafından gerekli tedbir alınmalıdır.

Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını ihtiva eden özel kimlik belgesiyle sınav salonlarına alınacaktır. Özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport kabul edilecektir. Sınav Giriş Belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların oturacakları yerleri gerektiğinde değiştirme yetkisi salon başkanına aittir.

Cevap kağıtlarının dağıtılmasını müteakip cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. 4 ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Adayların sınava gelirken yanında mutlaka yeterli sayıda yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi getirmesi gerekmektedir. Sınav esnasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.

Sınav süresince görevlilerle konuşulması, soru sorulması, görevlilerin adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların yanlarında ve sıralarında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmaları, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya çekilmesine yardım etmeleri yasaktır.

Adayların sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır.

Adayların, bu ilanda yazılı olmayan genel sınav kurallarına da uyması zorunludur.

Sınav kurallarına ve esaslarına uymayan veya uymadığı sonradan tespit edilen adaylar hakkında salon görevlilerince tutanak tutulacak ve adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.



9. CEVAP KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve en az 70 puan alan aday sınavda başarılı olmuş sayılacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

Sınavlarda adaylara yöneltilecek her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/soruları sınava giren her adayın doğru cevaplandırdığı kabul edilecektir.

Cevap anahtarında herhangi bir sorunun cevabının hatalı bir seçenek olarak belirlenmiş olması ve bu hususun Sınav Kurulu kararıyla tespit edilmesi durumunda, söz konusu soru iptal edilmeyecek, doğru seçenek dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Sınav sonuçları Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

10. SINAVLA İLGİLİ İTİRAZLAR

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonucunun TURKPATENT GOV TR adresinde ilan edildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Kuruma yazılı olarak yapılacaktır. Postada geciken, süresi geçtikten sonra yapılan, adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adres bilgisi olmayan itirazlar ile elektronik posta veya faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav kurulu, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde itirazları değerlendirecek ve itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.



11. SINAVA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI

Yukarıda yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli duyuru  TURKPATENT GOV TR adresinden yapılacaktır.



12. MESLEKİ YETERLİK SINAVLARI

Mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi ve sınav konuları sınav tarihinden en az on beş gün önce KurumunTURKPATENT GOV TR adresinde ilan edilecektir.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz



  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Markalarımızın tescili ve tüm patent işlerimizde çözüm ortağımız Etkin Patent ile çalışıyoruz. Bizden çok markalarımıza sahip çıktığını ve titizlikle takip ederek bizleri yönlendirdiklerini söyleyebilirim. Etkin Patent ile tanıştıktan sonra diğer rakip şirketlerinden ne kadar farklı olduklarını anladık. Bizim için en önemli farkları, amaçlarımızı gerçekleştirirken sadece bizim işimizi ifa eden değil aynı zamanda büyük resmi göstererek bize yolumuzda ışık tutan bir ortağa dönüşmeleridir. Bu kalite ile herkesin tanışmasını isterim

  Elvin CoşkunPDR YÖNETİM VE BİLİŞİM EĞİTİMLERİ DANIŞMANLIK A.Ş

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 14-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin