Patent Sayfamıza Hoş Geldiniz!
Etkin Patent Telefon

Faydalı Model

Uluslararası Patent Başvuru

Patent Araştırma Sorgulama

Patent Danışmanlık

Patent Hakları

Bize Katılın

Uluslararası Patent Sınıflandırması A Sınıfı5

A 61 G                    HASTALARIN TAŞINMASI VE BARINMASI; AMELİYAT MASALARI VEYA KOLTUKLARI; DİŞÇİ KOLTUKLARI; CENAZE ARAÇLARI (Genel olarak sandalye ve yataklar A 47 C; Yürümeye yardımcı araçlar A 61 H 3/00)

Altsınıf İndeksi

HASTALARIN TAŞINMASI ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1/00 ile 7/00

YATAKLAR; TEDAVİ ODALARI; BAKIM TESİSLERİ. . . . . . . . . . . .               7/00;10/00; 9/00, 12/00

BEBEKLER İÇİN İNKÜBATÖR VEYA KÜVEZ. . . . . . . . . . . . . . . . .11/00

AMELİYAT ODALARI VEYA DİŞÇİ ODALARI ALETLERİ. . . . . . . . 13/00, 15/00

CENAZE ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17/00 ile 21/00

 

Ambulans servisi

 

1/00                        Sedyeler

1/003 .                    Hastanın kaldırılması ile ilgili araçlar, örneğin taşıma tipi veya sonsuz bant kullanımı (genel olarak hastaların kaldırılması ile ilgili araçlar 7/10) [5]

1/007 .                    Kayak veya kaymalılar (kayak araçları A 63 C 5/00) [5]

1/01 .                      Sedyeler ile kullanılmak üzere özel olarak geliştirilen örtüler (bakımda kullanılan tesbit araçları A 61 F 5/37) [5]

1/013 .                    Katlanabilir veya sökülebilir (1/017 öncelik taşır) [5]

1/017 .                    Sandalyeye dönüştürülenler [5]

1/02 .                      Tekerlekli olanlar

1/04 .                      Parça ayrıntı veya aksesuarlar, örneğin sedye için özel olarak geliştirilen kafa, ayak veya benzeri yerlerin konulması parçaları [5]

1/044 . .                  Şerit, bant veya kemerler [5]

1/048 . .                  Tutamaklar [5]

1/052 . .                  Destek, kiriş veya bacaklar [5]

1/056 . . .                Döner bacaklar

1/06 .                      Sedye destekleri, örneğin araçlara konulabilen

 

3/00                        Araçların ambulans özellikleri; Hastalar için özel donanımlı araçlar, örneğin giriş veya bindirilmeleri, tekerlekli sandalyeler [5]

3/02 .                      Hasta taşıma araçlarının yüklenmesi veya indirilmesi; hastaların girişlerinin veya çıkışlarının kolaylaştırılması [5]

3/04 . .                    Oturan hastaların dik eksen etrafında döndürülerek tarnsferi [5]

3/06 . .                    Rampa, kaldıraç veya benzerlerinin kullanımı ile transfer (3/04 öncelik taşır)  [5]

3/08 .                      Tekerlekli sandalyelerin yerleştirilmesi veya tesbiti [5]

                                                                                                             

5/00                        Hastalar için özel olarak geliştirilen sandalye veya çok tekerlekli araçlar (tuvaletli sandalyeler A 47 K 11/04; hareketli dişliler veya özellikler B 60 K)

 

Not

                               Hastanın araça taşınması için sökülebilir koltuklu şekilde özel olarak geliştirilen hasta sandalyeleri ve aracın kullanımı sırasında hastaların desteklenmesi ile ilgili araçlar grup 3/00'da tasnif edilmiştir. [5]

 

5/02 .                      Hasta tarafından döndürülen

5/04 .                      Motor tahrikli (5/06 öncelik taşır); motor tahrikli ayak, kol koyma yerleri 5/12) [5]

5/06 .                      Engel aşma araçlı, örneğin merdivenleri tırmanması için [5]

5/08 .                      Katlanabilir [5]

5/10 .                      Parça, ayrıntı veya aksesuarlar [5]

5/12 . .                    Özel olarak uyarlanan ayak, kol veya diğer organların konulması yerleri, örneğin kafa veya ayak için [5]

5/14 . .                    Kalkma veya oturma araçları

 

Hasta yatakları veya aksesuarları; tıbbi amaçlı tedavi odaları; bakım barınakları

 

7/00                        Bakım için özel olarak geliştirilen yataklar; hasta kaldırma araçları (A 61 F 5/045 öncelik taşır; hasta kaldırma araçlı sedyeler 1/003) [5,6]

7/002 .                    ayarlanabilir şilte çerçeveli [5]

7/005 . .                  yatay eksen etrafında eğilebilir, örneğin trendelenbuk pozisyonu için [5]

7/008 . .                  boylamasına eksen etrafında eğilebilir, örneğin yuvarlama için [5]

7/012 . .                  Bütün şilte çerçevesinin kaldırılması veya indirilmesi (7/005, 7/008 öncelik taşır) [5]

7/015 . .                  Farklı ayarlanabilir kısımlara bölünen, örneğin GATCH konumu için [5]

7/018 . .                  Kontrol ve tahrik mekanizmaları (7/005 ile 7/015 öncelik taşır) [5]

7/02 .                      Tuvalet olanaklı veya tuvalet için özel olarak geliştirilen [5]

7/043 .                    Uykunun teşviki ve gözlenmesi ile ilgili yataklar [5]

7/047 .                    özel sıhhi amaçlı yataklar (7/02 öncelik taşır) [5]

7/05 .                      yataklar ile ilgili parça, ayrıntı veya aksesuarlar (düşmeye karşı koruma ile ilgili araçlar A 47 C 21/08, A 47 D 7/00) [5]

7/053 . .                  yatağa girme veya çıkma ile ilgili yardımcı araçlar, örneğin basamak veya sandalye

7/057 . .                  yatak ağrılarının önlenmesi veya hastaların desteklenmesi için düzenekler, örneğin özel olarak uyarlanan şilteler [5]

7/065 . .                  özel olarak geliştirilen el, ayak, kafa koyma yerleri [5]

7/07 . . .                  Kafa veya gövde için [5]

7/075 . . .      İncik kemiği için [5]

7/08 .                      Hasta yataklarının taşınması araçları

7/10 .                      Hasta kaldırma araçları, örneğin kaldıraçların özel olarak ayarlanması

7/12 . .                    Hastaların kol altından kaldırılması (7/14 öncelik taşır) [5]

7/14 . .                    Hastanın hem kaldırılması hem de yanal hareketinin sağlanması [5]

7/16 . .                    Yatma yüzeyinin sandalyeye dönüştürülmesi (sandalye yataklar A 47 C 17/04) [5]

 

9/00                        Yatağa bağımlı hastalar için yatak ördekleri  veya diğer sıhhi araçlar; temizleme araçları, örneğin tuvalet-ördek ile kombineli (hastaların giydiği örneğin türü araçlar A 61 F 5/04)

9/02 .                      Temizleme araçları [5]

 

10/00                      Tıbbi amaçlı tedavi odaları (bebek inkübatörleri, küvezleri 11/00; ozon, hidrojen veya benzeri gazlı gaz banyo araçları A 61 H 33/14; genel olarak soluma korumasının sağlanması için konteyner veya portatif kabinler) [4]

10/02 .                    Sunni iklimli; istenen basıncın sağlanması araçlı, örneğin mikropsuz odalar (tozsuz laboratuvar odaları B 01 L 1/04; dekompresyon düzenekleri B 63 C 11/32; uçaklardaki düzenek ve adaptasyonlar B 64 D 13/00; genel olarak havalandırma F 24 F) [4]

10/04 .                    Oksijen çadırları [4]

 

11/00                      Bebek inkübatörleri; küvezler


12/00                      Bakım barınakları, örneğin hastanelerde, bu altsınıfın önceki gruplarında belirtilmeyenler, örneğin ilaç veya yiyecek taşıma araçları (servis veya çay tablaları, troleyleri veya vagonları A 47 B 31/00);Reçete listeleri

 

Ameliyat masaları veya koltukları; dişçi koltukları

 

13/00                      Ameliyat masaları ; ilgili yardımcı aletler (genel olarak masaların ayarlanılabilirliği A 47 B 9/00; ameliyat masalarının aydınlatması F 21)

13/02 .                    Ayarlanabilir ameliyat masaları; ilgli  kontroller [5]

13/04 . .                  Karşılıklı veya yatay eksenler etrafında eğilebilir olanlar [5]

13/06 . .                  Bütün masa yüzeyinin kaldırılması veya alçaltılması (13/04 öncelik taşır) [5]

13/08 . .                  Farklı ayarlanabilir kısımlara ayrılmış masalar [5]

13/10 .                    Parça, ayrıntı veya aksesuarlar (cerrahi örtüler A 61 B 19/08) [5]

13/12 . .                  Özel olarak uyarlanan organ dinleme parçaları; hasta destekleme düzenekleri [5]

 

15/00                      Ameliyat koltukları; Dişçi koltukları(berber koltukları A 47 C 1/04); ilgili olarak özel şekilde uyarlanan aksesuarlar, örneğin çalışma standları [5]

15/02 .                    Hasta konumunun ayarlanması araçlı koltuklar; ilgili kontroller [5]

15/04 . .                  Hastanın eğilmesi için [5]

15/06 . .                  Hastanın kaldırılması veya indirilmesi için (15/04 öncelik taşır) [5]

15/08 . .                  Cerrah veya dişçi için oturaklı [5]

15/10 .                    Parça, ayrıntı veya aksesuarlar (15/14 öncelik taşır; dişçi araçları A 61 C) [5]

15/12 . .                  Özel olarak uyarlanan organ dinleme yerleri, örneğin kafa veya ayak için [5]

15/14 .                    Dişçi çalışma standları; aksesuarlar [5]

15/16 . .                  Dişçi el aletleri veya benzerlerinin tutulması veya taşınması araçları [5]

15/18 . . .                Esnek hortumların saklanması için retraktör içerenler [5]

 

Cenaze araçları;(Cesetlerin mumyalanması A 01 N 1/00)

 

17/00                      Tabut; Kefen; Ceset külü koyacağı

17/007 .                  Kullanılan konstrüksiyon maddesi ile farklılık gösterenler, örneğin biyolojik olarak parçalanabilen maddeler; birçok maddenin kullanımı [5]

17/013 .                  Katlanabilir tabutlar [5]

17/02 .                    Tabut kapama araçları; ilgili paketlemeler

17/04 .                    Tabut ekleme araçları

17/06 .                    Ceset torbaları; ceset kefenleri [5]

17/08 .                    Ceset külü koyacağı (columbaria E 04 H 13/00)

 

19/00                      Tabutların kaldırılması ve indirilmesi araçları

 

21/00                      Cenaze arabası veya benzeri araçların ilgili özellikleri

 

A 61 H                    FİZİK TERAPİ ARAÇLARI, örneğin VÜCUTTAKİ REFLEKS NOKTALARININ BELİRLENMESİ VEYA STİMÜLASYON (UYARIM) ARAÇLARI; MASAJ; ÖZEL TERAPİ VEYA HİJYENİK AMAÇLI VEYA SPESİFİK VÜCUT BÖLÜMLERİ İÇİN  BANYO CİHAZLARI  (Hastaların vücutlarının parçası görevi görmeyen alet veya araçları çalıştırmalarını sağlayan yöntem veya araçlar A 61 F 4/00, elektroterapi, magnetoterapi, ışın terapi, ultrasonik terapi A 61 N)

 

                               Not

                               Bu alt sınıfta aşağıdaki ifade karşısında gösterilen anlamda kullanılmaktadır

-               "fizik terapi" hastalığın veya bozukluğun ilaç veya cerrahinin tersine mekanik araçlarla tedavisini kapsamaktadır. Masaj, döner havuz banyoları ve pasif vücut elemanlarının egzersizleri için araçları içermektedir.

 

Altsınıf indeksi

HASTALARIN YÜRÜMELERİNE YARDIMCI OLAN ALETLER. . . .                3/00

EDİLGEN ALIŞTIRMALAR İLE İLGİLİ ARAÇLAR,

GÖZ ALIŞTIRMALARI İLE İLGİLİ ARAÇLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . .               1/00, 5/00

MASAJ

                               Masaj Teknikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           7/00, 9/00, 15/00, 23/00

                               Masaj ile ilgili band, şerit veya taraklar. . . . . . . . . . . .           11/00

                               Belli vücut organlarının Masajı ve ilgili araçlar. . . . . .            13/00, 19/00, 21/00

                               Masaj ile ilgili aksesuarlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           37/00

SUNNİ SOLUNUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    31/00

TERAPİK VEYA HİJYENİK BANYOLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3/00, 35/00, 36/00

VÜCUT REFLEKS NOKTALARININ BELİRLENMESİ

VEYA STİMÜLASYONU İLE İLGİLİ ARAÇLAR. . . . . . . . . . . . . . . .                39/00

 

 

1/00                        Edilgen alıştırma ile ilgili araçlar (5/00 öncelik taşır);Titreşimli araçlar (Vibratörler) [2]

1/02 .                      Alıştırma (Egsersiz) ile ilgili eğme veya bükme araçları

 

3/00                        Hastaların yürümelerine yardımcı olan aletler (bebeklerin yürümesine yardımcı olan aletler A 47 D 13/04; ayak veya ayak parmağı ile ilgili alıştırma araçları A 63 B 23/10)

3/02 .                      koltuk değnekleri

3/04 .                      Maluller için tekerlekli yardım aletleri

3/06 .                      Ama insanlar için yürümeye yardımcı olan aletler (baston A 45 B; başka bir algı ile görme algısının değiştirilmesi A 61 F 9/08)

 

5/00                        Göz alıştırmaları ile ilgili aletler

 

Masaj(kalp masajı 31/00; masaj aksesuarları 37/00; elektro-tıbbi masaj cihazları, temas ile

elektrik akımı uygulayanlar A 61 N 1/18)

 

7/00                        Emme ile masaj yapma ile ilgili cihazlar; derinin ovulması veya fırçalanması ile masajı ile ilgili cihazlar, aksi şekilde kapsanmayanlar (genel olarak fırçalar A 46; banyo süngerleri, eldivenleri veya benzeri temizleme veya ovma aletleri, özel olarak masaj için olmayanlar A 47 K 7/02; bakım ile ilgili emici cihazlar A 61 M 1/06, 1/08)

 

9/00                        Pnömatik veya hidrolik masaj

 

11/00                      Masaj amacı ile kullanılan Band, şerit veya taraklar

11/02 .                    osilasyon uçlu masaj cihazları

 

13/00                      Sakız masajı

 

15/00                      Silindir, top aracılığı ile masaj, örneğin şişirilebilir, zincir veya yuvarlak zincirler

15/02 .                    Işık, ısı veya ilaç ile aynı anda verilecek şekilde uyarlananlar

 

19/00                      Genital masajı

 

21/00                      Vücut kavitelerinin masajı ile ilgili cihazlar

 

23/00                      Perküzyon veya titreşimli masaj, örneğin, süpersonik vibrasyon ile; Emme-vibrasyon masajı; hareketli diyafram ile masaj

23/02 .                    elektrik veya manyetik tahrikli [2]

23/04 .                    hidrolik veya pnömatik tahrikli

23/06 .                    İl perküzyonu

 

31/00                      Sunni solunum veya kalp stimülasyonu (gaz veya hava ile sunni solunum, örneğin ağızdan ağıza teneffüs A 61 M 16/00; stimülasyon için kontak elektrodları ile elektrik akımının uygulanması, örneğin kalp atım araçları, A 61 N 1/36)

31/02                      "Demir Akciğerler" gazlı veya değil

 

33/00                      Özel terapik veya hijyenik amaçlı banyo araçları (35/00 öncelik taşır; su altı bağırsak temizleme için A 61 M 9/00; elektrik veya manyetik banyolar, iyonize sıvıların uygulanması A 61 N 1/44) [6]

33/02 .                    Gaz içeren sıvı veya gazın verildiği veya oluşturulduğu benzeri sıvı kullanımlı banyo araçları, örneğin karbon dioksit banyoları

33/04 .                    Kum, çamur veya köpük banyo araçları; metal banyo aletleri, örneğin metal tuz çözeltilerinin kullanımı [6]

33/06 .                    Sunni sıcak hava veya soğuk hava banyoları; Buhar veya gaz banyoları veya duşları, örneğin sauna veya Fin hamamları (pnömatik odalar A 61 G 10/00)

33/08 . .                  Hava duşları hijyenik amaçlı (saç kurutma makineleri A 45 D 20/00; vücut kurutma cihazları A 47 K 10/48; elektrikli ısıtma aletleri H 05 B)

33/10 . .                  Buhar banyoları için banyo küvetinde bulunan cihazlar

33/12 . .                  yüz için buhar banyoları

33/14 .                    Ozon, hidrojen veya benzeri fazlı gaz banyoları ile ilgili cihazlar (ozon veya hidrojen üretimi C 01 B, C 25 B 1/02)

35/00                      Vücudun spesifik bölümleri için düzenlenmiş banyolar, örneğin göğüs duşları (yukarı püskürme araçsız bideyler A 47 K 3/22; popo temizleme cihazları A 47 K 7/08; su altı bağırsak temizleme için A 61 M 9/00) [6]

35/02 .                    göz için [6]

35/04 .                    burun için [6]

 

36/00                      Terleme suitleri

 

37/00                      Masaj Aksesuarları [6]

 

39/00                      Vücut spesifik organlarının fizik terapi için yerleştirilmesi veya stimülasyonu ile ilgili araçlar, örneğin akupunktur (ayak bakım uzman araçları A 61 B 17/54) [2]

39/02 .                    Bu noktaların yerleştirilmesi cihazları [2]

39/04 .                    Bu noktaların bastırılması cihazları, örneğin shiatsu (genel bölgelerde masaj veya basınç 9/00 - 23/00) [2]

39/06 .                    Bu noktaların hücre ömür sınırları içinde ısıtılması veya soğutulması araçları (yakma araçları, moksa yakma aracı, kriyocenik araçlar A 61 B 17/36; insan vücudu genel bölgelerinin tıbbi tedavi için ısıtılması veya soğutulması A 61 F 7/00) [2]

39/08 .                    İğnelerin bu noktalara, yani akupunktur için uygulanması araçları [2]

 

 

 

A 61 J                     TIBBİ VEYA FARMAKOLOJİK AMAÇLAR İÇİN ÖZEL OLARAK UYARLANAN KONTEYNERLER; FARMAKOLOJİK ÜRÜNLERİN ÖZEL  FİZİKSEL VEYA ZERK ŞEKİLLERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÖZEL OLARAK UYARLANAN ARAÇ VEYA YÖNTEMLER; GIDA VEYA İLAÇLARIN AĞIZ YOLU İLE VERİLMESİ ARAÇLARI; BEBEK RAHATLATICI ARAÇLARI; TÜKRÜK ALMA ARAÇLARI

 

Altsınıf indeksi

TIBBİ VEYA FARMAKALOJİK AMAÇLAR İÇİN ÖZEL OLARAK

UYARLANAN KONTEYNERLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1/00

FARMAKOLOJİK ÜRÜNLERİN BELLİ FİZİKSEL VEYA

VERME ŞEKİLLERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÖZEL

OLARAK UYARLANAN ARAÇLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3/00

GIDA VEYA İLAÇLARIN VERİLMESİ

                               Besleme şişeleri (biberonlar), memeler,

                               besleme tüpleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 9/00, 11/00, 15/00

                               Diğer araçlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7/00

                               Meme koruyucuları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                13/00

BEBEK RAHATLATICI ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       17/00

TÜKRÜK ALMA ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       19/00

 

1/00                        Tıbbi veya farmakolojik amaçlar için özel olarak uyarlanan konteynerler (ağızdan kullanım için kapsül veya benzerleri 3/07; tıbbi aletler, doktor torbaları kutuları A 61 B 19/02; Kanda işlenmesi için maddelerin antitrombocenik işlemi A 61 L 33/00; araçların vücut içine veya üstüne verilmesi araçları G 21 F 5/00) [4,5]

1/03 .                      tablet veya ilaç taneleri için (özel dağıtım araçlı konteynerler B 65 D 83/04) [5]

1/05 .                      kan, plazma veya tıbbi sıvıların toplanması, saklanması veya verilmesi için[5]

1/06 . .                    Ampül veya kapsüller (şırınga ampülleri veya kapsülleri A 61 M 5/28)

1/10 . .                    Torba tipi konteynerler [5]

1/12 . . .                  muhteviyat örneklerinin tutma araçlı olanlar [5]

1/14 . .                    Ayrıntılar; aksesuarlar (7/00 öncelik taşır; açacaklar B 65 D, B 67 B 7/00) [5]

1/16 . . .                  Konteyner yuvaları [5]

1/18 . . .                  konteyner muhteviyatını gösteren düzenekler, örneğin steril durumu [5]

1/20 . . .                  sıvının nakli ile ilgili düzenekler, örneğin şırıngaya [5]

1/22 . . . .                sıvı miktarını ölçme araçlı [5]

 

3/00                        Farmakolojik ürünlerin, belli fiziki veya verme durumuna getirilmesi için özel olarak uyarlanmış araç veya yöntemler (kimyasal özellikler, ilgili sınıflara bakın)

3/02 .                      toz haline getirilmesi için (genel olarak pulverizasyon B 02 C)

3/04 .                      merhem haline getirilmesi

3/06 .                      tane, draje veya pastil haline getirilmesi

3/07 .                      kapsül veya benzeri küçük konteyner haline getirilmesi, oral kullanım için

3/08 .                      fitil veya çubuk haline getirilmesi

3/10 .                      bastırılmış tablet haline getirilmesi (tablet presleri B 30 B 11/00)

 

Oral olarak ilaç verilmesi; genel olarak besleme şişeleri; Memeler; tükrük alma araçları

 

7/00                        İlaçların oral olarak verilmesi araçları, örneğin kaşık (sıvı veya akıcı katı madde için kalibreli kapasite ölçümleri G 01 F 19/00; tartı kaşıkları G 01 G 19/56);Tablet sayma araçları; saat göstergeli veya uyarıcılı düzenekler

7/02 .                      İlaç sayım araçları [5]

7/04 .                      ilaç alımı ile ilgili saat göstergesi veya uyarıcısı düzenekli, örneğin programlı dağıtıcı [5]

 

9/00                        Genel olarak besleme şişeleri (elektrik ısıtma elemanları H 05 B)

9/02 .                      termometreli

9/04 .                      hava verme araçlı

9/06 .                      Şişe tutacakları

9/08 .                      Şişe koruyucu kapakları

 

11/00                      Memeler

11/02 .                    hava verme araçlı

11/04 .                    şişe tespit araçlı

 

13/00                      Meme muhafazaları (meme pompaları A 61 M 1/06)

 

15/00                      Terapik amaçlı besleme tüpleri (masa donanımı olarak içme tüpleri A 47 G 21/18)

 

17/00                      Bebek rahatlatıcı araçları; Diş çıkarma halkaları

17/02 .                    Diş çıkarma halkaları [5]

 

19/00                      Tükrük alım araçları, örneğin tükrük hokkası (dişçiler için A 61 C 17/14; malül yataklarında A 61 G 7/05)

19/02 .                    Tükrük fanusları

19/04 .                    Su teminli tükrük hokkaları

19/06 .                    Yanabilir tükürük kupaları

 

 

 

A 61 K                    TIBBİ, DİŞÇİ VEYA TUVALET AMAÇLI PREPERASYONLAR (özel fiziki hale getirme A 61 J; bandaj, sargı, emici ped veya cerrahi maddelerin yapım malzemelerinin kullanımı, kimyasal özellikleri A 61 L; bileşikler için C 01, C 07, C 08, C 12'ye bakın; sabun bileşimleri C 11 D; mikro organizmalar için C 12 N'ye bakın)

 

                               Not

(1)                           Bu altsınıf, bileşim olarak(karışım), bileşim hazırlama işlemi veya bileşim kullanımı ile işlenmesi olarak belirtilip belirtilmediğine bakılmaksızın aşağıdakileri kapsayacaktır :

(a)           Aşağıdaki kabiliyetlerdeki ilaç veya diğer biyolojik bileşimler :

-              anormal veya canlı organların, parasitik organizmaların patalojik işlemi ile önlenmesi, hafifletilmesi, işlenmesi veya tedavisi veya hastalık veya anormalliğin düşman veya parazit fizyolojisinin kimyasal olarak değiştirilmesiyle sınırlanması(biyosidler A 01 N 25/00 - 65/00);

-              Fizyolojik vücut fonksiyonunun idamesi, arttırılması, azaltılması veya imha edilmesi, örneğin vitamin bileşikleri, cinsel sterilant, üreme inhibatörleri, büyüme arttırıcıları veya benzerleri (bitki yetiştirme regülatörleri A 01 N 25/00 - 65/00);

-              bir fizyolojik durum veya halin teşhisi, in vivo test ile, örneğin X-ışını kontrası veya deri bileşimleri (enzim veya mikro organizmaları içeren proseslerin ölçülmesi veya denenmesi C 12 Q; biyolojik maddelerin in vitro testi, örneğin kan, idrar G 01 N, örneğin G 01 N 33/48);

(b)           Bir organın kokusunun giderilmesi, korunması, süslenmesi için organ işlem bileşimleri, örneğin kozmetik, dişçilik, diş dolgu maddeleri.

(2)                           Kısım C başlığından sonraki kimyasal elemanların tanımlanmasına dikkat edilmelidir.

(3)                           Bu alt sınıfta, aksine bir şey belirtilmemiş ise (başka şekilde sınıflandırılmamış ise), tasnif en son uygun yere yapılır.

 

Alt sınıf İndeksi

DİŞ PREPERASYONLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       6/00

KOZMETİK, PARFÜM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7/00

FARMAKOLOJİK PREPERASYONLAR

Şekli ile farklılık gösterenler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           9/00

Aktif içeriği ile farklılık gösterenler

Organik aktif içerik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     31/00, 35/00, 38/00

Hayvan, bitki, veya mikro organizma özü. . . . .     5/00

İnorganik aktif içerik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    33/00, 35/00

Dalga enerjisi veya partikül radyasyonu ile                                       madde işlenerek elde edilenler. . . . . . . . . . . .            41/00

in vivo testi için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      49/00, 51/00

radyoaktif içerik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     51/00

Aşılar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          39/00, 45/00

Taşıyıcılar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           47/00

Genetik madde, gen terapili ilaç

preperasyonları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             48/00

 

6/00                        Dişçilik preperasyonları ( diş temizleme preperasyonları 7/16; dişçilik A 61 C; diş protezlerinin ağıza yapışkan folyo veya yapışkan bileşimlerle tespiti A 61 C 13/23) [3]

6/02 .                      Yapma diş, dolgu veya kaplama için kullanılan preperasyonlar [3]

6/027 . .                  Metalik olmayan element veya bileşiklerin kullanımı, örneğin karbon[5]

6/033 . . .                Fosforlu bileşikler, örneğin apatit [5]

6/04 . .                    metal veya alaşım kullanımı (alaşımlar için C 22 C'ye bakın) [3]

6/05 . . .                  Amalgamlar [5]

6/06 .                      İnorganik çimento maddelerinin kullanımı (çimento için C 04 B'ye bakın) [3]

6/08 . .                    Doğal veya sentetik reçinelerin kullanımı(reçineler için C 08'e bakın)[3]

6/083 . . .                sadece karbon-karbon doymamış bağlarını içeren reaksiyonlar ile elde edilen bileşikler [5]

6/087 . . .                sadece karbon-karbon doymamış bağlarını içeren bileşiklerin dışındaki reaksiyonlar ile elde edilen bileşikler [5]

6/09 . . . .                Poli üretanlar [5]

6/093 . . . .              Poli organosilikon bileşikleri [5]

6/097 . . .                Polisakaridler [5]

6/10 .                      diş baskılarının alınması bileşimleri (baskı yöntemleri A 61 C 9/00) [3]

 

7/00                        Kozmetik veya benzeri tuvalet preperasyonları (katı veya macun halindeki tuvalet veya kozmetik maddelerinin saklanması veya taşınması ile ilgili kapak veya aksesuarlar A 45 D 40/00)

7/02 .                      Makyaj malzemeleri; makyajın silinmesi ile ilgili preperasyonlar; Vücut tozları [2]

7/021 . .                  Deri rengi içeren preperasyonlar (yüz tozları 7/035; ten preperasyonları 7/42) [2]

7/025 . . .                dudaklar için[2]

7/027 . . . .              Ruj [2]

7/031 . . .                yanak için, örneğin allık[2]

7/032 . . .                gözler için [2]

7/035 . .                  Süs veya emme ile ilgili Yüz veya vücut tozları [2]

7/04 .                      Manikür veya pedikür bileşimleri

7/043 . .                  Tırnak kaplaması [2]

7/047 . .                  Tırnak kaplama maddelerini çıkarma maddeleri [2]

7/06 .                      Preperasyonlar, örneğin, losyon veya tozlar, saç bakımı için; saç büyümesinin kuvvetlendirilmesi için veya saç çıkmasına yardımcı olması için, örneğin tıraş preperasyonları [2]

7/07 . .                    Saç tozları[2]

7/075 . .                  Saç yıkama için özel olarak geliştirilen preperasyonlar, örneğin saç şekillendirme maddesi içerenler [4]

7/08 . .                    Saç durulama preperasyonları

7/09 . .                    saç dalgalandırılması veya düzleştirilmesi ile ilgili preperasyonlar [2]

7/11 . .                    saçın sabitleştirilmesi ile ilgili preperasyonlar [2]

7/13 . .                    saç boyama ile ilgili preperasyonlar [2]

7/135 . .                  Saç açma preperasyonları[2]

7/15 . .                    Tıraş preperasyonları (sabun veya deterjan bileşimleri, örneğin tıraş sabunu, C 11 D) [2]

7/155 . .                  Kıl dökme preperasyonları [2]

7/16 .                      diş veya ağız temizleme preperatları, örneğin diş macunları; Ağız suları

7/18 . .                    Florin bileşiği içiren preperasyonlar [2]

7/20 . .                    Oksijen veya klorin açığa çıkaran bileşikli preperasyonlar [2]

7/22 . .                    Amonyak, amin veya türevlerini içiren preperasyonlar, örneğin üre [2]

7/24 . .                    Hidroksi-karboksilik asitler veya türevini içeren, yani hidroksi grubu oksijeni ve karboksilik asit grup karbonilinin tutulduğu bileşikler içeren preperasyonlar[2]

7/26 . .                    Bitki veya hayvan özü içeren preperasyonlar, örneğin klorofil (7/28 öncelik taşır) [2]

7/28 . .                    Enzim içeren preperasyonlar [2]

7/30 . .                    Diş temizlik preperasyonları [2]

7/32 .                      Ter önleyici veya vücut deodorantları (vücutla ilgili olmayan deodorantlar A 61 L 9/01) [2]

7/34 . .                    Zirkonyum bileşiği içeren preperasyonlar [2]

7/36 . .                    Çinko bileşiği içeren preperasyonlar [2]

7/38 . .                    Alüminyum bileşiği içeren preperasyonlar [2]

7/40 .                      Bariyer bileşimleri; canlı insan ya da hayvan derisi ile dış etkilere karşı koruma sağlaması için direkt temasta olan kimyasal maddeler, örneğin güneş ışığı, X veya diğer aktif ışınlar, korosif maddeler, bakteri ve böcekler (zararlı kimyasal maddelerle mücadele ile ilgli kimyasal araçlar A 62 D 3/00) [2]

7/42 . .                    Topikal güneş veya radyasyon süzme veya yanma preperasyonları [2]

7/44 . . .                  Aromatik asit veya türevlerini içeren preperasyonlar, örneğin aminobenzoik asidi, metilsalisilat [2]

7/46 .                      Parfüm bileşimleri (önemli yağlar, tedavi C 11 B 9/00)[2]

7/48 .                      Cilt bakımı ile ilgili preperasyonlar(7/02, 7/40 öncelik taşır) [2]

7/50 . .                    Yıkama veya banyo preperasyonları (sabun veya deterjan bileşimleri C 11 D) [2]

 

9/00                        Özel fiziksel şekilleri ile farklılık gösteren tıbbi preperasyonlar (radyoaktif madde içeren preperasyonlar 51/12)

9/02 .                      Fitil, sonda; Fitil veya sonda tabanları (yapım ile ilgili araçlar A 61 J 3/08; bu maddelerin vücuda verilmesi ile ilgili araçlar A 61 M 31/00)

9/06 .                      Merhem; ilgili esaslar (yapım ile ilgili araçlar A 61 J 3/04)

9/08 .                      Çözeltiler [2,3]

9/10 .                      Dağıtıcılar, emülsiyonlar [2,3]

9/107 . .                  Emülsiyonlar [5]

9/113 . . .                Çoklu emülsiyonlar, örneğin yağ-su-yağ [5]

9/12 . .                    Aerosol; köpükler [2,3]

9/127 . .                  Lipozomlar [5]

9/133 . . .                Unilamel keseler [5]

9/14 .                      Partikül şekli, örneğin tozlar (mikro kapsuller 9/50) [2]

9/16 . .                    Topaklar; granüller; mikrotaneler [2]

9/18 . .                    Emiciler [2]

9/19 . .                    İoflizli [6]

9/20 .                      Tane, pastil veya tabletler[2]

9/22 . .                    Açığa çıkarma tipli [2]

9/24 . . .                  Tabakalı veya lamineli dozaj şekli [2]

9/26 . . .                  Matris destekli ayrı partikül [2]

9/28 . .                    Draje; kaplanmış tane veya tabletler [2]

9/30 . . .                  Organik kaplamalar [2]

9/32 . . . .                Katı sentetik polimer içerenler [2]

9/34 . . . .                Doğal sakız veya reçine içerenler [2]

9/36 . . . .                Karbohidrat veya türevlerini içerenler (9/34 öncelik taşır) [2]

9/38 . . . .                Protein veya türevlerini içerenler [2]

9/40 . . . . .              Jelatin içerenler [2]

9/42 . . . .                Mum yüksek yağ asidi, yüksek yağ alkolleri veya türevlerini içerenler, örneğin çikolata [2]

9/44 . .                    Baskılı, damgalı, yivli veya delikli olanlar [2]

9/46 . .                    Efervesan [2]

9/48 .                      Kapsül halindeki preperasyonlar, örneğin jelatin, çikolata [2]

9/50 . .                    Mikro kapsüller (9/52 öncelik taşır) [2]

9/51 . . .                  Nano kapsüller [5]

9/52 . .                    Açığa çıkarma tipli olanlar [2]

9/54 . . .                  Farklı kalınlık veya farklı madde kaplamalı ayrı partikül içerenler [2]

9/56 . . . .                Organik kaplama [2]

9/58 . . . . .              Katı sentetik polimer içerenler [2]

9/60 . . . . .              Doğal sakız veya reçine içerenler [2]

9/62 . . . . .              Karbohidrat veya türevlerini içerenler (9/60 öncelik taşır) [2]

9/64 . . . . .              Protein veya türevlerini içerenler [2]

9/66 . . .                  Emülsiyon, dağıtım ve solüsyon içerenler [2]

9/68 .                      Sakız tipi (sakız hazırlama prosesleri A 23 G 3/32)[2]

9/70 .                      Ağ, sac veya dolgu taban (bandaj, sargı veya emici pedler A 61 F 13/00) [2]

9/72 .                      İçme veya teneffüs için [2]

 

Not

(1)                           Grup 31/00 ile 47/00'da ayrı bileşim elemanları ile ilgili indeksleme kodlarının eklenmesi uygundur. İndeksleme kodları belirtilen gruplardan seçilmiş olup 38/54 ile 47/44 grubu istisna olmak üzere tasnif sembolü olarak aynı numaradadır, ancak dikey çizgi yerine kolon kullanılmış ve bağlantılıdır [5]

(2)                           Farklı tipteki indeksleme kod uygulaması ve gösterimi ile ilgili kuralları belirten kılavuzun dördüncü bölümüne dikkat edilmelidir [6]

 

31/00                      Organik aktif içerin içeren tıbbi preperasyonlar [2]

31/01 .                    Hidrokarbonlar [2]

31/015 . .                Karbosiklik [2]

31/02 .                    Halojenli hidrokarsonlar [2]

31/025 . .                Karbosiklik [2]

31/03 . . .                Aromatik [2]

31/035 . .                Alifatik doyumsuz [2]

31/04 .                    Nitro bileşikleri, yani NO2 grupları [2]

31/045 .                  Hidroksi bileşikleri, örneğin alkol; tuzlar, örneğin alkolat [2]

31/05 . .                  Fenol [2]

31/055 . . .              Aromatik halkanın halojen ile değiştiği bileşikler [2]

31/06 . . .      Aromatik halkanın nitro grupları ile değiştiği bileşikler [2]

31/065 . .                Asiklik alkoller ile değişen difenil [2]

31/07 . .                  A vitamini bileşikleri (9.10 sekosiklopenta [a] hidrofenantrin halka sistemleri içeren bileşikler, örneğin vitamin D2, 31/595) [2]

31/075 .                  Eter veya asetal [2]

31/08 . .                  Asiklik, örneğin paraformaldehit [2]

31/085 . .                Aromatik halka nükleer karbonla eter bağı olanlar [2]

31/09 . . .                İki veya daha fazla bağ içerenler [2]

31/095 .                  Sülfür, selenyum veya tellüryum bileşikleri, örneğin tioalkol [2]

31/10 . .                  Tioeterler; sülfoksit; sülfon [2]

31/105 . .                Persülfit (thiurandisülfitleri 31/145; thiosülfonik asıtler 31/185) [2]

31/11 .                    Aldehitler [2]

31/115 . .                Formaldehitler [2]

31/12 .                    Keton [2]

31/125 . .                Kamfor; nükleer değişimli türevler [2]

31/13 .                    Aminler (31/04 öncelik taşır) [2]

31/135 . .                Benzen halkaları içerenler, örneğin efidrin, epinefirin [2]

31/14 . .                  Dörtlü amonyum bileşikleri (betainler 31/205) [2]

31/145 . . .              Thiuran [2]

31/15 . .                  Oksinler; hidrazin; hidrazon [2]

31/155 . .                Amidin, örneğin guanidin, isoüre [2]

31/16 .                    Amidler [2]

31/165 . .                Aromatik [2]

31/17 . .                  Üre veya thio üre tipleri (isoüre, isotiüre 31/155) [2]

31/175 . . .              Karbozidler; karbozonlar; semi-karbazidler; semi-karbazonlar; thio analogları [2]

31/18 . .                  sülfonamidler (para-N-benzen-sülfonil-N-grup içeren bileşikler 31/63) [2]

31/185 .                  Asitler; anhidridler, halidler veya ilgili tuzlar, örneğin sülfüasit [2]

31/19 . .                  Karboksilik asitler; per karboksilik asitler; ilgili tuzlar [2]

31/195 . . .              Amino asitler, örneğin pantotenik asit (ayrı amino asitlere bölünmeyen protein ürünleri 38/00) [2]

31/20 . . .      Yüksek yağ asitleri, yani karboksil gruba bağlı bozulmamış zincir bağında en az yedi karbon atomu içerenler [2]

31/205 . .                Organik asit amine eklemeleri; İç dörtlü amonyum tuzları, örneğin betain [2]

31/21 .                    Ester, örneğin nitrogliserin, selenosiyanit [2]

31/215 . .                karboksilik asitlerinden oluşanlar [2]

31/22 . . .                asiklik asitlerden oluşan [2]

31/225 . . . .            Polikarboksiklik asitler [2]

31/23 . . . .              Yüksek yağlı asitler, yani, karboksiklik grubuna bağlı kırılmamış zincir bağında en az yedi karbon atomu içeren, örneğin kastor yağı [2]

31/235 . . .              karboksil grubuna bağlı bir aramotik halka içeren [2]

31/24 . . . .              Bir amino veya nitro grubu içerenler

31/245 . . . . .          Amino benzoik asit tipleri, örneğin prokaine, novokaine (salisiklik asit esterleri içeren preperasyonlar 31/60) [2]

31/25 . . .                polioksialkilatlı alkoller, örneğin polietilen glikol esterleri [2]

31/255 . .                Sülfoksi asit veya sülfür analoglarından oluşanlar [2]

31/26 . .                  Thiosiyanat veya isothiosiyanat esterleri [2]

31/265 . .                karbonik, thiokarbonik veya thiokarboksilik asitlerden oluşanlar, örneğin thioasetik asit, ksantojenik asit, trithiokarbonik asit [2]

31/27 . .                  karbonik veya thiokarbamik asitlerden oluşanlar[2]

31/275 .                  Nitriller; Isonitriller [2]

31/28 .                    Ağır metal içeren bileşikler [2]

31/285 . .                Arsenik bileşikler [2]

31/29 . .                  Antimoni veya bismut bileşikleri [2]

31/295 . .                Demir grubu metal bileşikleri [2]

31/30 . .                  Bakır bileşikleri [2]

31/305 . .                Civa bileşikleri [2]

31/31 . . .                nitrojen içerenler[2]

31/315 . .                Çinko bileşikleri [2]

31/32 . .                  TinKalay bileşikleri [2]

31/325 .                  Karbamik asitler; Thiokarbamik asitler; Anhidrid veya tuzlar (thiuram 31/145) [2]

31/33 .                    Heterosiklik bileşikleri [2]

31/335 . .                tek ring hetero atomu olarak oksijen içerenler [2]

31/34 . . .                tek ring hetero atomu olarak bir oksijenli beş-elemanlı halkalar içeren [2]

31/345 . . . .            Nitrofüranlar [2]

31/35 . . .                tek hetero oksijen atomu olarak bir oksijenli  altı elemanlı halka içeren [2]

31/355 . . . .            Tokoferoller, örneğin vitamin E [2]

31/36 . . .                metilen-dioksifenil grupları içeren bileşikler [2]

31/365 . . .              Laktonlar [2]

31/37 . . . .              Komarin [2]

31/375 . . . .            Askorbik asit, yani C vitamini; ilgili tuzlar [2]

31/38 . .                  tek hetero atomu olarak sülfür içerenler [2]

31/385 . . .              aynı halkada iki veya daha fazla sülfür atomu içerenler [2]

31/39 . . .                aynı halkada oksijen atomları içenler [2]

31/395 . .                ring hetero atomu olarak nitrojen içerenler [2]

31/40 . . .                tek hetero atom olarak bir nitrojenli beş-elemanlı halka içerenler, örneğin klorofil, fitalmid, hematorfirin [2]

31/405 . . . .            Indol-alkanekarboksilik asitleri; ilgili türevleri [2]

31/41 . . .                en az bir tanesinin nitrojen olduğu, iki veya daha fazla halka hetero atomlu beş-elemanlı halka içerenler, örneğin triazoller [2]

31/415 . . . .            Diyazoller; ilgili türevleri, örneğin biyotin [2]

31/42 . . . .              Oksazoller [2]

31/425 . . . .            Thiazoller [2]

31/43 . . . . .            4-thai-1-azabisiklo[3.2.0]heptan halka sistemleri içeren bileşikler, yani  aşağıdaki formül halka sistemini içeren bileşikler

 

                                                                              S

 

                               C                             C                             C

 

 

                               C                             N                             C

                               örneğin penisilin, penemler [2,6]

31/435 . . .              tek halka hetero atomu olarak bir nitrojenli altı elemanlı halka içerenler [2]

31/44 . . . .              Pridin; ilgili türevleri, örneğin B6 vitamini [2]

31/445 . . . . .          Piperdin; ilgili türevleri [2]

31/45 . . . . . .          Sikloheksimidler [2]

31/455 . . . . .          Nikotinik asit, örneğin niyasin; ilgili türevleri [2] 

31/46 . . . . .            8-Aza-bisiklo(3.2.1) oktan; ilgili türevleri, örneğin atropin, kokain [2]

31/465 . . . . .          Nikotin; ilgili türevleri [2]

31/47 . . . .              Kuinolinler; Isokuinolinler [2]

31/475 . . . . .          bir indol halkası içerenler, örneğin rauvolfia, yohimbin, reserpin, stirçinin gibi alkaloidler [2]

31/48 . . . . .            Ergot alkaloidleri, örneğin siklik peptid tipi [2]

31/485 . . . . .          Afyon alkaloidleri,morfin, papaverin, kodein [2]

31/49 . . . . .            Cincona alkaloidleri, örneğin kuinin [2]

31/495 . . .              tek halka hetero atomu olarak iki nitrojen atomlu altı elemanlı halka içerenler(31/48 öncelik taşır) [2]

31/50 . . . .              Piridazinler [2]

31/505 . . . .            Pirimidinler, örneğin urasil, kuinazolon [2]

31/51 . . . . .            Thiaminler, örneğin vitamin B1 [2]

31/515 . . . . .          Barbiturik asit; ilgili türevler, örneğin sodyum pentobarbital [2]

31/52 . . . . .            Pürinler; Ksantinler, örneğin Kafein, theofilin [2]

31/525 . . . . .          Isoallaksazinler, örneğin riboflovin, vitamin B2 [2]

31/53 . . .                tek ring hetero atomu olarak üç nitrojenli alt elemanlı halka içerenler [2]

31/535 . . .              halka hetero atomu olarak en az bir nitrojen ve bir oksijenli altı elamanlı halka içerenler [2]

31/54 . . .                halka hetero atomları olarak en az bir nitrojen ve bir sülfürlü altı elemanlı halkalar [2]

31/545 . . . .            5-thai-1-azasikilo [4.2.0] oktan halka sistemleri, yani aşağıdaki formülde halka sistemi içeren bileşikler ihtiva eden bileşikler

                                                               S

 

                               C             C                             C

 

                               C             N                             C

 

                                                               C

                               örneğin kefalosporin [2,6]

31/55 . . .                altı elemanlı halka içerenler [2]

31/555 . .                ağır metaller içerenler [2]

31/557 .                  ilgili prostaglandin veya benzerleri, örneğin karbokiklinler, prostakriklinler, heteroprostaglandinler [3]

31/56 .                    kiklopenta[a]hidrofenantrin halka sistemi içerenler, halka değişikli steroidler dahil, örneğin lanolin, ya da homo-steroidler [4]

31/565 . .                17 beta pozisyonunda karbon atomu ile değişmeyenler, örneğin estran, androstan [2]

31/57 . .                  17 beta pozisyonunda iki karbon atom zinciri ile yer değiştirenler, örneğin pregnan [2]

31/575 . .                17 beta pozisyonunda üç veya daha fazla karbon atom zinciri ile yer değiştirenler, örneğin cholan,cholestan [2]

31/58 . .                  hetersiklik halka ihtiva edenler [2]

31/585 . . .              lakton halkaları ihtiva edenler [2]

31/59 .                    9,10 seko-kiklopenta[a]hidro-fenantrin halka sistemleri içerenler, örneğin vitamin D2 "aktif ergosterol", ergokalsiferol, cholecalciferol, antriachitic vitamin [2]

31/595 . .       Vitamin A bileşkli (balık karaciğer özü 35/60) [2]

31/60 .                    Salisiklik asit; ilgili türevleri, örneğin aspirin [2]

31/605 . .                ilave oksi bileşikli [2]

31/61 . .                  ilave karbokilik asit veya ester veya metal tuzlu [2]

31/615 . .                ilave amine veya amidler [2]

31/62 . .                  ilave heterosiklik bileşikli olanlar [2]

31/625 . .                heterosiklik maddeli olanlar [2]

31/63 .                    para-N-grupları içeren bileşikler, örneğin sülfanimid p-nitrobenzen-sülfonil-hidrazon [2]

31/635 . .                heterosiklik halka ihtiva edenler [2]

31/64 .                    sülfonlürea [2]

31/645 .                  üç fazlı halka ring sistemi, merkezi halkaya bağlı amino veya amino alkilen radikalli bileşikler [2]

31/65 .                    Tetrakiklinler [2]

31/655 .                  Azo, diyazo, azoksi, azido veya diyazoamino bileşikleri [2]

31/66 .                    Fosforlu bileşikler [2]

31/665 . .                ring hetero atomu olarak oksijen içerenler [2]

31/67 . .                  ring hetero atomu olarak sülfür içerenler [2]

31/675 . .                ring hetero atomu olarak nitrojen içerenler [2]

31/68 . . .                Kobalaminler, örneğin vitamin B 12, siyanokobolamin [2]

31/685 . .                Fosforlu amin tuz asitleri, örneğin lesitin [2]

31/69 .                    Boron bileşikleri [2]

31/695 .                  Silikon bileşikleri [2]

31/70 .                    Karbohidratlar; ilgili türevleri (31/68 öncelik taşır) [2]

31/705 . .                ring değişimli steroidler içeren kiklopental[a]hidro-fenantren ring sistemi ihtiva eden bileşikler, örneğin dicitalis [4]

31/71 . .                  Fermanentler, örneğin streptomisin; sentetik olarak hazırlanan bileşikler; ilgili türevleri [2]

31/715 . .                Polisakaridler [2]

31/72 . . .                Eterler; Esterler [2]

31/725 . . .              asit grubu ihtiva edenler, örneğin heparin, agar-agar, pestin [2]

31/73 . . .                amino grubu ihtiva edenler(31/725 öncelik taşır) [4]

31/735                    31/72 - 31/73 gruplarında belirtilmeyen madde içerenler [2]

31/74 .                    Sentetik polimerik maddeler [2]

31/745 . .                hidro karbon polimerleri [2]

31/75 . . .                ethen [2]

31/755 . .                halojen içeren polimerler [2]

31/76 . . .                vinil klorid [2]

31/765 . .                oksijen içeren polimerler [2]

31/77 . . .                oksiranlar [2]

31/775 . . .              Fenolik reçineler [2]

31/78                      akrilik asit veya türevleri [2]

31/785 . .                nitrojen içeren polimerler [2]

31/79 . . .      vinil pirrolidon [2]

31/795 . .                sülfür ihtiva eden polimerler [2]

31/80 . .                  31/755 - 31/795 gruplarında belirtilmeyen hetero atomu ihtiva eden polimerler [2]

 

33/00                      İnorganik aktif içerikli tıbbi preperasyonlar[2]

33/02 .                    Amonya; ilgili bileşikler [2]

33/04 .                    Sülfür, selenyum veya teleryum; ilgili bileşikler[2]

33/06 .                    Aluminyum, kalsiyum veya magnezyum; ilgili bileşikler [2]

33/08 . .                  Oksidler; Hidroksidler [2]

33/10 . .                  Karbonatlar; Bikarbonatlar [2]

33/12 . .                  Magnezyum silikat [2]

33/14 .                    Alkali metal kloridler; Alkalin toprak metal kloridleri [2]

33/16 .                    Florin bileşikleri [2]

33/18 .                    İyodinler; ilgili bileşikler [2]

33/20 .                    Element halindeki klorin; İnorganik bileşikler, klorin açığa çıkaranlar [2]

33/22 .                    Boron bileşikleri [2]

33/24 .                    Ağır metaller; ilgili bileşikler [2]

33/26 . .                  Demir; ilgili bileşikler [2]

33/28 . .                  Civa; ilgili bileşikler [2]

33/30 . .                  Çinko; ilgili bileşikler [2]

33/32 . .                  Manganez; ilgili bileşikler [2]

33/34 . .                  Bakır, ilgili bileşikler [2]

33/36 . .                  Arsenik; ilgili bileşikler [2]

33/38 . .                  Gümüş; ilgili bileşikler [2]

33/40 .                    Peroksid [2]

33/42 .                    Fosfor; ilgili bileşikler [2]

33/44 .                    Element halindeki karbon, örneğin odun kömürü, karbon karası [2]

 

35/00                      Belirsiz yapılı materyal veya reaksiyon ürün içeren tıbbi preperasyonlar [2]

35/02 .                    hayvansal olmayan maddelerden [2]

35/04 . .                  Asfalt; Bitümi; Mineral yağlar; Amonyum bitüminosülfonat, örneğin Ichtyol [2]

35/06 . . .                Mineral yağlar [2]

35/08 . .                  Mineral suları [2]

35/10 . .                  Turba; Amber [2]

35/12 .                    memeli veya kuşlardan elde edilen maddeler [2]

35/14 . .                  Kan [2]

35/16 . . .                Plazma; Serum [2]

35/18 . . .                Eritroksit [2]

35/20 . .                  Süt; Kolostrum [2]

35/22 .                    Ürin; İdrar sistemi [2]

35/23 . . .                Böbrek [3]

35/24 . .                  Mukus; Mukoza bezi

35/26 . .                  Lenfler; Lenf bezleri; Timus [2]

35/28 . .                  Dalak; Kemik iliği [2]

35/30 . .                  Sinirler; Beyin [2]

35/32 . .                  Kemikler; Tendonlar; Dişler; Kıkırdaklar (kemik iliği 35/28) [2]

35/34 . .                  Kaslar; Kalp [2]

35/36 . .                  Cilt; Saç; Tırnaklar; Sebum bezleri; Kulak kiri (aktif içerik olarak lanolin içeren 31/56) [4]

35/37 . .                  Sindirim sistemi [3]

35/38 . . .                Mide; Bağırsak [3]

35/39 . . .                Pankreas [3]

35/407 . . .              Karaciğer [3]

35/413 . . .              Safra [3]

35/42 . .                  Akciğerler [2]

35/44 . .                  Gözler; Damarlar;Göbek kordonu [2]

35/48 . .                  Üreme organları; Embriyolar [2]

35/50 . . .                Plasenta; Amniyotik sıvı [2]

35/52 . . .                Sperm [2]

35/54 . . .                Yumurtalık; Yumurtalar; Embriyolar [2]

35/55 . .                  Bu asıl grubun önceki alt gruplarından herhangi birinde ele alınmamış olan bezler [3]

35/56 .                    Memeliler veya kuşlar dışındaki hayvanlardan alınan malzemeler [2]

35/58 . .                  Yılanlar (antijenler 31/38) [2]

35/60 . . . .              Balık (vitamin A 31/07; vitamin D 311/59) [2]

35/62 . .                  Sülükler [2]

35/64 . .                  Böcekler [2]

35/66 .                    Mikro organizmalardan elde edilen malzemeler [2]

35/68 . .                  Protozoa [2]

35/70 . .                  Alçak Mantar [2]

35/72 . .                  Mayalar [2]

35/74 . .                  Bakteriler [2]

35/76 . .                  Virüsler [2]

35/78 .                    Bitkilerden elde edilen malzemeler [2]

35/80 . .                  Yosunlar [2]

35/82 . .                  Papüller [2]

35/84 . .                  Yüksek mantar [2]

 

37/00,

37/02                      (38/00'a transfer edildi)

37/04

37/10                      (38/16'ya transfer edildi)

37/12                      (38/17, 38/36, 38/39'a transfer edildi)

37/14                      (38/16'ya transfer edildi)

37/16                      (38/17'ye transfer edildi)

37/18                      (31/00 kapsamında 38/00'a transfer edildi)

37/20                      (31/715 kapsamında)

37/22                      (31/00, 35/00 kapsamında 38/00'a transfer edildi)

37/24                      (38/08, 38/22'ye transfer edildi)

37/26                      (38/28'e transfer edildi)

37/28                      (38/26'ya transfer edildi)

37/30                      (38/23'e transfer edildi)

37/32                      (38/22'ye transfer edildi)

37/34                      (38/11'e transfer edildi)

37/36                      (38/27'ye transfer edildi)

37/38                      (38/24'e transfer edildi)

37/40                      (38/35'e transfer edildi)

37/42                      (38/17'ye transfer edildi)

37/43                      (38/04'e transfer edildi)

37/46                      (38/36'ya transfer edildi)

37/465                    (38/43'e transfer edildi)

37/47,

37/475                    (38/48'e transfer edildi)

37/48                      (38/43'e transfer edildi)

37/50                      (38/44'e transfer edildi)

37/52                      (38/45'e transfer edildi)

37/54                      (38/46'ya transfer edildi)

37/547,

37/553                    (38/48'e transfer edildi)

37/56                      (38/51'e transfer edildi)

37/58                      (38/52'ye transfer edildi)

37/60                      (38/53'e transfer edildi)

37/62                      (38/54'e transfer edildi)

37/64                      (38/55'e transfer edildi)

37/66                      (38/21'e transfer edildi)

 

38/00                      Peptid içeren tıbbi preperasyonlar(beta-laktam içeren peptidler 31/00; kendi halkalarını oluşturan halka dışında peptid bağı içermeyen siklik dipeptidler, örneğin piperazin 2,5-diyon, 31/00; siklik peptid tipi ergot alkaloidler 31/48 istatistiksel olarak amion asit ünite dağılımlı makromoleküler bileşikler içerenler 31/74; antijen veya antibody içerentıbbi preperasyonlar 39/00; aktif olmayan içeriklerle farklılık gösteren tıbbi preperasyonlar, örneğin ilaç taşıyıcıları olarak peptidler 47/00) [2]

 

Notlar

(1)                           Bu grupta kullanılan terimler ve tanımlar C 07 K altsınıf başlığında yer alan Not (1)'de verilen tanımların aynısıdır [6]

(2)                           Peptid fragmanları veya amino asit eklenmesi veya çıkarılması ile nitelendirilen peptidler, amino asitlerin diğerlerinin yerine veya bu niteliklerin kombinasyonu ile kullanılmasını içeren peptidler ebeveyn peptidleri içeren preperasyonlar olarak sınıflandırılmıştır. Sadece dört veya daha az asitli peptid fragmanları 38/05 - 38/07 gruplarında sınıflandırılmıştır. [6]

(3)                           Recombinant DNA teknolojisi ile hazırlanan peptid içeren preperasyonlar vericiye göre değil ifade edilen orijinal peptide göre sınıflandırılmıştır, örneğin E. coli'de ifade edilen HIV peptidi içeren preperasyonlar HIV peptidi içeren preperasyonlar ile birlikte sınıflandırılmıştır. [6]

 

38/01 .                    Hidrolize proteinler; Bunların türevleri [6]

38/02 .                    Amino asit sayısı bilinmeyen peptidler; Bunların türevleri [6]

38/03 .                    Belirsiz veya sadece kısmen belirli bir dizide yirmi (20)'ye kadar amıno asidi olan peptidler; Bunların türevleri [6]

38/04 .                    Tamamen belirli bir dizinde yirmiye kadar amino asidi olan peptidler; Bunların türevleri (gastrins 38/16, somatostatins 38/31, melanotropins 38/34) [6]

38/05 . .                  Dipeptidler [6]

38/06 . .                  Tripeptidler [6]

38/07 . .                  Tetrapeptidler [6]

38/08 . .                  5 - 11 amino asidi olan peptidler [6]

38/09 . . .                Yumurtlama hormonu-tahliye hormonu (LHRH); İlgili peptidler [6]

38/10 . .                  12 - 20 amino asidi olan peptidler [6]

38/11 .                    Oksitosinler; Vasopresinler; İlgili peptidled [6]

38/12 . .                  Siklik peptidler [6]

38/13 . . .      Siklosporins [6]

38/14 . .                  Sakkarit radikalleri içeren peptidler; Bunların türevleri [6]

38/15 . .                  Depsipeptidler; Bunların türevleri [6]

38/16 .                    20'den fazla amino asidi olan peptidler; Gastrinler; Somatostatinler; Melanotropinler; Bunların türevleri [6]

38/17 . .                  hayvanlardan; insanlardan [6]

38/18 . . .                Büyüme faktörleri; Büyüme ayarlayıcıları (regülatörleri) [6]

38/19 . . .                Sitokin; Lenfokin; İnterferon [6]

38/20 . . . .              İnterlökin [6]

38/21 . . . .              İnterferon [6]

38/22 . . .      Hormonlar (pro-opiomelanocortin, pro-enkephalin veya pro-dynorphin'den elde edilen 38/33, örneğin corticotropin 38/35) [6]

38/23 . . . .              Kalkitoninler [6]

38/24 . . . .              Laküne yönlendirmeli hormon (FSH); koriyonik gonadotropinler, örneğin HCG; Yumurtlama hormonu (LH); Tiroid yönlendirmeli hormon (TSH) [6]

38/25 . . . .              Büyüme hormonu-açığa çıkarma faktörü (GH-RF) (somatoliberin) [6]

38/26 . . . .              Glukagon [6]

38/27 . . . .              Büyüme hormonu (GH) (somatotropin) [6]

38/28 . . . .              İnsülin [6]

38/29 . . . .              paratiroid hormonu (parathormone); Paratiroid hormon-ilgili peptidler [6]

38/30 . . . .              İnsülin benzeri büyüme faktörleri (somatomedin), örneğin IGF-1, IGF-2 [6]

38/31 . . . .              Somatostatin [6]

38/32 . . . .              Timupoietin [6]

38/33 . . .                pro-opiomelanocortin, pro-enkephalin veya pro-dynorphin'den elde edilen [6]

38/34 . . . .              Melanosit yönelimli hormon (MSH), örneğin alfa veya beta-melanotorpin

38/35 . . . .              Corticotropin [6]

38/36 . . .                Kan pıhtılaştırma veya fibrin çözülme faktörleri [6]

38/37 . . . .              Faktör VIII [6]

38/38 . . .                Albüminler [6]

38/39 . . .                Bağlı doku peptidleri, örneğin kolajen, elastin, laminin, fibronektin, vitronektin, soğuk çözülmez globülin (CIG) [6]

38/40 . . .                Transferrinler, örneğin laktoferrin, ovotransferrin [6]

38/41 . .                  Porfirin veya korin bağı içeren peptidler [6]

38/42 . . .                Hemoglobin; Miyoglobin [6]

38/43 . .                  Enzimler; Proenzimler; Bunların türevleri [6]

 

Not

                               Bu grupta

-              proenzimler karşılık gelen enzimler ile birlikte sınıflandırılmıştır;

-               enzimler genellikle Uluslararası Enzim Komusyonu'nun "Nomenclature ve Enzimlerin Sınıflandırılması" kuralına göre kategorize edilmiştir. Bu isin aşağıdaki alt gruplarda gereken yerlerde parantez içinde verilmiştir. [6]

 

38/44 . . .                Oksidoretuktazlar (1) [6]

38/45 . . .                Transferazlar (2)[6]

38/46 . . .                Hidrolazlar (2) [6]

38/47 . . . .              glikosil bileşikleri ile aktive olan (3.2), örneğin selülaz, laktaz [6]

38/48 . . . .     peptid bağları ile aktive olan (3.4) [6]

38/49 . . . . .            Ürokinaz; Doku plasmin aktivatörü [6]

38/50 . . . .              peptid bağlarından farklı olarak, karbon-nitrojen bağları ile aktif olan (3.5), örneğin asparaginaz [6]

38/51 . . .      Liyaz (4) [6]

38/52 . . .      İsomeraz (5) [6]

38/53 . . .      Ligaz (6) [6]

38/54 . . .      38/44 - 38/46 veya 38/51 - 38/53 gruplarından birden fazlasında ele alınmış olan enzim veya proenzim karışımları [6]

38/55 . .                  Protaz inhibitörleri [6]

38/56 . . .                bitkilerden [6]

38/57 . . .                hayvanlardan; inanlardan [6]

38/58 . . . .              sülüklerden, örneğin hirudin, eglin [6]

 

39/00                      Antijen veya antibody içeren tıbbi preperasyonlar(immünoassay materyalleri G 01 N 33/53) [2]

 

Notlar

(1)                           39/002 - 39/295 grupları protozoa, bakteri, virüs veya subunitler içeren preperasyonları kapsamaktadar, örneğin membran kısımları [3]

(2)                           Eğer mikro organizmaların üretimi ile ilgileniliyorsa, antijen veya antibody kompozisyonlarının preperasyonları da  C 12 N alt sınıfında sınıflandırılmıştır. [3]

 

39/002 .                  Protozoa antijenleri [3]

39/005 . .      Tripanosoma antijenleri [3]

39/008 . .                Leishmania antijenleri [3]

39/012 . .                Coccidia antijenleri [3]

39/015 . .                Hemosporidia antijenleri, örneğin plasmodyum antijenleri [3]

39/018 . . .              Babesia antijenleri, örneğin theileria antijenleri [3]

39/02 .                    Bakteriyel antijenler [2]

39/04 . .                  Mikobakteri, örneğin mikobakteri tüberküloz [2,3]

39/05 . .                  Korinebakteri; Propionibakteri [3]

39/07 . .                  Basil [3]

39/08 . .                  Klostridyum, örneğin klostridyum tetani [2]

39/085 . .                Stafilokok [3]

39/09 . .                  Streptokok [3]

39/095 . .      Neisser [3]

39/10 . .                  Bricella; Bordetella boğmaca [2,3]

39/102 . .                Pastörel; Hemofili [3]

39/104 . .                Sudomona [3]

39/106 . .                Vibrio; Kampilobakteri [3]

39/108 . .                Eşerik; Klebsiyel [3]

39/112 . .                Salmonella; Şigella [3]

39/114 . .                Fusobakteri [3]

39/116 . .                Polevalent bakteriyel antijenler [3]

39/118 .                  Klamidiyase, örneğin klamidiye trahom veya klamidiya papağan humması [3]

39/12 .                    Viral antijenler [3]

39/125 . .                Pikornavirid, örneğin calicivirüs [3]

39/13 . . .                Poliovirüs [3]

39/135 . . .              Ayak-ve-ağız hastalığı virüsü [3]

39/145 . .                Ortomiksovirid, örneğin zatürre virüsü [3]

39/15 . .                  Reovirid, örneğin sığır diyare virüsü [3]

39/155 . .                Paramiksovirid, örneğin parazatürre virüsü [3]

39/165 . . .              Kabakulak veya kızamık virüsü [3]

39/17 . . .      Newcastle hastalığı virüsü [3]

39/175 . . .              Köpek hastalığı virüsü [3]

39/187 . .                Hog kolera virüsü [3]

39/193 . .                At ensefalomiyelit virüsü [3]

39/20 . .                  Kızamıkçık virüsü [3]

39/205 . .                Rabdovirid, örneğin kuduz virüsü [3]

39/21 . .                  Retrovirid, örneğin at enfeksiyon anemi virüsü [3]

39/215 . . .              Koronavirid, örneğin kuş enfeksiyon bronşit virüsü [3]

39/225 . . .              Porcine bulaşıcı mide iltihabı virüsü [3]

39/23 . .                  Parvovirid, örneğin kedi panlökopeni virüsü [3]

39/235 . .                Adenovirid [3]

39/245 . .                Herpetovirid, örneğin basit uçuk virüsü [3]

39/25 . . .                Varicella-Zoster virüsü [3]

39/255 . . .              Marek hastalığı virüsü [3]

39/265 . . .              Enfeksiyon burun trakeit virüsü [3]

39/27 . . .                İkuin rinopnömatik virüs [3]

39/275 . .                Poksiviradae, örneğin avipoksivirüs [3]

39/285 . . .              Aşı virüsü veya varola virüsü [3]

39/29 . .                  Hepatitis virüsü [3]

39/295 . .                Polivalent virüs antijenleri (aşı virüsü veya varola virüsü39/285);Virüs ve bakteryal antijenler [3]

39/35 .                    Alergenler [3]

39/36 . .                  polenlerden [3]

39/38 .                    Yılan antijenleri [2]

39/385 .                  Hapten veya antijenler, taşıyıcı bağları [3]

39/39 .                    immünostimülasyon katkı maddeleri ile farklılık gösterenler, örneğin kimyasal adjuvantlar [3]

39/395 .                  Antibodiler(aglutinler 38/36); İmmünoglobulinler; İmmüno serumu, örneğin antilimifistik serum [3]

39/40 . .                  bakteriyal [3]

39/42                      viral [2,3]

39/44 . .                  Taşıyıcılı Antibodi bağları [2,3]

 

41/00                      Dalga enerjisi veya partikül radyasyonu ile maddelerin işlenmesi ile elde edilen tıbbi preperasyonlar(31/59 öncelik taşır; elektrik deşarj tüpleri H 01 J) [2]

 

43/00                      (51/00 transfer edildi)

 

45/00                      31/00 - 41/00 gruplarında belirtilmeyen aktif içerikler ihtiva eden tıbbi preperasyonlar [2,6]

45/05 .                    rektilo-endotelial sistemi sitimüle eden immülolojik prperesayonlar, örneğin kansere karşı [3]

45/06 .                    Kimyasal niteliği taşımayan aktij içerik karışımları, örneğin antifilogistik veya kardiyal [2]

45/08 .                    Kimyasal özellikli olmayan aktif içerik ve yardımcı madde karışımları, örneğin antihistaminikum ve yüzey aktif maddeleri [2]

 

47/00                      Kullanılan aktif olmayan içeriklerle özellik gösteren tıbbi preperasyonlar, örneğin taşıyıcılar, iç katkı maddeleri[2]

47/02 .                    İnorganik bileşikler [5]

47/04 . .                  Metalik olmayanlar; ilgili bileşikler [5]

47/06 .                    Organik bileşikler [5]

47/08 .                    oksijen ihtiva edenler [5]

47/10 . . .                Alkol, fenol; ilgili tuzlar [5]

47/12 . . .                Karboksilik asitler; ilgili tuz veya anhidridler [5]

47/14 . . .                Karboksilik asit esterleri [5]

47/16 . .                  nitrojen ihtiva edenler [5]

47/18 . . .                Aminler; Dörtlü amonyum bileşikleri [5]

47/20 . .                  nitrojen ihtiva edenler [5]

47/22 . .                  Heterosikli bileşikler [5]

47/24 . .                  karbon, hidrojen, halojen, oksijen, nitrojen veya sülfür dışındaatom ihtiva edenler [5]

47/26 . .                  Karbohidratlar [5]

47/28 . .                  Steroidler [5]

47/30 .                    Makromolekülar bileşikler [5]

47/32 . .                  sadece karbon-karbun doymamış bağlarını ihtiva eden reaksiyonlarla elde edilen makromoleküler bileşikler [5]

47/34 . .                  sadece karbon-karbon doymamış bağ içeren reaksiyonların dışında başka reaksiyonlarla elde edilen makromoleküler bileşikler [5]

47/36 . .                  Polisakaridler; ilgili türevleri [5]

47/38 . . .      Sellüloz; ilgili türevler [5]

47/40 . . .                Siklodekstrin; ilgili türevler [5]

47/42 . .                  Protein; polipeptid; ilgili degradyasyon ürünleri; ilgili türevleri [5]

47/44 .                    47/02 - 47/42 gruplarından birisine göre sıvı yağ, katı yağ veya mum [5]

47/46 .                    Belirlenemeyen yapı veya reaksiyon içerikli ürünler [5]

47/48                      kimyasal olarak aktif içerik bağı olan aktif olmayan içerikler, örneğin polimer ilaç konjigatları [5]

 

48/00                      Canlı vücut hücreleri içine,genetik hastalıkları tedavi amacıyla verilen genetik madde ihtiva eden tıbbi preperasyonlar; Gen terapi [5]

 

49/00                      in vivo test preperasyonları [3]

49/02                      (51/00'a transfer edildi)

49/04 .                    X-ışın kontras preperasyonları [3]

 

51/00                      terapi veya in vivo testinde kullanılmak üzere radyoaktif madde ihtiva eden preperasyonlar [6]

 

Not

                               Bu alt sınıfta, 101:00 - 123:00 indeksleme kodunun eklenmesi uygundur. İndeksleme kodu bağlantısız olmalıdır [6]

 

51/02 .                    taşıyıcı ile farklılık gösterenler [6]

51/04 . .                  Organik bileşikler [6]

51/06 . . .                Makro moleküler bileşikler [6]

51/08 . . .                Peptidler, örneğin proteinler [6]

51/10 . . . .              Antibody veya immünoglobülinler; ilgili fragmanlar [6]

51/12 .                    özel bir fiziksel şekil özelliği ile farklılık gösterenler, örneğin emülsiyon, mikrokapsül, lipozom [6]

 

İndeksleme şeması, radyoaktif madde niteliği ve aktifliği ile ilgili Grup 51/00 ile

bağlantılıdır. İndeksleme kodu bağlantısız olmalıdır. [6]

 

Not

                               Farklı indeksleme kod tiplerinin uygulanması ve gösterilmesi ile ilgili kuralların belirtildiği Rehberin IV Bölümüne dikkat edilmelidir.[6]

 

101:00                    Radyoaktif metal olmayanlar [6]

101:02 .                  Halojenler [6]

 

103:00                    Radyoaktif metaller [6]

103:10 .                  Teknetyum; Rhenium [6]

103:20 .                  İndiyum [6]

103:30 .                  Nadir topraklar [6]

103:32 . .                Yitriyum [6]

103:34 . .                Gadolinium [6]

103:36 . .                Yiterbium [6]

103:40 .                  Actinidler [6]

 

121:00                    Terapide kullanım preperasyonları [6]

 

123:00                    in vivo testleri preperasyonları [6]

 

A 61 L                    GENEL OLARAK MADDE VEYA NESNELERİN STERİLİZASYONU İLE İLGİLİ YÖNTEM VEYA ARAÇLAR; DEZENFEKSİYON,STERİLİZASYON, VEYA HAVANIN DEODARİZASYONU; BANDAJ, SARGI, EMİCİ PED VEYA CERRAHİ MADDELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ; BANDAJ, SARGI, EMİCİ PED VEYA CERRAHİ EŞYALAR İLE İLGİLİ MADDELER (kullanılan madde ile farklılık gösteren organ veya dezenfeksiyonların saklanması A 01 N; koruma, örneğin sterilizasyon, gıda veya gıda maddeleri A 23; tıbbi, dişçilik veya tuvalet amaçlı preperasyonlar A 61 K; ozon preperasyonu C 01 B 13/10) [4]

 

                               Not

                               Aşağıdakilerin yapılması için enzim veya mikro organizma kullanılan prosesler altsınıf C 12 S'de tasnif edilmiştir [5]:

(i)            daha önce var olan bileşik veya bileşimlerin serbest bırakılması, ayrılması veya saflaştırılması için, veya

(ii)           tekstil işlemek için veya madde katı yüzeylerinin temizlenmesi için.

 

Altsınıf İndeksi

MADDELERİN DEZENFEKSİYON VEYA STERİLİZASYONU

Genel yöntem veya aparatlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . .             2/00

Havanın. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          9/00

Refuze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          11/00

MADDELER

Bandaj, sargı veya emici pedler için. . . . . . . . . . . . . .            15/00

sutura veya ligatura kan damarları için. . . . . . . . . . . . 17/00

kolostomi cihazları için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           25/00

protez veya kaplama için protez için. . . . . . . . . . . . . .           27/00

kateter için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          29/00

diğer cerrahi maddeler için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            31/00

CERRAHİ YAPIŞKAN, ÇİMENTO, SIVI BANDAJLAR. . . . . . . . . . .  25/00

CERRAHİ EŞYALARIN ANTİTROMBOJENİK İŞLEMİ      . . . . . . . . . . .          33/00

 

Dezenfeksiyon veya sterilizasyon

 

2/00                        Gıda maddeleri dışındaki madde veya nesnelerin dezenfeksiyonu veya sterilizasyonu ile ilgili yöntem veya araçlar(dezenfekte maddeleri için atomizör A 61 M; paketleme ile ilgili paket muhteviyatı veya paketlerin sterilizasyonu B 65 B 55/00; su, atık su, kanalizasyon veya cüruf arıtma C 02 F; dezenfekte kağıdı D 21 H 21/36; tuvalet klozetleri için dezenfekte cihazı E 03 D; dezenfeksiyon özellikli maddeler için, ilgili alt sınıf grubuna bakın, örneğin H 04 R 1/12) [3,4]

2/02 .                      fiziksel fenomen kullananlar, örneğin ultrasonik; elektroliz kullananlar (bu fenomenleri oluşturanlar, ilgili alt sınıfa bakın) [3]

2/04 . .                    Isı (2/08 öncelik taşır) [3]

2/06 . . .                  Sıcak gaz, örneğin buhar [3]

2/08  . .                   Radyasyon [3]

2/10  . . .                 Ultra viyole ışınlar [3]

2/12  . . .                 Mikro dalgalar [3]

2/14 . .                    Plazma, örneğin iyonize edilen gazlar [3]

2/16 .                      kimyasal madde kullananlar [3]

2/18 . .                    sıvı maddeler[3]

2/20 . .                    gazlı maddeler, örneğin buhar [3]

2/22 . .                    faz maddeleri, örneğin duman, aerosol [3]

2/24 .                      programlı veya otomatik işlemlerden yararlanan aparatlar [3]

2/26  .                     Aksesuarlar [3]

 

9/00                        Havanın dezenfeksiyonu, sterilizasyonu veya deodarizasyonu(vücut deodorantları A 61 K 7/32; havanın respiratörlerle temizlenmesi A 62 B, A 62 D 9/00; dağıtılan partiküllerin gaz veya buharlardan ayrıştırılması B 01 D 45/00 - 51/00, B 03 C 3/00; atık gazların kimyasal veya biyolojik arıtımı B 01 D 53/34; Ozon üretimi C 01 B 13/10; air-conditioning sistemleri, sterilizasyon ile birlikte F 24 F 3/16)

9/01 .                      Deodorant bileşimleri [2]

9/015 .                    gazlı veya buhar maddeleri kullananlar, örneğin ozon (9/20 öncelik taşır) [3]

9/02 . .                    havada ısıtma veya yanma ile buharlaştırılan madde kullananlar[3]

9/03 . . .                  İlgili aparatlar [3]

9/04 . .                    havada ısıtma olmaksızın buharlaştırılan madde kullananlar [3]

9/12 . . .                  Aletler, örneğin ilgili yuvalar [3]

9/14 .                      püskürtülmüş veya atomize edilen madde kullananlar [3]

9/16 .                      fiziksel fenomen kullananlar [3]

9/18 . .                    Radyasyon (9/22 öncelik taşır) [3]

9/20 . . .                  Ultra-viyole ışınları [3]

9/22 . .                    İyonizasyon [3]

 

11/00                      Refüze için özel olarak uyarlanan yöntemler

 

Bandaj, sargı veya emici pedlerin kimyasal özellikleri veya bunların yapımı ile ilgili

kullanılan maddeler; cerrahi eşya maddelir, örneğin cerrahi sutura; Sıvı bandajlar,

cerrahi yapışkan veya çimento, protez veya kateter

 

15/00                      Bandaj, sargı veya emici pedlerin kimyasal özellikleri veya bu maddeler için madde kullanımı (bandaj, sargı veya emici pedlerin diğer özellikleri için A 61 F 13/00; radyoaktif sargı A 61 M 36/14)

 

Notlar

(1)                           15/08 - 15/12 ve 15/18 - 15/40 gruplarının herbirinde, aksine birşey belirtilmemişse, tasnif işlemi, uygun en son yere yapılır. [5]

(2)                           15/08 - 15/12 gruplarındaki tasnif, kullanılan maddeler fonksiyon veya fiziksel özellikleri açısından ilgili alana giriyorsa, 15/14 grubunda da yapılır. [5]

(3)                           15/18 - 15/40 gruplarındaki tasnif, kullanılan maddeler fonksiyon veya fiziksel özellikleri açısından ilgili alana giriyorsa, 15/42 - 15/64 grubunda da yapılır. [5]

 

15/07 .                    Sertleştirme bandajları

15/08 . .                  inorganik madde içerenler, örneğin alçı veya Paris [5]

15/10 . .                  organik madde ihtiva edenler [5]

15/12 . .                  makromoleküler madde ihtiva edenler [5]

15/14 . .                  fonksiyon veya fiziksel özellikleri ile farklılık gösteren maddelerin kullanımı[5]

15/16 .                    Ürin veya kan gibi fizyolojik sıvı için kullanılan bandaj, sargı veya emici pedler, örneğin sıhhi havlu, tampon [5]

15/18 . .                  inorganik madde ihtiva edenler [5]

15/20 . .                  organik madde ihtiva edenler [5]

15/22 . .                  makro moleküler madde ihtiva edenler [5]

15/24 . . .                sadece karbon-karbon doymamış bağları içeren reaksiyonlarla elde edilen makro moleküler bileşikler; ilgili türevleri [5]

15/26 . . .                sadece karbon-karbon doymamış bağları içeren reaksiyonların dışında başka reaksiyonlarla elde edilen makro moleküler bileşikler; ilgili türevleri [5]

15/28 . . .                Poli sakaridler veya türevleri [5]

15/30 . . .                Kauçuk veya türevleri [5]

15/32 . . .                Protein, polipeptidler; ilgili degradyasyon ürünleri veya türevleri, örneğin albümin, kollagen, fibrin, jelatin [5]

15/34 . . .                Sıvı, katı yağlar, mum veya tabi reçineler [5]

15/36 . .                  mikro organizma ihtiva edenler [5]

15/38 . .                  enzim ihtiva edenler [5]

15/40 . .                  belirlenemeyen yapıdaki içerikler ihtiva edenler veya ilgili reaksiyon ürünleri[5]

15/42 . .                  fonksiyon veya fiziksel özellikleri ile farklılık gösteren maddelerin kullanımı (sıvı bandajlar 25/00) [5]

15/44 . . .                Medicamentler [5]

15/46 . . .                Deodorant veya malodor konratnatları, örneğin amonya veya bakterya oluşumunu inhibe etmek için [5]

15/48 . . .                Surfaktantlar [5]

15/50 . . .                Yağlayıcılar; Anti-yapışma maddeleri [5]

15/52 . . .                Su repelantlar [5]

15/54 . . .                Radyo-opak maddeleri [5]

15/56 . . .                Islaklık göstergeleri veya renklendiricileri [5]

15/58 . . .                Yapışkanlar [5]

15/60 . . .                Sıvı şişebilir jel oluşturan maddeler [5]

15/62 . . .                suda çözülebilir veya suda ayrışabilir maddeler [5]

15/64 . . .                vücut içinde emilebilir şekilde özel olarak geliştirilenler [5]

 

17/00                      Cerrahi sutura veya kan damarlarının bağlanması ile ilgili maddeler(cerrahi yapıştırıcılar 25/00; cerrahi araçlar, cihaz veya yöntemler, dikme veya bağlamak için A 61 B 17/04, 17/12; sutura maddeleri için destek veya paketler A 61 B 17/04) [3,4]

 

25/00                      Cerrahi yapıştırıcı veya çimentolar; Sıvı bandajlar; kolostomi cihazları ile ilgili maddeler(yapıştırıcı bandajlar, sargı veya emici pedler 15/16, A 61 F 13/00; genel olarak çimento C 04 B)[4]

 

27/00                      Protez veya protezlerin kaplanması ile ilgili maddeler(diş protezleri A 61 C 13/00; protez şekil veya yapısı A 61 F 2/00; yapma diş için preperasyonların kullanımı A 61 K 6/02; sunni böbrek A 61 M 1/14)[4]

 

29/00                      Kateter ile ilgili maddeler(kateter şekil veya yapısı A 61 M 25/00)[4]

 

31/00                      Diğer cerrahi eşyalar ile ilgili maddeler[4]

 

33/00                      Cerrahi eşyaların Antitrombojenik işlemi, örneğin sutura, kateter, protez, aynı zamanda kanın manipülasyonu veya şartlandırılması için[4]

 

A 61 M                   ARAÇLARIN VÜCUT İÇİNE VEYA ÜSTÜNE TAKILMASI İLE İLGİLİ CİHAZLAR (araçların hayvan vücutları içine veya üstüne takılması A 61 D 7/00; tamponların takılması ile ilgili araçlar A 61 F 13/26; gıda veya ilaçların oral olarak verilmesi ile ilgili cihazlar A 61 J; kan veya tıbbi sıvıların toplanması, saklanması veya verilmesi ile ilgili olarak kullanılan konteynerler A 61 J 1/05); VÜCUDA  ARAÇLARININ TAKILMASI VEYA VÜCUTTAN ÇIKARILMASI  İLE İLGİLİ CİHAZLAR; (cerrahi eşyaların kimyasal özellikleri A 61 L; vücut içine yerleştirilen manyetik elemanların kullanımı ile yapılan mangetoterapi A 61 N 2/10); UYKU VEYA BAYILTMA İŞLEMİNİN  BAŞLATILMASI VEYA SONA ERDİRİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK KULLANILAN CİHAZLAR [4,5]

 

                               Notlar

(1)                           Bu alt sınıf, tıbbi kullanım için emme, pompalama veya atomize araçlarını (örneğin kupa, göğüs açıcı, irrigatör, püskürtme, toz insüfülatörü, atomizör, tenefüs araçları), genel veya lokal anastezi araçlarını, bilinç durumunda değişikliğe neden olan araç veya yöntemleri, ilacın ağız dışında başka şekilde vücuda verilmesi ile ilgili kateter, dilatör, araçları kapsamaktadır.

(2)                           Bu alt sınıfta, radyoaktif maddelerin vücuda uygulanması ile ilgili olan grup 36/00, diğer gruplara göre öncelik taşır. [5]

 

Altsınıf indeksi

EMME VEYA POMPALAMA ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1/00

ŞIRINGALAR; IRRIGATÖRLER; BAĞIRSAKLAR İÇİN

BANYOLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          3/00,5/00; 9/00

PÜSKÜRTÜCÜLER, ATOMİZÖRLER; INSÜFLATÖRLER. . . . . . . . . . . . .        11/00; 13/00

SOLUNUM CİHAZLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         15/00, 16/00

UYKU VEYA ANASTEZİ BAŞLATMA VEYA SONA

ERDİRME ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        16/00, 19/00, 21/00

SONDA, KATETER; DRENAJLAR; DİLATÖRLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       23/00, 25/00;          27/00;29/00

TÜP, TÜP KONNEKTÖRLERİ, TÜP BAĞLANTILARI,

VALFLERİ, GİRİŞ VEYA BENZERLERİ,

TIBBİ KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLENLER. . . . . . . . . . .     39/00

VÜCUTTA TAKILMASI VEYA VÜCUTTA TUTULMASI

İLE İLGİLİ DİĞER CİHAZLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      31/00, 37/00

İLACIN VÜCUDA YAYILMASI İÇİN KULLANILAN

DİĞER ARAÇLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         35/00

VÜCUDA RADYOAKTİF MADDENİN UYGULANMASI. . . . . . . . . . . . . . .      36/00

 

1/00                        Tıbbi amaçlı emme veya pompalama araçları;  vücut sıvılarının çekilmesi, arıtımı veya taşınması ile ilgili araçlar; Drenaj sistemleri(kateterler 25/00; tüp konnektörleri, tüp kaplinleri, valf veya kol üniteleri, tıbbi kullanım için özel olarak adapte edilenler 39/00; kan numunelerinin alınması araçları A 61 B 5/14; yaranın açık tutulması için tutma aletleri A 61 B 17/02; dişçi için saliva çıkarma araçları A 61 C 17/06; kan damarına uygulanabilen filtreler A 61 F 2/01; genel olarak pompalar F 04) [5]

1/02 .                      Kan transfüzyon araçları (şırıngalarla kan  infüzyonu 5/14)

1/04  .                     Pnömotoraks araçlar

1/06  .                     Süt pompaları (besleme şişeleri A 61 J 9/00)

1/08                        Kupa bardakları

1/10 .                      Kan pompaları; Sunni kalp; Mekanik sirkülasyon araçları, örneğin intraaort balon pompaları (yapma kalp valfleri A 61 F 2/24; kalp simülasyonu A 61 H 31/00) [4]

1/12 . .                    vücuda uygulanabilenler [4]

1/14 .                      Diyaliz sistemleri; yapma böbrekler; Kan oksijen verme araçları (yarı geçirgenli zarlar B 01 D 61/00; yapım amddeleri ile farklılık gösteren yarı geçirgen zarlar, bunların yapım prosesleri B 01 D 71/00) [4]

1/16 . .                    membrenli [4]

1/18  . . .                 dar fiber şeklinde [4]

1/20 . . .                  tubular [4]

1/22 . . .                  saç şeklinde [4]

1/24  . . . .     spiral şeklinde [4]

1/26 . . .                  hareketli olanlar [4]

1/28 . .                    Peritoneal diyalizler [4]

1/30 . .                    Tek iğne diyalizleri [4]

1/32 . .                    membrensiz oksijen verici araçlar [4]

1/34 .                      Bir zar içinden geçirerek kandaki maddelerin süzülmesi, yani hemofiltrasyon, diyafiltrasyon [4]

1/36 .                      doğal  dolaşım sisteminin by-passında kanın diğer şekillerde işlenmesi, örneğin sıcaklık adaptasyonu, irradyasyon [4]

1/38 . .                    donor kanından ve vücuta kalan kandan artıkların alınması [5]

 

Şırıngalar; Irrigatörler; su altı bağırsak temizlemesi için banyolar(ilacın vücuda

verilmesi ile ilgili diğer araçlar 29/00 - 37/00) [6]

 

3/00                        Tıbbi şırıngalar, örneğin enemata; sıvı ile yıkama aracı (5/00 öncelik taşır; tabancalar 5/135) [2]

3/02 .                      Enemata; İrrigatörler [5]

3/04 . .                    uterus için özel olarak geliştirilenler [5]

3/06 . .                    bidet kombinasyonlu [5]

 

5/00                        Aracın deri altı, damar içi veya kas içi şekile getirilmesi ile ilgili araçlar; ilgili aksesuarlar, örneğin doldurma veya temizleme araçları, kol koyma yerleri(tüp konnektörleri, tüp kaplinleri, valf veya kol üniteleri, tıbbi kullanım için özel olarak uyarlananlar 39/00; tıbbi veya farmakolojik amaçlar için özel olarak uyarlanan konteynerler A 61 J 1/00) [5]

5/14 .                      İnfüzyon cihazları, örneğin yerçekimi ile infüzyon; Kaninfüzyonu; ilgili aksesuarlar (kan transfüzyon pompalanmasında emme 1/02) [5]

5/142 . .                  Basınç infüzörleri, örneğin pompa kullanımı [5]

 

Not

Bu grupta, aşağıdaki ifade, karşısında belirtilen anlamda kullanılmıştır :

-               "basınç infüzyonu", kontrollü bir değerde çalışan güç verilmiş enjeksiyonu içermektedir [5]

 

5/145 . . .                basınçlı rezervuarların kullanımı, örneğin piston aracılığıyla [5]

5/148 . . . .              esnek (5/155 öncelik taşır) [5]

5/152 . . . . .            elastik rezervuarların kontraksiyonu ile basınçlı olanlar[5]

5/155 . . . .              gaz ile basınçlı olanlar [5]

5/158 . .                  İğneler [5]

5/162 . .                  İğne setleri, yani rezervuar ile tüp arasındaki bağlantılar [5]

5/165 . .                  Süzme aksesuarları, örneğin kan filtreleri, infüzyon sıvı filtreleri (1/34 öncelik taşır) [5]

5/168 . .                  Vücuda araç akımını kontrol etmek amacıyla veya araçların vücuda girişinin ölçülmesi ile ilgili araçlar, örneğin damla ölçme aracı, sayaçları [5]

5/172 . . .                Elektrik veya elektronikli [5]

5/175 . . .                mekanik [5]

5/178 .                    Şırıngalar [5]

5/19 . .                    birden fazla hazneli [5]

5/20 . .                    Otomatik şırıngalar, örneğin otomatik olarak çalıştırılan piston rodlu, otomatik iğne enjeksiyonlu, otomatik doldurmalı (5/142 öncelik taşır) [2,5]

5/24 . .                    Ampül şırıngaları, yani değiştirilebilir ampül veya kapsüllerle kombinasyon içinde kullanım ile ilgili iğneli şırıngalar, örneğin otomatik (ampül veya kapsüller A 61 J 1/06) [5]

5/28 . .                    Şırınga ampül veya kapsülleri, yani iğneli olarak temin edilen ampül veya şırıngalar [5]

5/30 . .                    jet ienjeksiyon ile iğnesiz enjekte edilen şırıngalar, örneğin değiştirilebilir ampül veya kapsüllerle kullanım için [5]

5/303 . .                  Patlayıcı yük ile enjektörden ayrılan araçlar [5]

5/307 . .                  Basınçlı sıvı ile enjektörden verilen araçlar [5]

5/31 . .                    Ayrıntılar [2,5]

5/315 . . .                Pistonlar; Piston rodları (çubukları); Kılavuz, bloke veya sınırlama rodu; doz ayarlamasını sağlayan rod üzerinde bulunan aletler [2,5]

5/32 . . .                  İğneler; Şırınga veya başlık ile bağlantı ile ilgili ayrıntılar (infüzyon iğneleri 5/128); iğnenin vücuda sokulması veya orda tutulması ile ilgili aksesuarlar; iğne korunması ile ilgili araçlar [2,5]

5/34 . . . .                iğnelerin bağlantı yapıları [2,5]

5/36 .                      havanın vücuda verilmesi veya enjeksiyonunun önlenmesi ile ilgili araçlar (diyaliz sistemleri, kan oksijen verme araçları 1/14; hemofiltrasyon donanımı 1/34) [5]

5/38 . .                    hidrofilik veya hidrofobik filtrelerin kullanımı [5]

5/40 . .                    Aracın rezervuardan akışının kesilmesi ile ilgili düşük seviyeli yüzer araçlar [5]

5/42 .                      vücudun desensitizasyonu, vücudun iğne girişine hazırlanması veya iğnenın yapılacağı yerin belirlenmesi ile ilgili araçlar [5]

5/44 .                      araç veya cihazların soğutulması veya ısıtılması ile ilgili araçlar ihtiva edenler [5]

5/46 .                      sokma derinliğinin kontrolü ile ilgili araçlar ihtiva edenler [5]

5/48 .                      enjeksiyon basıncının değişimi, düzenlenmesi, gösterilmesi veya sınırlanması ile ilgili araçlar ihtiva edenler (5/142 öncelik taşır) [5]

5/50 .                      tekrar kullanımın önlenmesi veya hatalı ise hatayı göstermeyen araçlar ihtiva edenler [5]

5/52 .                      Kol koyma yerleri [5]

 

9/00                        Su altı böbrek temizleme ile ilgili banyolar

 

Püskürtücü; Atomizör; İnsüflatör

 

11/00                      Terapik amaçlar için özel olarak uyarlanan püskürtücü veya atomizörler(genel olarak B 05 B)

11/02 .                    püskürtülecek veya atomize edilecek sıvıya tatbik edilen hava basıncı ile çalışanlar

11/04 .                    püskürtülecek veya atomize edilecek sıvı buhar basıncı ile çalışanlar

11/06 .                    enjektör tipi olanlar

11/08 . .                  cep tipi enjektör atomizörleri

 

13/00                      Terapik veya dezenfektan amaçlı issüflatör (zehirli hayvan veya zehirli bitki imhası için A 01 M)

 

Solunum cihazları

 

15/00                      Solunum Cihazı

15/02 .                    aktifleştirilen veya iyonize edilen gazlarla çalıştırılanlar; Ozon-solunum aracı

15/06 .                    puro, sigara veya pipet şeklindeki teneffüs aletleri

15/08 .                    buruna takılan teneffüs cihazları

 

16/00                      Hasta solunum sistemini gaz işlemi ile etkileyen cihazlar, örneğin ağızdan ağıza solunum; Trakea tüpleri(solunum hareketinin, mekanik, pnömatik veya elektrikli araçlarla, gaz solunum araçları ile kombine demir ciğerlerle simülasyonu A 61 H 31/00; genel olarak solunum araçları A 62 B; su altında çalışmak üzere tasarlanmış solunum araçları B 63 C 11/00) [4]

16/01 .                    anastezi için özel olarak uyarlananlar [4]

16/04 .                    Trakea tüpleri(genel olarak kateterler 25/00) [4]

16/06 .                    Solunum veya anastezi maskeleri [4]

16/08 .                    Körük; bağlantı tüpleri [4]

16/10 .                    solunum gaz veya buharlarının hazırlanması [4]

16/12 .                    farklı gazların karıştırılması ile [4]

16/14 . .                  birisinin sıvı durumda olduğu farklı sıvıların karıştırılması ile [4]

16/16 . . .                solunum havasının nemlendirilmesi cihazları [4]

16/18 . . .                anastetik preperasyonlar için buharlaştırma araçları [4]

16/20 .                    Tıbbi solunum cihazlarına özel olarak uyarlanan valfler [4]

16/22 .                    Karbondioksit emme araçları (solunum araçları için maddeleri emme özellikli kartujlar A 62 B 19/00) [4]

 

Uyku veya anastezi oluşumu için kullanılan diğer araçlar; uyku veya bayılmanın sona

erdirilmes ile ilgili olarak kullanılan araçlar[4]

 

19/00                      Lokal anastezi (ilgili şırıngalar 5/00);Hipotermia (5/42 öncelik taşır; kanın arteryal sistem  bypassta soğutulması 1/36) [2]

 

21/00                      Bilinç durumunda değişime neden olan diğer araç veya yöntemler; mekanik, optik veya akustik araçlarla uyku halinin başlatılması veya sona erdirilmesi araçları, örneğin hipnoz için(uykunun sağlanması ile ilgili yataklar A 61 G 7/043)

21/02 .                    uyku veya dinlenme endüksüyonu için, örneğin direkt sinir simülasyonu, hipnoz, analgesya ile (masaj için A 61 H; elektroterapi A 61 N, örneğin alternatif veya fasılalı elektrik akımının anastezi için tatbik edilmesi A 61 N 1/34) [5]

 

Sondalar; Kateterler; Dilatörler; Drenaj aletleri, yaralar için; araçların vücut içine

takılması veya uygulanması ile ilgili diğer araçlar, örneğin makineler(şırıngalar 3/00,

5/00)

 

23/00                      Katı sondalar; Buji

25/00                      Kateter; Dar sondalar (dilatörler 29/00; ölçme veya test için A 61 B)

25/01 .                    kataterlerin takılması, kılavuzlanması, ilerletilmesi, yerleştirilmesi veya tutulması  (25/10 öncelik taşır) [5]

25/02 . .                  tutma cihazları, örneğin vücutta [5]

25/04 .                    vücut içinde, örneğin genişleyebilir [5]

25/06 .                    vücut delme iğneleri veya benzerleri(25/088 öncelik taşır) [5,6]

25/08 . .                  ilerletme araçları, örneğin kendinden hareketli [5]

25/082 . . .              Kendinden propolsüyonlu düzenekler25/085 öncelik taşır) [6]

25/085 . . .              Sıvı proposüyonu [6]

25/088 . .                ilave bir katater kullanımı, örneğin nispeten ulaşılamaz olan bölgeler için [6]

25/09 . .                  Kılavuz telleri [6]

25/092 . .                Distal uçların uzaktan oryantasyon kumandaları [6]

25/095 . .                kateter iç yerinin belirlenmesi ile ilgili düzenekler, örneğin radyografik olarak [6]

25/098 . . .              radyo opak işaretleme araçlarının kullanımı [6]

25/10 .                   Balon kateterleri [6]

25/12 . .                  yerindeyken balonun çıkarılması ile ilgili düzenekler [6]

25/14 .                    sıvı akış geçişleri düzenek veya şekilleri, örneğin çoklu sıvı geçişli olanlar (25/10 öncelik taşır) [6]

25/16 .                    başka şekilde belirtilmeyen yapım veya kurma işlemi [6]

25/18 . .                  kateter veya sondaların başlığa bağlanması [6]

 

27/00                      Yara için drenaj aletleri veya benzerleri (yaranın açık tutulması aletleri A 61 B 17/02)

 

29/00                      Araçların takılması ile ilgili araçlar ihtiva eden veya etmeyen dilatörler, örneğin ilaç (kavite veya vücut tüplerinin görsel muayenesini sağlayan cihazlar a 61 B 1/00) [2]

29/02 .                    şişirilebilir dilatörler (valflerin şişirilebilir elastik organlara bağlantısı B 60 C 29/00); şişebilir maddeden imal edilmiş dilatörler [3]

29/04 . .                  şişebilir maddeden imal edilmiş dilatörler [5]

 

31/00                      Araçların takılması veya tutulması ile ilgili araçlar, örneğin vücut kavitelerinde tedavi için(25/00 öncelik taşır) [2,5]

 

35/00                      Araçların, örneğin çözüm araçlarının takılması veya tutulması ile ilgili araçlar (tuvalet veya kozmetik araçların tutulması cihazları A 45 D; emici pedler, örneğin bezler, A 61 F 13/15) [2]

 

36/00                      Vücuda radyoaktif maddelerin uygulanması

36/02 .                    diğer radyan veya dalga enerji kaynağı ile kombineli, örneğin elektromanyetik, termal, mikro dalga [5]

36/04 .                    Yerleştirme için özel olarak geliştirilen düzenekler, örneğin solunum veya enjeksiyon, radyoaktif madde, vücut içinde [5]

36/06 . .                  radyoaktif veya arttırma maddesinin vücut delici borusu içinden enjeksiyonu ile [5]

36/08 . . .      Sıvı rezervuar muahafazası, örneğin şırınga muhafazası [5]

36/10 . .        Ultra-vacinal veya pelvis tatbiki [5]

36/12 . .                  tohum veya implant enjektör veya yuvası, örneğin kapsüller [5]

36/14 .                    Radyoaktif sargı [5]

 

37/00                      Araçların vücuda takılması ile ilgili diğer aparatlar(üreme veya çoğalma için A 61 B 17/425; iyonoferosis veya kataforesis için kullanılan aparatlar A 61 N 1/30); Perkütans, yani difüzyon ile deri içinden ilaçların verilmesi(tuz banyoları A 61 H 33/04) [5]

 

39/00                      Tüp, tüp konnektörleri, tüp kaplinleri, valfleri, giriş bölgeleri veya benzerleri, özell olarak tıbbi kullanım için uyarlananlar (solunum cihazları için, örneğin trakea tüpleri, 16/00; sunni kalp valfleri A 61 F 2/24) [5]

39/02 .                    Giriş bölgeleri [5]

39/04 . .                  delinebilir kendinden sızdırmazlı elemanlar ihtiva eden [5]

39/06 . .                  Haemstasis valfleri, yani iğne, kateter veya benzeri etrafında conta sızdırmazı, çıkışı kapatma [6]

39/08 .                    Tüpler; bu konu ile ilgili olarak özel geliştirilen saklama araçları [6]

39/10 .                    Tüp konnektörleri veya tüp kaplinleri  [6]

39/12 . .                  esnek bir tüpün sağlam bir eke  bağlanması için [6]

39/14 . .                  sızdırmaz uçlu tüplerin bağlantısı için [6]

39/16 . .                  dezenfeksiyon veya sterilizasyon özelliklerine sahip olanlar [6]

39/18 . . .                steril şartlarda bağlantı yapılması ile ilgili yöntem veya araçlar [6]

39/20 .                    Kapatma başlıkları veya tıpaları, tüp konnektörleri veya açık uçları için [6]

39/22 .                    valf veya valf düzenekleri  [6]

39/24 . .                  Kontrol veya geri dönüş emniyet valfleri [6]

39/26 . .                  Hattın kapatılması ile otomatik olarak kapanan ve yeniden bağlandığında açılan valfler [6]

39/28 . .                  esnek tüpler için klempleme araçları, örneğin silindir klempler [6]

 

 

 

A 61 N                    ELEKTROTERAPİ; MAGNETO TERAPİ; RADYASYON TERAPİ;  ULTRASON TERAPİ(biyo elektrik akımların ölçümü A 61 B; elektrocerrahi araçları veya devreleri A 61 B 17/36; fizik terapi düzenekleri, genel olarak A 61 H; anastezik araçlar, genel olarak A 61 M; insandesen lambaları H 01 K; Enfraruj radyatörler, ısıtma için H 05 B) [6]

 

                               Not

Bu alt sınıfta, aşağıda belirtilen ifade, karşısında gösterilen anlamda olacaktır :

-               "terapi" işlem hastalığın veya anormal hücrenin imhasını amaçlıyorsa, tedavinin sağlıklı hücre ömrü, imhanın limitleri içinde yapılan anlamında olup, bunun aksi anlamda olacaklar elektrocerrahi araç veya işlemlerinin kapsandığı A 61 B 17/36 kapsamındadır. [5]

 

Altsınıf İndeksi

ELEKTRO TERAPİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1/00

MAGNETO TERAPİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2/00

RADYASYON TERAPİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5/00

ULTRASON TERAPİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     7/00

 

1/00                         Elektro terapi; İlgili devreler(2/00 öncelik taşır; irradyasyon araçları 5/00) [5]

1/02 .                      Ayrıntılar

1/04 .                      Elektrodlar

1/05 . . .                  vücuda implantasyon veya takma, örneğin kalp elektrodu (1/06 öncelik taşır)[4]

1/06 . . .                  yüksek frekans terapi için

1/08 . .                    izleme, koruma, kontrol veya gösterme ile ilgili düzenek veya devreler (tek spesifik aparat tipi için 1/10 - 1/44; elektrik değişkenlerinin ölçümü G 01 R; genel olarak jeneratör çıkışlarının kontrolü H 02 P, H 03 L)[4]

1/10 .                      Statik elektrik tatbik edilmesi (iyonize edilen gaz veya buhar uygulaması 1/44)

1/14 .                      elektrik yüklerinin kesilmesi, örneğin toprak ile

1/16 .                      Atmosfer veya terestral radyasyon veya alanlardan gelecek istenmeyen etkilerin süzülmesi veya nötralize edilmesi

1/18 .                      kontak elektrodları ile elektrik akımı uygulanması

1/20 . .                    sürekli direkt akım

1/22 . . .                  Elektromedikal bandlar

1/24 . . . .                kurulu güç kaynaklı

1/26 . . .                  elektromedikal fırçalar; Elektromedikal masaj araçları

1/28 . . .                  termoelektrik akımların uygulanması araçları

1/30 . . .                  iyonoferosis veya kataforesis ile ilgili araçlar

1/32 . .                    alternatif veya fasılalı akım

1/34 . . .                  anastezi oluşturulması için

1/36 . . .                  sitimülasyon için, örneğin kalp atım uyum sağlama araçları

1/362 . . . .              Kalp stimülatörü (1/372 öncelik taşır; kalp defibrilatörleri 1/39) [4]

1/365 . . . . .            fizyolojik parametrelerle kontrollü, örneğin kalp potansiyeli ile [4]

1/368 . . . . . .          farklı kalp bölgeleri ile işbirliği içindeki birden fazla elektrod ihtiva eden [4]

1/37 . . . . .              İzleme; Koruma [4]

1/372 . . . .              stimülatörlerin tatbik edilmesi ile ilgili düzenekler [4]

1/375 . . . . .            Yapısal düzenekler, örneğin kaplama [4]

1/378 . . . . .            Elektrik temini [4]

1/38 . . .                  şok etkisinin oluşturulması için (genel olarak H 05 C 1/00)

1/39 . . . .                Kalp defibrilatörleri [4]

1/40 .                      endüktif veya kapasitif kaplin ile elektrik alan uygulaması (mikro dalga araçları 5/00)

1/44 .                      iyonize sıvıların uygulanması

 

2/00                        Magnetoterapi [5]

2/02 .                      bobinle oluşturulan manyetik alanların kullanımı, tek dönüş lopları veya elektromagnetler dahil (2/12 öncelik taşır) [5]

2/04 . .                    Değişken alanların kullanımı, örneğin düşük frekans veya darbeli (pulse) alanlar [4]

2/06 .                      sürekli magnetlerle oluşturulan manyetik alan kullanımı (2/12  öncelik taşır) [5]

2/08 . .                    harici olarak tatbik edilen [5]

2/10 . .                    vücut içinde uygulanan. örneğin enjeke edilen veya uygulanan elemanlar [5]

2/12 .                      mekanik hareketle elde edilen değişken manyetik alanlar[5]

 

5/00                        Radyasyon terapi(ultrason tedavi 7/00; hem terapi hem de teşhise uygulanabilen cihaz veya araçlar A 61 B 6/00; vücuda radyoaktif maddelerin uygulanması A 61 M 36/00) [5,6]

5/01 .                      terapi sırasında radyasyon kaynağı oluşturmak için kullanılan araçlar

5/02 .                      mikrodalga araçları (5/01 öncelik taşır)

5/04 . .                    yakın alan tedavisi ile ilgili radyatörler

5/06 .                      Enfraruj, görünebilir ışık veya ultra viyole araçları (5/01 öncelik taşır)

5/08 . .                    Kombine enfraruj ve ultra viyole araçları

5/10 .                      X-ışın terapisi, Gama ışın tedavisi; Partikül radyasyon terapi (5/01 öncelik taşır)

 

7/00                        Ultrason terapi(litotripsi A 61 B 17/22, 17/225; süpersonik vibrasyondan yararlanılan masaj A 61 H 23/00) [6]

7/02 .                      lokalize edilen ultrason hipertermia [6]

 

A 62                        HAYAT KURTARMA; YANGINLA MÜCADELE (merdivenler           E 06 C)

 

A 62 B                    HAYAT KURTARMA İLE İLGİLİ ARAÇ, CİHAZ  VEYA YÖNTEMLER(tıbbi kullanım için özel olarak uyarlanan valfler A 61 M 39/00; suda kullanım için özel olarak uyarlanan can kurtaran araçları, cihazları veya yöntemleri B 63 C 9/00; dalgıç donanımı B 63 C 11/00; uçak ile kullanım için özel olarak uyarlanan araçlar, örneğin paraşüt, fırlatmalı koltuklar B 64 D; madenciliğe has kurtarma araçları E 21 F 11/00)

 

Altsınıf indeksi

KURTARMA, örneğin YANGIN DURUMUNDA

Kaçma veya korunma ile ilgili araçlar. . . . . . . . . . . . .           1/00, 3/00, 5/00

Solunum konteynerleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           31/00

Görünürde ölü insanlar için emniyet araçları. . . . . . .            33/00

AYRI SOLUNUM MASKELERİ VEYA APARATLARI

Tipleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           7/00, 18/00

Ayrıntıları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           9/00, 18/08

Kartuş, oksijen jeneratörleri, filtreleri. . . . . . . . . . . . .           19/00, 21/00, 23/00

Saklama, test. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             25/00, 27/00

KORUYUCU ELBİSE, EMNİYET KEMERLERİ. . . . . . . . . . . . . . . .   17/00, 35/00

SOLUNUM KORUMA VEYA KİMYASAL MADDELERE KARŞI KORUNMA İLE İLGİLİ TOPLAMA ARAÇLARI

Air conditioning (iklimlendirme) veya havalandırma

sızdırmazlı odalarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00, 13/00

Diğer korumalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      15/00, 29/00

DİĞER CAN KURTARMALAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37/00

 

Yangından Kurtarma; bina veya benzeri yerlerden kurtarma(dağdan veya ağaçlardan

kurtarma A 63 B 27/00, 29/00; gemiden kurtarma B 63 C)

 

1/00                        İnsanların bina veya benzeri yerlerden indirilmesi ile ilgili araçlar

1/02 .                      Kurtarma kafesi, torba veya benzerlerinin kullanımı (asansör. eskalatör veya hareketli yürüme merdivenleri B 66 B)

1/04 . .                    Tek parça olanlar, örneğin tespit araçları

1/06 .                      halat indirme araçlarının kullanımı ile (bocurgat, vinç B 66 D)

1/08 . .                    vinç veya makara için fren mekanizmalı

1/10 . . .                  mekanik tahrikli olanlar

1/12 . . .                  hidrolik tahrikli olanlar

1/14 . .                    halat üzerinde fren kaymalı olanlar

1/16 . .                    Can kurtarma halatları veya kemerleri (emniyet kemerleri 35/00; dağ halatları A 63 B 29/02; can kurtaran kemerleri, koltukta kullanım için B 63 C)

1/18 . .                    Halat indirme araçları için diğer tek parçalar, örneğin halat için çekme silindirleri, halat vurma araçları

1/20 .                      kaymalı halat, kaymalı direk veya kanal kullanımı ile, örneğin hortum, boru, kaymalı yiv, kaymalı sac

1/22 .                      atlama araçlarının kullanımı ile, örneğin atlama saçları, atlama şilteleri

 

3/00                        Bina veya benzeri yerlerden kaçmayı kolaylaştıran araçlar veya tek parçalar, örneğin koruma kalkanları, koruma ekranları; Dumanın binanın uzak bölgelerine nüfuzunun önlenmesi için portatif araçlar (1/00 öncelik taşır)

 

5/00                        Yangından kurtarma ile ilgili diğer araçlar (merdivenler E 06 C)

 

Respiratörler; Gaz maskeleri, solunum aparatları dahil, örneğin yüksek irtifa için veya diğer maskeler; zararlı kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan araçlar(zararlı kimyasal maddelere karşı örtünme için madde bileşimleri A 62 D 5/00, solunum aparatları şeffaf parçaları A 62 D 7/00; solunum aparatlarında kullanım için kimyasal madde bileşimi A 62 D 9/00)

 

7/00                        Respiratör aparatları (tıbbi amaçlar için A 61 M 16/00)

7/02 .                      tazyikli oksijen veya havalı

7/04 . .                    ve akciğer kontrollü oksijen veya hava valfleri

7/06 .                      sıvı oksijenli

7/08 .                      oksijen üreten kimyasal madde ihtiva edenler

7/10 .                      filtre elemanlı

7/12 .                      taze hava hortumlu

7/14 .                      yüksek irtifa hava taşıtları için

 

9/00                        Respiratör veya solunum aparatları için eleman parçaları(19/00, 21/00, 23/00 öncelik taşır) [4]

9/02 .                      Valfler

9/04 .                      Kaplinler; destek çatkıları

9/06 .                      Ağızlıklar; Burun klipleri (tıbbi amaçlar için A 61 M 15/00)

 

11/00                      Solunum havasının sızdırmazlı odalarda yeniden koşullandırılması ile ilgili araçlar (kimyasal arıtım, dezenfeksiyon veya hava sterilizasyonu A 61 L; hava taşıtları veya deniz altılar, araç yapısını etkiledikleri veya  yapıdan etkilendikleri için sırayla B 63 B, B 64 D; genel olarak air conditioning (klima) F 24 F)

 

13/00                      Gaz geçirmez barınakların havalandırılması ile ilgili özel araçlar(havalandırma, genel olarak F 24 F)

 

15/00                      Zehirli veya yaralamalı maddelere karşı koruma sağlayan tesisler, örneğin ayrı solunum aparatlı (bina özellikleri E 04 H 9/00)

 

17/00                      Isı veya zararlı kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan veya yüksek irtifa alanlarında kullanım için koruyucu giysiler(iş veya spor için koruyucu giysiler A 41 D 13/00; göz veya kulakların korunması A 61 F 9/00; koruyucu giysiler için madde bileşimleri A 62 D 5/00; can kurtaran giysileri, denizde kullanım için B 63 C; dalgıç takımları B 63 C 11/02; uçuş takımları B 64 D 10/00; uzay elbiseleri B 64 G 16/00; kurşun geçirmez giysiler F 41 H 1/02) [2]

17/04 .                    Kapşon

17/08 .                    Hayvanlar için koruyucu örtüler

 

18/00                      Solunum maskeleri veya kaskları, örneğin kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan veya yüksek irtifalarda kullanım için (17/00 öncelik taşır, anastezik maskeler A 61 M 16/06)

18/02 .                    Maskeler (hayvanlar için gaz maskeleri 18/06; kaynakçıların kullanımı için kullanılan maskeler A 61 F 9/06)

18/04 .                    Gaz kaskları

18/06 .                    hayvanlar için gaz maskeleri

18/08 .                    gaz maskeleri veya gaz kaskları için parçalar, örneğin pencere, kayış, konuşma transmitörü, sinyal araçları (koruyucu deniz gözlüğü için gözlükler A 61 F 9/02); pencere veya diğer şeffaf parçalar için bileşim maddeleri A 62 D 7/00)

18/10 . .                  Valfler

 

19/00                      Respiratör aparatları için emme maddeli kartuşlar

19/02 .                    oksidize maddeli

 

21/00                      Respiratör aparatları için kimyasal maddelerden oksijen üretim araçları

 

23/00                      Solunum koruma amaçlı filtreler(gaz filtreleri, genel olarak B 01 D)

23/02 .                    respiratör için

23/04 .                    gaz geçirmez barınaklar için

23/06 .                    Burun filtreleri için

 

25/00                      Respiratör vela solunum araçlarının saklanması ile ilgili araçlar[4]

 

27/00                      Respiratör veya solunum araçlarının test edilmesi ile ilgili yöntem veya araçlar(gaz geçirmezliğin testi ile ilgili araçlar, genel olarak G 01 M)[4]

 

29/00                      Zararsız hale getirmek veya zararlı kimyasal maddelerin korunması ile ilgili araçlar(solunum araçları 7/00, gaz sızdırmaz kapı, pencere, kapaklar E 06 B)

 

31/00                      Solunan havanın yeniden koşullandırılması ve havalandırma araçlı solun koruma için konteyner veya portatif kabinler (gaz sızdırmaz barınakların havalandırılması 13/00; koruyucu giysiler veya örtüler 17/00; tıbbi amaçlı işlem odaları A 61 G 10/00)[4]

 

33/00                      Görünürde ölü insanların kaçmaları veya bu insanlara dikkat çekilmesini sağlayan araçlar; kaza ile yanan kişiler için solunum aparatları

 

35/00                      Emniyet kemerleri veya vücut bağları; özellikle ani hareket değişimi sırasında insan vücudunun oynamasının sınırlanması ile ilgili benzer donanımlar (tokalar A 44 B 11/00; çocuk mobilyaları ile ilgili aksesuarlar A 47 D 15/00; çocuk koltukları B 60 N 2/24; emniyet kemerleri veya vücut bağları, kara araçları için B 60 R 22/00; paraşüt ipleri B 64 D 17/30; hava taşıtlarında kemerle bağlama B 64 D 25/06; açılabilir tespitler F 16 B)[4]

35/04 .                    enerji emme araçları içerenler [4]

 

37/00                      Önceki gruplarda belirtilmeyen can kurarma ile ilgili araç, cihaz veya yöntemler

 

A 62 C                    YANGINLA MÜCADELE (yangın söndürme madde bileşimleri, yangın söndürme maddelerinde kimyasal madde kullanımı A 62 D 1/00; sıvı veya diğer akıcı maddelerin yüzeye püskürtülmesi veya tatbik edilmesi, genel olarak B 05; alarm tertibatları G 08 B, örneğin duman veya gazla çalışan yangın alarmları G 08 B 17/00)

 

Alt sınıf indeksi

YANGIN ÖNLEME VEYA KONTROL ALTINA ALINMASI;

BELLİ NESNE VEYA YERLER İÇİN YANGINLA MÜCADELE

Önleme veya kontrol altına alma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2/00

Ateş tuzakları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               4/00

Belli nesne veya yerler için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 3/00

KULLANIMDAN ÖNCE YANGINLA MÜCADELE

MADDELERİNİN YAPIMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       5/00

EL ALETLERİ VEYA AKSESUARLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8/00

PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

İşletim ilkelerine göre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/00, 13/00, 19/00, 25/00

sırt çantası tip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 15/00

Tabanca veya tüfek tipi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17/00

YANGINLA MÜCADELE ARAÇLARI

Kara araçları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 27/00

Botlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               29/00

YANGINLA MÜCADELE MADDELERİNİN TAŞINMASI. . . . . . . . . . . . . . .    31/00

HORTUM AKSEUSARLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         33/00

SABİT KURULMUŞ TEÇHİZATLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35/00

YANGINLA MÜCADELE TEÇHİZATLARININ KONTROLÜ. . . . . . . . . . . .     37/00

DİĞER YÖNTEM, TEÇHİZAT VEYA AKSESUARLAR. . . . . . . . . . . . . . . .       39/00

 

2/00                        Yangın önleme veya kontrol altına alma(3/00 öncelik taşır; ateş tuzakları 4/00) [5]

2/04 .                      Yanabilir madde beslemesinin çıkarılması veya kesilmesi [5]

2/06 .                      Fiziksel yangın bariyerleri [5]

2/08 . .                    Su perdeleri (memeler 31/02) [5]

2/10 . .                    Yanmaz perdeler [5]

2/12 . .                    Menteşeli damperler [5]

2/14 . . .                  iki veya daha fazla kanatlı [5]

2/16 . . .                  çok vanalı yuvarlamalı veya katlamalı tip [5]

2/18 . .                    Kaymalı damperler [5]

2/20 . . .                  açılma düzlemine 90 derecede [5]

2/22 . .                    herhangi bir manianın çıkarılması için donanımlı yangın damperleri, örneğin ray, konveyör, açılma işleminin kapanmasından önce [5]

2/24 . .                    işletim veya kontrol mekanizmaları [5]

 

3/00                        Yangın önleme, kontrol altına alma veya söndürme, özel olarak belli nesne veya yerler için uyarlananlar(nükleer reaktörler için G 21 C 9/04) [5]

3/02 .                      Büyük yangın felaketi için, örneğin orman yangını, yeraltı yangınları için [5]

3/04 .                      toz veya gevşek balyalı veya gevşek yığma maddeleri için, örneğin silolarda, bacalarda (alev tuzakları 4/00) [5]

3/06 .                      yüksek derecede tutuşabilir maddeler, örneğin hafif metaller, petrol ürünleri [5]

3/07 .                      araçlarda, örneğin demiryolu araçları [5]

3/08 . .                    hava taşıtlarında [5]

3/10 . .                    gemilerde [5]

3/16 .                      elektrikli tesisatlarda, örneğin kablo yollarında [5]

 

4/00                        Gazın geçişine izin veren ancak alev veya patlayıcı dalgaların geçişine izin vermeyen alev tuzakları [2]

4/02 .                      gaz borularında (emniyet valfleri F 16 K 17/00) [2]

4/04 .                      bacalarda [2]

 

5/00                        Kullanımdan hemen önce yangın söndürme maddelerinin yapımı [5]

5/02 .                      köpükten [5]

5/027 . .                  ağır köpük [5]

5/033 .                    jelden [5]

 

El yangın söndürme araçları [5]

 

8/00                        Yangınla mücadele için özel olarak geliştirilen el aletleri veya aksesuarları, örneğin alet kutuları [5]

8/02 .                      Kova veya kürekler [5]

8/04 .                      Tırmık veya dövücü [5]

8/06 .                      Yangın battaniyeleri [5]

8/08 .                      Kalkanlar [5]

 

11/00                      Manual çalıştırmalı pompalı portatif yangın söndürücüler [5]

 

13/00                      Sürekli basınçı veya kullanımdan hemen önce basınçlaştırılan portatif yangın söndürücüler (11/00 öncelik taşır) [5]

13/02 .                    kimyasal maddelerle oluşturulan basınç gazlı

13/04 . .                  ayrı asit konteynerli

13/06 . . .                kapatma araçsız asit konteynerli

13/08 . . .                kapatma araçlı asit konteynerli

13/10 . . . .              gevşek kapaklı kapatma aracı(gevşek şekilde oturan kapaklar veya sızdırmazlığı etkileyen araçlar için araç ihtiva etmeyen kapaklar genel olarak B 65 D 51/02)

13/12 . . . .              valf kapatma araçlı

13/14 . . .                kapağı iğne, vida iğne veya  benzer araçlarla kopan asit konteynerli

13/16 . . .                çalıştırıldığında düşme ile kopan hareketli konteynerli

13/18 . . .                ağırlık çarpması ile kopan asit konteynerli

13/20 . .                  tek kutuda kimyasal maddeli, örneğin kartujda

13/22 . .                  basınç gazı oluşturan ani durum maddeleri

13/62 .                    tek sürekli basınçlı konteynerli [5]

13/64 . .                  bir valf aracılığıyla açığa çıkarılan yangın söndürme maddeleri [5]

13/66 .                    ayrı konteynerlerde saklanan söndürme madde ve basınç gazlı [5]

13/68 . .                  söndürme maddesinin serbest bırakılması araçları ile farklılık gösterenler

13/70 . .                  basınç gazının serbest bırakılması araçları ile farklılık gösterenler [5]

13/72 . .                  esas olarak her iki konteynerde aynı anda çalıştırma sağlayan serbest bırakma araçları ile farklılık gösterenler [5]

13/74 . . .                kırılan basınç gaz konteynerleri [5]

13/76 .                    Ayrıntı veya aksesuarlar [5]

13/78 . .                  Asma veya destek araçları [5]

 

15/00                      Esas olarak sırt çanta tipi olan söndürücüler (sırt çantaları, vücutta taşınan taşıma çatkıları, paket çatkıları A 45 F 3/00)

 

17/00                      El yangın söndürücüleri, esas olarak tabanca veya tüfek şeklinde olanlar

 

19/00                      Söndürme maddesinin, bir patlama ile çekildiği el yangın söndürücüleri; yangına atılarak patlatılan konteynerlerin

 

25/00                      Güç tahrik pompalı portatif yangın söndürücüleri [5]

 

Yangınla mücadele araçları(31/00, 33/00, 37/00 öncelik taşır; araç özellikleri için B 60 - B 64'ün ilgili alt sınıflarına bakınız, örneğin yangınla mücadele hava taşıtları B 64 D 1/16) [5]

 

27/00                      Yangınla mücadele kara araçları

 

29/00                      Yangınla mücadele gemi veya benzeri yüzer yapıdaki araçlar [5]

 

31/00                      Yangın söndürme maddelerinin taşınması (pompalar F 04; hortumlar F 16 L)

31/02 .                    yangın söndürme için özel olarak uyarlanan nozullar (memeler) [5]

31/03 . .                  ayarlanabilir olanlar,örneğin, püskürtmeden fışkırtmaya veya tersi [5]

31/05 . .                  iki veya daha fazla çıkışlı [5]

31/07 . . .                farklı araçlı [5]

31/12 . .                  köpük veya atomize köpüğün taşınması için

31/22 . .                  duvarların, yığma madde veya benzerlerinin delinmesi için özel olarak uyarlananlar

31/24 . .                  döner kafalı veya kafasız olarak merdiven, direk, kule veya diğer yapılara eklenenler

31/28 .                    araçların taşınması aksesuarları, örneğin destekler

 

33/00                      Hortum aksesuarları [5]

33/02 .                    Hortumların temizlenmesi veya kurutulması ile ilgili araçlar (kurutma rafları F 26 B)

33/04 .                    yangın hortumları için destek veya klempler

33/06 .                    hortum veya boru köprüleri

 

Sürekli olarak kurulu olan teçhizatlar (31/00, 33/00, 37/00 öncelik taşır) [5]

 

35/00                      Sürekli olarak kurulu olan teçhizatlar (su perdelerinin oluşturulması için 2/08)

35/02 .                    söndürme maddelerinin taşınması ile ilgili konteynerler (su perdelerinin oluşturulması için 2/08)

35/04 . .                  Sallanabilir veya eğilebilir konteynerler

35/06 . .                  düşme ile imha edilen veya açılan konteynerler [5]

35/08 . .                  yükün patlatılması ile imha edilen veya açılan konteynerler [5]

35/10 . .                  ısı veya alev alma durumunda açılan konteynerler [5]

35/11 . .                  tehlikeli bölgeden gelen bir sinyalle kontrol edilenler[5]

35/13 . . .      söndürme maddesinin sonlu teminli [5]

35/15 . . .      söndürme maddesi teminini otomatik olarak kesme sistemli [5]

35/20 .                    Hidrantlar, örneğin duvar hortumları, duvar üniteleri, takma kabinleri (sokakta bulunan hidrantlar E 03 B 9/02) [5]

35/58 .                    Boru hat sistemleri [5]

35/60 . .                  ıslak, yani kullanılmadığında bile söndürme maddesi içerenler [5]

35/62 . .                  kuru, yani, kullanılmadığında söndürme maddesi içermeyen [5]

35/64 . .                  basınçlı [5]

35/66 . . .      Hızlandırıcı [5]

35/68 . .                  Ayrıntılar, örneğin boru veya valf sistemleri (genel olarak valfler F 16 K) [5]

 

37/00                      Yangınla mücadele donanımlarının kontrolü(ısıya duyarlı araçlar G 01 K) [5]

37/08 .                    bir sensör veya kendisinin sensör olduğu, yani kendinden su püskürtmeli  bir çıkış aracı ihtiva edenler [5]

37/09 . .                  teleskopik veya ayarlamalı [5]

37/10 . .                  Serbest bırakma araçları, örneğin elektrikli [5]

37/11 . . .                ısıya duyarlı [5]

37/12 . . . .              yanabilir linkli [5]

37/14 . . . .              kırılabilir kaplı [5]

37/16 . . . .              termal olarak genleşebilir linkli [5]

37/20 . .                  Kullanımdan sonra yeniden ayarlama; ilgili aletler [5]

37/21 . . .      otomatik [5]

37/36 .                    çıkış cihazından ayrı bir sensör tarafından oluşturulan sinyal çalıştırmalı [5]

37/38 . .                  hem sensör hem de aktuatör ile, örneğin tehlike bölgesindeki valf ile [5]

37/40 . . .      sensör ile aktuatör arasındaki elektrik bağlantısı ile [5]

37/42 . . .                sensör ile aktüatör arasındaki mekanik bağlantı ile, örneğin rod, manivela

37/44 . .                  tehlike bölgesinde sadece sensör olması [5]

37/46 . .                  aktüatör yapısı [5]

37/48 . . .      Termal olarak duyarlı çalıştırıcılar [5]

37/50 .                    donanımın hazırlık durumunun belirlenmesi için test edilmesi veya gösterilmesi ile ilgili araçlar [5]

 

39/00                      Grup 2/00 - 37/00'da kapsama alınmayan yangınla mücadele yöntemleri, donanım veya aksesuarları

 

 

 

A 62 D                    YANGIN SÖNDÜRME İÇİN VEYA ZARARLI KİMYASAL MADDELERE KARŞI KORUMA İÇİN KULLANILAN KİMYASAL MADDELER; SOLUNUM ARAÇLARINDA KULLANILAN KİMYASAL MADDELER

 

                               Not

Aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi için enzim veya mikro organizma kullanılan işlemler C 12 S altsınıfında tasnif edilmiştir ;

(i)            daha önce görülen bir bileşik veya bileşimin serbest bırakılması, ayrıştırılması veya arıtılması için, veya

(ii)           tekstil işlemi için veya maddelerin katı yüzeylerinin temizlenmesi için. [5]

 

1/00                        Yangın söndürme bileşimleri; yangın söndürmede kimyasal maddelerin kullanımı (yanmaz boyalar C 09 D 5/18; yanmaz maddeler C 09 K 21/00)

1/02 .                      gaz durumu ihtiva eden veya sağlayan, örneğin köpükler (1/06, 1/08 öncelik taşır) [3]

1/04 . .                    köpük stabilizör özelliği ile farklılık gösterenler [3]

1/06 .                      gaz üretimi, kimyasal-reaktif elemanları ihtiva edenler [3]

1/08 .                      uçucu veya gaz yüklü sıvı ihtiva edenler [3]

 

3/00                        Zararlı kimyasal maddelerle mücadelede kullanılan kimyasal maddeler; zararlı kimyasal maddelerin zararsız hale getirilmesi işlemleri(atık gazların kimyasal veya biyolojik arıtımı, örneğin duman, füme, sıvı gazlar, kotor egzos gazları B 01 D 53/34; kanalizasyon veya atık suların arıtılması C 02 F)

 

5/00                        Zararlı kimyasal maddelere karşı koruma için örtü veya giysi ile ilgili maddelerin bileşimi

 

7/00                        Gaz maskeleri, respiratör, solunum torbaları veya kasklarının şeffaf parçaları için kullanılan madde bileşimleri

7/02.                       Su damlalarının veya buzlanmasının oluşumunu önleyen açık görüş sağlayan muhafazalar (buz veya suyun yüzeyde görülmesinin en aza indirgenmesi için kullanılan maddeler C 09 K 3/18)

 

9/00                        Solunum araçlarında kullanım için kimyasal madde bileşimleri (oksijen üreten bileşiklerin üretimi, genel olarak, kimyasal maddelerden oksijen üretim işlemleri, genel olarak C 01 B 13/00, C 25 B 1/02)

 

A 63                        SPOR; OYUNLAR; EĞLENCE

 

A 63 B                    BEDEN EĞİTİMİ, JİMNASTİK, YÜZME, TIRMANMA VEYA ESKRİM ALETLERİ; TOP OYUNLARI; EĞİTİM ALETLERİ

 

Altsınıf indeksi

JİMNASTİK ARAÇLARI

Barlar; Denge kirişi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 1/00, 3/00, 4/00

Atlama aparatları; sırık. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/00, 6/00; 25/00

Serbest asılı araçlar; tırmanma direkleri,

çatkıları veya sahneleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 7/00; 9/00

Sopalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 15/00

Diğer egzersis araçları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17/00 - 23/00,                          26/00

Kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               24/00

ÖZEL SPOR ARAÇLARI

Tırmanma, dağcılık. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27/00, 29/00

Yüzme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                31/00 - 35/00

Toplar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                37/00 - 47/00

Golf donanımları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                53/00 - 57/00

Top oyunları için diğer donanımlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                49/00, 51/00, 59/00, 61/00, 63/00

Atma aletler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                65/00

Eğitim donanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               69/00

MUHTELİF SPOR OYUNLARI; MUHTELİF AKSESUARLAR. . . . . . . . . . .67/00; 71/00

 

Jimnastik egzersis araçları(özel sporlar için eğitim araçları 69/00; pasif egzersiz, masaj araçları A 61 H) [3]

 

1/00                        Yatay barlar

1/04 .                      rodların temizlenmesi

 

3/00                        Paralel barlar veya benzeri araçlar

 

4/00                        Denge kirişi [5]

 

5/00                        Atlama araçları (atlama çubukları 6/00; koşu veya sürme sporları için, örneğin engeller A 63 K) [3]

5/02 .                      Yüksek atlama destekleri

5/04 . .                    bunlarla ilgili halatlar

5/06 .                      Yükseltme çıtaları

5/08 .                      Yaylı panolar (tramblen tipi 5/11) [5]

5/10 . .                    su sporlar için

5/11 .                      Tramplen [5]

5/12 .                      minder yükseltme araçları, örneğin at, sıçrama araçları, tablaları

5/16 .                      atlama için eğitim araçları; balon atlama araçları; atlamaya yardımcı araçlar

5/20 .                      sıçrama halatı

5/22 .                      Sıçrama ayak engeli

 

6/00                        Atlama, jimnastik veya benzeri sporlarda atlama şokunu emen paspas veya benzerleri [5]

6/02 .                      iniş için, örneğin, direk atlama için [5]

 

7/00                        Serbest asılı jimnastik araçları

7/02 .                      Salınımlı halkalar; Trapez

7/04 .                      Tırmanma haladı

7/06 .                      asılı halatlı rotorlar

7/08 .                      halat dans araçları

 

9/00                        Tırmanma direkleri, çatkıları veya sahneleri

 

15/00                      Sopalar

15/02 .                    aydınlatma cihazlı

 

17/00                      Merdiven, rod, kiriş, kayma parçaları gibi bir çok parça ile kombine olan egzersiz araçları

17/02 .                    sabit kombineli

17/04 .                    ayrılabilir

 

19/00                      Çember egzersiz araçları

19/02 .                    Serbest hareketli dönen çemberler

19/04 .                    bir çatkıya hareketli olarak destekli

 

Not

21/00, 22/00 ve 23/00 gruplarında, 101:00 veya 103:00 grup indeksleme kodlarının eklenmesi uygundur. indeksleme kodu linksiz olmalıdır. [5]

 

21/00                      Vücut kas veya eklemlerinin karşı bir kuvvete karşı ölçme arçlı veya araçsız olarak çalışma ile geliştirilmesi veya güçlendirilmesi için egzersiz araçları (kas güçlenmesinin ölçümü A 61 B 5/22)

21/002 .                  izometrik veya izokinetik, yani esas kas hareketi olmaksızın önemli kuvvet değişimi [5]

21/005 .                  elektromanyetik veya elektrik kuvvet dirençlerinin kullanımı [5]

21/008 .                  hidrolik veya pnömatik kuvvet dirençlerinin kullanımı [5]

21/012 .                  sürtünme kuvvet dirençlerinin kullanımı [5]

21/015 . .                döner veya osilasyon elemanlarını içeren [5]

21/018 . .                eleman yüzeyine göre hareket eden halat içeren [5]

21/02 .                    elastik kuvvet dirençlerinin kullanımı [5]

21/04 . .                  statik yapıya bağlı [5]

21/045 . .                torsiyon elemanlı [5]

21/05 . .                  Lineer olarak baskılı elemanlar [5]

21/055 . .                uzatma eleman tipi [5]

21/06 .                    Kullanıcı manipülasyonlu ağırlıklar [5]

21/062 . .                düşey ağırlık için kılavuz içeren [5]

21/065 . .                kullanıcı vücuduna giyilenler [5]

21/068 . .      kullanıcı vücuduna giyilen ağırlık [5]

21/072 . .                dambıl, bar çanları veya benzerleri [5]

21/075 . . .              değişken ağırlıklı [5]

21/078 . .                baskı egzersiz araçları [5]

21/08 . .                  bir uca bağlı

21/16 .                    kuvvet dirençlerinin bağlanması destekleri

21/22 .                    döner vücutlu direnç araçları

21/28 .                    karşı karşıya iki kişinin çalıştırdığı araçlar

 

22/00                      Kardiyo-vaskülar sistemin kondisyonu için, hareket çevikliği veya koordinasyonu için özel olarak uyarlanan egzersiz araçları (kuvvet direnç özellikleri 21/00) [5]

22/02 .                    hareketli uçsuz bandlı[5]

22/04 .                    hareketli basamaklar[5]

22/06 .                    döner bisiklet hareketli (bisiklet destek standları 69/16; tek tekerlekli bisiklet B 62 K 1/00)[5]

22/08 . .                  bacak için[5]

22/10 . .                  kollar için[5]

22/12 . .                  aynı anda hem kol hem de bacak için[5]

22/14 .                    düşey eksen etrafında karşılıklı olarak dönen hareket için platformlar[5]

22/16 .                    yatay eksen etrafında dönen hareket için platformlar; Denge dramları; Denge panoları veya benzerleri [5]

22/18 .                    kullanıcı osilasyon hareketi ile dönen veya sirkülasyonu sağlanan elemanlı(çember egzersiz araçları 19/00) [5]

22/20 .                    Taban üzerinde veya diğer yüzeylerde egzersiz sırasında hareket ettirilen silindir, tekerlek, küçük tekerlek veya benzeri araçların kullanımı [5]

 

23/00                      Vücudun belli bölümleri için özel olarak uyarlanan egzersiz araçları(22/00 öncelik taşır; kuvvet direnç özellikleri 21/00; parmak veya kolların klavyenin işletiminin öğretiminde egzersizi veya güçlendirilmesi araçları G 09 B, örneğin G 09 B 15/06) [5]

23/02 .                    karın, spinal kolonu, torso veya omuz için [5]

23/025 .                  kafa veya boyun için [5]

23/03 . .                  yüz kasları için [5]

23/035 .                  uyluk, yani üst veya alt uyluk için, örneğin aynı anda [5]

23/04 . .                  alt uyluk için [5]

23/08 . . .      ayak bilek eklemi için [5]

23/10 . . .      ayak veya ayak parmağı için [5]

23/12 . .                  üst uyluk için [5]

23/14 . . .      el bilek eklemleri için [5]

23/16 . . .      el veya el parmakları için [5]

23/18 .                    solunum fonksiyonlarının geliştirilmesi için [5]

23/20 .                    vajinal kaslar için [5]

 

24/00                      önceki gruplarda belirtilen egzersiz araçları için elektrikli veya elektronik kontroller [5]

 

25/00                      Sırık ve benzerleri

25/02 .                    Elastik sırık

25/04 .                    tekerlekli

25/06 .                    adımı uzatması için sırıkla oluşturulan ayakkabılar

25/08 .                    Atlama sopaları, örneğin pogo sırıkları

25/10 .                    ayağa tespit edilen elastik ayakkabılar

 

26/00                      1/00 - 25/00 gruplarında kapsanmayan egzersiz araçları [5]

 

Tırmanma; Dağcılık

 

27/00                      Direk, ağaç veya benzerlerine tırmanma araçları(tırmananlar için emniyet kemerleri A 62 B 35/00)

27/02 .                    ayağa takılabilen, yuvarlak direklere tırmanma araçları

27/04 .                    profil direkler için ayağa takılabilen tırmanma araçları

 

29/00                      Dağcılık ile ilgili araçlar(kasklar A 42 B 3/00; kaymaz araçlar veya ek parçaları, ayağa giyilebilenler, örneğin dağa tırmanma demirleri A 43 C 15/00; solunum maskeleri veya kaskları, yüksek yerlerde kullanım için A 62 B 18/00; kazmalar B 25 D 7/00) [3]

29/02 .                    Dağ halatları veya aksesuarları, örneğin çığ halatları; kaza anında gömülmüş şahısların yerini gösterme araçları, örneğin kar altında kalanlar(saklı kütlelerin aranması G 01 V)

29/04 .                    tırmanma adımları (sabit olarak tespitli E 06 C 9/04)

29/08 .                    tırmananlar için el donanımları

 

Yüzme

 

31/00                      Yüzmeye yardımcı olan araçlar (yüzme öğretimi 69/10 - 69/14; suda hayat kurtarma B 63 C 9/00)

31/02 .                    Yüzme gözlükleri

31/04 . .                  itme yüzeyi genişletme ile ilgili düzenekli

31/08 .                    Yüzme yüzgeç, kanat veya diğer yüzmeye yardımcı araçlar, el, kol, ayak veya bacakta tutulan veya bunlara takılan araçlar (31/18 öncelik taşır; eldiven olarak giyilenler 31/02) [3]

31/10 . .                  el veya ayağa takılan veya bunlarla tutulanlar [3]

31/11 . . .      sadece ayağa takılanlar[3]

31/12 . .                  kol veya bacakta tutulan veya bunlara takılanlar[3]

31/14 . .                  valf kanatlı

31/16 . .                  yüzme yüzey alanının genişletilmesini sağlayan düzenekli

31/18 .                    el ve ayağın aynı anda hareketi için itme etkili yüzme aletleri

 

33/00                      Kafaya takılabilen yüzme donanımı, örneğin yüzme başlıkları, yüzme gözlükleri (solunuma yardımcı aletler, örneğin şnorkel B 63 C 11/12)

 

35/00                      Yüzücü veya motor tahrikli sürme mekanizmalı yüzme çatkısı (eğlence veya spor amaçlı diğer gemi veya benzeri yüzer yapılar B 63 B 35/71, 35/73; dalgıç kızakları vela benzeri araçları B 63 C 11/46)

35/02 .                    balık kuyruğu şekilli

35/04 .                    pedal tekerlekli

35/06 .                    ikiz kanat pedallı veya batmaz elemanlar

35/08 .                    pervaneli

35/10 . .                  yüzücü tarafından işletilenler

35/12 . .                  motor tarafından çalıştırılanlar

 

Toplar

 

37/00                      Katı toplar; mermerler (ağır atma topları 65/06)

37/02 .                    Özel özler

37/04 . .                  Katı özler

37/06 . .                  Elastik özler

37/08 . .                  Sıvı özler; Plastik özler

37/10 . .                  eksantrik yerçekimi merkezli

37/12 .                    Özel örtülü

37/14 .                    Özel yüzeyli

 

39/00                      Oyuklu şişmez toplar

39/02 .                    basıncın sağlanması düzenekleri

39/04 . .                  Toplara sivri uçlu nesneler batırılması

39/06 .                    Özel kaplamalar

39/08 . .                  iki yarıdan oluşan

 

41/00                      Oyluklu şişebilir toplar(şişebilir elastik gövdeye bağlı valfler B60 C 29/00; valfler, örneğin kendiliğinden kapanan valfler, F 16 K)

41/02 .                    İç lastikler

41/04 . .                  Bunların ekleri

41/08 .                    Top kaplamaları; Bunların ekleri

41/10 .                    İç lastik ve kaplama birleşik

41/12 .                    Topları şişirme veya indirme aletleri veya cihazları (hava pompaları F 04)

 

43/00                      Özel ayarlamalı toplar

43/02 .                    tutamaklı

43/04 .                    eksenli ağırlık merkezi ile; ağırlık merkezini değiştirme mekanizması ile (katı toplar 37/10)

43/06 .                    aydınlatma aletleri ile

 

45/00                      Top üretimi için aparat veya metodlar (plastik veya plastik durumundaki maddeler ile çalışma B 29)

45/02 .                    Topların işaretlenmesi

 

47/00                      Topları tutma veya oynama aletleri

47/02 .                    kaldırmak için

47/04 .                    topları temizlemek için (bowling ya da masa bilyeleri aksesuarları olarak topları temizleme aparatları A 63 D 5/10)

 

Top oyunları için raketler, sopalar ve diğer aksesuarlar

 

49/00                      Tenis, badminton veya benzerlerinin raketleri

49/02 .                    Çerçeveler

49/04 . .                  dengeleme cihazları ile

49/06 . .                  yarıklar ile

49/08 . .                  tutamağın özel yapımı ile

49/10 . .                  tahta dışında metalik olmayan malzemelerden yapılmış olanlar

49/12 . .                  metalden yapılmış olanlar

49/14 . .                  Çerçeve üzerindeki koruma aletleri

49/16 .                    Presler

49/18 .                    Kılıflar

 

51/00                      Tenis raketlerine tel takılması

51/02 .                    Teller; Tel yerine geçenler

51/04 . .                  Tel yerine kullanılan levha şeklindeki yapılar

51/06 .                    Çift yönlü telleme

51/08 .                    Diyagonal telleme

51/10 .                    Telleme için takviyeler

51/12 .                    Tellerin gerilimini ayarlamak için raketin içinde veya üstünde yer alan aletler

51/14 .                    Telleme cihazları

51/16 . .                  Üretim esnasında telleme için makine veya aparatlar

 

53/00                      Golf sopaları

53/02 .                    Kafa ve sap arasındaki birleşik yapı

53/04 .                    Kafalar

53/06 . .                  ayarlanabilir

53/08 .                    farklı etkiler elde etmek için özel ayarlamalar

53/10 .                    metalik olmayan saplar

53/12 .                    metalik saplar

53/14 .                    Tutamaklar

53/16 . .                  ayarlanabilir

 

55/00                      Golf sopaları için torbalar; Sahada kullanılmak üzere golf sopaları için standlar

55/02 .                    toplar için özel kaplar ile

55/04 .                    Zemine yerleştirme aletlerinin destekleri

55/06 . .                  Üç ayaklı veya benzeri ayarlama standlı torbalar

55/08 .                    Golf torbaları için tekerlekli taşıyıcılar (döner dişli veya tahrikli şekillerle  B 60)

55/10 .                    Sahada kullanılmak üzere golf sopaları standları

 

57/00                      Golf oyun aksesuarları, örneğin golf kupaları, başlangıç noktaları

 

59/00                      Diğer oyunlar için sopalar, raketler veya benzerleri  (ucuna top bağlı sopalar 67/20)

59/02 .                    lakros, pelota veya benzeri oyunlar için

59/04 .                    masa tenisi için

59/06 .                    beyzbol veya benzeri oyunlar için

59/08 .                    kriket için

59/10 .                    kroket için

59/12 .                    hokey için

59/14 .                    buz hokeyi için

59/16 .                    polo için

59/18 .                    Diğer oyunlar için dairesel sopalar

 

61/00                      Tenis veya benzeri oyunlar için tenis ağları veya benzerleri

61/02 .                    Direkler; Dönebilir olarak monte edilen direkler

61/04 .                    Ağlar için ayarlama veya gerginleştirme cihazları

 

63/00                      Top oyunları için hedefler veya kaleler (golf delikleri 57/00)

63/02 .                    kımıldamaz şekilde monte edilmiş (63/08 öncelik taşır) [3]

63/04 .                    ayarlanabilir veya dönebilir şekilde monteli (63/08 öncelik taşır) [3]

63/06 .                    Döner hedefler

63/08 .                    top için yatay ağızlı, örneğin bastekbol [3]

 

65/00                      Atma aletleri (atma oyuncakları A 63 H) 33/18; atma silahları F 41 B)

65/02 .                    Dart; mızrak veya benzeri

65/04 .                    çekiç

65/06 .                    Ağır atma topları

65/08 .                    Bomerang

65/10 .                    Diskler; halkalar

65/12 .                    yakalama aletli top atma araçları

 

67/00                      Muhtelif spor oyunları

67/02 .                    Özel golf oyunları, örneğin minyatür golf

67/04 .                    insan vücudu için fiziksel olarak faydalı masa oyunları, açık hava spor modelli, örneğin masa tenisi (diğer masa oyunları A 63 F)

67/06 .                    Halka veya disk çarpıştırma oyunları

67/08 .                    beceri oyunları olarak oynanan döndürme veya hokkabazlık top oyunları

67/10 .                    iple asılı veya döner şekilde monte edilmiş araçlı oyunlar, örneğin toplar,  kuş, hayvan veya benzeri şekilli, hedefe vurma amacı için düzenlenmiş araçlı (toplu sopa ile kullanılan oyunlar 67/20;  sopalı oyunları A 63 D 7/00)

67/12 .                    hafif vurmalı oyunlar

67/14 .                    Taş döndürme; karıştırma masaları; benzer kaydırma oyunları

65/16 .                    Bağlı hava üstü veya topaç oyunları

67/18 .                    Badminton, shuttlecock veya benzeri oyunlar

67/20 .                    beysbola benzeri sopalı toplu oyunlar [3]

67/22 . .                  bir veya birden fazla delikli beysbol [3]

 

69/00                      Özel sporlar için eğitim aletleri veya araçları (paraşütçü eğitim B 64 D 23/00)

69/02 .                    eskrim için

69/04 .                    at hareketlerinin simülasyonu için (sürme için oyuncak hayvanlar A 63 G 19/00)

69/06 .                    kürek çekme veya sandal sporları için

69/08 . .                  su doldurmalı havuzlu

69/10 .                    susuz yüzme eğitim araçları

69/12 .                    yüzme öğretimi için havuzda bulunan tertibatlar

69/14 . .                  yüzme öğretimi için öğretim çatkıları

69/16 .                    bisiklet sürme için

69/18 .                    kayak için

69/20 .                    Toplar

69/22 . .                  sabit bir desteğe monteli veya asılı olanlar

69/24 . .                  hareketli bir desteğe monteli veya asılı olanlar

69/26 . . .      insan vücuduna bağlı

69/28 . .                  karşı noktalarda toplara yerleştirilmiş ekler

69/30 . . .                Esnek eklemeler

69/32 . .                  gösterme araçlı

69/34 .                    Boks veya futbol mankenleri

69/36 .                    golf için

69/38 .                    tenis için

69/40 .                    Sabit olarak düzenlenen araçlar, projeksiyon topları için (atma topları için F 41 J 9/18)

 

71/00                      1/00 - 69/00 gruplarında belirtilmeyen oyunlar veya sporlar (başlatma aletleri A 63 K 3/02)

71/02 .                    büyük oda veya açık hava spor oyunları

71/04 .                    küçük oda veya kapalı alan spor oyunları

71/06 .                    oyun veya oyuncular için gösterge veya skor gösterme araçları (zaman gösterim araçları G 07 C)

71/08 .                    Oyuncu veya sporcular için vücut koruyucuları (spor amaçları için koruyucu giysiler A 41 D 13/00)

71/10 . .                  kafa için(başlık veya şapka şeklinde olanlar A 42 B 1/08; kasklar A 42 B 3/00)

71/12 . .                  vücut veya bacaklar için

71/14 . .                  el için, örneğin beysbol, boks veya golf eldivenleri

71/16 . . .      hava doldurulmuş olanlar (valflerin şişirilebilir parçalara bağlantısı B 60 C 29/00)

 

21/00 - 23/00 grupları ile ilgili indeksleme şeması. indeksleme kodları bağlantısız olmalıdır. [5]

 

Not

                               Farklı indeksleme kodlarının uygulanması ve gösterimi ile ilgili kuralları belirleyen Rehberin IV. Bölümüne dikkat edilmelidir. [6]

 

101:00                    Yatan şahıslar için egzersiz araçları [5]

101:02                    mide üstünde [5]

103:00                    kullanıcı vücudu ve kuvvet dirençleri için ortak destek çatkılı egzersiz araçları [5]

 

 

 

A 63 C                    PATEN; KAYAK; TEKERLEKLİ PATEN; KORT, BUZ SAHASI  VEYA BENZERİ YERLERİN TASARIM VEYA PLANI (su altı sporları ile ilgili araçlar A 63 B 31/00, 33/00, B 63 C 11/00; su üstünde kayma ile ilgili araçlar, örneğin su kayağı, B 63 B 35/79, 35/81, 35/83) [5]

 

Altsınıf indeksi

PATENLER                                                                                                                         

Buz Patenleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/00, 3/00

Tekerlekli patenler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                17/00

KAYAK, KAR AYAKKABILARI

Kar kayakları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                5/00 - 11/00

Kar ayakkabıları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               13/00

OYNAMA KORT, RİNG, BOWLİNG SAHALARI VEYA

SU KAYAĞI İÇİN ALANLARI, İLGİLİ ÖRTÜLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19/00

 

Patenler; Paten aksesuarları

 

1/00                        Patenler (tekerlekli patenler veya paten panoları 17/00)

1/02 .                      bot tabanına sabit monteli olanlar

1/04 .                      klemp aracılığıyla tespit edilenler

1/06 . .                    klemple teçhizli taban ve topuk plakaları

1/08 . .                    aynı anda sıkılan taban ve topuk klempleri

1/10 . .                    ayak hareketi ile sıkılanlar

1/12 . .                    yanal dönme veya tüm kayak veya yanal kanadının kayması ile sıkılanlar

1/14 . .                    yay aracılığı ile sıkılanlar

1/16 . .                    klemp tespit araçlarının özel yapıları

1/18 .                      bağcık aracılığı ile bağlananlar

1/20 .                      özel metal parçalarda tespit araçlılar

1/22 .                      bot özel ayak plakalı

1/24 . .                    Elastik plakalı

1/26 . .                    ayak büyüklüğüne göre ayarlanabilmesine olanak sağlaması için iki parçaya bölünebilenler

1/28 . .                    Eksen üzerine monteliler

1/30 .                      özel kanatlı

1/32 . .                    basit kanat özel yapılı

1/34 . .                    Çok parçalı kanat

1/36 . .                    çok kanatlı

1/38 .                      tubular tip

1/40 .                      tek madde parçası mamulu olanlar

1/42 .                      paten imalatı

 

3/00                        Paten aksesuarları

3/02 .                      ayak eklem destekleri (ayak taşıma kısımlı ayak giyim eşyaları A 43 B 7/14)

3/04 .                      Paten çatkı veya  gladör

3/06 .                      patenleri bota kayış ile tuttururken kullanım için destek

3/08 .                      Paten kanatları özel çivileri

3/10 .                      kanatların bilenmesi ile ilgili yardımcı araçlar

3/12 .                      Paten kanadı muhafazaları

3/14 .                      Paten kamaları

 

Kayak; Kayak ile iliğili Aksesuarlar

 

5/00                        Kayaklar; Kayak araçları (koşuculu çekiç B 62 B 13/00)

5/02 .                      parçalanabilir; bölünebilir

5/025 .                    Kısa kayaklar [4]

5/03 .                      Mono kayaklar [4]

5/035 .                    yere oturan tekerlek veya kemerli kayaklar [4]

5/04 .                      Kayak yüzey yapısı [4]

5/044 . .                  koşma tabanı [4]

5/048 . .                  kenarlı tip [4]

5/052 . .                  uç veya arka uçlu [4]

5/056 . .                  Koşu tipi taban maddesi [4]

5/06 .                      Kayak kısmında özel aletler, örneğin kontrol araçları

5/065 . .                  Çarpışma önleyici araçlar [4]

5/07 . .                    kayak ayarlama araçları

5/075 . .                  Vibrasyon damperleri(vibrasyon damperleri için F 16 F 7/00'a bakın) [4]

5/08 .                      Motor tahrikli kayaklar (5/035 öncelik taşır) [4]

5/11 .                      Çekme veya benzeri araçlarla kombine kayaklar [4]

5/12 .                      Kayak yapımı; Özel madde seçimi(koşma kayakları için madde 5/056) [4]

5/14 . .                    sentetik madde kullanımı; katlı tabakalı [4]

5/16 .                      Kayakların birbirlerine göre özel konfigürasyonda iken kullanımı için araçlar [4]

 

7/00                        Kayakların geri kaymasını önleyen araçlar; Kayak durdurucular veya kayak frenleri [4]

7/02 .                      Deri; deri yerini tutan maddeler

7/04 .                      Kayak tespit araçları

7/06 .                      Diş şeklinde koşma tabanları

7/08 .                      Durdurma kanatlarının sürekli işletimsel konumda olacak şekilde kayağa bağlanan durdurma kanatları

7/10 .                      Menteşeli kanatlar, işletim konumundan çalışabilecek şekilde kayağa eklenenler

7/12 .                      yana kaymayı önleyen klemp demirleri

 

9/00                        Kayak bağları

9/02 .                      döner taban-plaka veya döner parçalı kendinden açılmaz bağlar, yani Ellefsen tipi

9/04 .                      Kendinden açılmayan uzun şerit bağları

9/06 .                      Kendinden açılmaz topuğu tutan bağlar, kayağın ön ucuna bağlı

9/08 .                      Kaza durumunda çözülebilir veya çıkarılabilir olanlar, yani emniyet bağları

9/081 . .                  döner taban plakalı

9/082 . .                  döner topuk plakalı

9/083 . .                  gevşetilebilir kablo bağıcıkları

9/084 . .                  topuğu aşağıda tutan bağlar, örneğin dönebilir tip

9/085 . .                  tabanı aşağıda tutan bağlar, örneğin döndürülebilir

9/086 . .                  kullanıcı ayakkabısına bağlı ve kayak bağından çözülebilir parçaların kullanımı

9/088 . .                  elektronik olarak kontrol edilebilen kilitleme araçları[4]

9/10 .                      Kendinden açılmaz ayak parmak demirleri; Kendinden açılmaz bağlama kancaları, tek parçadan mamul

9/12 .                      Kendinden açılmaz elastik ökçe bağcıkları

9/14 .                      Kendinden açılmaz, ökçe bağcıksız bağlama araçları,  hem çene hem de ayak parmak bağcık kontrollü

9/16 .                      Kendinden açılmaz, bağcıksız, ama çene kılavuzlu

9/18 .                      Kendinden açılmaz bağlar, topuk bağcıksız, ama bağ önünde veya arkasında bulunan klempli

9/20 .                      Kendinden açılmaz bağlar, parmak bağcığı yerine özel taban kenar tutacaklı

9/22 .                      ayak parmak tlempelirinin ayarlanması düzenekleri

9/24 .                      Kayak bağlarının sıkılması araçları (kendinden açılan kayak bağları için sıkma araçları 9/08)

 

11/00                      Kayak aksesuarları

11/02 .                    Kayakların taşınması veya saklanması için sıkılması, klemplenmesi veya bastırılması araçları (kayakların taşınması için araçlara bağlama araçları B 60 R9/12) [4]

11/04 .                    kayak işlemi için

11/06 . .                  Kenar keskinleştirme araçları

11/08 . .                  Mumlanması veya açılması araçları (kayak mumları C 09 G 3/00)

11/10 .                    Kayak çekme araçları

11/12 .                    bot topuk parçasının kayağa bağlanması araçları

11/14 .                    Hasarlı kayakların onarımı

11/16 .                    Kayakların bağlanması için özel araçlar (9/00 öncelik taşır)

11/18 .                    karın kayaktan temizlenmesi araçları, kayak bağları veya kayak botları

11/20 .                    Kar koruyucu

11/22 .                    Kayak sopaları

11/24 .                    Kayak sopaları halkaları

11/26 .                    kayak bağlarının montajında kullanılan araçlar [4]

 

13/00                      Kar ayakkabıları

13/02 .                    Kar ayakkabı halkaları

 

17/00                      Tekerlekli patenler; Paten panoları [4]

17/01 .                    Paten panoları (17/02 - 17/28 öncelik taşır) [4]

17/02 .                    iki çiftli tekerlekli

17/04 .                    iki çift dışında başka şekilde düzenlenmiş tekerlekli

17/06 . .                  tek iz tipi

17/08 . . .                tek tekerlek tipi

17/10 .                    sonsuz izli

17/12 .                    tahrik mekanizmalı

17/14 .                    frenli, örneğin ayak baş parmak durdurucusu, serbest hareketli tekerlek kavramaları

17/16 .                    özel şekilli veya düzenekli yerlerde kullanım için

17/18 .                    buz veya kar patenine dönüştürülebilenler

17/20 .                    Kayakların yürüme için kullanılmasına izin veren takılabilir tekerlekler

17/22 .                    tekerlekli paten tekerlekleri

17/24 . .                  top şekilli veya özel koşma yüzeyleri

17/26 .                    özel yardımcı düzenekli, örneğin aydınlatmalı, işaretli veya kapatma araçları

17/28 .                    oturma düzenekli

 

19/00                      Kort, ring, bowling alanları veya su kayağı sahalarının tasarımı veya plan; Örtme araçları (su atlı karıncaları A 63 G 3/00; temel yüzey yapıları E 01 C; çatı E 04 B 7/00; spor ile ilgili bina veya bina grupları E 04 H 3/10; Yüzme veya atlama banyo veya havuzları E 04 H 4/00, hamam örtüleri E 04 H 4/06)[4]

19/02 .                    kort yüzeylerinin farklı oyun gereklerine göre şekillendirilmesi

19/04 .                    Kort paspas veya halıları

19/06 .                    kortların ayrılması veya bölünmesi ile ilgili araçlar

19/08 .                    İşaretlemede kullanılan mekanik araçlar

19/10 .                    Buz pateni veya tekerlekli paten ringleri; kayak ile ilgili meyilli alan veya yerler; kayak atlama veya kızakla atlama (kanallar A 63 G 21/00; kayak kaldıraçları B 61 B 11/00; kar yüzeyinin trafik veya spor amaçlarına uygun hale getirmek veya tutmak F 25 C 3/00)[4]

19/12 .                    Sökülebilir koruyucu döşeme, kort, ring veya oyun alanları veya benzerleri için [4]

 

 

 

A 63 D                    BOWLİNG YOLLARI; BOWLİNG OYUNLARI; BOCCİA; BOWLİNG; BAGATELLE; BİLARDO (toplar A 63 B; küçük hareketli oyun araçlarının kullanıldığı kapalı alan oyunları, örneğin, top, A 63 F 7/00)

 

Altsınıf İndeksi

BİLARDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    13/00,15/00

BOWLİNG OYUNLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1/00 - 9/00, 13/00

 

1/00                        Bowling yolları; Boccia kortları (bowling sahası A 63 C 19/00)

1/02 .                      Katlanabilir; portatif

1/04 .                      Köpük veya yüzey maddesi; yüzey ile bütün sopa standları

1/06 .                      Ayarlama araçları; oyuncu standları

1/08 .                      Topun dönüşünü veya sirkülasyonu ile ilgili yollar

 

3/00                        Masa yolları; Minyatür bowling alanları; Bowling oyunları (ücretsiz G 07 F)

3/02 .                      Topların dönmesi veya projeksiyonu ile ilgili araçların düzenlenmesi (bu araçlar için A 63 F 7/24'e bakın)

 

5/00                        Bowling alanları veya masa yolları ile ilgili aksesuarlar

5/02 .                      Topların tutulması veya kaldırılması ile ilgili araçlar; Topların dönüşü için ayrı araçlar

5/04 .                      Gösterge araçları

5/06 .                      Sopa standları

5/08 .                      sopaların konulması veya alınması düzenekleri

5/09 . .                    ayarlamadan önce doğru sırada kurulu sopalar

5/10 .                      topların, sopaların veya yolların temizlenmesi araçları

 

7/00                        Sopa oyunları, örneğin dokuz sopa, bağlı top ile

 

9/00                        Sopalar

 

13/00                      Bagatelle; Benzer oyunlar (topların projeksiyonu veya yuvarlanmasının durdurulması araçları A 63 F 7/24)

 

Not

                               Bu grupta, aşağıdaki terim, karşısında belirtilen anlamda olacaktır :

-               "Bagatelle", oyuncunun görevinin toplara vurarak topların ve diğer topların numaralı deliklere girmesinin sağlanarak puan almak olduğu bilardonun değişik bir türü anlamına gelmektedir.

 

15/00                      Bilardo; Bilardo masaları; Cep bilardoları (bagatelle 13/00)

15/02 .                    Normal masa veya benzeri yerlere konulabilecek şekilde uyarlanan bilardo masaları

15/04 .                    diğer masa veya benzeri şeylere dönüştürülebilen bilardo masaları(yatağa dönüştürülenler A 47 C 17/62)

15/06 .                    Yastık veya tespit araçları

15/08 .                    İpucu görevi gören araçlar (topların projeksiyonu ile ilgili diğer araçlar A 63 F 7/24)

15/10 . .                  İpucu araçlarının tutulması veya taşınması araçları

15/12 . .                  Üst tespit araçları

15/14 . .                  İpucu uçlarının kabalaştırılması araçları

15/16 .                    Tebeşir tutacağı

15/20 .                    Skor veya kayıt araçları (genel olarak sayma mekanizmaları G 06 M)

 

 

 

A 63 F                    KART, PANO, VEYA RULET OYUNLARI; KÜÇÜK OYUN ARAÇLARININ KULLANILDIĞI KAPALI ALAN OYUNLARI; MUHTELİF OYUNLAR (veri işleme donanımı, oyun oynama için spesifik  uygulamalı G 06 F 17/00, 19/00) [5]

 

1/00                        Kart oyunları

1/02 .                      Kartlar; Özel kart şekilleri (kart baskı yöntemleri B 41 K, M)

1/04 .                      Diğer oyunlarla kombine kart oyunları

1/08 .                      Kart oyun araçları

1/10 . .                    Kart yuvaları

1/12 . .                    Kart karma araçları

1/14 . .                    Kart dağıtıcılar

1/16 . .                    kağıtıcıyı gösteren araçlar

1/18 . .                    Skor bilgisayarları; muhtelif göstergeler (zaman kontrollü araçlar G 07 C)

 

3/00                        Pano oyunları; eşya piyango oyunları(yarış oyunları, trafik oyunları veya engel oyunları, oyuncu hareketi ile değişiklik gösterenler 9/14)

3/02 .                      Satranç; Benzer pano oyunları

3/04 .                      Coğrafya veya benzeri oyunlar

3/06 .                      Loto veya bingo oyunları; bu tür oyunların kontrolü ile ilgili sistem, araç veya cihazlar [5]

3/08 .                      eşya piyango tipi, oldukça yüksek sayıda insan tarafından oynanabilen oyunlar

 

5/00                        Rulet oyunları

5/02 .                      Rulet benzeri top oyunları

5/04 .                      Disk ruletleri; Çevirme ruletleri; topaç türü olanlar; disk üstü tipi olanlar

 

7/00                        Küçük oyun top hareketinin kullanıldığı, örneğin top, disk veya blok, kapalı alan oyunları (pano oyunları, eşya piyangosu türü oyunlar 3/00; rulet oyunları 5/00; minyatür bowling oyunları A 63 D 3/00; bagatelle veya benzeri oyunlar A 63 D 13/00; bilardo, cep bilardosu A 63 D 15/00)

7/02 .                      düşen oynama cisimleri veya eğimli bir düzlemde hareket eden oynama cisimleri kullanılması, örneğin otomatik kumar oyunları

7/04 .                      küçük kutularda çalkalanan veya yuvarlanan topların kullanılması

7/06 .                      Açık hava top oyunlarına benzeyen oyunlar, örneğin hokey (insan vücudu için fiziksel olarak yararlı ise A 63 B 67/00)

7/07 . .                    içinde oynama düzlemi ile sürekli temas halinde olan veya oradan destek alan oynama cisimlerinin bulunması, örneğin hava yastığı desteği kullanılması [3]

7/20 . .                    oynama cisimlerinin içeride hava tarafından yönlendirilmesi [3]

7/22 .                      Aksesuarlar; Detaylar [3]

7/24 . .                    Oynama cisimlerinin oyuncu tarafından yönlendirilmesini veya yuvarlanmasını sağlayan cihazlar (bu tip cihazların masa bilyelerine, minyatür bowling bilyelerine veya bowling oyunlarına ayarlanması A 63 D 3/02; bilardo veya bilardoya benzer oyunlarda A 63 D 13/00, 15/00) [3]

7/26 . . .                  elektronik veya manyetik [3]

7/28 . . .                  yer çekiminin kullanılması [3]

7/30 . .                    Engeller; Hedefler; Puan kazanma veya saklama aletleri; Oynama cismi hareketli sensörler, örneğin anahtarlar; Eğme indikatörleri [3]

7/32 . . .                  Puanlama değerlerini değiştirme aparatları [3]

7/34 . .                    Oynama cisimlerinin tutulması için diğer aletler, örneğin bonus top geri dönme yöntemi [3]

7/36 . .                    7/24 - 7 34 gruplarında ele alınmayan yapısal detaylar, örneğin çerçeveler, oyun tahtaları, kılavus izler [3]

7/38 . . .                  Oyun süresince hareket edebilen oyun yüzeyleri [3]

7/40 . . .                  Toplar veya diğer hareket eden oynama cisimleri, örneğin otomatik kumar oyunları, diskler [3]

 

9/00                        Çok yönlü oyunlar; Bu alt grupta ele alınan oyunların genel kullanımı için aksesuarlar

9/02 .                      Ateş etme veya fırlatma oyunları ( 9/22 öncelik taşır; spor olarak A 63 B 65/00, 67/00; oyuncakları atma veya yönlendirme A 63 H 33/18; hedefler; hedef genişlikleri, mermi tutucular F 41 J) [3]

9/04 .                      Zar (zar üstleri 5/04); Zar kutuları; Mekanik zar atma cihazları

9/06 .                      Tek kişi tarafından oynanan bir iskambil oyunu; Eğlence için oynanan diğer oyunlar (küçük kutularda çalkalamak için toplar 7/04)

9/08 . .                    Birbiriyle bağlantılı olarak hareket edebilen parçalar içeren bulmacalar

9/10 . .                    İki boyutlu yap-bozlar

9/12 . .                    Üç boyutlu yap-bozlar

9/14 .                      Oyuncu tarafından hareket ettirilen şekiller içiren yarış oyunları, trafik oyunları veya engel oyunları (zar kullanılan oyunlar 3/00)

9/16 .                      Top çevirme oyunları

9/18 .                      Soru-cevap oyunları

9/20 .                      Domino veya benzeri oyunlar; Mah-Jongg oyunları

9/22 .                      Katot ışın tüplü ekran kullanılan oyunların yönleri, örneğin televizyon ekranında (elektrik devresi için bununla ilgili alt gruba bakınız) [3]

9/24 .                      Aksi şekilde temin edilmedikçe elektronik devreler kullanılan oyunlar [3]

 

 

 

A 63 G                    ATLI KARINCALAR; SALINCAKLAR; SALINCAKLI ATLAR; PARAŞÜTLER; DÖNEMEÇLER; HALK EĞLENCESİ İÇİN BENZERİ ALETLER

 

 Altsınıf İndeksi

ATLI KARINCALAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1/00 - 7/00

SALINCAKLAR, TAHTERAVALLİLER,

DÖNME DOLAPLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9/00, 11/00, 13/00, 27/00

BİNMEK İÇİN SALLANAN ATLAR,

DİĞER OYUNCAK HAYVANLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13/00 - 19/00

PARAŞÜTLER, KAYDIRAKLAR,

BENZER ALETLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   21/00, 23/00, 25/00,               29/00

FARKLI APARATLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31/00, 33/00

 

Atlı karıncalar veya dönen oyuncaklar

 

1/00                        Dönen oyuncaklar

1/02 .                      maske tünelleri ile

1/04 .                      alçak kızaklar ile

1/06 .                      birkaç sert döner platform ile

1/08 .                      güçle çalışan

1/10 . .                    elektrik ile çalışan

1/12 .                      yolcuların kendileri tarafından döndürülen

1/14 . .                    ayakla sabit bir yüzeyi iterek veya koşarak hareket ettirilen

1/16 . .                    tutma kamaları ile hareket ettirilen

1/18 . .                    küreklerle hareket ettirilen

1/20 . .                    sallanarak veya çalkalanarak hareket eden

1/22 .                      oturak yerine kullanılan besekletler ile

1/24 .                      dairesel hareketin dışında, yatay bir düzlemde hareket eden oturaklar ile

1/26 . .                    yatay bir düzlemde seyyar hareket eden oturaklar ile

1/28 .                      sentrifuj olarak sallanabilir oturaklar ile

1/30 .                      aşağı-yukarı hareket eden oturaklar ile, örneğin figür oturakları

1/32 .                      iki veya daha fazlası bir tahteravalli oluşturan oturaklar ile

1/34 .                      dalgalandırmalı izde hareket eden oturaklar ile

1/36 .                      radyal olarak dışarı doğru hareket etmeyen, hareket edebilir şekilde monte edilmiş salıncak tipi oturaklar ile

1/38 .                      oynar döner platformlar ile

1/40 . .                    meyilli direkler ile

1/42 . .                    koni şekilli

1/44 .                      aşağı-yukarı hareket eden döner platformlar ile

1/46 . .                    vida dingiliyle hareket ettirilen

1/48 .                      döner oyuncak çalıştırıldığında dışarı doğru hareket eden döner platformlar ve hareket edebilir şekilde monte edilmiş araçlar ile

 

3/00                        Su dönerleri, örneğin serbest yüzmeli

3/02 .                      yüzer oturaklar ile

3/04 .                      yüzücüler için

3/06 .                      Denizaltı dönerleri

 

4/00                        1/00 veya 3/00 gruplarından herhangi birine bağlı olmayan dönerlerin aksesuarları

 

5/00                        Dönerler üzerinde oyunlar

 

7/00                        Alçak-yüksek tepeli izler; Dönemeçler

 

Salıncaklar  (çocuk okulları eşyası olarak A 47 D 13/10); Salıncaklı atlar (çocuk okulları eşyası olarak sallanan sandalyeler A 47 D 13/10);  Binmek için diğer oyuncak hayvanlar [3]

 

9/00                        Salıncaklar

9/02 .                      iki suspensuar dingil ile

9/04 .                      hareket eden destek noktaları ile

9/06 .                      Tırmanma salıncakları

9/08 .                      takla atma salıncakları

9/10 .                      at veya benzeri olarak şekillendirilmiş oturaklar ile

9/12 .                      Suspensuar noktada özel kemerler ile

9/14 .                      elastik suspensuarlı

9/16 .                      İp, dişli, kayış, motor gibi hareket ettirme mekanizmaları

9/18 . .                    sallanan raylar ile hareket eden

9/20 . .                    Kürekli salıncaklar

9/22 .                      Frenler

 

11/00                      Tahteravalliler

 

13/00                      Zemin üzerinde duran beşik salıncaklar, sallanan atlar, benzerleri

13/02 .                    Beşik salıncaklar

13/04 . .                  Yay destekli beşik salıncaklar

13/06 .                    Sallanan atlar

13/08 . .                  bağ veya yayların üzerine monteli

13/10 . .                  diğer amaçlar için kullanılabilen demonte edilebilir raylar ile

 

15/00                      Gelişebilir harekete göre uyarlanmış raylar üzerinde sallanan atlar

15/02 .                    bölünmüş raylarla

15/04 .                    ileri itme ayarlamaları ile

 

17/00                      Sallanan atlar

 

19/00                      Binmek için oyuncak hayvanlar

19/02 .                    mandallı çarkların dışında binme hareketi ile dolaşmak üzere yapılmış olanlar

19/04 .                    eksenli tekerlekler ile

19/06 .                    paralel ekler vasıtasıyla hareket ettirilen, sallanabilir olarak monte edilmiş binmek için oyuncak hayvanlar

19/08 .                    mandallı çarklarla hareket etmek üzere yapılmış, örneğin bacakları esneterek

19/10 . .                  oturak veya pedalları aşağı-yukarı bastırarak

19/12 . .                  gidip-gelme performansıyla

19/14 . .                  üzengi veya pedalları hareket ettirerek

19/16 .                    tekmelemeyle hareket etmek üzere yapılmış

19/18 .                    adım atarak hareket etmek üzere yapılmış

19/20 .                    motorla çalışan

 

Toplu eğlence için kayaklar, paraşütler, benzeri aparatlar

 

21/00                      Paraşütler; Kargaşalar

21/02 .                    raysız

21/04 .                    sabit raylı

21/06 .                    arabaların geçmesi için ayarlamalı

21/08 .                    arabalarda ek rotasyonlu

21/10 .                    spiral izli

21/12 .                    özel arabalarla, örneğin at şekilli

21/14 .                    kayma yolları ile

21/16 .                    yolcunun oturaktan kuvvet kullanılarak ayırılması ile

21/18 .                    Su paraşütleri

21/20 .                    hareket edebilen arabalar veya ip üzerinde hareket eden arabalan veya benzerleri ile kayma yolları

21/22 .                    Asılı kayaklarla

23/00                      Dönen yada sallanan çanaklar

 

25/00                      Otomobil benzeri otomatik sürücüler; Bunların yolları

 

27/00                      Rus salıncakları; Dönme dolaplar

27/02 .                    özel hareketli oturak taşıyıcılarla

27/04 .                    eğilebilir eksenli

27/06 .                    kolda yuvarlanan

27/08 .                    dönerlerin üzerine monteli

 

29/00                      Yuvarlanan oturaklı veya yuvarlanan oturak olmaksızın yuvarlanma dramları döner parendeler

29/02 .                    dramın dibinde kalan oturaklar ile

 

Toplu eğlence için farklı aparatlar

 

31/00                      Eğlence ayarlamaları

31/02 .                    hareket eden alt yapılarla

31/04 . .                  sarsan alt yapılarla

31/06 . .                  alt yapının dalgalanma hareketiyle

31/08 . .                  alt yapının ilmekleme, sıçratma veya atma hareketleri

31/10 . .                  eskalatör veya benzeri hareket altyapılı

31/12 . .                  şişebilir ve hareketli altyapılı (valflerin elastik şişebilir parçalara bağlantısı B 60 C 29/00)

31/14 . .                  yaylara monteli düzlemli; hareketli düzlemli

31/16 .                    hareket görüntüsü yaratma

 

33/00                      Başka şekilde belirtilmeyen bir kaç kişi arasında yapılan yarışmalara olanak tanıyan araçlar

 

 

 

A 63 H                    TOPAÇ, BEBEK OYUNCAKLAR, örneğin, ÜST, ÇEMBER, BLOK YAPIMI GİBİ OYUNCAKLAR

 

Altsınıf İndeksi

MEKANİK VEYA YERÇEKİMİ OLARAK TAHRİK EDİLEN

OYUNCAKLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     11/00, 13/00, 15/00

OYUNCAK ARAÇLAR

Model raylar, oyuncak trenler. . . . . . . . . . . . . . . . . . .           19/00, 21/00

Diğer oyuncak araçlar; ilgili çekme araçları;

oyuncak motorlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         17/00, 23/00, 27/00; 18/00; 25/00

TAHRİK MEKANİZMALARI; KONTROL; DİŞLİLER. . . . . . . . . . . .                 29/00; 30/00; 31/00

MUHTELİF OYUNCAKLAR

Oyuncak bebek, oyuncak hayvanlar. . . . . . . . . . . . . .           1/00; 3/00

Diğer oyuncaklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          5/00, 7/00,33/00

Oyuncak bebek veya oyuncak şekil imalatı. . . . . . . .            9/00

ŞAKA ARAÇLARI, KONFETTİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37/00

 

1/00                        Silindirler (uçan silindirler 27/127)

1/02 .                      ayrılabilir rüzgar araçları

1/04 . .                    şerit veya bandlı rüzgar araçları

1/06 .                      entegre rüzgar araçlı

1/08 .                      körükleme ile rüzgar için düzenekler ihtiva eden

1/10 .                      her iki el ile eksenin döndürülmesiyle dönebilenler

1/12 .                      araç silindirleri; silindir araçları

1/16 .                      Sıçrayan, dans eden veya eğri çizimli silindirler

1/18 .                      Çif silindirler; çoklu silindirler bibirlerinin içine veya üstüne monteli

1/20 .                      şekil benzeri özellikli; hareketli nesneli, özellikle şekilli

1/22 .                      Renkli silindirler

1/24 .                      aydınlatma düzenekli

1/26 .                      patlama veya yanma emisyonlu

1/28 .                      Müzikli silindirler

1/30 .                      Tırmanma silindirleri, örneğin Yo-Yo

1/32 .                      döndürülen kordonlarla çalıştırılan dönme veya döner diskler

 

Oyuncak bebekler; Şekiller; müzikli oyuncaklar

 

3/00                        Oyuncak bebekler

 

Not

 Bu grupta, aşağıda belirtilen ifade karşısında verilen anlamda kullanılmaktadır:

-              "oyuncak bebek",

oyuncak hayvan içermektedir.

 

3/02 .                      kumaş veya doldurularak yapılanlar

3/04 .                      bozulabilir çatkılı

3/06 .                      Hava doldurmalı veya şişirilebilir oyuncak şekiller (valflerin şişirilebilir elastik parçalara bağlantısı B 60 C 29/00)

3/08 .                      düz kağıt, kesilen katlanan veya yapılan

3/10 .                      Düz oyuncak şekilleri, bileklikli, ayakta durma düzenekli veya düzeneksiz(3/08 öncelik taşır) [4]

3/12 .                      Çift yüzlü oyuncaklar

3/14 .                      el parmaklarının takılabildiği şekiller, örneğin el kuklaları

3/16 .                      biraraya getirilebilen parçalardan mamul

3/18 .                      Sıçrayan oyuncaklar

3/20 .                      parçaların hareketi ile hareket edenler, örneğin bilek

3/24 .                      İçme oyuncakları; ağlayan bebekler; ses çıkaran araçlı bebekler

3/26 .                      yüzen bebekler

3/28 .                      Bebeklerde ses çıkaran araçlar ile ilgili düzenekler; ses çıkaran araçlar

3/31 . .                    ses üretimi ile ilgili körük, silindir veya benzeri araçlar

3/33 .                      Bebekler için özel olarak uyarlanan diğer ses çıkaran araçlar

3/36 .                      Ayrıntılar; Aksesuarlar

3/38 . .                    Bebek gözleri

3/40 . . .                  hareketli

3/42 . . .                  göz imalatı (yapma gözler, insanlar için A 61 F 2/14)

3/44 . .                    Bebek saçları veya perukları; kirpik; Kaş (peruk, kirpik, kaş, insanlar için A 41 G)

3/46 . .                    Bilek bağlantıları

3/48 . .                    Parçaların bebeğe takılması, örneğin otomatik göz

3/50 . .                    Çatkı, stand veya tekerlekler, bebek veya hayvan oyuncakları için

3/52 . .                    Bebek evleri, mobilyaları veya diğer donanımları; Bebek giysileri (bebek ayak giyim eşyaları A 43 B 3/28)

 

5/00                        Akustik olan özelliklerin dışında ilave oyuncak etkileri için müzikli veya ses çıkaran araçlar (müzikli silindirler 1/28; elle atılan çarpma-patlama ile gürültü çıkaran araçlar F 42 B 4/16; müzik, ses veya gürültü çıkaran araçlar, genel olarak G 10)

5/04 .                      Tabanca veya makineli silahlar; kırma araçları (ateş kesiciler F 42 B 4/04)

 

7/00                        Kullanıcı tarafından idare edilen veya çalıştırılan oyuncak şekilleri

7/02 .                      Çekme ile

7/04 . .                    Oyuncak araçla birlikte hareket eden

7/06 . .                    Döner elemanla oluşturulan ayaklar ile

 

9/00                        Bebek, oyuncak hayvan, oyuncak şekil veya ilgili parçaların imalat özel yöntemleri veya bileşimleri

 

Mekanik olarak veya yer çekimi ile çalışan oyuncaklar

 

11/00                      Otomatik hareketli oyuncaklar

11/02 .                    Döner eksantrik ağırlık ile oluşturulan titreşimle hareket eden

11/04 .                    Aşağı-yukarı hareketli tırmanmalı oyuncaklar

11/06 .                    Sıçrayan oyuncaklar

11/08 .                    Parende atabilen oyuncaklar

11/10 .                    Oyuncakların yerde hareket ederken gerçekçi koşma hareketini yaptığı tek veya çok eksenli taşıyıcılar içeren oyuncaklar

11/12 . .                  Hareket ederken sallanmalı oyuncaklar

11/14 .                    Yürüme hareketli mekanik olarak çalışan oyuncaklar

11/18 .                    Gerçekçi yürüme hareketi yapan oyuncaklar

11/20 . .                  Çift bacaklı, örneğin atlar [4]

 

13/00                      Bütün olarak oyuncağın hareketi ile veya hareketsiz kendinden hareketli parça içeren oyuncaklar

13/02 .                    Doğal hareketleri taklit eden, örneğin kedinin fare yakalaması, hayvanın tekmelemesi

13/03 . .                  Yumurtlayan oyuncak hayvanlar [4]

13/04 . .        Oyuncu veya işçi hareketini taklit eden mekanik oyuncaklar

13/06 . . .      Boks veya dövüş taklidi

13/08 . . .      Askeri uygulamaları yapabilen

13/10 . . .      Atma okları veya diğer füzeler

13/12 . . .      Cimnastik veya akrobatik oyuncaklar

13/14 . . .      Halat atlamalı oyuncaklar

13/15 . . .      Çizme veya yazma eylemi taklit edenler (değişebilir veya gizli resinler B 44 F 1/10) [4]

13/16 .                    Şekillerin atladığı kutular

13/18 .                    Oyuncak sallama sandalyesi; danseden oyuncaklar

13/20 .                    Hareketli atlı karınca oyuncaklar; sarışın veya benzeri oyuncak modelleri

 

15/00                      Diğer yerçekimi tahrikli oyuncaklar

15/02 .                    Yer çekimi ile eğimli yolda hareketli oyuncaklar

15/04 .                    Yerçekimi merkezi üzerinde bir nokta etrafında dönen oyuncaklar

15/06 .                    Kendinden doğrulmalı oyuncaklar

15/08 .                    Bağlı toplarla çalıştırılan oyuncaklar

 

Oyuncak araçlar; oyuncak motorlar

 

17/00                      Oyuncak araçlar , örneğin kendinden tahrikli; ilgili aksesuarlar (oyuncu tarafından hareket ettirilen oyuncaklı trafik oyunları A 63 F 9/14)

17/02 .                    Baskı veya şok altında diğer şekillere dönüştürülebilenler, örneğin kaza taklidi ile ilgili düzenekler

17/045 .                  Zırhlı araba, tank veya benzeri şekilli [4]

17/05 .                    Kamyon; Tır

17/06 . .                  Hareketli parça içerenler

17/08 . .                  Mekanik olarak kaldırılan merdivenli

17/10 . .                  Sıvı taşıması için tanklı

17/12 .                    Vinç veya benzeri araçlı

17/14 .                    Otomobil veya kamyonlar

17/16 .                    Bisiklet şeklinde, sürücülü veya sürücüsüz

17/18 .                    Üç tekerlekli, örneğin hareketli

17/21 .                    Şekilli veya şekilsiz motosiklet

17/22 .                    Tekerlekleri veya oyuncak hareketli sürücülü scooter

17/24 .                    İnsan oyuncaklı veya oyuncaksız oyuncaklar

17/25 .                    Diğer tekerlekli araçlar

17/26 .                    Ayrıntılar; Aksesuarlar (tahrik mekanizmaları 29/00)

17/267 . .                Tekerleklerin şaseye montesi [4]

17/273 . .                Kapı veya benzeri parçalar için açma veya kapama mekanizmaları [4]

17/28 .                    Elektrikli aydınlatma sistemleri

17/30 . .                  Yön göstergeleri

17/32 . .                  Akustik veya optik sinyal araçları

17/34 .                    Motor gürültü taklitli düzenekler

17/36 .                    Oyuncak araçlar için direksiyon mekanizması

17/38 . . .                Elle çalıştırılanlar

17/385 . . .              Uzaktan kontrol edilenler (oyuncaklar için özel olarak geliştirilen uzaktan kumanda düzenekleri 30/00) [4]

17/39 . . . .              Radyo kontrollü [4]

17/395 . . .              Program kontrollü [4]

17/40 . . .                Engele çarptığında otomatik olarak yönlendirilen veya döndürülen oyuncak araçlar

17/41 . . .                Otomatik direksiyon veya geri dönüş ile taşıma yüzeyinin düşmesini engelleyen oyuncak araçlar [4]

17/42 . .                  Otomatik durma veya fren düzenekleri

17/44 . .                  Oyuncak arabalar için oyuncak garajlar; doldurma istasyonları

 

18/00                      Oyuncak karayolları veya demiryolları (sürekli demir yolu 19/30; özel demir yolları 21/00); Araç ile yol arasındaki özel etkileşim ile hareket

18/02 .                    Demiryollarının yapısı veya düzeneği

18/04 . .                  Yukarı ve aşağı tepe yolları (18/06 öncelik taşır)

18/06 . .                  Yol eğiminin değişimi ile araç hareketine neden olan tasarımlar

18/08 .                    Kontrol veya direksiyon için mekanik araçlar

18/10 .                    Direksiyon için manyetik araçlar

18/12 .                    Yol ile oyuncak araça elektrik akımı verilmesi

18/14 .                    Yoldaki tahrikler, örneğin sonsuz taşıma araçları, magnetler, tahrik diskleri

18/16 .                    Araç ile yol arasındaki etkileşim ile araç tahriğinin kontrolü; yol elemanının araç ile kontrolü

 

19/00                      Model raylar (araç ve yol arasındaki özel etkileşim ile hareket 18/00)

19/02 .                    Lokomotifler; motorlu otobüsler

19/04 . .                  Yay tahrikli

19/06 . .                  Buharlı lokomotifler; ilgili motorlar

19/08 . . .                Lokomotifler için

19/10 . .                  Elektrik tahrikli

19/12 . . .                Elektrik geri dönüş dişlisi

19/14 . .                  Lokomotif özelliklerini taklit düzenekleri, örneğin ıslık, sinyal, çuf çuf sesi

19/15 .                    Özel araba tipleri

19/16 .                    Model ray araç parçaları

19/18 . .                  araba kaplinleri veya açma mekanizmaları

19/20 . .                  aydınlatma ayarlamaları

19/22 . .                  Tekerlekler, tekerlek dingilleri, buji

19/24 .                    Elektrikli oyuncak rayları; Bunların sistemleri

19/26 . .                  Troley telli oyuncak araçlar; troleybüsler

19/28 .                    Mekanik oyuncak ray sistemleri

19/30 .                    Sürekli yol; raylar; ray ek bağlantıları

19/32 . .                  Düğme veya noktalar; bunların çalıştırma araçları

19/34 .                    Köprüler; İstasyonlar; sinyal sistemleri

19/36 .                    Model ray yapıları, örneğin birçok ünitenin konteynırlardan düzenlenme türleri veya plakalarda düzenlenmesi veya oyuncak amacı için kombinasyonu (genel amaçlı model veya örneğin G 9 B)

 

21/00                      Diğer oyuncak rayları (demiryolları)

21/02 .                    Kablo veya ray asmalı araçlar

21/04 .                    Tek raylı, örneğin araçların rayı kucaklaması şeklinde (21/02 öncelik taşır)

 

23/00                      Oyuncak botlar; Yüzer oyuncaklar; Diğer akuatik oyuncak araçlar [2]

23/02 .                    Botlar, yüzer botlar

23/04 . .                  kendinden hareketli bot, gemi veya denizaltılar

23/06 . . .      Jet hareketli

23/08 .                    Kartezyen veya diğer dalgıçlar

23/10 .                    Diğer su oyuncakları, yüzer oyuncaklar, benzeri su oyuncakları

23/12 . .                  Sulu oyuncaklar; ayrılmalı oyuncaklar; Ateşli gemi oyuncakları

23/14 . .                  Özel tahrikler

23/16 . .                  Su oyuncak tesisatları; liman düzenekleri

 

25/00                      Oyuncak buhar, gaz veya basınçlı hava motorları(lokomotifler için 19/06)

25/02 .                    Dağıtım dişlisi

 

27/00                      Oyuncak uçak; Diğer uçan oyuncaklar (paraşütlü oyuncaklar 33/20)

27/01 .                    Esnek veya katlamalı kanatlı oyuncak hava taşıtı

27/04 .                    Kaptif oyuncak hava taşıtı

27/08 .                    Uçurtmalar

27/10 .                    Balonlar (valflerin şişebilir elastik parçaları bağlantısı B 60 C 29/00)

27/127 .                  İnme ve kalkma kabiliyetli uçan oyuncaklar; uçan silindirler (uçan diskler A 63 B 65/10) [4]

27/133 . .                Helikopterler; Topaçlı uçaklar (27/04 öncelik taşır) [4]

27/14 .                    Oyuncak hava taşıtları için çalıştırma veya inme araçları; çalıştırma veya indirme düzenekleri

27/16 .                    Katlamalı kağıttan yapılmış uçan oyuncaklar [4]

27/18 .                    Füze, kanat veya benzerlerinin yapısal özellikleri, örneğin model uçak [4]

27/20 .                    Uçuş kontrol yüzeyi, kalkış kanatları veya benzerlerinin çalıştırılmasıyla ilgili transmisyon sistemleri [4]

27/22 .                    Kendinden hareketli oyuncak hava taşıtı, örneğin genişletilebilir kauçuk bantlı (27/04, 27/127 öncelik taşır) [4]

27/24 . .                  Yanma motorlu veya elektrik motorlular (ultra küçük motorlar, sürüş modelleri için F 02 B 75/34'e bakın; elektrikli motor H 02 K'ya bakın) [4]

27/26 . . .                Jet tahrikli uçan oyuncaklar, örneğin uçaklar (27/04, 27/127 öncelik taşır) [4]

27/28 .                    Oyuncak ornitoptor [4]

27/30 .                    Model uçak için pervane özellikleri, örneğin yapısal özellikler (helikopterler için 27/133)

27/32 .                    Oyuncak hava taşıtı denge dişlisi, örneğin tekerlekli tip, şamandıra [4]

 

Tahrik veya kontrol oyuncakları, örneğin oyuncak araçlar

 

29/00                      Genel olarak oyuncak tahrik mekanizmaları

29/02 .                    Saat sistemli mekanizmalar

29/04 . .                  Helisal yay tahrik mekanizmaları

29/06 . .                  Diğer elemanlar

29/08 .                    Top veya ağırlıkla hareket ettirilen tahrik mekanizmaları

29/10 .                    Akış araçı ile çalıştırılan tahrik mekanizmaları

29/12 . .                  Kum akışıyla

29/14 . .                  Su akışıyla

29/16 . .                  Buhar veya basınçlı hava ile

29/18 .                    Genişletilebilir kauçuk bantlı tahrik mekanizmaları

29/20 .                    Tekerlekli tahrik mekanizmaları

29/22 .                    Elektrikli tahrikler (yol ile güç 18/12)

29/24 .                    Tahrik mekanizması ayrıntı veya aksesuarları, örneğin oyuncak motorların çalıştırılması araçları

 

30/00                      Oyuncaklar için özel olarak uyarlanan uzaktan kontrol düzenekleri, örneğin oyuncak araçlar için (oyuncak araç direksiyon mekanizması 17/39; Model raylar için 19/24, 19/28) [4]

30/02 .                    Elektrikli düzenekler (transformatör H 01 F; konvertör H 02 M)

30/04 . .                  Telsiz transmisyon

30/06 .                    Hidrolik veya pnömatik düzenek

 

31/00                      Oyuncak dişlileri (Genel olarak dişli F 16 H)

31/02 .                    Vida milli mekanizme

31/04 .                    Sürtünmeli mekanizma

31/06 .                    Kemer veya şerit dişli

31/08 .                    Dişli kontrol mekanizması; Karşılıklı hareketi kesen dişliler

31/10 .                    Hareketli tellerle çalıştırılan dişli mekanizmalar

 

33/00                      Diğer oyuncaklar

33/02 .                    Oyuncak sıçratıcılar; çalıştırma sopaları

33/04 .                    Blok, şerit veya benzeri bina parçalarının yapımı

33/06 . .                  İlave eleman kullanımı olmaksızın yapılanlar

33/08 . . .      Tamamlayıcı delik, yiv veya benzeri ile yapılanlar, örneğin kuyruklu

33/10 . .                  İlave yapışkan olmayan elemanlar ile yapılanlar

33/12 . . .                Delikli şerit veya benzeri tertibatlı rot, civata veya benzeri

33/14 . .                  Yapışkan veya çimento ile kurulması için özel olarak uyarlananlar

33/16 .                    Kağıt katlanması ile yapılan modeller

33/18 .                    Atma veya döndürme oyuncakları (oyun parçası olarak A 63 F 9/02; fırlatma silahları F 41 B 3/00; yay oyuncak silahları F 41 B 7/08)

33/20 .                    Paraşütlü oyuncaklar; oyuncak paraşütler (havacılık paraşütleri B 64 D)

33/22 .                    Optik renkli veya gölgeli oyuncaklar (kaleydoskoplar G 02 B 27/08)

33/26 .                    Manyetik ve elektrikli oyuncaklar (elektrik tahrik 29/22)

33/28 .                    Sabun köpüklü oyuncaklar; duman oyuncakları (duman halkalarını üfleme A 24 F 13/30)

33/30 .                    Başka şekilde belirtilmeyen muhtelif araç taklitleri, örneğin telefon, tartı, kasa (emniyet kutuları A 45 C 1/12; oyuncak bilet gişeleri G 07 B 9/02) [3]

33/32 .                    Kumla oynama ile ilgili kalıp, şekil, kürek veya benzeri

33/36 .                    Kıvılcımlı oyuncaklar

33/38 .                    İlave oyuncak etkili resim kitapları, slayt gösterimli (resim kitapları B 42 D 1/00) [4]

33/40 .                    Yel değirmenleri; hava akımı ile çalışan diğer oyuncaklar (oyuncak ve araçlar ile ilgili tahrik mekanizmaları 29/16)

33/42 .                    Başka şekilde belirtilmeyen oyuncak modeller veya oyuncak aletleri ( genel amaçlı model veya oyuncaklar G 09 B)

37/00                      Şaka; Konfeti; akış veya diğer dans araçları [4]

 

 

 

A 63 J                     TİYATRO, SİRK VEYA BENZERİ YER ARAÇLARI; SİHİRBAZLIK  ALETLERİ VEYA BENZERLERİ (toplantı, eğlence veya spor ile ilgili binalar E 04 H 3/10)

 

Altsınıf İndeksi

SAHNE VEYA SİRK DÜZENEKLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1/00 - 5/00

DİĞER GÖRSEL EĞLENCELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          13/00 - 19/00, 23/00

DİĞER EĞLENCELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          9/00, 11/00, 23/00

SANATÇI ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         7/00, 21/00

 

1/00                        Sahne düzenekleri (tiyatro dekorasyonu, kostüm, perde kumaşları D 03 D; sahne veya tiyatro yapısal düzenekleri E 04 H)

1/02 .                      Sahne; Perde; Diğer dekorasyonlar; Diğer araçlar

 

3/00                        Sirk veya arena donanım veya düzeneği (sirk binaları E 04 B,H)

 

5/00                        Sahnede veya sirkte veya arenada özel efekt yapma araçları (aydınlatma düzenekleri F 21 P 5/00)

5/02 .                      Sahne efektleri ile ilgili düzenekler; yardımcı sahne aletleri

5/04 . .                    Ses efekt düzenekleri

5/10 .                      Görsel veya sessel ses yapım düzenekleri

5/12 .                      Kişilerin kaldırılması veya indirilmesi araçları (asansör, eskalatör veya hareketli mürettebat yolu B 66 B)

 

7/00                        Sanatçılar için yardımcı araçlar

 

9/00                        Sentrifuj yolları; Lob-Lob veya benzerleri (Halk eğlenceleri için kanallar A 63 G 21/00)

 

11/00                      Labirentler

 

13/00                      Panorama, Diyorama, Stereorama veya benzeri (Genel olarak modeller G 09 B)

 

15/00                      Mercekli gösteriler, örneğin sokak oyunları; kaleydoskopik veya diğer opal gösteriler (renkli oyuncaklar A 63 H 33/22; kaleydoskoplar G 02 B 27/08)

 

17/00                      Renk-müzik araçları

 

19/00                      Kukla veya gölge oyunları gösterileri veya tiyatroları

 

21/00                      Sihirbazlık aletleri; Sihirbaz yardımcı araçları

 

23/00                      Önceki gruplarda belirtilmeyen eğlence donanımları

23/02 .                    Sinemalar için özel olarak uyarlananlar (sinematoğrafik projeksiyon araçları G 03 B)

 

 

 

A 63 K                    YARIŞ; BİNME  SPORLARI; BUNLARLA İLGİLİ DONANIM VEYA AKSESUARLAR (saatler G 04 F 7/06; zaman ölçümü G 07 C 1/22; ayrı elemanların seçimi veya kombinasyonu ile değişik bilgiler ile ilgili gösterme düzenekleri G 09 F 9/00)

1/00                        Yarış sahaları; Yarış kulvarları

1/02 .                      Tazı veya diğer köpekler için

 

3/00                        Yarış veya sürme sporları ile ilgili donanım veya aksesuarlar

3/02 .                      Başlatma aletleri, örneğin başlatma blokları

3/04 .                      Engel veya benzeri

İlginizi Çekebilir

Uluslararası Patent Sınıfları

IPC,  Uluslararası Patent Sınıflandırması tüm teknoloji alanını 8 bölüme ayırır. BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları BÖLÜM B İşlemlerin Uygulanması;..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıf Kıla

PATENT SINIFLARI  KILAVUZU KULLANICI BİLGİLERİ   1.             Konuların yerini, sembollerin kullanımını, ilkeleri..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

İNSAN İHTİYAÇLARI İşbu (altıncı) baskı, Uluslararası Patent Sınıflandırması İle ilgili Strasbourg Sözleşmesi (1971) için hazırlanan Sınıflandırmanın asıl  İngilizc..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

GIDA MADDELERİ; TÜTÜN    FIRINDA PİŞİRME; YENİLEBİLİR HAMURLAR   Notlar Aşağıdakilar için özel işleme tabi tutulmuş enzimler veya mikro organizma..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

A 23 N     TOPLANAN MEYVE, SEBZE VEYA ÇİÇEK SOĞANLARININ TOPTAN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ MAKİNA VEYA ARÇLAR, BAŞKA ŞEKİLDE BELİRTİLMEYEN, SEBZE VEYA MEYVELERİN ..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

45/08 . .                  Isı izolasyonlu tutamaklar (ayrılabilir tip 45/07) 45/10 .    &nbs..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

A 61 G                    HASTALARIN TAŞINMASI VE BARINMASI; AMELİYAT MASALARI VEYA KOLTUKLARI; DİŞ&Cc..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI İŞLEMLERİN UYGULANMASI; TAŞIMA World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet  Örgütü)..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

B 04    FİZİKSEL YA DA KİMYASAL İŞLEMLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN  MERKEZKAÇ APARAT (CİHAZ) YA DA MAKİNALAR Not Alt Bölüm başlığı "AYIRMA, KAR..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

B 22     DÖKÜM; TOZ METALURJİSİ B 22 C     DÖKÜMHANE KALIPLAMASI (Genel olarak ateşe dayanıklı maddeleri kalıplama B    &nb..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

 B 27    TAHTA YA DA BENZER MADDEYİ İŞLEME YA DA KORUMA; GENEL OLARAK ÇİVİLEME YA DA İKİ UÇLU ÇİVİ ÇAKMA MAKİNELERİ B 27 B     TES..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

B 30                        PRESLER B30 B      GENEL OLAR..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

B 41 L     OFİS YA DA DİĞER TİCARİ AMAÇLAR İÇİN DAĞITIM, ÇOĞALTMA YA DA BASIM APARATLARI YA DA CİHAZLARI; ADRESLEME MAKİNALARI YA DA BENZERİ SERİ BASKI..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

B 61        DEMİRYOLLARI Not Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır: - “rayli sistemler” şunlari kapsar: ..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

B 65       İNCE YA DA LİFLİ MALZEMENİN NAKLEDİLMESİ;   PAKETLENMESİ; SAKLANMASI; İŞLENMESİ B 65 B     MADDELER YA DA MALZEMELER ..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI KİMYA; METALURJİ World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) İşbu (al..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

Hidrojen ve halojenin yer aldığı veya almadığı koşullarda karbon ve oksijen içeren bileşikler (kolesterol veya türevlerinin irradyasyon ürünleri 401/00;  irradya..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

263/00                     1,3-oksazol veya hidrojenlenmiş 1,3-oksazol halkaları içer..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

24/00                       En az birinin, oksijen içeren heterosiklik halk..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

C 09 J                     YAPIŞTIRICILAR; GENEL OLARAK YAPIŞTIRMA PROSESLERİ (MEKANİK OLMAY..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

C 12                        BİYOKİMYA; BİRA; İSPİRTO; ŞARAP; SİRKE; MİKROBİYO..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI TEKSTİL; KAĞIT World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) İşbu (altıncı) baskı, ..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI SABİT İNŞAATLAR World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) İşbu (altıncı) baskı,..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, AYDINLATMA, ISITMA, SİLAHLAR, TAHRİP MALZEMELERİ World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri M&u..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

5/10 . .                     sıvıları, örneğin katı maddeler içeren , veya sıvılar ve..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

5/00                         Tesislerin korunması veya gözlenmesi(t..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI FİZİK World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet  Örgütü) İşbu (altıncı) baskı, Ul..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

G    02     OPTİK ( optik elemanların ya da takımların yapılması B 24 B, B 29 D 11/00, C 03, ya da  diğer uygun altsınıfların ya da  sınıfların; &o..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

G 07 KONTROL CİHAZLARI G 07 B BİLET VERME APARATI ( ALETİ ) ÜCRET KAYIT AÇIKLAMA APARATI Altsınıf İndeksi BİLET BASMA YA DA VERME MAKİNALARI, AYRINTILAR  .  ...Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

 ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI ELEKTRİK World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet  Örgütü) İşbu (altıncı) b..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

H 01 J     ELEKTRİKLİ DEŞARJ (BOŞALTIM) TÜPLERİ YA DA DEŞARJ LAMBALARI                 ..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

H 02                       ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÜRETİMİ, DÖNÜŞÜM&Uu..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

H O3 K      PULS TEKNIĞI     Puls özelliklerinin ölçümü G01  R; bir elektrik girişi olan mekanik sayaçlar G ..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI KILAVUZ, SINIFLARA GENEL BAKIŞ VE ANA GRUPLARIN ÖZETİ World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet ..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

B 60 J                     ARAÇLAR İÇİN CAMLAR, SİPERLİKLER, SABİT OLMAYAN TAV..Devamını Oku

Uluslararası Patent Sınıflandı

YAPI E 01                        YOL, DEMİRYOLU VEYA KÖPRÜ YAPIMI (t..Devamını Oku