Tüzük

 Hukuk /Tüzük/TÜRK STANDARTLARININ UYGULANMASI HAKKINDA TÜZÜK
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TÜRK STANDARTLARININ UYGULANMASI HAKKINDA TÜZÜK

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  26.01.2015 17:10:24

1787
TÜRK STANDARTLARININ UYGULANMASI
HAKKINDA TÜZÜK

 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7.2.1967, No : 6/7677
 İlgili Kanunun Tarihi : 10.6.1930, No : 1705
 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.2.1967, No : 12534
 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 6, S : 469
BİRİNCİ KISIM
Genel hükümler
 Madde 1 – 1705 ve 3018 sayılı kanunlar gereğince iç ve dış ticaret menfaatlerini korumak ve ticaret malları üzerinde
tağşiş ve hilelere mani olmak üzere bitki, hayvan ve maden asıllı maddelerin tümü ile bunların yarı veya tam mamullerinin
yahut bunların bileşiminden meydana gelen maddelerin hazırlanmasına, imaline, temizlenmesine, belirli sınıf ve nevilere
ayrılmasına ilişkin olup 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanuna dayanılarak kabul olunan Türk Standardlarından Bakanlar
Kurulu karariyle mecburi kılınanların uygulanması bu Tüzük hükümlerine tabidir.
 Bu standardlar, yukarıda yazılı maddelerin ambalajlarına, koruyucu kılıflarına, alım, satım, nakil ve muhafazalarına
ve bu hususlarda uygulanacak usul ve şartlara, özel veya ulusal işaretlere ve gerekli açıklamalara ilişkin esasları da içine
alabilir.
 Madde 2 – Bu Tüzükte geçen mal deyimi; 1 inci maddede yazılı maddeler ile yarı ve tam mamullerine ve bunların
bileşimlerinden meydana gelen maddeleri ve varsa ambalajlarını ve koruyucu kılıflarını da kapsar.
 Madde 3 – Türk Standardlarını mecburi kılan Bakanlar Kurulu kararlarında, bunların uygulanmasına geçileceği
tarihler, yayımlarından en az onbeş gün sonra başlamak üzere, belirtilir.
 Madde 4 – Türk Standartları; malın üretimi, satışı, ihracı veya ithali saflarından biri veya bir kaçı veya hepsi için
mecburi kılınabilir. Buna göre, mecburi kılınan standarda aykırı olarak, malın üretimi, satışı, ihracı veya ithali yasaktır.
Ancak, Bakanlar Kurulu, memleket ekonomisinin zorunlu kıldığı hallerde; standardına uygun olmıyan malların ithaline veya
belgelerine veya ambalajlarına veya belge ve ambalajlarına (Mal ve ambalaj standard değildir) veya (Mal standard değildir)
veya (Ambalaj standard değildir) gibi deyimler yazılmak suretiyle standardına uygun olmayan malların üretilerek ihracına,
izin verebilir. Bu işlemlerin şekil ve şartları Bakanlar Kurulu kararında belirtilir.

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kocaeli Patent Bayrampaşa Patent İzmir Patent Kartal Patent Sarıyer Patent Kayseri Patent Zeytinburnu Patent Avcılar Patent Maraş Patent Adana Patent Malatya Patent Tuzla Patent