Tüzük

 Hukuk /Tüzük/TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:26:23

23515 SAYILI TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ

    Karar Tarihi : 08/10/1998

    Karar Sayısı : 98/11860

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 06/11/1998 - :23515 Mükerrer

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ VE KAPSAM

   

    Madde 1 - Bu Tüzük, Türk Boğazları´nda seyir, can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla deniz trafik düzenlemesini gerçekleştirmek için hazırlanmış olup Türk Boğazları´nda seyir yapacak tüm gemileri kapsar.

    TANIMLAR VE KISALTMALAR

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

    a) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı,

    b) Türk Boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi´nden gemilerin geçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridi,

    c) Mevzuat: Türkiye´nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar, Türk Yasaları, Tüzükleri ve Yönetmelikleri,

    d) Trafik ayırım şeridi içinde seyretme güçlüğü olan gemiler: Tam boyu 150 metre ve daha büyük olan yada su çekimi 10 metre ve daha büyük olan gemiler ile teknik durumları bakımından bu Tüzükte öngörülen trafik ayırım şeridi içerisinde seyretme güçlüğü olan gemiler,

    e) Gemi: Denizde kürekten başka bir araçla yola çıkabilen her türlü araç,

    f) Uğraklı geçiş yapan gemi: Seferi, Türk Boğazları´ndan bir liman, yada iskeleye varmak yada uğramak üzere planlanmış gemi ile uğraksız geçişi bozulan yada uğraksız geçişini bozan gemi,

    g) Uğraksız geçen gemi: Seyri Türk Boğazları´nda bir liman, iskele yada bir yere uğramamak üzere planlanmış ve bu husus gemi kaptanı tarafından Türk Boğazları´na girişten önce Türk Makamlarına bildirilmiş olan gemi,

    h) Uğraksız geçişini bozan gemi: Uğraksız geçiş yaparken, kaptanı tarafından uğraksız geçişten vazgeçtiğini bildiren gemi,

    i) Uğraksız geçişi bozulan gemi: Türk Boğazları´nda çatma, karaya oturma, başka bir deniz kazasına karışma gibi tehlike sebepleriyle ve mevzuat gereğince hakkında Türk İdari yada adli mercilerince araştırma, soruşturma yada kovuşturma yapılması gereken gemi,

    j) Derin su çekimli gemi: En büyük su çekimi 15 metre ve daha büyük olan gemiler,

    k) Büyük gemi: Tam boyu 200 metre ve daha büyük olan gemiler,

    l) Toplam yedek boyu: Yedek çeken römorkörün başı ile yedeklenenin kıçı arasındaki, yada iten römorkörün kıçı ile itilenin başı arasındaki tam yolla çalışma sırasındaki uzunluk,

    m) İstanbul Boğazı Kuzey sınırı: Anadolu Fenerini, Türkeli Fenerine birleştiren çizgi,

    n) İstanbul Boğazı Güney sınırı: Ahırkapı Fenerini, Kadıköy İnciburnu/Mendirek Fenerine birleştiren çizgi,

    o) Çanakkale Boğazı Kuzey sınırı: Zincirbozan Fenerinden geçen boylam,

    p) Çanakkale Boğazı Güney sınırı: Mehmetçik Burnu Fenerini, Kumkale Fenerine birleştiren çizgi,

    r) Gündüz: Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen süre,

    s) Gece: Güneşin batışından doğuşuna kadar geçen süre,

    t) TÜBRAP: Seyir Planı-I ve II ile Mevkii raporu ve Çağırma Noktası Raporunu kapsayan Türk Boğazları Rapor sistemi,

    anlamında kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLERTRAFİK AYRIM DÜZENİ VE SINIRLARI

   

    Madde 3 - Türk Boğazları ile yaklaşmalarında, Ek 1´de belirtilen ve Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesinin (COLREG 72) 10 uncu Kuralına göre, düzenlenen ve IMO tarafından kabul edilen trafik ayırım düzenleri tesis edilmiştir.

    Türk Boğazları´nda uygulanacak trafik ayırım düzeninin sınırları aşağıda gösterilmiştir.

    Kuzeyde:

    410 16´N    0280 55´E

    410 21´N    0280 55´E

    410 21´N    029016´E

    410 14´N    0290 16´E

    Noktalarını birleştiren alanın Kuzey sınırı.

    Güneyde:

    400 05´N    0260 11´E

    400 02´N    0250 55´E

    390 50´N    0250 53´E

    390 44´N    0250 55´E

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kadıköy Patent Eskişehir Patent İzmir Patent Elazığ Patent Kocaeli Patent Şişli Patent Avcılar Patent Merdin Patent Mersin Patent Tuzla Patent Afyon Patent Bayrampaşa Patent