Tüzük

 Hukuk /Tüzük/TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:22:50

21953 SAYILI TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/05/1994 - 94/5623

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 17/02/1926 - 743

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 07/06/1994 - 21953

    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE KISALTMALARAMAÇMadde 1 - Bu Tüzüğün amacı, Türk Medeni Kanunun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.

   

   

    KAPSAMMadde 2 - Bu Tüzük, mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni ve şahsi hakların tapu siciline tescil edilme koşullarını, tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme işlemlerini kapsar.

   

    KISALTMALARMadde 3 - Bu Tüzükte geçen;

   

    a) Genel Müdürlük:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

    b) Müdürlük:Tapu sicil müdürlüğü,

    c) Müdür:Tapu sicil müdürü

    d) Kütük:Tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü, anlamında kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLERTAPU SİCİLİMadde 4 - Tapu sicili, taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir.

   

   

    SİCİL BÖLGELERİMadde 5 - Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir.

   

    Tapu sicili, bölgesi içindeki her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir.

    Genel Müdürlük, işlemlerin ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde birden fazla müdürlük oluşturabilir.

    TAPU SİCİLİNİN OLUŞUMUMadde 6 - Tapu sicili, aşağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluşur:

   

    A) Ana siciller:

    a) Tapu kütüğü,

    b) Kat mülkiyeti kütüğü,

    c) Yevmiye defteri,

    d) (Değişik bend: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/1.mad) *1* Resmi belgeler (resmi senet, mahkeme kararı ve diğerleri),

    e) (Ek bend: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/1.mad) Plan.

    B) Yardımcı siciller:

    a) Mal sahipleri sicili,

    b) Aziller sicili,

    c) Düzeltmeler sicili,

    d) Kamu orta malları sicili.

    (Değişik fıkra: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/1.mad) *1* Genel Müdürlük gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamını karteks şeklinde veya bilgisayar ortamında tutturmaya ve uygulatmaya yetkilidir.

    TAPU SİCİLİNE YAZIMI GEREKEN TAŞINMAZ MAL VE HAKLARMadde 7 - Tapu siciline aşağıdakiler taşınmaz mal ve hak olarak yazılır:

   

    a) Arazi,

    b) Bağımsız bölümler,

    c) (Değişik bend: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/2.mad) *1* Bağımsız ve sürekli haklar.

    Mevzuat çerçevesinde tescilleri zorunlu hale gelmedikçe Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle, kamunun ortak kullanımına ayrılmış taşınmaz mallar kütüğe yazılamaz.

    ARAZİMadde 8 - Bir sicil bölgesindeki arazi, tamamının veya büyük kısmının bulunduğu mahalle veya köyün kütüğüne yazılır.

   

    Birden fazla sicil bölgesinde kalan taşınmaz mal, ilgili olduğu her sicil bölgesi kütüğüne ayrı ayrı yazılır ve kayıtlı olduğu diğer sicil bölgeleri de gösterilir. Bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep büyük kısmının bulunduğu müdürlüğe yapılır. Bu m&

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

İzmir Patent Maltepe Patent Bayrampaşa Patent Manisa Patent Tuzla Patent İkitelli Patent Kartal Patent Afyon Patent Malatya Patent Muğla Patent Şişli Patent Elazığ Patent