Tüzük

 Hukuk /Tüzük/SOYADI NİZAMNAMESİ
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SOYADI NİZAMNAMESİ

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:21:56

2891 SAYILI SOYADI NİZAMNAMESİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 24/12/1934 - 2/1759

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 21/06/1934 - 2525

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/12/1934 - 2891

    BÖLÜM I : HUSUSİ HÜKÜMLERMadde 1 - Her Türk, öz adından başka soyadı da taşıyacaktır. Soyadı olmayanlar 02/07/1936 günlemecine kadar bir soyadı seçip 31 inci madde hükümlerine göre bunu nüfus kütüklerine ve doğum kağıtlarına yazdıracaklardır.

   

    Madde 2 - Söyleyişte, yazışta, imzada özad önde, soyadı sonda olmak üzere bütün harfleri söylenerek veya yazılarak kullanabileceği gibi söyleyişte ve yazışta özadsız yalnız soyadını kullanmak ve imzada öz adın ilk harfini, özadı iki tane ise her ikisinin ilk harflerini veya birinin ilk harfi ile ötekinin tümünü ve soyadının tümünü yazmak caizdir.

    Madde 3 - 02/07/1936 günlemecine kadar soyadlarını seçip nüfus kütüklerine yazdırmıyanların soyadlarını 29 uncu maddeye göre vali veya kaymakamlar seçerler.

    Bu günlemeçten sonra soyadları nüfus kütüklerine yazdırılmadıkça kullanılamaz. Soy adında yapılacak değişiklikler nüfus kütüklerinde yazılmadıkça sayılmaz.

    Madde 4 - Soy adları, Kanunu Medeni hükümlerine göre mahkeme kararı ile değiştirilir. Kanunun neşrinden evvel kütüğe yazılmış veya yazılmamış soyadı bulunanlar, 02/07/1936 günlemecine kadar bu soyadlarını değiştirerek yeni bir soyadı alabilirler; ancak eski soyadlarını değiştirenler veya yeniden soyadını alanlar yeni aldıkları soyadını kütüğe yazdırdıktan sonra mahkeme kararı olmadıkça değiştiremezler.

    Bu yeni seçimden kendini zararlı ve alakalı görenler mahkemeye gidebilirler.

    BÖLÜM II : SOYADIMadde 5 - Yeni takılan soyadları Türk dilinden alınır.

   

    Madde 6 - Soyadı ya yalnız olarak veyahut (oğlu) ile birlikte kullanılır.

    Madde 7 - Yabancı ırk ve millet isimleri soyadı olarak kullanılamaz.

    Madde 8 - Bir aşirete veya kabileye ilişik anlatan soyadları kullanılamaz ve yeniden takılamaz.

    Madde 9 - Eski ve yeni Devlet kadrosundaki rütbe ve memuriyet bildiren soyadları kullanılamaz ve yeniden konamaz.

    Madde 10 - Umumi edeblere uygun olmıyan veya gülünç veya iğrenç olan veya hakaret anlatan soyadları kullanılamaz ve yeniden takılamaz.

    Madde 11 - Tarihte ün almış büyüklere ilişik anlatan soyadları bu kişilere ilişik resmi kayıdlarla, belgelerle sabit olmadıkça kullanılamaz ve yeniden takılamaz.

    Madde 12 - 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere aykırı olarak takılmış adlar nüfus kütüklerine ve doğum kağıtlarına yazılamazlar. Yazılmış olanlar nüfus kütüğünün bulunduğu yer kaymakamının veya valisinin yazılı emriyle çizilir ve bir şerhle yenisi yazılır.

    Madde 13 - Bir soydan gelen aileler, soyadları yoksa veya değiştirmek istiyorlarsa, ortak bir soyadı seçip nüfus kütüklerine ve doğum kağıtlarına yazdırabilirler; ancak bir soydan olmıyanlar ortaklaşa aynı soydan alamazlar.

    Madde 14 - Bir köyde, bir kasabada, bir şehirde bir soydan olmıyanlar aynı soyadını seçmiş olurlarsa, bu ad bunlardan ilk müracaat eden için kabul olunup diğerlerininki değiştirttirilir. Değiştirmemekte ısrar edenler olursa bunların adlarına (Büyük, küçük) gibi bir sıfat veya her hangi bir ek ilavesiyle öbürlerinden ayırt ettirilir ve o yolda nüfus kütüklerine ve doğum kağıtlarına geçirilir.

    Mütaaddit nüfus dairelerine ayrılmış olan şehirlerde, nüfus dairelerinden her biri bu maddenin tatbikında bir kasaba addolunur.

    Ayni aile efradından biri tarafından bir mahalde tescil ettirilmiş olan soyadı, o aile efradının diğer mahallerde bulunanları tarafından taşınması, bu madde hükmünden müstesnadır.

    BÖLÜM III : SOYADI SEÇİM HAK VE VAZİFESİMadde 15 - Nesebi sahih olan çocuklar, babalarının soyadını taşırlar. Nesebi sahih olmıyan çocuklar, analarının soyadını takınırlar. Ancak bu çocuklar babalarının tanıması ile veya hakimin kararı ile babanın soyadını alırlar.

   

    Madde 16 - Evlat edinilen çocuk evlat edinenin soyadını taşır. Evlatlık mukavelesi bozulursa kendi babasının soyadını alır.

    Madde 17 - Kadın evlenince babasının soyadını bırakıp kocasının s

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Mersin Patent Isparta Patent Avcılar Patent Afyon Patent Üsküdar Patent Muğla Patent Kartal Patent Maraş Patent Bayrampaşa Patent Beyoğlu Patent Kadıköy Patent Fatih Patent