Tüzük

 Hukuk /Tüzük/Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Ve Rekabet Uzmanlığı Tüzüğü
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Ve Rekabet Uzmanlığı Tüzüğü

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:20:53

22060 SAYILI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ VE REKABET UZMANLIĞI TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/08/1994 - 94/6002

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 08/01/1985 - 3143

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 23/08/1994 - 22060

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM VE TANIMLARKAPSAM

   

    Madde 1 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketici ve rekabet uzmanı ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzmanlığa yükseltilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, çalışma yöntemleri ile diğer hususlar bu Tüzükte düzenlenmiştir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen:

    Bakanlık       : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

    Genel Müdürlük    : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü,

    Genel Müdür    : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü,

    Uzman       : Tüketici ve rekabet uzmanı,

    Uzman Yardımcısı    : Tüketici ve rekabet uzman yardımcısı anlamında kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: TÜKETİCİ VE REKABET UZMANLIĞINA GİRİŞ, YETİŞTİRİLME, ATANMA USUL VE ESASLARUZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA GİRİŞ

   

    Madde 3 - Tüketici ve rekabet uzmanlığına, uzman yardımcısı olarak girilir.

    Uzman yardımcılığı sınavına girebilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

    b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Hukuk, İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile mühendislik alanında eğitim veren en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Yurt içi veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

    d) Yönetmeliğe göre yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

    e) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini iyi derecede bilmek gerekir.

    UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI

    Madde 4 - Uzman Yardımcıları, Bakanlıkça uygun görülecek tarihlerde açılacak yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Bu sınav, öğrenim dalları gözönüne alınmak suretiyle farklı olarak da düzenlenebilir.

    Yabancı dil sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya benzeri kuruluşlara yaptırılır.

    Sınav kurulunun gerekli görmesi halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine ön eleme sınavı yaptırılabilir.

    SINAV KURULLARI

    Madde 5 - Yarışma ve yeterlik sınav kurulları Bakanlık Makamının onayı ile Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdürün belirlediği bir genel müdür yardımcısı, Bakanlık Teftiş Kurulunca görevlendirilecek bir ticaret müfettişi, Bakanlık Birinci Hukuk Müşaviri ve en az beş yıllık uzmanlık kıdemi olan bir tüketici ve rekabet uzmanı ile bu görevliler arasından belirlenecek iki yedek üyeden oluşur.

    UZMAN YARDIMCILIĞINA ATANMA

    Madde 6 - Yarışma sınavında başarı gösterip, süresi içinde başvuranların, başarı derecelerine göre tüketici ve rekabet uzman yardımcısı olarak atamaları yapılır. Başarı derecelerinin eşit olması durumunda, yabancı dil başarı derecesi yüksek olana öncelik tanınır.

    YETİŞTİRİLME

    Madde 7 - Tüketici ve rekabet uzman yardımcılığına atananlar dört aydan az olmamak üzere temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar.

    Temel mesleki eğitim kursunu tamamlayan uzman yardımcıları, Genel Müdürlüğün uygun görülen bir biriminde görevlendirilirler.

    UZMANLIK YETERLİK SINAVI

    Madde 8 - Tüketici ve rekabet uzman yardımcılığına atananlar, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süre hariç olmak üzere en az üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve konusu Genel Müdürlükçe onaylanan tezini Genel Müdürlüğe teslim etmek kaydıyla, açılacak tüketici ve rekabet uzmanlığı yeterlik sınavına girme hakkını elde ederler.

    Uzman

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Beyoğlu Patent Urfa Patent Muğla Patent Tuzla Patent Maraş Patent Kütahya Patent Ataşehir Patent Zeytinburnu Patent Sarıyer Patent Kayseri Patent Tekirdağ Patent Maltepe Patent