Tüzük

 Hukuk /Tüzük/HAKEME VE RESMİ ARABULUCUYA BAŞVURMA TÜZÜĞÜ
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

HAKEME VE RESMİ ARABULUCUYA BAŞVURMA TÜZÜĞÜ

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:17:05

18433 SAYILI HAKEME VE RESMİ ARABULUCUYA BAŞVURMA TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 17/05/1984 - 84/8078

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 05/05/1983 - 2822

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 16/06/1984 - 18433

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM VE DEYİMLERKAPSAMMadde 1

   

    - (Değişik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

    Yüksek Hakem Kurulunun çalışma usul ve tarzıyla çalışmasına ve hizmetlerinin yürütülmesine, başkan ve üyeleri ile kurulda görevlendirilecek uzman ve raportörlere ödenecek tazminata, naip, bilirkişi ve tanıklara verilen ücretlere, menfaat uyuşmazlıklarında özel hakem incelemesinde uygulanacak usul hükümlerine, Resmi Arabuluculuk Teşkilatının kuruluş ve işleyişine, resmi arabuluculuk yapabileceklerin listesinin düzenlenmesine, resmi arabuluculara ödenecek ücretlerin alt ve üst sınırlarıyla resmi arabuluculuk yapılan uyuşmazlıklarda tarafların resmi arabuluculuk hesabına yatırmaları gereken ücretlere, ücretlerden gider olarak kesilecek tutarlara ve ücretlerin banka faizlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tüzükte gösterilmiştir.

    DEYİMLERMadde 2 -

    (Değişik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

    Bu Tüzükte;

    a) Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

    b) Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğü,

    c) Kanun, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu,

    d) Görevli makam, işyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin bağlı bulunduğu, işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bulunduğu bölge müdürlüğü, birden çok bölge müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak toplu iş sözleşmesi için Bakanlık,

    e) Kurul, Yüksek Hakem Kurulu,

    f) Teşkilat, Resmi Arabuluculuk Teşkilatı,

    g) Arabulucu, resmi arabulucu,

    h) Hesap, milli bir bankada açılacak olan resmi arabuluculuk hesabı, anlamında kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: YÜKSEK HAKEM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE TARZIYLA ÇALIŞMASINA VE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR, TAZMİNAT VE ÜCRETLERGENEL SEKRETERLİKMadde 3 - Kurulun yazışma ve uzmanlık hizmetleri, Kurul Başkanına bağlı Genel Sekreterlikçe yürütülür. Genel Sekreter, Kurul Başkanının önerisi üzerine genel hükümlere göre atanır.

   

   

    Uzman ve raportörler, Kurul Başkanının önerisi üzerine, Başbakanlıkça atanır ya da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar arasından görevlendirilirler.

    İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonlarında çalışmakta olanlar, Kurulda uzman ve raportör olarak görevlendirilemezler.

    GENEL SEKRETERİN GÖREV VE SORUMLULUĞUMadde 4 -

    (Değişik fıkra: 23/03/1989 - 89/13956 K.) Genel Sekreter, bu Tüzükte verilen görevleri yerine getirir; başvuruların uzman ve raportörlerce süresi içerisinde incelenmesini, kararların ve yazıların taraflara ve ilgililere geciktirilmeksizin gönderilmesini sağlar; personelin devam ve çalışmasını izler. Ayrıca, Kurul Başkanının görev vermesi halinde uzman ve raportör olarak inceleme yapar.

    Genel Sekreter, görevlerinden dolayı, Kurul Başkanına karşı sorumludur.

    İMZA YETKİSİMadde 5 - Kuruldan taraflara, ilgili makamlara ve kişilere tebliğ edilecek ve gönderilecek yazılar, Kurul Başkanı, yetki vermesi halinde, Genel Sekreterce imzalanır.

   

    İDARİ VE MALİ İŞLER BÜROSUMadde 6 - Kurulun yazı, kayıt, dosya, arşiv, hesap ve diğer büro işleri, İdari ve Mali İşler Bürosunca yürütülür.

   

    PERSONELİN GÖREV VE SORUMLULUĞUMadde 7 - Kurulda görevli personel verilen işleri süresi içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

   

    Görevliler, Kuruldaki görüşmeler ve tarafların durumlarıyla ilgili bilgileri, yetkililer dışında, kimseye açıklayamazlar. Bu yasaklar, personelin Kuruldaki görevi sona erdikten sonra da devam eder.

    BAŞVUR

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kayseri Patent Ataşehir Patent Üsküdar Patent Elazığ Patent Muğla Patent Manisa Patent Kocaeli Patent Kütahya Patent Tuzla Patent Bayrampaşa Patent Maraş Patent Maltepe Patent