Tüzük

 Hukuk /Tüzük/DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (DTÖ) TÜZÜĞÜ
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (DTÖ) TÜZÜĞÜ

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  17.11.2015 16:56:05

14679 SAYILI DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (DTÖ) TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 07/09/1973 - 7/7108

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 25/06/1973 - 1768

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 08/10/1973 - 14679

    KURULUŞMadde 1 - Dünya Turizm Örgütü (Aşağıdaki maddelerde "Örgüt" diye anılacaktır) Resmi Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği(RTKUB)´nin geçirdiği değişiklik sonucu, Hükümetlerarası nitelikte bir uluslararası örgüt olarak kurulmuştur.

   

    MERKEZMadde 2 - Örgüt´ün merkezi, Genel Kurul Kararı ile tayin edilir ve her an değiştirilebilir.

   

    AMAÇLAR

Madde 3 - 1 - Örgüt´ün ana amacı, iktisadi gelişmeye, uluslararası anlayışa, barış, refah, insan temel hak ve hürriyetlerine ırk, cinsiyet, dil ve din ayırımı yapılmaksızın evrensel saygı duyulmasına ve gözetilmesine katkıda bulunmak amacıyla, turizmin teşvik ve geliştirilmesini sağlamaktır. Örgüt, bu amaca ulaşmak için gerekli bütün tedbirleri alacaktır.

   

    2 - Örgüt, bu amaca ulaşmada, kalkınma yolundaki ülkelerin turizm alanındaki çıkarlarına özel bir dikkat gösterecektir.

    3 - Turizm alanında oynamakla görevlendirildiği ana rölün gereğini yerine getirmek amacıyla, Örgüt, Birleşmiş Milletler´in yetkili organlarıyla ve ihtisas kuruluşlarıyla etkili bir işbirliği kuracak ve sürdürecektir. Örgüt, bu amaçla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile, Programın yürütülmesiyle yükümlü iştirakçi ve uygulayıcı bir kuruluş olarak, işbirliği ilişkileri kurmaya ve anılan Program faaliyetlerine katkıda bulunmaya gayret gösterecektir.

    ÜYELERMadde 4 - Örgüt´ün üyeliği;

   

    a) Asli üyelere,

    b) Ortak üyelere,

    c) Bağlı üyelere

    tanınır.

    Madde 5 - 1 - Bütün egemen Devletler Örgüt´ün Asli üyesi olabilirler.

    2 - RTKUB´nin olağanüstü Genel Kurulunca işbu Tüzüğün kabulü tarihinde, ulusal turizm kuruluşları RTKUB´nin Asli üyesi bulunan Devletler, Örgüt´ün Tüzüğünü ve üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendiklerini resmen beyan etmek suretiyle ve oylamaya lüzum kalmaksızın Örgüt´ün Asli Üyesi olmağa hak kazanırlar.

    3 - Diğer Devletler, Genel Kurulda, oylamada hazır bulunan ve oy veren Asli Üyelerin üçte iki çoğunluğu ile Örgüt´e Asli Üye olabilirler. Ancak, anılan üçte iki çoğunluğun, Örgüt´ün Asli Üyelerinin çoğunluğunu kapsaması gerekir.

    Madde 6 - 1 - Dış ilişkilerinden sorumlu bulunmayan bütün ülke veya ülke toplulukları Örgütün Ortak Üyesi olabilirler.

    2 - RTKUB´nin olağanüstü Genel Kurulunca işbu Tüzüğün kabulü tarihinde, ulusal turizm kuruluşları RTKUB´nin Asli üyesi olan dış ilişkilerinden sorumlu bulunmayan ülke veya ülke toplulukları, dış ilişkilerinin sorumluluğunu yükümlenen Devletin kabul etmesi kaydıyla, bir oylama zorunluğu bulunmaksızın, Örgüt´ün Ortak Üyesi olmağa hak kazanırlar; sorumluluğu yükümlenen Devlet aynı zamanda, bu ülkeler veya ülke topluluklarının, Örgüt´ün Tüzüğünü ve üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendiklerini, onlar adına beyanla yükümlüdür.

    3 - Diğer ülkeler veya ülke toplulukları, dış ilişkilerinin sorumluluğunu yükümlenen Devlet tarafından adaylıkları önceden onaylandığı takdirde, Örgüt´e Ortak üye olabilirler; sorumluluğu yükümlenen Devlet aynı zamanda, bu ülkeler veya ülke topluluklarının, Örgüt´ün Tüzüğünü ve üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendiklerini onlar adına beyanla yükümlüdür. Bu adaylıkların, Genel Kurul tarafından oylamada hazır bulunan ve oy veren Asli üyelerin üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekir; ancak, anılan üçte iki çoğunluğun, Örgüt´ün Asli üyelerinin çoğunluğunu kapsaması gerekir.

    4 - Örgüt´ün Ortak üyelerinden biri dış ilişkilerinin yürütülmesinden sorumlu duruma geldiği zaman, Teşkilat´ın Tüzüğünü ve Asli üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendiğini resmi ve yazılı bir beyanla Genel Sekreter´e bildirmek suretiyle Teşkilat´ın Asli Üyesi olmağa hak kazanır.

    Madde 7 - 1 - İhtisaslaşmış turistik amaçlarla iştigal eden uluslararası, Hükümetler arası ve Hükümet dışı kuruluşlarla, faaliyetleri Örgüt´ün amaçlarıyla ilişkili veya Örgüt´ün yetki alanına giren kurumlar ve ticari kuruluşlar, Örgüt´ün Bağlı üyesi olabilirler.

    2 - RTKUB´nin olağanüstü Genel Kurulunca işbu Tüzüğün kabulü tarihinde RTKUB´nin Ortak Üyesi bulunanlar, Bağlı Üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendiklerini beyan suretiyle, bir oylama zorunluluğu bulunmaksızın Örgüt

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Maltepe Patent Urfa Patent Maraş Patent İzmir Patent Kayseri Patent Üsküdar Patent Fatih Patent Afyon Patent Eskişehir Patent Muğla Patent Malatya Patent Tuzla Patent