Tüzük

 Hukuk /Tüzük/ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK RUHSATNAMELERİ HAKKINDA NİZAMNAME
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK RUHSATNAMELERİ HAKKINDA NİZAMNAME

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:19:51

4212 SAYILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK RUHSATNAMELERİ HAKKINDA NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 11/05/1939 - 2/10941

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 17/06/1938 - 3458

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 22/05/1939 - 4212

    Madde 1 - Ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektepleriyle mühendis veya mimar mekteplerinin birinden mezun olupta Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde mühendislik veya mimarlık sıfat ve salahiyetiyle sanatlarını yapmak isteyen Türk veya ecnebilere 3458 numaralı kanunun 1 inci maddesinin B ve D fıkraları mucibince verilecek:

    Yüksek mühendis,

    Yüksek mimar,

    Mühendis,

    Mimar,

    Ruhsatnameleri, ihtisas itibariyle alakalı vekaletler tarafından verilir.

    Madde 2 - Ruhsatnameler, bunlara esas teşkil eden diplomaların delaletiyle:

    Sivil mühendislik,

    Elektro-mekanik mühendisliği,

    Muhabere mühendisliği,

    Tayyare mühendisliği,

    Sıhhiye mühendisliği,

    Jeodezi mühendisliği,

    Mühendis mimarlık,

    Maden mühendisliği,

    Orman mühendisliği,

    Sanayi mühendisliği,

    Gemi inşaatı mühendisliği,

    Ziraat mühendisliği.

    Gibi mühendislik şubelerini ve mimarlığı gösteren unvanlardan birinin, ibraz edilen vesikaların icaplarına göre dereceleri dercedilmek suretiyle verilir. Bu unvanların yanına diploma sahibinin ihtisas unvanı da ayrıca yazılır. Şu kadar ki diploma sahibinin gördüğü ihtisas şubesinin ya diplomada veya diplomaya bağlı bir vesikada tasrih edilmiş bulunması şarttır. Bu suretle tasrih edilmiyen veya mühendislik meslekinde fiilen çalışılmak suretiyle elde edilen ihtisaslar, ruhsatnameye dercedilmez.

    Madde 3 - Sivil mühendislik,

    (İhtisasları : Yol, demiryolu, su, liman vesaire)

    Elektro - mekanik mühendisliği.

    (İhtisasları : Elektrik, makine vesaire)

    Muhabere mühendisliği,

    (İhtisasları : Radyo, telefon vesaire)

    Tayyare mühendisliği,

    Sıhhiye mühendisliği,

    Jeodezi mühendisliği,

    Mimarlık,

    Mühendis mimarlık,

    (İhtisasları: şehircilik vesaire)

    Unvanlarının, yüksek mühendis veya yüksek mimarlık, mühendislik veya mimarlık dereceleriyle verilecek ruhsatnameler,

    Nafıa Vekaleti tarafından ;

    Maden mühendisliği,

    Sanayi mühendisliği,

    (İhtisasları: Kimya, metalürji, mensucat vesaire)

    Unvanlarının, yüksek mühendislik veya mühendislik dereceleriyle verilecek ruhsatnameler,

    İktisat Vekaleti tarafından;

    Gemi inşaatı mühendisliği

    Unvanının, yüksek mühendis veya mühendislik dereceleriyle verilecek ruhsatnameler,

    Milli Müdafaa Vekaleti tarafından;

    Orman mühendisliği,

    Ziraat mühendisliği,

    (İhtisasları: Ameliyoratör mühendisliği vesaire)

    Unvanlarının yüksek mühendislik veya mühendislik dereceleriyle verilecek ruhsatnameler.

    Ziraat Vekaleti tarafından verilir.

    Madde 4 - Ruhsatname almak isteyenler, yukarıdaki maddede gösterildiği veçhile ihtisasları itibariyle mensup oldukları vekaletlere birer istida ile müracaat ve bu istidalarına diplomalarının (Bilahare iade edilmek üzere) aslı ile noterlikçe tasdikli bir suretini ve Türkçe tercümesini, hüviyet cüzdanlarının yine noterlikçe tasdikli suretini ve 3 kıta fotoğraflarını raptetmiye mecburdurlar.

    Madde 5 - Ruhsatname işleriyle uğraşacak heyetler:

    A) İdaresi altında yüksek mühendis, yüksek mimar veya mühendis ve mimar mektebi bulunan vekaletlerde: istenilen ruhsatnamenin taallük ettiği mektep tedris heyetinden vekaletçe intihap edilecek en az beş kişiden,

    B) Yukarıki fıkrada yazılı olduğu veçhile idaresi altında mektep bulunmıyan vekaletlerde de: istenilen ruhsatnamenin taallük ettiği fen mütehassıslarından yine vekaletçe intihap edilecek en az beş kişiden mürekkep olarak teşkil edilir.

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Afyon Patent Maltepe Patent Kadıköy Patent Mersin Patent Ataşehir Patent Sarıyer Patent Tekirdağ Patent Kütahya Patent Şişli Patent Rize Patent Merdin Patent Tuzla Patent