Tüzük

 Hukuk /Tüzük/ İŞ TEFTİŞ TÜZÜĞÜ
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

İŞ TEFTİŞ TÜZÜĞÜ

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:18:09

16738 SAYILI İŞ TEFTİŞ TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 06/08/1979 - 7/17925

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 25/08/1971 - 1475

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 28/08/1979 - 16738

    BİRİNCİ BÖLÜM : KAPSAM VE DEYİMLERKAPSAM:Madde 1 - Çalışma mevzuatının uygulanmasında müfettişlerce Devlet adına yapılacak izleme, denetleme ve teftişin ilkeleri, teftiş hizmetinin örgütlenmesine ilişkin kurallar, işyerlerinde tutulacak teftiş defterlerinin biçimi, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemler, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve nitelikleriyle işe alınmaları ve çalışma yöntemleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

   

   

    Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi kendi tüzüğüne göre yürütülür.

    DEYİMLER:Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

   

    A) "Bakanlık" sözcüğü, Çalışma Bakanlığı,

    B) "Çalışma mevzuatı" deyimi, çırak yada işçilerle işverenler arasında çalışmadan doğan ilişkileri düzenleyen, çalışma hayatıyla ilgili, yasa, tüzük ve yönetmelikler,

    C) "Teftiş" sözcüğü, görmek, izlemek, incelemek, araştırmak ve önlemek,

    D) (Değişik bent: 21/07/1989 - 89/14389 K.) "Müfettiş" sözcüğü, işyerlerinde işin yürütümü, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş yapan baş iş müfettişleri, iş müfettişleri ve teftiş yetkisi verilmiş iş müfettişi yardımcıları,

    anlamına gelir.

    İKİNCİ BÖLÜM : KURULUŞÖRGÜT:Madde 3 -

   

    (Değişik madde: 21/07/1989 - 89/14389 K.)

    İş Teftişi, İş Teftiş Kurulunca yürütülür.

    Kurul, Bakanlık makamına bağlı olup, teftişe yetkili bir başkanla baş iş müfettişi, iş müfettişi ve iş müfettiş yardımcılarından oluşur.

    Kurul başkanı en az on yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından atanır.

    Kurulun yazı ve hesap işleri bir büro tarafından yürütülür.

    Müfettişler, hizmet gereklerine göre, merkezde veya gruplarda görevlendirilirler. Grup başkanı en az yedi yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından belirlenir.

    Birden çok müfettiş birlikte görevlendirilirse, çalışmaları kıdemli müfettiş yönetir.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ:Madde 4 -

    (Değişik madde: 09/11/2000 - 2000/1647 S.Tüz./1. md.)

    Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için;

    A) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

    B) İşin yürütümüyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunların dengi yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmek,

    İşçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak,

    C) Sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemek,

    D) Kasıtlı olmayan suçlar dışında özgürlüğü bağlayıcı bir cezayla hükümlü olmamak,

    E) Tutum ve davranışları, varsa sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak,

    F) Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış bulunmak,

    G) Bu sınava ikiden fazla girmemiş olmak,

    H) Yönetmeliğe göre yapılacak sınavı başarmak, gerekir.

    Sınavda başarı gösterenler başarı derecelerine göre boş olan müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Derece eşitliğinde, sınav programında yer alan yabancı dil bilgisi puanı üstün olanlara öncelik verilir.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ ÇALIŞMALARI:Madde 5 - Müfettiş yardımcılığına atananlar, bir müfettişin yanında göreve başlarlar.

   

    Yardımcılar tek başlarına teftişe yetkili değildirler. Anc

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

İzmir Patent Kartal Patent Ostim Patent Kocaeli Patent Kadıköy Patent Urfa Patent Trabzon Patent Tekirdağ Patent Malatya Patent Bayrampaşa Patent Maraş Patent Beyoğlu Patent