Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları

Hızlı Marka, Patent ve Tasarım Başvuru ve Araştırma Formu*
Online Marka Tescil Başvuru İşlemleri için TIKLAYINIZ* Marka Sınıflarını İnceleyiniz.

,  Ana Kategori : Blog,  Kategori :  Marka Tescil Kılavuzu  Tarih : 
24.3.2017 Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları http://www.etkinpatent.com/sinai-mulkiyet-haklari-olan-marka-basvurulari
Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları » Etkin Patent Marka başvurusu, başvuru tarihi önce olan aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir sınai mülkiyet başvurusunu veya tescilli bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa

Diğer Sınaî Mülkiyet Hakları Endüstriyel Tasarımlar, Patent, Faydalı Model, Entegre Devre Topografyaları vb. Marka başvurusu, başvuru tarihi önce olan aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir sınai mülkiyet başvurusunu veya tescilli bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa, marka başvurusu söz konusu hakkın sahibinin itirazı üzerine reddedilir. Tescil edilmemiş bir tasarım için yapılan bir marka başvurusuna karşı yapılan itiraz dilekçesinde söz konusu tasarımın itiraz sahibi tarafından kullanılmış olduğuna ilişkin delillerin sunulması gerekmektedir. Bu delillerin arasında, dergi, gazete, görsel medyada yer almış yayınlar, kataloglar olabilir. Bu belgelerin söz konusu tasarımın itiraz sahibine ait olduğunu da ispat edecek nitelikte olması gerekmektedir. Sınai mülkiyet haklarına dayalı itirazlarda, başvuru, itiraz gerekçesi hakkın koruma konusu kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirmede itiraz, sınai mülkiyet haklarını oluşturan unsurla ayniyet veya karıştırılabilecek derecede benzerlik ve mal ve hizmet listesi çerçevesinde incelenir. Örneğin, endüstriyel tasarımın görsel anlatımında söz konusu tasarımın konu olduğu ürünün markasının da yer alması, tasarım hakkı sahibine söz konusu marka üzerinde münhasır hak sağlamaz. Coğrafi İşaret Tescilli coğrafi işaret gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, marka başvurusunun coğrafi işareti içermesi durumunda, başvuru 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK'nın 18. maddesi de dikkate alınarak ilgili mal ve hizmetler yönünden itiraz kabul edilebilir niteliktedir. Ticaret Unvanı Marka başvurusunun, ticaret unvanını birebir içermesi durumunda, başvuruya yapılacak itiraz üzerine, başvuru reddedilir. Ticaret unvanının kılavuz unsurunu içeren marka başvurularına yapılan itirazlar, işbu fıkra hükmü kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu yöndeki itirazlar 8/3 maddesi kapsamında değerlendirilecektir. İtirazın Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Belgeler • Faturalar • Telif Hakkı Belgesi • Katalog • Gazete, dergi ve görsel medya yayınları • Anket çalışmaları • Eserin Kendisi • Eserin eser sahibine ait olduğunu kanıtlayan her türlü belge • Noter Onaylı kimlik belgesi fotokopisi • CD (özellikle ses markalarına itirazlarda) • Sözleşmeler (maddi hakların devrine ilişkin vb. nitelikteki sözleşmeler) • Türkiye'deki sınai mülkiyet haklarına ilişkin tescil belgeleri (başvuru dahil) • Belirtilmemiş ancak kararı etkileyecek diğer belgeler.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir
0 Yorum

    Yorum Yapın