Patent

 Anasayfa / Patent /Patent Alma
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Patent Alma

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent  Tarih :  04.05.2016 21:45:38

patent alma

Patent alma, Patent Nedir, Buluş nedir, nasıl patent alabilirim, patent başvuru formu, kriterleri,ücretleri ve belgelerin neler olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.
 

Patent Genel Bilgi

 

Buluş Nedir
Buluş, "tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır

Patent Nedir

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent hakkı", özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.


Patent Kriterleri 

a)Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.


b)Tekniğin bilinen durumunun aşılması:Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.


c)Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayiinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Devamı

Patent Başvuru Belgeleri

a-Başvuru dilekçesi, bir nüsha
b-Tarifname, üç nüsha
c-Özet, üç nüsha
d-İstemler, üç nüsha
e-Resimler (gerekli görülüyorsa), üç nüsha
f-Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge(banka dekontu aslı).


Tarifname ve istem veya istemler, başvuru sırasında İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilebilir. Bunların Türkçe’ye çevrilmesi ve Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için, her hangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir aylık süre tanınır. Türkçe çevirilerin teslimi için üç aylık ek süre talep edilebilir. Ek süre istemi, başvuru aşamasında veya bir aylık süre bitmeden yapılır ve ücret tarifesinde belirtilen ücret istemle birlikte ödenir.Türkçe çevirilerin Enstitüye ön görülen süre içerisinde verilmemesi ve ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmemesi halinde başvuru geri çevrilir.Rüçhanlı başvurularda, yukarıdakilere ek olarak rüçhan belgesi, bu belgenin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisi ve ücret tablosunda belirtilen rüçhanlı başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu aslının verilmesi gerekmektedir. 

Patent Hakları 

Sözleşmeye Dayalı Lisans


Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

Patent Sahibinin Lisans Verme Teklifi

Patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitüye yapacağı yazılı bir başvuru ile, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir. Enstitü lisans verme tekliflerini Patent Siciline kayıt ederek ilan eder. Bu tekliflerin patent siciline kayıt edilebilmesi için Patent Ücretleri nin ödenmesi gerekir                
 

(1) Patentin sağladığı hakka;

a) Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek;

b) Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak,

c) Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak,

ç) Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,
fiilleri tecavüz sayılır.

(2) Patent başvurusunun bu Kanunun 39 uncu maddesine göre yayımlandığı tarihten itibaren, başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir. Ancak mahkeme, patentin verildiğine ilişkin ilanın Bültende yayımlanmasından önce, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez.


Faydalı Model

a) Yenilik : Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir.Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden önce, Türkiyede yapılmış olan patent veya faydalı model belgesi başvuruları, faydalı model belgesi başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırır.
b) Sanayiye Uygulanabilir Olma : Buluş, tarım dahil sanayiinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. 

Faydalı model belgesi başvurusu

Faydalı model belgesi başvurusu yapılabilmesi için gerekli olan belgeler, başvuru dilekçesi dışında patent başvurusunda gerekli olan belgelerle aynıdırEtiketler

Önceki Sonraki
 • Avrupa ABD ve Japonyada Bil..

  Avrupa, ABD ve Japonya’da Bilgisayar Uygulamalı Buluş ların Gelişmesi  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar s..

 • Bilgisayar uygulamalı buluş..

  Bilgisayar Uygulamalı Buluş ları için istemlerin yazılması  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibi..

 • Patent Başvuruların Şekli Ş..

  Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü ’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı..

 • Patent Başvuru Ücreti

  Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ü..

 • Patent Vekilleri

  Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır: (a) gerçek kişiler veya tüzel kişiler; (b)..

 • Patent Verilemeyecek Konula..

  Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlana..

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Malatya Patent Maraş Patent Avcılar Patent Şişli Patent Kütahya Patent Üsküdar Patent Kartal Patent İkitelli Patent Zeytinburnu Patent Tuzla Patent Tekirdağ Patent Urfa Patent