Patent

 Anasayfa / Patent Başvuru Kılavuzu /Patentin Verilmesinin Hazırlanması
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Patentin Verilmesinin Hazırlanması

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent Başvuru Kılavuzu  Tarih :  09.03.2014 23:59:02

Belgelerin Patent için Hazırlanması

Uygulama Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereğince, istemlerde patent koruması talep edilen buluş, tarifnamede belirtilmelidir; tarifname buluşu tanımlama açısından açıkça gerekli olmayan bir bilgi içermemelidir. Uygulama Yönetmeliğinin 2nci maddesi fıkra
2 gereğince, istemleri yorumlamak için tarifname ve resimler kullanılır. Bu, korumanın kapsamını belirlemek açısından önemlidir. Bir buluşun patent verilebilir nitelikte olduğuna karar verildiği durumlarda, başvuru sahibi tarifnameyi geçerli istemlerle uyumlu hale getirmelidir. Ayrıca 551 Patent Kanununun ve Uygulama Yönetmeliğinin hükümlerinde öngörülen diğer şartları da yerine getirmelidir.

TPE’nin talebi üzerine başvuru sahibi kendi bildiği tekniğin bilinen durumunu belirtip, tarifnameye dahil eder (Uygulama Yönetmeliği Madde 8 (b)). Önceki teknikten bahsedilmesi durumunda, başvuru sahibinin önceki teknikle ilgili değerlendirme yapma zorunluluğu yoktur.

Patent istemlerinde yapılacak değişikliklerle başvurunun kapsamı genişletilemez. (551 KHK Madde 64)

Patent verilmesi istenilen buluş konusunun kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, başvuru tarihi değişiklik ile ilgili başvurunun yapıldığı tarih olarak değiştirilir. (551 KHK Madde 43)

Tarifname Takımının Düzeltilmesi
Patent dokümanları resmi yayınlardır. Ahlaka zıt bir durum teşkil eden ya da kanuni bir yasağı ihlal eden ifadeler içermemelidir. Başvuru sahibi, düzgün bir üslupla yazılmış bir tarifname vermekle yükümlüdür.

Tarifname açık bir şekilde düzenlenmiş ve üslubu makulse, inceleme uzmanının belgeleri düzeltmesine gerek yoktur.

Tarifname takımı, Mahkeme kararı dışında, patentin verilmesinin ilanından sonra veya patentin verilmesi kararı alındıktan sonra, değiştirilemez.

İnceleme Uzmanının Kararı
İnceleme Uzmanı inceleme prosedürü sonucunda başvuruyla ilgili kararını verir.

İncelemeli Patent kararının verilmesi

Başvuru konusu buluş 551 sayılı KHK’nın 5 inci maddesi gereğince patent verilebilir buluşlar içerisinde yer alıyorsa ve başvuru 551 sayılı KHK ve Uygulama Yönetmeliğinin öngördüğü şartları yerine getirmişse İnceleme uzmanı patenti verme kararı alır.

Patentin verildiğine ilişkin karar 63 üncü madde hükmüne göre Resmi Patent Bülteninde ilan edilir. Tescil edilen her patent başvurusu; tarifname, istemler, resimler ve araştırma raporunu içerecek şekilde fasikül halinde basılır (Madde 63 fıkra 2, 3).

Başvurunun Reddedilmesi Kararı

İnceleme Uzmanı başvuruyu ve itirazları inceledikten sonra, başvuru konusu buluş patent verilebilir nitelikte değilse ya da inceleme uzmanının itiraz ettiği yetersizlikler giderilmediği takdirde başvuru reddedilir.Etiketler

Önceki Sonraki
 • Avrupa ABD ve Japonyada Bil..

  Avrupa, ABD ve Japonya’da Bilgisayar Uygulamalı Buluş ların Gelişmesi  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar s..

 • Bilgisayar uygulamalı buluş..

  Bilgisayar Uygulamalı Buluş ları için istemlerin yazılması  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibi..

 • Patent Başvuruların Şekli Ş..

  Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü ’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı..

 • Patent Başvuru Ücreti

  Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ü..

 • Patent Vekilleri

  Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır: (a) gerçek kişiler veya tüzel kişiler; (b)..

 • Patent Verilemeyecek Konula..

  Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlana..

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Önemli Değişiklikler

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescil ve korumaya ilişkin önemli değişiklikleri özetini aşağıda bulabilirsiniz.Devamı


İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Zeytinburnu Patent Bayrampaşa Patent Kütahya Patent Elazığ Patent Afyon Patent Adana Patent Tuzla Patent Ataşehir Patent Trabzon Patent Maraş Patent Şişli Patent Maltepe Patent