Patent

 Anasayfa / Patent Başvuru Kılavuzu /Patent Başvuruların Şekli Şartlara Uygunluk Bakımından İncelenmesi
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Patent Başvuruların Şekli Şartlara Uygunluk Bakımından İncelenmesi

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent Başvuru Kılavuzu  Tarih :  02.11.2014 20:16:24

Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı olarak yapılır. Başvuru sırasında verilecek belgelerin fiziksel özelliklerinin Yönetmelik’in 18 - 25. Maddelerindeki gereklilikleri sağlaması gerekmektedir.
Başvurular ayrıca, on-line (çevrimiçi) olarak da yapılabilir. Online (Çevrimiçi) başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin onaylı elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir

Başvuru tarihi, Minimum gereklilikler -(KHK madde 42, 43)
Başvuru Tarihi

Patent başvurusu tarihi Yönetmelikte şekli ve kapsamı yazılı olan ve aşağıda belirtilen unsurların Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir;
• 551 sayılı KHK da ve Yönetmelikte öngörülen şekli şartlara uymasa bile, başvuru dilekçesi,
• Türkçe veya KHK’nın 42 nci maddesinde belirtilen yabancı dillerinden (İngilizce, Fransızca, Almanca) biri ile hazırlanmış tarifname, istem veya istemler
• tarifnamede, istem ya da istemlerde atıf yapılan resimler.

Patent başvurusunun incelenmesi sırasında başvurusu yapılan buluş konusunda, ilk başvuru kapsamının dışına çıkacak şekilde değişiklik yapılması durumunda, başvuru tarihi, değişikliklerin Enstitüye verildiği tarih olarak kabul edilir.


Başvuru sırasında tarifname ya da istemlerde atıf yapılan resimler sayfalarında eksiklik olması durumunda ya da sonradan resim sayfası eklenmesi/değiştirilmesi durumunda, eklenen resim sayfasındaki şekillerde ilk başvuru kapsamının dışına çıkacak şekilde değişiklik yapılması durumunda (örneğin, sonradan sunulan resim sayfasında, ilk başvuruda sunulan resim sayfalarında  gösterilmeyen/açıklanmayan unsurlar veriliyorsa) başvuru kapsamının aşıldığı kabul edilir.


Tarifname ve istemler Türkçe olarak hazırlanmamışsa, yabancı dildeki belgelerin Enstitüye sunulmasından itibaren 1 ay içinde, 551 sayılı KHK’nın 42 inci  maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Türkçe çevirilerin TPE’ye sunulması ve Yönetmelikte yazılan ücretin başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesi gerekir. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.
Bölünmüş bir başvurunun başvuru tarihi, asıl (ana) başvurunun başvuru tarihidir. Ek patentin başvuru tarihi, ek patent başvurusunun Enstitüye verildiği tarihtir.

Başvuru ve ekleri
551 sayılı KHK’nın 42 nci maddesi gereğince başvuru aşağıdaki unsurlar ile birlikte yapılır.
- Başvuru dilekçesi
- Buluş konusunu açıklayan tarifname
- koruma istenilen buluşun unsur ve unsurlarını içeren istem veya istemler
- tarifnamede istem ya da istemlerde atıf yapılan resimler
- özet
- başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

Ücretlerin Ödenmesi

Başvuru ücretinin, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmaksızın yedi gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Tarifname ve istemler başvuru sırasında Türkçe hazırlanmamışsa, başvuru sırasında Türkçe tercümenin 1 ay içinde gönderileceğine ilişkin talebin yapılarak 1 aylık ek süre ücretinin ödenmesi gerekir. Bu süre içinde de tercüme sunulamayacaksa bu süre bitmeden 3 aylık ek süre talebinde bulunularak 3 aylık ek süre ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Yani Türkçe tercümenin Enstitüye verilmesi için gerekli talepler ve ücretler ödenmesi koşuluyla başvuru tarihinden itibaren maksimum 4 aylık süre var demektir. Bu süreler içinde gerekli ücretlerin ödenmemesi durumunda başvuru geri çekilmiş sayılacaktır.

Tercümeler

Bir başvurunun tarifnamesi ve istemleri başvuru sırasında TPE’ye İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde verilebilir.
Başvuru sahibinin talebi üzerine Türkçe tercümenin gönderilmesi için bir aylık süre verilecektir. Bir aylık ek süre talebi için ilgili ücretin başvuru evrakının Enstitüye verilmesinden itibaren yedi gün içinde ödenmesi gerekmektedir.
Üç aylık ek süre talebi, başvuru ile birlikte ya da bir aylık uzatma süresi dolmadan önce yapılabilir. Bu uzatma talebinin ödemesinin talep sırasında yapılması gerekmektedir. Üç aylık ek süre talebinde bulunulabilmesi için, bir aylık ek süre talebinde bulunulmuş ve ilgili ücretin ödenmiş olması gerekmektedir.


Türkçe tercümelerin yukarıda belirtilen tarihte verilmemesi veya ödemelerin yapılmaması veya zamanında yapılmaması durumunda, başvuru geri çevrilir. Geri çevrilen başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır. (Yönetmelik Madde 5 Fıkra 3).Etiketler

Önceki Sonraki
 • Avrupa ABD ve Japonyada Bil..

  Avrupa, ABD ve Japonya’da Bilgisayar Uygulamalı Buluş ların Gelişmesi  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar s..

 • Bilgisayar uygulamalı buluş..

  Bilgisayar Uygulamalı Buluş ları için istemlerin yazılması  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibi..

 • Patent Başvuruların Şekli Ş..

  Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü ’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı..

 • Patent Başvuru Ücreti

  Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ü..

 • Patent Vekilleri

  Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır: (a) gerçek kişiler veya tüzel kişiler; (b)..

 • Patent Verilemeyecek Konula..

  Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlana..

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Önemli Değişiklikler

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescil ve korumaya ilişkin önemli değişiklikleri özetini aşağıda bulabilirsiniz.Devamı


İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Ataşehir Patent Zeytinburnu Patent Tuzla Patent Eskişehir Patent Mersin Patent İkitelli Patent Isparta Patent Tekirdağ Patent Avcılar Patent Rize Patent Kadıköy Patent İzmir Patent