Patent

 Anasayfa / Patent Başvuru Kılavuzu /Patent Başvuru ve Buluş Konusunun İncelenmesi
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Patent Başvuru ve Buluş Konusunun İncelenmesi

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent Başvuru Kılavuzu  Tarih :  10.03.2014 00:01:23

Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık ve şüpheye vermeyecek şekilde yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerinden yoksun olup olmamasına göre yapılan incelemeden önce,
- başvuru tarihi kesinlik kazanmalıdır (başvuru dilekçesi, Türkçe veya KHK’nın 42 nci maddesinde belirtilen yabancı dillerinden (İngilizce, Fransızca, Almanca) biri ile hazırlanmış tarifname, istemler, varsa tarifname ve istemlerde atıf yapılan resimler verilmelidir)
- başvuru ücreti zamanında ödenmelidir.
- Tarifname ve istemlerin Türkçe tercümesi zamanında iletilmelidir.
Bu koşulların yerine getirilmemesi halinde başvuru TPE tarafından reddedilecektir (KHK madde 53).

Başvuru unsurlarından eksik olanların (başvuru tarihi değiştirilerek dahi) sonradan tamamlanması mümkün değildir. Örneğin, ilk başvuru sırasında tarifnamede, istemlerde atıf yapılan resimler verilmemişse, başvuru reddedilecektir. Tarifname ya da istemlerde resimlere yapılan atıfların çıkarılarak başvuru işlemlerine devam edilmesi mümkün değildir. Başvuru sırasında tarifname ya da istemlerde atıf yapılan resimler sayfalarında eksiklik olması durumunda başvuru reddedilmeyecek, şekli eksiklik sırasında değerlendirilecektir. Sonradan resim sayfası eklenmesi durumunda, eklenen resim sayfasındaki şekillerde ilk başvuru kapsamının dışına çıkacak şekilde değişiklik yapılmışsa (örneğin, sonradan sunulan resim sayfasında, ilk başvuruda sunulan resim sayfalarında gösterilmeyen/açıklanmayan unsurlar veriliyorsa) başvuru kapsamının aşıldığı kabul edilerek, başvuru tarihi yeniden düzenlenen resim sayfalarının sunulduğu tarih olarak değiştirilerek işlemlere devam edilecektir.
Bu koşulları yerine getiren başvurular, patent siciline kayıt edilir ve başvuru konusu incelenir. Başvuru konusu açıkça,
a) Doğası gereği bir buluş niteliğinde değilse (KHK 6 ncı madde 1 inci fıkra),
b) Buluş konusu KHK’nın 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince patent verilemeyecek bir konuysa,
c) Açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilikten yoksunsa,
d) Açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde sanayiye uygulanabilir nitelikten yoksunsa,
e) Ek patent başvurusu olması durumunda, bu başvurunun amacı, KHK. Madde 121 gereğince diğer buluşun geliştirilmesi ya da ilerletilmesi değilse,

TPE tarafından işlem durdurma gerekçesi dayanakları ile birlikte başvuru sahibine bildirilir ve başvuru sahibinden Uygulama Yönetmeliği’nin 26. maddesi 2. Paragrafında belirtilen üç ay süre içerisinde karşı görüşlerini sunması istenir.
Başvuru sahibinin itirazının kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin giderilmemesi veya hiç itiraz edilmemesi (KHK 54 üncü madde 5 inci fıkra) veya ek patent için gereken koşulların açıkça yerine getirilmemesi (KHK madde 121) durumunda başvuru reddedilir. Başvuru sahibinin karşı görüşleri ya da başvuruda yapılan değişiklikleri işlem durdurma sebeplerini ortadan kaldırıyorsa başvuru işleme alınır.Etiketler

Önceki Sonraki
 • Avrupa ABD ve Japonyada Bil..

  Avrupa, ABD ve Japonya’da Bilgisayar Uygulamalı Buluş ların Gelişmesi  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar s..

 • Bilgisayar uygulamalı buluş..

  Bilgisayar Uygulamalı Buluş ları için istemlerin yazılması  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibi..

 • Patent Başvuruların Şekli Ş..

  Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü ’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı..

 • Patent Başvuru Ücreti

  Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ü..

 • Patent Vekilleri

  Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır: (a) gerçek kişiler veya tüzel kişiler; (b)..

 • Patent Verilemeyecek Konula..

  Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlana..

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Önemli Değişiklikler

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescil ve korumaya ilişkin önemli değişiklikleri özetini aşağıda bulabilirsiniz.Devamı


İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Muğla Patent Eskişehir Patent Elazığ Patent Fatih Patent Rize Patent Avcılar Patent Ataşehir Patent Sarıyer Patent Merdin Patent Manisa Patent Afyon Patent İzmir Patent