Mevzuat

 Hukuk /Mevzuat/Uluslararası Sağlık Tüzüğü
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Uluslararası Sağlık Tüzüğü

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Mevzuat  Tarih :  15.03.2014 15:34:25

14517 SAYILI ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 27/12/1972 - 7/5578

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 10/03/1954 - 6368

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 25/04/1973 - 14517

    BAŞLIK I - TANIMLARMadde 1 - Bu Tüzüğün uygulanmasında:

   

    "Aedes aegypti endeksi" sınırları iyice belirlenmiş bir bölgede, ister yapıların içinde, isterse bunlara bağlı dolaydaki arsalar üzerinde, Aedes aegypti sürfe üreme yuvaları bulunan evlerin sayısı ile, aynı bölgede incelenen evlerin toplam sayısı arasındaki yüzde oran demektir.

    "Aerosol difüzörü" valfı açılınca böcek öldürücü aerosolü yapan, içinde basınç altında bir preparatın bulunduğu difüzör demektir.

    "Bagajlar" Bir yolcunun ya da tayfalardan birinin kişisel eşyası demektir.

    "Böceklerden arıtma" gemilerde, uçaklarda, trenlerde, kara taşıtları veya başka taşıt araçlarında ve koyacaklarda bulunan insan hastalıklarını nakleden vektör böcekleri öldürmeye yöneltilmiş işlem demektir.

    "Direkt transit bölge" direkt transit trafiği kolaylaştırmak ve duruşlar sırasında yolcular ve mürettebatın, hava limanından dışarıya çıkmadan, özellikle ayrı yerde ayırımlarını sağlamak için, ilgili sağlık makamının onayı ve doğrudan doğruya kontrolu altında, bir hava limanının içinde ya da ona bağlı olarak kurulmuş özel bir bölge demektir.

    "Bulaşık bölge" ülkesinde hastalığın bulunduğunu bildiren sağlık yönetimince, salgınla ilgili ilkelere dayanılarak tarif edilen bir bölge demektir ve mutlaka idari sınırlara uyması gerekmez. Bu bölge, ülkesinin öyle bir parçasıdır ki, halkın özellikleri (yoğunluğu, hareketi) ile vektörler ve rezervuar hayvanlar potansiyeli nedeniyle, bildirilen hastalığın yayılmasına elverişli olabilir.

    "Bulaşık kişi" Tüzüğe bağlı hastalıklardan birine yakalanmış olan ya da böyle bir hastalığın kuluçka dönemi içinde bulunmuş olduğu sonradan anlaşılan bir kişi demektir.

    "Salgın" bir bölgede Tüzüğe bağlı bir hastalığın, olguların çoğalmasıyla yayılması demektir.

    "Geçerli belge" bu deyim aşı için kullanıldığında 2, 3 ve 4 sayılı eklerde yer alan kurallara ve verilen örneklere uygun bir belge demektir.

    "Gemi" Uluslararası bir yolculuk yapan bir deniz gemisi ya da iç sefere özgü bir gemi demektir.

    "Genel Müdür" Örgütün Genel Müdürü demektir.

    "Gün" 24 saatlik bir aralık demektir.

    (Değişik fıkra: 07/09/1973 - 7/7131 K.) "Hava limanı" Üye Devletin toprağında bulunan, bu Devlet tarafından uluslararası hava trafiği için giriş ve çıkış limanı olarak belirlenen ve gümrük, kişilerin kontrolü, kamu sağlığı, hayvan ve bitki sağlığı işlemleri ile buna benzer başka işlemlerin yapıldığı bir hava limanı demektir.

    "Hekim incelemesi" Bir gemi, uçak, tren, kara taşıtı, başka taşıt araçlarının ya da koyacağın ziyaret ve denetimini, aynı zamanda kişilerin ön incelemesini ve aşı belgelerinin geçerliğinin kontrolunu kapsar, fakat bir gemide farelerin yok edilmesine lüzum bulunup bulunmadığını bakmak için yapılan dönemsel denetimi kapsamaz.

    "İthal olay" uluslararası bir yolculuk yapıldığı sırada gelen ve hastalığın bulaştığı kişi demektir.

    "Karantinada" bir gemi, uçak, tren, kara taşıtı, başka taşıt araçları veya koyacağın, hastalıkların, hastalık rezervuarlarının veya hastalık nakledenlerin yayılmasını önlemek amacıyla, bir sağlık makamının bunlara uyguladığı tedbirlerin sürdüğü dönemde içinde bulundukları hal ya da şart demektir.

    "Koyacak" (conteneur) yük taşımaya yarayan ve:

    a) Sürekli nitelikte olup, bu nedenle de bir çok defa kullanılmaya elverişli olması için yeteri kadar dayanıklı;

    b) Yükünü boşaltmadan bir ya da birçok taşıt aracı ile mal taşınmasını kolaylaştırmak için özel bir biçimde yapılmış;

    c) Kolayca doldurulup boşaltılabilecek biçimde yapılmış bir yük taşıma aracı demektir.

    Koyacak deyimi bilinen bayağı ambalajlar ile taşıtları kapsamaz.

    "Kuşkulanılan" sağlık makamınca Tüzüğe bağlı bir hastalığa bulaşma tehlikesine maruz kalmış ve bu hastalığı yayabilecek durumda sayılan bir kişi demektir.

    "Liman" bir deniz limanı ya da bir iç liman demektir.

    "Örgüt" Dünya Sağlık Örgütü demektir.

    "Sağlık Yönetimi" bu Tüzüğün uygulandığı ülkenin tümü üzerinde, Tüzüğün öngördüğü, sağlık tedbirlerinin uygulanmasını sağlamaya yetkili Hükümet Makamı demektir.

    "Sağlık makamı" yetkisi içindeki bölgede bu Tüzüğün izin verdiği ya da öngördüğü uygun sağlık tedbirlerinin uygulanmasından doğrudan doğruya sorumlu olan makam demektir.

    "Serbesti müsaadesi" bir gemi için, bir limana girmesi, yolcu ve yük indirmesi ve bütün öbür işlemleri yapması için verilen bir uçak için ise karaya indikten sonra, yolcu ve yük indirmesi ve b&uum

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) amacı, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında alınan 667 sayılı KHK’ dir.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Tekirdağ Patent Kocaeli Patent Eskişehir Patent Maltepe Patent Fatih Patent Kadıköy Patent Beyoğlu Patent İzmir Patent Trabzon Patent Malatya Patent Elazığ Patent Üsküdar Patent