Marka Davaları

 Marka / Marka Davaları

Marka Tecavüzü ve Haksız rekabetin tespi..

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce Marka Tecavüzü ve Haksız rekabetin tespiti ve meni Devamını Oku

Markaya tecavüz niteliğindeki ticaret un..

Markaya tecavüz niteliğindeki ticaret unvanlarının iptali; Mahkemece, iddia, savunma ve bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalı adına tescilli olan 2010/83731 kod nolu ... Markaya tecavüz niteliğindeki ticaret unvanlarının iptali Devamını Oku

Tasarım tescil ve marka tescil tecavüzü

Tasarım tescil ve marka tescil tecavüzü; Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/10/2014 tarih ve 2013/112-2014/227 sayılı kararın... Tasarım tescil ve marka tescil tecavüzü Devamını Oku

Tasarım tescil ve marka tescil tecavüzü

Tasarım tescil ve marka tescil tecavüzü; Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/10/2014 tarih ve 2013/112-2014/227 sayılı kararın... Tasarım tescil ve marka tescil tecavüzü Devamını Oku

TPE YİDK İptal Davası

TPE YİDK İptal Davası; Hasımsız olarak görülen davada..........Asliye Hukuk Mahkemesi’nce... TPE YİDK İptal Davası Devamını Oku

Marka İtibarının zedelenmesi ve tazminat

Marka İtibarının zedelenmesi ve tazminat; Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen... Marka İtibarının zedelenmesi ve tazminat Devamını Oku

Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımı

Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımı; Yasal boşluğun doldurulması suretiyle tanınmış markalar dışındaki markalarla ilgili hükümsüzlük davalarında da uygulanması... Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımı Devamını Oku

markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, te..

markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini ve tazminat; Taraflar arasındaki "markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini, tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama... markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini ve tazminat Devamını Oku

Haksız rekabetin tespiti ve meni

Haksız rekabetin tespiti ve meni; Taraflar arasındaki "haksız rekabetin tespiti ve meni" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar... Haksız rekabetin tespiti ve meni Devamını Oku

Tanınmış markaların farklı sınıflarda te..

Tanınmış markaların farklı sınıflarda tescil ve hükümsüzlüğü; Taraflar arasındaki “markanın hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince... Tanınmış markaların farklı sınıflarda tescil ve hükümsüzlüğü Devamını Oku

Tanımlayıcı ibarelerin marka tescili

Tanımlayıcı ibarelerin marka tescili; Taraflar arasındaki "marka tescili" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 5.Ticaret Mahkemesince davanın reddine dair verilen... Tanımlayıcı ibarelerin marka tescili Devamını Oku

Marka hükümsüzlüğünün tespiti

markaların kapsadığı alt grupta yer alan "Eğitim ve öğretim hizmetleri" sınıfında öncelik hakkının "K....." kelimesini ilk kez oluşturan davacıya ait olduğu… Marka hükümsüzlüğünün tespiti Devamını Oku

Markalarının yönlendirici kod olarak kul..

Google üzerinde davacının markaları sorgulanınca sonuç sayfasının ilk sırasında sponsor bağlantı paraziter şekilde yararlanma marka tecavüzü niteliğindedir. Markalarının yönlendirici kod olarak kullanımı ve marka tecavüzü Devamını Oku

Franchise Sözleşmesi'nin sona ermesine r..

Franchise Sözleşmesi'nin iptal edilmesine rağmen markanın kullanımına devam edilmesi nedeniyle tazminat talebinin de yer aldığı önemli içtihat… Franchise Sözleşmesi'nin sona ermesine rağmen markanın kullanımına devam edilmesi Devamını Oku

Taklit markayı taşıyan ürünler piyasaya ..

Taklit markayı taşıyan ürünlerin piyasaya sunulması zorunlu değildir. Davalı, davacının uğrayacağı zararı karşılamak durumundadır. Taklit markayı taşıyan ürünler piyasaya sunulmasa dahi zarar karşılanmalıdır Devamını Oku

Markanın kullanmama sebebiyle hükümsüzlü..

556 sayılı KHK'nın 14. maddesine göre kullanmama sebebiyle hükümsüzlük talebine ilişkin olup, karşı dava ile işbu davanın hukuki sebepleri farklıdır. Markanın kullanmama sebebiyle hükümsüzlük koşulları Devamını Oku

YİDK kararının verildiği tarihteki hukuk..

YİDK karar tarihinde mevcut olmayan hukuki durum dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, hükmün temyiz eden davacı yararına bozulmuştur. YİDK kararının verildiği tarihteki hukuki durumu ve hükümsüzlük şartları Devamını Oku

Ticaret Unvanın olduğu gibi kullanımı ma..

Ticaret Unvanının tescil edildiği şekilde kullanıldığı, bu durum 556 sayılı KHK 9 ve 61. maddelerine aykırılık oluşturmadığından davanın kabulü doğru olmamıştır. Ticaret Unvanın olduğu gibi kullanımı marka tecavüzü niteliğinde değildir Devamını Oku

İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında ..

Davaya konu programların ilk kullanıcıdan satın alınarak 2. el ürün olarak satılmasının program üzerindeki telif haklarını ihlal etmediğine karar verilmiştir. İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi Tanınmış Markaların fa..

Anayasa Mahkemesi, tanınmış markalar için re’sen red gerekçesini oluşturan 556 sayılı KHK’ nin 7/1 (i) maddesini iptal etti. Anayasa Mahkemesi Tanınmış Markaların farklı sınıflardaki başvuruların Resen RED gerekçesini iptal etti Devamını Oku

Marka hükümsüzlüğü

Davacı vekili Av. H…. E…'e aynı tarihli tutanakla tebliğ edilmiş; davalıya tebliğ için giderin aynı tarihte yatırıldığı da karar üzerine düşen şerhten Marka hükümsüzlüğü Devamını Oku

Marka hükümsüzlüğünün tespiti

Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı aleyhine, açılan davalarda, davalının unvanında yer alan K..... ibaresinin terkinine ve kullanılmasının men'ine karar verildiğini, kararların Marka hükümsüzlüğünün tespiti Devamını Oku

Marka Devri ve Marka Devir Sözleşmesi

Davacı vekili, müvekkilinin P.... C..... ile akdettiği marka-devir sözleşmesi gereğince 98/01/9472 ve 92/207269 numaralı "P.... C....." markalarının sahibi olduğunu Marka Devri ve Marka Devir Sözleşmesi Devamını Oku

Yasaklanmış bir ibare veya işaretin tesc..

Yasaklanmış bir ibare veya işaretin tescilinin iptal,terkin davası Devamını Oku

Cins Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İp..

Cins Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İptali Devamını Oku

Lisans Alanın Dava Açma Hakkı

Lisans Alanın Dava Açma Hakkı Devamını Oku

Benzer Marka Tescili

Benzer Marka Tescili, Davacı vekili,müvekkilinin Dünla"da 4 ncü büyük çikolata ve şekerleme üreticisi olup, müvekkiline ait "T... T.."markasının dünya çapında tanınmış ve meşhur bir marka olduğunu, Benzer Marka Tescili Devamını Oku

Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Te..

Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili, dünyanın çeşitli yerlerinde tescilli olan "M... O..." markasının Uluslararası Tescil Bürosu nezdinde, T.C."yi de kapsar biçimde tescili için davalıya başvurduğunu, Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili Devamını Oku

Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Re..

Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Reddinin İptali, davacı vekili, "M..." ibareli markanın tescili için başvuruda bulunduğunu ancak, davalı Enstitü Markalar Dairesi Başkanlığı"nın müracaatın vekil sıfatı eksikliği gerekçesiyle reddedildiğini Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Reddinin İptali Devamını Oku

Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı

Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı, davalı tarafın "ağızda minik patlamalar meydana getiren sert şeker üretiminde uygulanan yöntemle" ilgili patent tescil belgesi sahibi olduğunu Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı Devamını Oku

Ticaret alanında değer gösteren markalar..

Ticaret alanında değer gösteren markalar tescil edilemez, müvekkillerinden Ü. A.Ş. nin "HESAPLI" ibaresinden oluşan markanın tescili için yaptığı başvurunun Markalar Dairesi, itirazın ise Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından reddedildiğini Ticaret alanında değer gösteren markalar tescil edilemez Devamını Oku

Haksız Fiil

Haksız Fiil, Davacı vekili,müvekkiline ait illistürasyon çalışmalarının ve tasarımlarının davalı tarafından izinsiz olarak kullanıldığını ileri sürerek, Haksız Fiil Devamını Oku

Tanınmış Marka Kriterleri

Tanınmış Marka Kriterleri, "VESTİNO" ibaresinin adına tescilli marka olduğunu, anılan markanın tanınmış marka olup, dünya çapında şöhrete kavuştuğunu, Tanınmış Marka Kriterleri Devamını Oku

Marka Hükümsüzlük Kararı

Marka Hükümsüzlük Kararı, "Kanatçı H. Yeri" ünvanlı restoranta 15.10.1997 tarihli ortaklık sözleşmesi ile davalının ortak olduklarını, işyeri ruhsatının ise davacı şirket adına bulunduğunu, Marka Hükümsüzlük Kararı Devamını Oku

Ticaret Ünvanına Tecavüzde, Ünvandaki İb..

Ticaret Ünvanına Tecavüzde, Ünvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi, Davacı vekili,G. Oto ibaresini 1996 yılından beri ticaret unvanı ve marka olarak kullandığını, aynı işle iştigal eden davalının aynı ticaret sicil Ticaret Ünvanına Tecavüzde, Ünvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi Devamını Oku

Marka Hakkının Pay Edilmesi

Marka Hakkının Pay EdilmesiEdilmesi, davalı ile ortaklık ilişkisi bitirilirken "S." markasının her iki kardeşçe kullanılabileceği hususunda anlaşmaya varılmasına karşın Marka Hakkının Pay Edilmesi Devamını Oku

Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı

Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı, Davacı vekili, "T" adı altında gazete çıkarma yetkisinin kendisinde olduğunu, ticaret unvanının "T.ATBAA VE GAZETESİ" olarak ticaret siciline 07.03.2002 tarihinde tescil edildiğini, Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı Devamını Oku

Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünü ..

Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünü Talep Edilmesi, Davacı vekili, davalılara ait tescilli faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir. Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünü Talep Edilmesi Devamını Oku

Yasaklanmış bir işaret veya sözcüğün tes..

Yasaklanmış bir işaret veya sözcüğün tescilin,iptal ve terkin davası, Yasaklanmış bir işaret veya sözcüğün marka olarak tescil edilmiş olması üçüncü kişilere markayı tescil ettirene karşı iptal ve terkin davası açma hakkını bahşetmez Yasaklanmış bir işaret veya sözcüğün tescilin,iptal ve terkin davası Devamını Oku

Tescilli Marka, Haksız Rakabet

Tescilli Marka, Haksız Rekabet, Davacılar vekili, müvekkillerinin "M....." adı altında elde ettikleri imaj ve adın davalılar tarafından "Y... M...." adı ile haksız olarak kullanılmaya başlandığını, Tescilli Marka, Haksız Rakabet Devamını Oku

Markalarda Benzerlik ve İltibas

Markalarda Benzerlik ve İltibas, Davacı vekili, müvekkili adına"şekil+ETİ PAPATYAKEK" ve "PAPATYA" markalarının 29 ve 30. sınıfta tescilli olduğunu, Markalarda Benzerlik ve İltibas Devamını Oku

Marka Hakkına Tecavüz

Marka Hakkına Tecavüz, marka sahibinin izni olmadan bu markayı taşıyan taklit malların transit geçişinin markaya tecavüz oluşturacağının öğretide kabul edilmesine Marka Hakkına Tecavüz Devamını Oku

Marka Benzerliği

Marka Benzerliği, Davacı vekili, damla şekli ile "M "markasını tescil ettirdiğini, ancak 5.1.1996 tarihinde bültende yayınlanan "Mayam" ve "damla şekli´nin marka olarak tescil edilmek istendiğini, Marka Benzerliği Devamını Oku

Marka Tescil Prosödürü

Marka Tescil Prosödürü, Davacı vekili, müvekkilinin Türkiye´nin en büyük iki dergi grubundan biri olduğunu, "A... CAR" ibareli marka başvurusunun davalı TPE. tarafından kabul edilmediğini Marka Tescil Prosödürü Devamını Oku

Marka Tescilinde Esas Unsur

Marka Tescilinde Esas Unsur, Davacı A.... A.G. vekili, müvekkili tarafından tescilli olarak kullanılan ve tüm dünyada çok tanınmış, meşhur ve bilinen "üç şeritten ibaret şekil markasının Marka Tescilinde Esas Unsur Devamını Oku

Markanın Ayırt Edicilik Özellliği Ve Mar..

Markanın Ayırt Edicilik Özellliği Ve Markanın Uzun Süre Kullanımı, Davacı vekili, müvekkili tarafından “FLORİST” ibaresinin marka olarak tescili taleplerinin davalı idarece reddedildiğini, Markanın Ayırt Edicilik Özellliği Ve Markanın Uzun Süre Kullanımı Devamını Oku

Tescilli Markaya Tecavüz

Tescilli Markaya Tecavüz, davacının ticaret unvanı ve tescilli markasına vaki tecavüzün tespiti, önlenmesi, sonuçlarının ortadan kaldırılması ve maddi tazminat istemine ilişkindir Tescilli Markaya Tecavüz Devamını Oku

Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecav..

Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecavüz, usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı, münhasıran sahibine aittir Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecavüz Devamını Oku

Sahte Marka Kullanmak

Sahte Marka Kullanmak, "Markayı veya ayırt edilemeyecek benzerlikte benzerini kullanmak suretiyle tecavüz yoluyla kullanılan markayı satmak..." Sahte Marka Kullanmak Devamını Oku
Marka tescil seminer sunumları

Marka tescil seminer sunumları

Markanın karıştırılma ihtimali üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Marka tescil seminer sunumları Devamını Oku

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kartal Patent Bayrampaşa Patent Urfa Patent Isparta Patent Merdin Patent Maltepe Patent Şişli Patent Üsküdar Patent Tekirdağ Patent Trabzon Patent Afyon Patent Fatih Patent