Marka Tescil Kılavuzu

 Marka /Marka Tescil Kılavuzu/Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Tescil Kılavuzu  Tarih :  02.03.2014 10:41:04

Diğer Sınaî Mülkiyet Hakları

Endüstriyel Tasarımlar, Patent, Faydalı Model, Entegre Devre Topografyaları vb.

Marka başvurusu, başvuru tarihi önce olan aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir sınai mülkiyet başvurusunu veya tescilli bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa, marka başvurusu söz konusu hakkın sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Tescil edilmemiş bir tasarım için yapılan bir marka başvurusuna karşı yapılan itiraz dilekçesinde söz konusu tasarımın itiraz sahibi tarafından kullanılmış olduğuna ilişkin delillerin sunulması gerekmektedir. Bu delillerin arasında, dergi, gazete, görsel medyada yer almış yayınlar, kataloglar olabilir. Bu belgelerin söz konusu tasarımın itiraz sahibine ait olduğunu da ispat edecek nitelikte olması gerekmektedir.

Sınai mülkiyet haklarına dayalı itirazlarda, başvuru, itiraz gerekçesi hakkın koruma konusu kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirmede itiraz, sınai mülkiyet haklarını oluşturan unsurla ayniyet veya karıştırılabilecek derecede benzerlik ve mal ve hizmet listesi çerçevesinde incelenir. Örneğin, endüstriyel tasarımın görsel anlatımında söz konusu tasarımın konu olduğu ürünün markasının da yer alması, tasarım hakkı sahibine söz konusu marka üzerinde münhasır hak sağlamaz.

Coğrafi İşaret

Tescilli coğrafi işaret gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, marka başvurusunun coğrafi işareti içermesi durumunda, başvuru 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK’nın 18. maddesi de dikkate alınarak ilgili mal ve hizmetler yönünden itiraz kabul edilebilir niteliktedir.

Ticaret Unvanı

Marka başvurusunun, ticaret unvanını birebir içermesi durumunda, başvuruya yapılacak itiraz üzerine, başvuru reddedilir.

Ticaret unvanının kılavuz unsurunu içeren marka başvurularına yapılan itirazlar, işbu fıkra hükmü kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu yöndeki itirazlar 8/3 maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

İtirazın Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Belgeler

• Faturalar
• Telif Hakkı Belgesi
• Katalog
• Gazete, dergi ve görsel medya yayınları
• Anket çalışmaları
• Eserin Kendisi
• Eserin eser sahibine ait olduğunu kanıtlayan her türlü belge
• Noter Onaylı kimlik belgesi fotokopisi
• CD (özellikle ses markalarına itirazlarda)
• Sözleşmeler (maddi hakların devrine ilişkin vb. nitelikteki sözleşmeler)
• Türkiye’deki sınai mülkiyet haklarına ilişkin tescil belgeleri (başvuru dahil)
• Belirtilmemiş ancak kararı etkileyecek diğer belgeler.

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Beyoğlu Patent Tuzla Patent İzmir Patent Eskişehir Patent Tekirdağ Patent Mersin Patent Afyon Patent Trabzon Patent Merdin Patent İkitelli Patent Isparta Patent Üsküdar Patent