Marka Tescil Kılavuzu

 Marka /Marka Tescil Kılavuzu/Hareket Markaların Başvuru ve Tescilleri
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Hareket Markaların Başvuru ve Tescilleri

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Tescil Kılavuzu  Tarih :  02.03.2014 23:16:20

Görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan markalar hareket markası olarak adlandırılır. Bir başvurunun hareket markası olarak değerlendirilebilmesi için tescili talep edilen işaretin bir “hareket markası” olduğunun başvuru dilekçesinde açıkça belirtilmesi gerekir. Aksi takdirde marka örneğinde sunulan “şekil” dikkate alınır (bu durumda herhangi bir “hareket” işareti için koruma elde edilemez) veya başvuru sahibinden marka başvurusuna konu ettiği “işaret”in ne olduğunu açıklaması istenir.

Hareket markasının grafik gösterimi, bir araya getirildiğinde hareketi resmeden hareketsiz görüntü serilerinin (şekil) sıralı olarak verilmesiyle yapılabilir. Verilen gösterim yeterince açık ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca hareketi açıklayan yazılı bir tarifname verilmeli, söz konusu tarifnamede tescil başvurusuna konu edilen hareket açık ve anlaşılır biçimde ifade edilmeli,görüntünün neyi resmettiği, yani görünüşte neyin değiştiği, hareketin sıralamasında kaç adet görüntünün olduğu ve bu görüntülerin sıralamasının nasıl olduğu gibi bilgilere yer verilmelidir.Başvuruya konu edilen işaretin bir hareket markası olduğu bilgisine tarifname içinde de yer verilebilir.


Hareketsiz görüntü serileri ve tarifnameye ilaveten, gerek başvuruyu inceleyen uzman gerekse ilgili üçüncü kişiler tarafından daha kolay ve net şekilde anlaşılabilir olması ve koruma konusunun hukuki belirliliği açısından, tescili talep edilen harekete ilişkin elektronik kaydın,bilgisayar ortamında izlemeye ve saklamaya imkan tanıyacak şekilde (tercihen mpeg formatında), bir CD ile başvuruyla birlikte verilmesi gerekir. Harekete ait elektronik kaydın,başvuru dilekçesinde sunulan grafik gösterime (hareketsiz görüntü serileri) tam olarak karşılık gelmesi gerekmektedir. Elektronik kayıt ve hareketsiz görüntü serileri (grafik gösterim) arasında
uyumsuzluk olduğunun tespiti halinde, başvurunun KHK’nın 5 inci maddesinde belirtilen “çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme” şartını eksiksiz olarak yerine getiremediği kabul edilir ve başvuru 556 sayılı KHK’nın 7/1(a) maddesi gereğince reddedilir.


Grafik gösterimin, başvuru dilekçesinde marka örneği için ayrılmış bulunan 7x7 cm’lik alana sığdırılması gerekir. Ancak, hareketsiz görüntü serileri ile sağlanan grafik gösterimin sadece kağıt ortamında sunulması bazı durumlarda inceleme açısından zorluğa neden olabileceğinden,rahat okunup incelenebilir olması için grafik gösterimin elektronik ortama aktarılmış halinin (tercihen jpeg formatında) –hareketin elektronik kaydının da yer aldığı- CD ile başvuru dilekçesine eklenmesi tavsiye edilmektedir. Marka örneği alanında sunulan grafik gösterimin rahat okunup incelenebilir olmaması halinde, Enstitü tarafından grafik gösterimin elektronik
ortama aktarılmış hali talep edilebilir.


Hareket markalarında ayırt edicilik kriteri her bir somut olayın özel şartlarına göre değerlendirilir. Değerlendirmede hareketin ilgili tüketici çevreleri tarafından marka olarak algılanabilir olup olmadığı, ilgili hareketin tescili talep edilen mal ve hizmetlerin ticari kaynağına (üreticisi ya da sunucusuna) işaret etme fonksiyonunun bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınır. Bu niteliklere sahip bulunan başvuruların ayırt edici olduğu kabul edilir.

Koku ve Tat Markaları

Enstitü tarafından koku ve tatların çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme şartını (grafik gösterim) yerine getiremediği kabul edilmektedir.

 

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Ayırt edici niteliğe sahip olan harfler ve sayılar marka olarak tescil edilebilir. Bununla birlikte,stilize edilmemiş, özel biçim verilmemiş ve özgün bir niteliği bulunmayan standart karakterlerle yazılmış tek harfler ve tek basamaklı sayıların,,ayırt edici nitelikte olmadığı kabul edilir.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Bayrampaşa Patent Kartal Patent Mersin Patent Kadıköy Patent Kocaeli Patent Elazığ Patent Wan Patent Ataşehir Patent Maltepe Patent Adana Patent Ostim Patent Malatya Patent