Marka Mevzuat

 Marka /Marka Mevzuat/Marka Kanunu Anlaşması
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Marka Kanunu Anlaşması

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Mevzuat  Tarih :  13.11.2011 15:11:29

MARKALAR KANUNU ANDLAŞMASI  
(27 Ekim 1994’te Cenevre’de kabul edilmiştir.)

Maddeler Listesi

Madde 1

Kısaltılmış Tanımlar

(i)"Ofis", Markaların tescili için, Anlaşmaya taraf ülkelerce belirlenen bürolardır. 

(ii)"Tescil" Bir ofis tarafından bir markanın tescilidir. 

(iii)"Başvuru" tescil için başvuru yapmak anlamına gelir. 

(iv)"Kişi" hem gerçek hem de tüzel kişiyi ifade eder. 

(v)"Sahip" markanın tescil edildiği kişiyi gösterir. 

(vi)"Markanın tescili" ofis tarafından, işlemdeki bilgilerin, tüm tescillerin içeriğinin ve tescille ilgili tüm bilgilerin kayıtlarının ve toplama bu bilgilerin saklanmasını da kapsayan toplama kolleksiyondur. 

(vii)"Paris Sözleşmesi" Sınai Hakların Korunmasına İlişkin 20 Mart 1883'de Paris'te imzalanan, revize ve değiŞikliğe uğrayan Sözleşmedir.  

(viii)"Nis Sınıflandırması" 15 Haziran 1957'de Nis'de imzalanan, revize ve değişikliğe uğrayan Markaların tescili amacıyla, eşyaların ve hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasını kapsayan Nis Anlaşması ile oluşturulan sınıflandırmadır. 

(ix)"Taraflar" Bu anlaşmaya katılan herhangi bir ülke veya ülkelerarası organizasyondur. 

(x)"Onay Belgesi" Kabul ve tasdiki içerir belgedir. 

(xi)"Örgüt" Dünya Fikri Haklar Örgütüdür. 

(xii)"Genel Müdür" Örgütün Genel Müdürü anlamındadır. 

(xiii)"Yönetmelikler" Bu anlaşmaya göre 17. Maddede belirtilen yönetmeliklerdir.

Madde 2

Anlaşmanın Uygulanacağı Markalar

(1)Markaların Çeşidi 

(a)Bu Anlaşma, görülebilir işaretlerden oluşan markalara uygulanır, ancak üç boyutlu markaların tescilini kabul eden taraf ülkeler, bu markalara da anlaşma hükümlerini uygulamak zorundadır. 

(b)Bu anlaşma,üç boyutlu resim verebilen negatif markalara, görünmeyen işaretlerde oluşan markalara, özellikle ses ve kokuya dayalı markalara uygulanmaz. 

(2)Markaları Nev'i 

(a)Bu anlaşma, eşyalar veya hizmetler veya eşyalar ve hizmetleri bir arada kapsaya markalara uygulanır. 

(b)Bu anlaşma müşterek, ruhsat ve garanti markalarına uygulamaz.

Madde 3

Başvuru

(1)Başvuru sırasında gerekli olanlar; Harç 

(a)Taraf ülkeler başvuru esnasında aşağıdaki belgelerden bir kısmını veya hepsini isteyebilir. 

(i)Tescil talebi, 

(ii)Başvuranın adı ve adresi, 

(iii)Eğer başvuran herhangi bir ülkenin vatandaşı ise tabiiyeti, ikametgahının olduğu ülkenin adı, eğer varsa gerçek ve etkin sınai veya ticari işletmesinin olduğu ülkenin adı,  

(iv)Başvuran tüzel kişi ise, bu tüzel kişiliğin şekli ve ülkesi, ve bu tüzel kişiliğin kurulduğu kanunların geçerli olduğu ülke,  

(v)Başvuranın temsilcisi varsa, temsilcisinin adı ve adresi,  

(vi)Madde 4(2)(b)'ye göre, yazışma adresi gerekiyorsa bu adres,  

(vii)Başvuranın rüçhan hakkı talep etmesi halinde önceki başvuruyu beyan etmesi ve Paris Sözleşmesi'nin 4. maddesine göre rüçhan talebinde gerekli belgeleri ibraz etmesi,  

(viii)Başvuran eşya ve/veya hizmetlerin bir sergide teşhiri sonucu herhangi bir himayeden faydalanmak isterse, taraf ülke kanunlarına göre gereken delilleri ile birlikte beyanı, 

(ix)Taraf ülke kendilerince standart olarak kabul edilen (harfler ve numaralar) kullanıyorsa ve başvuranı da markasını bu standart karakterde tescilini ve yayınlanmasını istiyorsa bunu belirtmesi,  

(x)Eğer başvuran markasını da ayırıcı özellik olarak renk kullanmak isterse, bunu ve kullandığı rengin veya renklerin isim veya isimleri yanında hangi parçaların o renklerden oluştuğunu belirtmesi, 

(xi)Marka üç boyutlu ise bunun belirtilmesi, 

(xii)Bir veya daha fazla marka örneği, 

(xiii)Değişik dilde yazılmış bir markanın veya belli kısımlarının o dilde yazılması, 

(xiv)Markanın veya belli kısımlarının tercümesi, 

(xv)Tescili istenilen eşya ve/veya hizmetlerin isimleri Nis Sınıflandırmasına göre sınıf grupları, sınıf numarası, hangi eşya veya hizmetlerin bu sınıflandırmaya göre hangi sınıfa aitse ona göre yapılması, 

(xvi)4. paragrafta belirtilen kişinin imzası, 

(xvii)Taraf ülke kanunları gereğince markayı kullanma niyetinin belirtilmesi, 

(b)Başvuran, alt paragraf (a)(xvii)'de belirtilen markayı kullanma niyetini belirtmesi yanında veya buna ilave olarak, markayı gerçekten kullandığını beyan ederse taraf ülke kanunlarına göre gereken deliller, 

(c)taraf ülkelerden herhangi biri, başvuru harçlarının ofise yatırılmasını talep edebilir. 

(2)(Takdir) Başvurunun takdiri ile ilgili gereklilikler hususunda, taraf ülkeler müracaatı reddedemez, 

(i)Başvuru 3. paragrafa göre,yönetmelikte belirtilen başvuru formuna uygun olarak yazılı kağıt olarak, 

(ii)Taraf ülkenin kabul etmesi halinde fax'la başvuru ve kopyasının bu iletişime uygun olarak 3. paragrafa göre ve (i)'de açıklandığı formda olması halinde, 

(3)(Dil) üye ülkeler başvuruları kendi lisanlarında veya ofislerince kabul edilen bir başka lisanla da yapılmasını kabul edebilir, başvuruyu yalnız bir lisan için tamamlanması şartıyla, o lisanla ilgili gereklileri başvuranın tamamlaması gerekir. 

(4)(İmza) 

(a)paragraf(1)(a)(xvi)'de belirtilen imza, başvuranın veya temsilcinin imzasıdır. 

(b)Alt paragraf (a)'ya rağmen, taraf ülkelerden biri, paragraf (1)(a)(xvii)'de belirtilen beyanın, vekili olsa bile, başvuranın kendisi tarafından imzalanmasını isteyebilir. 

(5)(Çeşitli Sınıflardaki eşyalar ve/veya hizmetler) Bir başvuru, Nice Sınıflandırmasına göre bi

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması'na ilişkin Protokol'de belirtilen uluslararası marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Maltepe Patent Maraş Patent Sarıyer Patent Kütahya Patent Adana Patent Fatih Patent Tekirdağ Patent Rize Patent Urfa Patent Üsküdar Patent Bayrampaşa Patent Kayseri Patent