Markalaşma Sayfamıza Hoş Geldiniz!
Etkin Patent Telefon
Bize Katılın

Marka Konumlandırma

Konumlandırma kavramı yıllar içinde giderek daha önemli ve güçlü hale geliyor.Bir trend ve trendler de genelde uzun zaman içinde yavaş yavaş oluşur.  

Gelişmiş ekonomilerde firmalar stratejilerini daha iyi hale getirmeye çalışıyor ve konumlandırmaya Dönüyorlar.Ya da  Çini örnek alırsak, Artık marka oluşturmaya başlamak istiyorlar. Şimdiye kadar herkes için bir şeyler yapıyorlardı ve şimdi kendileri için bir şeyler yapmak istiyorlar ve bunu nasıl yapacaklarını öğreniyorlar. İşte konumlandırmayı canlı tutan şey de bu, Global ekonomi bunu sağlıyor.

Konumlandırmada rasyonel ve duygusal  değerler bir arada düşünülmeli, Duygulara dayalı bir ürün satıyor olsanız da rasyonel forma sahip olması da gerekir.Mesela 100 euro  luk bir Mercedesi düşünelim. ki büyük ölçüde duygusal bir satın almadır bu. İnsanlar bir araba için bu kadar parayı arkadaşlarını ya da komşularını etkilemek için harcarlar. Bu bir statü ve prestij konusudur. Ancak bir Mercedes'i  "Eğer arkadaşlarınızı ve çevrenizi etkilemek istiyorsanız, almak istediğiniz araba bu arabadır" diyerek satamazsınız. Çünkü hiç kimse bir ürünü duygusal nedenlerle satın aldığını itiraf etmez. İnsanlar rasyonel formlar isterler. Mercedes dünyadaki hiçbir arabanın sahip olmadığı bir mühendisliğe sahiptir; sonsuza kadar kullanılabilir. Bir alıcıyı etkilemek için söylemeniz gereken şey budur. Psikolojik olarak 100 bin  euro yu  neden harcadıklarına dair rasyonel açıklamalara ihtiyaç duyarlar.

Konumlandırma ürün ve hizmet markalarında olduğu gibi politika da  etkindir. ABD seçilmelerinde en iyi  konumlandırma stratejisini  Bush gerçekleştirdiğinden kazanmıştır.Rakibi Kerry konumlandırma stratejisinden karşılık veremediğinden, Bush 'un onca  yanlışlarına rağmen kaybetmiştir.

 MARKA DEĞERİ

Marka değerinin oluşturulması uzun vadeli bir süreçtir. Bununla birlikte, yapılan çalışmalar reklamın, gerek marka değeri gerekse de marka değeri bileşenlerinin en hızlı ve etkili biçimde oluşturulmasında önemli bir rolü olduğunu göstermektedir.

Yüksek değeri olan markaların genel olarak şu üç özelliği taşıdığı görülmektedir:
- Markanın farkındalığı
- Marka imajı
- Marka tercihi

Markanın farkındalığı : İletişim sürecinde temel ve gerekli bir unsur olarak tanımlanmaktadır. Marka farkındalığı olmadan iletişim etkisi gerçekleştirilemez.

Tüketicinin bir ürünü satın alabilmesi için öncelikle ürünün farkında olması gerekmektedir. Keza tüketici markanın farkında değilse ne marka tercihi ne de satın alma niyeti oluşamaz. Marka değerine yatırım yapılması öncelikle marka farkındalığı yaratmayı hedeflemektedir. Marka farkındalığı yaratmada en etkili iletişim aracı reklamdır. Reklamın genel işlevleri; dikkat çekmek, ilgi uyandırmak, arzu uyandırmak ve bu arzuyu satın alma işlevine dönüştürmektir. Bu açıdan reklam, gerek görsel, gerek işitsel ( slogan, müzik vs.) duyulara hitap ederek tüketicinin zihninde markaya ait bir izdüşüm bırakabilmektedir. Burada önemle üzerinde durulması gereken hedef kitlenin iyi analiz edilmesi ve mesaj içeriğinin buna göre oluşturulmasıdır.

Marka imajı : Markaya ilişkin inançlar bütünüdür ve ürün kişiliği, duygular ve zihinde oluşan çağrışımlar gibi unsurları içermektedir. Marka, ürünü tanımlayan, temsil eden fakat bir isimden daha fazla anlam içeren bir kavramdır. Marka imajı, markaya anlam ve değer katan unsurların toplamıdır. Tüketiciler, ürünleri ve markaları oluşturdukları imaja göre değerlendirirler ve ürünü değil imajı satın alırlar. Dolayısıyla marka imajı, marka çağrışımlarının hafızada tutulması ile yansıtılan marka hakkındaki algılamalarla tüketici zihninde oluşmaktadır. Marka imajının yapısal karakteristikleri aşağıdaki gibidir:

Marka imajı, tüketicinin duygusal veya bir sebebe dayanan  yorumuyla oluşan subjektif ve algısal bir fenomendir.
Marka imajı, ürünün teknik, fonksiyonel veya fiziksel niteliğiyle ilişkili değildir. Tüketici özellikleri doğrultusunda planlanan pazarlama aktiviteleri ile oluşturulmaktadır.
Marka imajı söz konusu olduğunda, gerçeğin kendisinden ziyade algılanması önemlidir.

İmaj geliştirme bir çok faktörün etkisiyle oluşsa da baskın faktörler arasında pazarlama ve tutundurma çalışmaları gelmektedir. Ürün özellikleri ve faydaları genel olarak marka imajı yaratmada temeldir. Ancak, rekabet eden markalar arasında öylesine benzerlikler vardır ki bir markayı diğerlerinden farklı kılmak için özgün bir nitelik bulmak oldukça zordur. Dolayısıyla, ürünün işlevselliği veya performansını vurgulayarak imaj oluşturmak güçleşmektedir. Bu durumda, pazarlama iletişimi, özellikle de reklam, tüketiciler için farklılaşmayı sağlamada temel araçtır.  
Reklam, ürüne ilişkin hem bilgilendirmede  hem de duygusal bir bağ kurmada  etkilidir. Bu açıdan reklamın iki temel fonksiyonu olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, tüketici tercihleri doğrultusunda ürün özeliklerini konumlandırmak, ikincisi ise markayı, hedef kitle için çekici olan sembolik niteliklerle doldurmaktır.  Dolayısıyla, marka imajı, reklamın bilgilendirme ve dönüştürme niteliklerinden faydalanmaktadır. Bilgilendirici reklam, tüketiciye markanın faydalarına ilişkin bilgi veren ve tüketicinin, tüketim kararına ilişkin çelişkilerini çözmeye yardım eden reklamdır. Dönüştürücü reklamda ise, tüketicinin markayı kullanmakla sosyal olarak bir dönüşüm yaşayacağını düşünmesi amaçlanmaktadır.

Marka imajını oluşturan üç unsur vardır:
1. Nitelikler
2. Yararlar
3. Marka kişiliği

 Marka kimlik sistemine göre (Aaker 1996), oluşturulan ve iletilen marka kimliği tüketiciler tarafından marka imajı olarak algılanmaktadır.
Marka kişiliği, markaya bir "ruh" katmasından dolayı oldukça önemlidir. Ürünlerin çok fazla farklılaşamadığı kategorilerde -kahve gibi- marka kişiliği farklılaşmada tüketici tarafından kullanılan tek özellik olmaktadır.  Tüketicinin bu unsur doğrultusunda karar vermesi marka kişiliğini marka değeri yaratmada da önemli bir faktör haline getirmektedir. Dolayısıyla, markanın farklılaştırılmasında, duygusal özelliklerinin oluşturulmasında ve tüketici için kişisel bir anlam ifade etmesinde marka kişiliği etkili olmaktadır. 

Marka kişiliği, insanların, markanın ne olduğu veya ne yaptığı yönündeki düşüncelerini değil, marka hakkında nasıl hissettiklerini etkiler.  Tüketiciler markalara genelde insan kişiliklerini atamaktadırlar.

Reklam aracılığıyla marka kişiliği doğrudan oluşturulabileceği gibi dolaylı olarak da oluşturulabilir. Bunun için insan özellikleri markaya aktarılır ve dolaylı olarak ürünün anlamından kişiliği çıkartılır. Örneğin, markanın yararı "başarı" ise, marka kişiliği "başarılı" veya "kendinden emin" olarak ifade edilir.

Marka kişiliği ve ürün arasında ilişki kuracak olan tüketicinin kendisidir. Bu kişilik ile kendi kişiliği arasında bağlantı kurulduğunda ise tüketici-marka ilişkisi oluşacaktır.  Reklamın marka kişiliği ve imajı yaratmadaki başarısı, tüketicinin mesajı algılama ve anlamlandırmasıyla ilişkilidir. Zira, mesaj anlaşılmaz veya planlanan şekilde anlamlandırılamazsa ifade edilmek istenen marka kişiliği ve imajı oluşmayacaktır.

Marka değerinin diğer bileşenlerine baktığımızda, gerek marka bağlılığı gerekse de ürünün kaliteli algılanması üzerinde de reklamın önemli bir rolü olduğu görülmektedir.
Marka bağlılığı, tüketicinin bilinçli veya bilinçsiz verdiği bir karardır ve tüketicinin ürünü, doğru özellikler, imaj ve kalitenin  doğru fiyatta sunulduğunu algılamasının bir sonucudur. Reklam doğrultusunda marka bağlılığı oluşturmada alışkanlıklara ilişkin olarak üç amaç söz konusudur:      
- Alışkanlıkların kırılması: Tüketicilerin, mevcut satın alma alışkanlıklarını değiştirerek yeni şeyler denemeye yöneltmek amaçlanmaktadır. Reklamlarda ürünün baskın farklılığının vurgulanması veya ürünle ilgili promosyonların duyurulması bu amaca yöneliktir.
- Alışkanlık yaratmak: Tüketicilere, tekrar satın almayı teşvik ederek süreklilik amaçlanmaktadır.
- Alışkanlıkları güçlendirmek: Mevcut müşterilere, satın alımlarının değerinin gösterilerek satın almaya devam etme hususunda cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır.

Soru, sorun ve istekleriniz için lütfen ETKİN PATENT İLETİŞİM formunu kullanınız

 

İlginizi Çekebilir

Marka İsmi

Markalaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan marka isim/ isimlerinin nasıl bulunacağı, nasıl oluşturulacağı temel kriterlerini özet halinde aşağıda bulabilirsiniz. ..Devamını Oku

Marka Yaratma

Dünyaca tanınmış marka uzmanı Al & laura ries'in marka yaratma sürecine ilişkin yaklaşımları; 1. Marka Yayılma Kuralı Tüketicilerin zihninde güçlü..Devamını Oku

Markalaşma

Markalaşma kriterleri Üst yönetim kadrosu Hedef kitlesine uygun  ürün veya hizmet üretmek kapasitesinde olan,vizyon sahibi  üst yönetici ka..Devamını Oku

Marka Konumlandırma

Konumlandırma kavramı yıllar içinde giderek daha önemli ve güçlü hale geliyor.Bir trend ve trendler de genelde uzun zaman içinde yavaş yavaş oluşur.   ..Devamını Oku

Marka Değeri

MARKA DEĞERİ Marka değeri: Marka ile, o markanın İsmi , simgesi ile bağlantılı ve bir firmaya veya firmanın  müşterilerine ürün ve hizmet yoluyla sağlanan değeri artıran ..Devamını Oku

Marka Değerleme Metodları

MARKA DEĞERLEME METODLARI   Marka değeri hesaplaması , üç ana başlık altında toplanan yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Finans Odaklı Marka Değeri; marka h..Devamını Oku

Marka Stratejileri

Marka Stratejilerinin Oluşturulması Marka; tüketiciyi ve tüketicinin satın alma karar sürecini etkileyen ve şekillendiren, özellikle somut ürünleri birbirinde..Devamını Oku

Marka Sadakati

Marka Sadakati (Bağımlılığı) Marka Tercihi, Marka Sadakati,   Marka Tanınırlığı ve  Marka Farkındalığı Tüketiciler ihtiyaçlarının giderebilmek için &..Devamını Oku

Marka Yönetimi

Yapım aşamasında ..Devamını Oku

İsim Tescil Sorgulama

  Firma, Şirket, marka, domain, İsim tescili sorgulama, isim hakkı sorgulama, isim/isimleri patenti sorgulama ve araştırma  işlemlerini marka  uzmanlarımızdan &Uu..Devamını Oku