Marka /Marka İsimleri / İsim Tescil Sorgulama
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

İsim Tescil Sorgulama

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka İsimleri  Tarih :  17.01.2017 19:35:34

 

İSİM TESCİL SORGULAMA

Firma, Şirket, marka, Patent, İsim tescil sorgulama, isim tescil araştırmalar BURADAN tescil garantisi, süreç ve sonrası risk ve çözümleri ÜCRETSİZ sunuyoruz.

ÖNEMLİ: Bu güne kadar yüzlerce müşteri  binlerce marka Patent (Referanslarımızı inceleyebilirsiniz)  için  tescil başvurusu öncesi hazırladığımız, tescil süreci ve sonrası olası riskler, itirazlar, davalar ve bunların muhtemel sonuçları hakkındaki tüm raporlarımızda  % 100 isabet sağladık, olası tüm risk ve sorunlar için yaratıcı çözümler geliştirerek tüm rsikleri giderdik, yüzlerce markayı yeniden revize ederek tescil ve hukuki kriterler kazandırdık, % 90 oranında itirazler, karşı görüşler ve marka davalarında başarı sağladık,dolayısıyla çok düşük maliyetlerle ve sorunsuz marka tescilleri sonuçlandığı gibi müvekkillerimizde büyük bir güvenle markalarına yatırım yaptılar.

 

 Türk Patent isim tescil sorgulamaları anında BURADAN, ayrıntılı hazırladığımız isim tescil sorgulama kriterlerini Marka Tescil Sorgulama başlıklı yazımızdan, marka tescil kriterlerini ise Marka Tescili başlıklı yazımızdan mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

 

Etkin Patent' in sloganı "söz senettir" ...Dün de, bugün de ve yarında hep sözümüz senet olacaktır

Sizde özellikle RED, itiraz ve dava risklerinden korunmak için başvuru öncesi hukuki mütalaa niteliğindeki marka araştırma sorgulamalar için uzmanlarımızdan yardım ve destek alabilirsiniz.

Ayrıca oldukça cazip marka tescil ücretlerinin olduğu KAMPANYALAR sayfamızı da ziyaret etmenizi öneriyoruz.

 

 BÜYÜK FIRSAT: MARKA TESCİL 149 TL (Anında online ödeme ve marka tescil Online Tescil sayfamızda 

 

İSİM TESCİL SORGULAMA GENEL BİLGİLENDİRME

Yeni marka ismi bulma veya kurulacak şirketin ismini/unvanını bulmak güç olduğu gibi, bulduğunuz bu isimlerin marka tescil kriterlerine uygun olup olmadığı ve Ticaret Odalarına kayıt  şart ve koşullarını karşılayıp karşılamadığını araştırma ve sorgulama  oldukça meşakkatli ve uzmanlık istemektedir.
 

Bulduğunuz marka isim/isimlerini veya şirket isimleri/unvanlarını en azından aynısını nasıl araştırma ve sorgulama yapabileceğinizi, bir uzmana onlarca ismi sorgulatmaktansa, gerçekten ürün ve hizmetlerinizi güçlü bir şekilde tanımlayan,  pazarlama ve satış aktivitelerinize üstünlük ve avantaj sağlayacak marka/firma/şirket isimlerinin seçimi için hem markalaşma kriterlerine uygun hem de marka tescil kriterlerine uygun bulduğunuz isimlerin araştırma ve sorgulamalara ilişkin  ayrıntıları aşağıda sizlerle ayrı ayrı başlıklar altında paylaşacağımız gibi sayfa içindeki  bannerlere tıklayarak marka isimlerinizi veya firma/şirket isimlerinizi sorgulayabilirsiniz.

DİKKAT: Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) 2013 verilerine göre yıl içinde yapılan 93.000 adet marka başvurusunun 25.000 adetinin reddedildiğini, dahası her yıl tescilli binlerce marka hakkında açılan hükümsüzlük davaları da göz önünde bulundurulduğunda, yıllarca yatırım yapacağınız markanın marka tescil sürecinde veya tescil sonrası olası sorunlar nedeniyle uğranılacak maddi ve manevi kayıpların oldukça yüksek olacağından marka tescil öncesi marka tescil sorgulama işlemlerinin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır.
 

Tercih ettiğiniz marka ismini veya firma/şirket ismini Ticaret Odalarına kayıt ve marka tescil başvuru öncesi Ücretsiz Marka Araştırma formunu veya İLETİŞİM formunu kullanarak marka danışmanlarımızdan yardım ve destek alabilirsiniz.


FİRMA/ŞİRKET  İSMİ/İSİMLERİ SORGULAMALARI NASIL YAPILIR.

Firma/şirket isimlerin sorgulama ve araştırma işlemlerine başlamadan önce aşağıda ayrıntı yazılı marka tescil sorgulama kriterlerini, marka tescil kriterlerini ayrıntılı inceleyen “marka tescili” başlıklı yazımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.


1.Firma/Şirket İsmi Yani Unvanların Sorgulanması ve Araştırmalar Nasıl Yapılmalı

Öncelikle belirlediğiniz firma/şirket ismini bağlı bulunduğunuz yerin Ticaret Odasının varsa web sayfasında online araştırma ve sorgulama yapılmalı, yoksa bizzat Ticaret Odasına gidilerek tercih edilen firma/şirket isminin unvan kayıt ve tescil koşullarına sahip olup olmadığını ve/veya önceden tescilli benzer unvan unvanların kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Elbette ki elde ettiğiniz benzer unvanların hukuki zeminlerde benzer olup olmayacağı ve ileride iltibas ve karışıklık riski doğurup doğurmayacağının bir marka uzmanınca inceleme ve değerlendirme yapılması gerekir. Çünkü Ticaret Odaları marka hukuku bakımından benzer olan ve olası çekişmlerde unvanın asli ve esaslı unsuru benzer olan kelimelere işin niteliklerini bildirir farklı ekler kayıt edlmesine olanak sağlar ancak bu tanımlayıcı ekler unvanları marka hukuku bakımından ayırt edici kılmadığından sonradan hukuki zeminlerde olası bir çekişmede aynı ve/veya benzer unvanlar olduğu sonucuna ulaşılarak terkin edilme riski taşımaktadır.Dolayısıyla sonradan da olsa bu risklerin gerçekleşmesi halinde Ticari unvanın terkin edilmesi piyasada güvensizlik, kuşku ve endişelere sebep olabileceğinden şirketin imajının zedelenmesine ve telafisi güç maddi ve manevi zararlara sebebiyet verebilir.

2.Firma/şirket isminin Aynısının marka olarak kullanılması

Genellikle yeni kurulan şirketlerin unvanı yani firma/şirket isimleri olarak tercih ettikleri kelimelerin kök kelimesini aynı zamanda ürettikleri mal veya hizmetlerde marka olarak da kullanmaktadırlar. Dahası çoğunlukla tescil edilen şirket unvanındaki kök kelime (örneğin firma ismi Tic.Ltd.Şti’ ndeki “firma ismi” marka olarak da kullanılmaktadır.) marka tescili yapılmadan sadece ilgili unvanın Ticaret Siciline tescil edilmesini yeterli olduğu sanılarak marka olarak kullanılmakta ve ilgili ibare üzerinde marka haklarının olduğu sanılmaktadır. 

Oysa elbette ticati unvan tescill edildikten sonra hükümsüzlüğüne karar verilinceye kadar kullanılır ve olası davalarda da tescil bir hak kullanıldığından tazminat c-ve ceza oluşmaz ancak Unvanın terkini büyük prestij kayıpları yaratacağı gibi, o güne o unvan ile bankalar, bayiler, müşteriler vs. yapılan tüm sözleşmeler, oda, dernek vs. kayıtlar dahil değişiklik yapmak zorunda kalınması ciddi zatrarlara da sebep olabileceğini unutmamak gerekir.

Ayrıca şirket unvanı olarak kullanılan isimlerin marka olarak da kullanılması kimi durumlarda şirkete zarar verebileceğinden unvan ve markanın aynı olmamasının daha yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bu konuya ait ayrıntılı inceleme ve değerlendirmelerimizi marka makale sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

3.Marka isim/isimleri  asli ve esaslı unsurunun tespit edilmesi

Marka ismi sorgulama yapılacak marka isminin/isimlerinin aslı ve esaslı unsurunun hangisi olduğu, marka isim ve şekillerin (logoların) marka başvuru örneğinde nasıl kullanıldığı, tek başına veya ilave kullanılan eklerle oluşturduğu anlam bütünlüğünün olup olmadığı tespit edilmelidir. Örneğin “marka ismi+giyim” ibareli marka isminde , markanın asli ve esaslı unsuru “marka ismi”, tali unsuru ise “giyim” ibaresidir.Dolayısıyla inceleme tabi tutulacak ibare  “marka ismi”ibaresidir.

4. Marka İsmi/İsimlerinin Ayrırediciliği

Sorgulama ve araştırma yapılacak marka ismi/adı mutlaka ayırt edici olmalıdır. Örneğin “marka tescil”, “marka patent, tasarım”  ifadeleri sektörümüz bakımından ayırt edici ifadeler olmadığından marka tescil başvurusu reddedilir. Tabi burada önemli diğer husus ise ilgili marka isminin tescil edilecek mal ve hizmet sınıfları bakımından ayırt edici olmasının yanı sıra tanımlayıcı olup olmadığı da önemlidir. Örneğin “en ucuz marka isim tescili” veya “ücretsiz marka isim tescil sorgulama” slogan markasının bütünü itibariyle anlamı olmasına rağmen ayırt edici olmadığı gibi tanımlayıcı yani mal ve hizmetin niteliklerini bildirir ibare olması nedeniyle marka tescil başvurusu reddedilir.
 

Etkin Patent olarak yukarıda sözü edilen benzer marka ifadelerin RED gerekçelerini ortadan kaldıran özel projeler hazırlayarak tescil kriteri kazandırılmaktadır.  Üstelik bu ve benzer marka isimleri için marka tescil garantisi de verilmektedir. Tescil edilmemesi halinde alınan tüm hizmet ücretleri de İADE edilmektedir. Özellikle com.tr domain/alan adları/isimlerin tescili için sıklıkla bu konuda başvuru almaktayız. Her marka ismi için aynı yol ve yöntem uygun olmamakla birlikte ayrıntılı bilgileri ücretsiz marka tescil araştırma formunu kullanarak  veya telefonla ( 0212 212 35 37) marka danışmanlarımızdan alabilirsiniz.

 

5.Marka İsmi ile Birlikte Başvuru Yapılan Logo Özgün ve Ayırt Edici Olmalıdır.

Marka tescil başvurusundaki marka örneğinde tek başına ve/veya marka ismi ile birlikte bütünü itibariyle özgün ve ayırt edici olmalıdır. Logolar dışsal denetime tabi tescil sürecine tabidir. Yani  marka isimleri Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) veritabanında kolayca araştırma ve sorgulama yapılırken şekiller yani logolar marka bülten yayınında itirazların olmaması halinde çoğunlukla tescil edilir. Özellikle internet üzerinden ücretsiz logoların küçük değişiklikler yapılarak aynı veya benzerleri birbirinden farklı kişi ve kurumlara satılması nedeniyle marka hukuku bakımından aynı veya benzer olduğu kabul edilen olan binlerce logo şu anda tescilcillidir. Ancak tarafların birbirlerini dava etmeleri halinde telafisi güç maddi ve manevi kayıpların olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Yine tasarımcı ve grafiklerin yararlandığı ve çoğunlukla herkesin kullandığı açık kaynaklardan edinilen şekil ve/veya şekillerden oluşturduğu veya esinlendiği bir başka logoyu yeniden düzenleyerek özgün hale getirildiği düşünülen bir çok logonun da bilginiz dahilinde olmasa dahi benzerinin bir başkası tarafından kullanılıyor olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

6. Marka Tescil Başvurusu Yapılacak Marka İsminin Ayrıt Edici Gücünün Yüksek veya Düşük Olması oldukça önemlidir.

Araştırma ve sorgulama yapılacak marka isminin ayırt edici gücünün düşük/yüksek olması  marka tescili kriterleri bakımından oldukça önemlidir. Ayırt edici gücü düşük bir “marka ismi” ne ilave “san”, land, life,”vip ”line” gibi yine ayırt edici gücü düşük ibareler eklendiğinde marka tescil kriteri kazandırılırken, aynı ibarelerin ayırt edici gücü yüksek bir ibareye eklenerek yapılan marka tescil başvurusu için yayın kararı verilmiş olsa bile marka sahiplerince itiraz olması halinde, markanın ayırt edici gücünün yüksek olması nedeniyle aslı ve esaslı unsur olduğu kabul edilerek başvuru reddedilebilir. Dolaysıyla başvuru öncesi marka tescil sorgulama ve inceleme işlemlerinin marka uzmanlarınca değerlendirmesi oldukça yararlı olacaktır.

7. Marka Tescil Başvururu Yapılacak Marka İsminin Bir Başkası Tarafından Yurtdışında Kullanılıyor Olmasının Yaratacağı Sorunlar

Bilindiği gibi yurtdışında kullanılan ancak ülkemizde tescili olmayan  marka isimleri için sıklıkla başvuru ve tescil edilmektedir. Yurtdışındaki markaların tanınmışlığı, kullanıldığı coğrafi alan, reklam ve tanıtımları, ülkemizde bir şekilde  ilgili markalı ürünlerin satılıp satılmadığı vb.gibi oldukça geniş bir perspektiften inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra başvuru yapılmalıdır. Tacir yaptığı için gereklerini bilmek zorunda olduğundan sonradan hakkında açılabilecek davalardan ciddi maddi ve manevi kayıplar yaşanabilir. Paris sözleşmesinin sağladığı haklar nedeniyle yabancı menşeli bir marka yıllar sonra bile olsa dava açabileceğini, üstelik kötüniyetin olması halinde dava zaman aşımının olmayacağı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla bu özelliklerdeki markanın aynı veya benzeri tescil edilmek istenmesi halinde bunu marka danışmanlarınızla paylaşmanızı ve olası riskleri yazılı raporlamasını istemeniz oldukça yararlı olacaktır.

8.Marka Başvurusu Yapılacak Marka İsminin Türkiye’ de Başkaları Tarafından Tescilsiz Kullanılması

Türkiye’de binlerce marka halı hazırda tescilsiz kullanılmaktadır. Tescilsiz kullanılan bu marka başvurularına sahiplerince eskiye dayalı kullanım hakkına dayanılarak itiraz edilebileceği gibi dava konusu da yapılabilir. Her markanın kendisine has şartları olmakla birlikte, marka tescil başvuru öncesi ilgili marka ismini ilgili mal ve hizmetlerde kullandığını ispatlaması koşuluyla marka bülten yayınına itiraz edilmesi halinde marka tescil başvurusu reddedilebilir.

EtiketlerÖnceki Sonraki
 • Marka İsmi Bulma

  Markalaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan marka isim/ isimlerinin nasıl bulunacağı, nasıl oluştu..

 • İsim Tescil Sorgulama

  Firma, Şirket, marka, Patent, İsim tescil sorgulama, isim tescilaraştırmalar BURADAN tescil garantisi, sü..

 • İsim Tescili

  Marka Patent isimlerinin tescili, İsim hakkı nasıl alınır ve com tr alan adının tescili konularında ayrıntılı bil..

 • Marka Yaratma

  Dünyaca tanınmış marka uzmanı Al & laura ries'in marka yaratma sürecine ilişkin yaklaşımlarını aş..

 • Marka Değeri nedir nasıl he..

  MARKA DEĞERİ Marka değeri : Marka ile, o markanın İsmi , simgesi ile bağlantılı ve bir firmaya veya firmanın&nbs..

 • Marka Tescil Sorgulama

  TPE (Türk Patent Enstitüsü) Online marka tescil sorgulama  BURADAN , muhtemel risk ve son..

 • Ücretsiz Marka Araştırma

  Marka Araştırma; Marka tescil başvuru öncesi, önceden tescilli markalarla benzerlik, tescil süreci ..

 • Marka Tescil Araştırma

  Ücretsiz Patent, İsim, Marka araştırma, Sorunlu markalara tescil ve hukuki kriterler kazandırma muhtemel sonu..

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Önemli Değişiklikler

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescil ve korumaya ilişkin önemli değişiklikleri özetini aşağıda bulabilirsiniz.Devamı


İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Tekirdağ Patent Adana Patent Tuzla Patent İzmir Patent Maltepe Patent Urfa Patent Şişli Patent Maraş Patent Eskişehir Patent Zeytinburnu Patent Rize Patent Merdin Patent