Markalaşma Sayfamıza Hoş Geldiniz!
Etkin Patent Telefon
Bize Katılın

Marka Değeri

MARKA DEĞERİ
Marka değeri: Marka ile, o markanın İsmi , simgesi ile bağlantılı ve bir firmaya veya firmanın  müşterilerine ürün ve hizmet yoluyla sağlanan değeri artıran veya eksilten aktifler ve taahhütler bütünüdür.Yani markaya yapılan  yatırımlarla, o marka ile özdeşleşmiş değerlerdir.
Marka değerinin belirlenmesi için yapılacak araştırmalardaki en önemli göstergeler

MARKA DEĞERİ BİLEŞENLERİ
Marka değeri, marka bilgisi ve tüketici tutum ve davranışları olarak iki bileşenden oluşmaktadır.
1. Marka Bilgisi
Marka bilgisi, marka farkındalığı ve marka imajı olarak iki  ana bileşenden oluşmaktadır
1.1.Marka Farkındalığı : Markanın tüketici zihnindeki yeridir.
Marka farkındalığı, marka kimlikleri olan logo, işaret,slogan, görseller vb .işlevlerinin başarı le gerçekleştirmeleridir.Marka farkındalığı tanınmışlık ve hatırlama bşarımını içerir.
Tanınmış marka, markaya dair alınan  bir ipucu ile, daha önce edinilen bilgilerin kullanılma yeteneği ile, markayı diğer markalardan ayırt edebilmesidir.
Marka hatırlama, tüketicinin bellekten çağırma ve bellekte oluşturma yeteneğidir.
Marka farkındalığı, tüketicinin satın alma sürecinde önemli bir etkendir. Yapılan araştırmlarda, tüketici; zihninde yer edinmiş markayı daha yoğun satın aldığı tespit edilmiştir.
 1-2  Marka imajı : Üürn kişiliği, duygular, ve zihinde oluşan çağrışımlar gibi tüm unsurları içerecek şekilde markanın algılanmasıdır.Yani marka imajı, tüketicinin marka hakkındaki inançlar bütünüdür. 
Marka değeri, marka imajınıda içine alan geniş bir kavram olarak kabul edilmelidir.
Marka imajı, marka çağırışımlarının zihinde  tutulması ile yansıtılan marka hakkında algılamalarla tüketici zihninde oluşmaktadır. Marka çağrışımları beş ana katagori içinde sınıflandırılabilir;
1. Nitelikler: Marka, alıcının zihninde bazı özellikle çağrışım yapmalıdır. Volvo' nun  "güvenli "  oluşunun tüketici zihninde canlanması gibi.
2 Yararlar: Marka, nitelikleri ile birlikte  faydalarıı da tüketici zihninde hatırlanmalıdır. Mercedes'in  sahibine prestij sağlayan, iyi performanslı bir otomobili çağrıştırması gibi.
3. Şirket değerleri: Marka, şirket değerlerini taşımalıdır. Mercedes'in iyi organize olmuş ve yenilikçi bir şirketi çağrıştırması gibi.
4. Kişilik: Marka kişilik özellikleri çağrıştırmalıdır. Mercedes'in, orta yaşlı, ciddi, düzenli, ve otoriter bir kişi olarak canlandırılması gibi.
5. Kullanıcılar: Marka, ne tip insanların onu alacağını çağrıştırmalıdır. Mercedes'in daha yaşlı, daha zengin ve profesyonel kişileri alıcı olarak kendisine çekmesi gibi.
Güçlü bir marka imajının yaratılması için markanın tüketicilerin zihninde olumlu nitelikler, yararlar, şirket değerleri, kişilik ve kullanıcılar uyandırması gerekmektedir. Bunun yanı sıra  marka imajının etkin olabilmesi için ayrıca kurum imajı ile bütünleştirilmesi gerekmektedir.

2 . Markaya Karşı Tüketici Tutum ve Davranışı
Tüketicinin markaya olan bakışı ve eğilimi anlamına gelen markaya yönelik tutum önemlidir. Markaya yönelik tutumlar ürünle ilgili nitelikler, işlevsel ve deneyime dayalı yararlar hakkındaki inançlarla ve algılanan kalitesiyle ilgili olabilir.
Markaya yönelik tutum, genel anlamda zihinde  tutulan markanın değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Markaya yönelik bu tutumlar tüketecinin markaya karşı olan davranışının temelini oluşturmaktadır. Markaya karşı oluşmuş olan olumlu tutum satın alma davranışında markanın tercih edilmesi noktasında önem kazanmaktadır.

MARKA DEĞERİ

Markaya karşı tüketici davranışı, tüketicinin markaya olan tutumlarının,satın alma veya almama  şeklidir. Tüketicinin markaya karşı olan sadakati ve markanın görece daha yüksek fiyat uygulayabilme yeteneğini ifade eder
Marka sadakati, herhangi bir alışveriş merkezinde aradığınız markayı bulamadığınız zaman bir başka yere giderek o markadan satın alma eylemidir. Her zaman aynı markayı satın almak, hep aynı restoranda  yemek yemek, vb.  leri marka sadakatini örnek verebiliriz..Bu satın almalarda fiyat pek de önemsenmez.

SONUÇ
Marka yaratmak, öncelikle o markayı değerli hale getirmek gerekir. Tüketicinin markaya olan bakışı, tutumu ve markaya yönelik satın alma davranışı o markanın değerini ortaya koyan en önemli unsurlardır .
Bir markanın değeri ve gücü tüketicinin zihninde edindiği yerdir.

Bo konu ile ilgili diğer yazılar
Marka Değerleme Metodları
YARARLANILAN KAYNAKLAR

  1. Çakır, Vural (2001), Geleceğe Bir Dokunuş, MediaCat Yayınları, Ankara.
  2. Dusoff, Robert ve Spaeth (2001), Geleceği Görmek: Pazarlama Araştırmasının Gücü, MediaCat Yayınları, Ankara.
  3. Fırlar, Belma Güneri (2000), "Günümüzde Marka ve K;onumunun Belirlenmesi", Pazarlama Dünyası, Sayı 2000-03, İstanbul.
  4. Kotler, Philip (2000), Kotler ve Pazarlama, Sistem Yayınları, İstanbul.
  5. Öztuğ, Ferruh (1997),  "Marka değeri: Kavram ve Yönetimi Pazarlama Dünyası, Sayı 61, İstanbul.
  6. Tek, Ömer Baybars (1999), Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, Beta Yayınevi, İstanbul.

 

İlginizi Çekebilir

Marka İsmi

Markalaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan marka isim/ isimlerinin nasıl bulunacağı, nasıl oluşturulacağı temel kriterlerini özet halinde aşağıda bulabilirsiniz. ..Devamını Oku

Marka Yaratma

Dünyaca tanınmış marka uzmanı Al & laura ries'in marka yaratma sürecine ilişkin yaklaşımları; 1. Marka Yayılma Kuralı Tüketicilerin zihninde güçlü..Devamını Oku

Markalaşma

Markalaşma kriterleri Üst yönetim kadrosu Hedef kitlesine uygun  ürün veya hizmet üretmek kapasitesinde olan,vizyon sahibi  üst yönetici ka..Devamını Oku

Marka Konumlandırma

Konumlandırma kavramı yıllar içinde giderek daha önemli ve güçlü hale geliyor.Bir trend ve trendler de genelde uzun zaman içinde yavaş yavaş oluşur.   ..Devamını Oku

Marka Değeri

MARKA DEĞERİ Marka değeri: Marka ile, o markanın İsmi , simgesi ile bağlantılı ve bir firmaya veya firmanın  müşterilerine ürün ve hizmet yoluyla sağlanan değeri artıran ..Devamını Oku

Marka Değerleme Metodları

MARKA DEĞERLEME METODLARI   Marka değeri hesaplaması , üç ana başlık altında toplanan yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Finans Odaklı Marka Değeri; marka h..Devamını Oku

Marka Stratejileri

Marka Stratejilerinin Oluşturulması Marka; tüketiciyi ve tüketicinin satın alma karar sürecini etkileyen ve şekillendiren, özellikle somut ürünleri birbirinde..Devamını Oku

Marka Sadakati

Marka Sadakati (Bağımlılığı) Marka Tercihi, Marka Sadakati,   Marka Tanınırlığı ve  Marka Farkındalığı Tüketiciler ihtiyaçlarının giderebilmek için &..Devamını Oku

Marka Yönetimi

Yapım aşamasında ..Devamını Oku

İsim Tescil Sorgulama

  Firma, Şirket, marka, domain, İsim tescili sorgulama, isim hakkı sorgulama, isim/isimleri patenti sorgulama ve araştırma  işlemlerini marka  uzmanlarımızdan &Uu..Devamını Oku