Marka Davaları

 Marka /Marka Davaları/Ticaret ünvanın bir başkası tarafından marka tescilinin hükümsüzlüğüne ilişkin Yargıtay Kararı
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Ticaret ünvanın bir başkası tarafından marka tescilinin hükümsüzlüğüne ilişkin Yargıtay Kararı

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Davaları  Tarih :  13.01.2015 09:35:12

Ticaret ünvanın bir başkası tarafından marka tescilinin hükümsüzlüğüne ilişkin Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2000/9368
K. 2001/640
T. 20.1.2001HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ ( Davacıların Aynı Hizmet Alanında Kullanılan Ticari Unvanı İle İltibasa Neden Olan Davalı Markasının Tescilinin Davacıların Üstün Hak Sahibi Olmaları Karşısında Mutlak Ret ve Nispi Ret Nedeni Kapsamında Bulunduğu )

İLTİBAS ( Davacıların Aynı Hizmet Alanında Kullanılan Ticari Unvanı İle İltibasa Neden Olan Davalı Markasının Tescilinin Davacıların Üstün Hak Sahibi Olmaları Karşısında Mutlak Ret ve Nispi Ret Nedeni Kapsamında Bulunduğu )

MARKA TESCİLİNİN REDDİ ( Davacıların Aynı Hizmet Alanında Kullanılan Ticari Unvanı İle İltibasa Neden Olan Davalı Markasının Tescilinin Davacıların Üstün Hak Sahibi Olmaları Nedeniyle )

ÖZET : Davacılar, ticari unvanlarında yer alan ibareyi, davalının kendi adına hizmet markası ve işletme adı olarak tescil ettirdiğini ileri sürerek, bu şekilde haksız rekabetin önlenmesini ve sicilden terkinini talep etmiştir.
Toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davacıların aynı hizmet alanında kullanılan ticari unvanı ile iltibasa neden olan davalı markasının tescilinin, davacıların üstün hak sahibi olmaları karşısında, 556 sayılı KHK'nın 7/b maddesi uyarınca mutlak ret ve yine aynı kararnamenin 8/b ve 42. maddeleri uyarınca da nispi ret nedeni kapsamında bulunmasına göre davacının talebi kabul edilmelidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Kadıköy Asliye 3. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 27.06.2000 tarih ve 1999/709 - 2000/604 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı ve muk. davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 30.01.2001günde davacı ve muk. davalı avukatı Uğur ile davalı ve muk. davacı avukatı Cuma gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ömer Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerinin ticari unvanında yer alan "Çapari" ibaresini, davalının kendi adına hizmet markası ve işletme adı olarak tescil ettirdiğini ileri sürerek, bu şekilde haksız rekabetin önlenmesini ve sicilden terkinini talep etmiştir.
Davalı ve karşı davacı vekili, davacıların açtığı aynı konudaki davanın reddedilip kesinleştiğini, marka ve unvanın farklı olup markayı ilk tescil ettirenin korunacağını savunarak, asıl davanın reddini, davacı ( karşı davalıların ) müvekkiline ait markaya ve işletme hakkına tecavüzün önlenmesini ve maddi, manevi tazminat verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, "Çapari" ibaresini 1985 yılından beri davacıların tescilli ticari unvanında kullandıkları, davalının daha sonra aynı alanda kullanılmak üzere tescil ettirdiği gerekçesiyle, asıl davanın kabulüne, karşı davanın ise reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı ( karşı davacı ) vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davacıların aynı hizmet alanında kullanılan ticari unvanı ile iltibasa neden olan davalı markasının tescilinin, davacıların üstün hak sahibi olmaları karşısında, 556 sayılı KHK'nın 7/b maddesi uyarınca mutlak ret ve yine aynı kararnamenin 8/b ve 42. maddeleri uyarınca da nispi ret nedeni kapsamında bulunmasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı muk. davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, 100.000.000 lira duruşma vekillik ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 1.160.000 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 20.01.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ NOT: Türkiye' nin önde gelen patent firmalarınından biri olan Etkin Patent, Yurtiçi ve Yurtdışı tanınmış markaların, şirketlerin Marka ve Patent Davalarını yürütmekle birlikte, Avukatlara, Hukuk Ofislerine Yürüttükleri Marka Davalarına ilişkin inceleme, görüş ve mütalaa hizmetleri vermekle birlikte, kendi müvekkilerinin dışındaki özellikle sorunlu marka tescil başvuruları için Türk Patent Enstitüsü (TPE) İtirazlar birimi, YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdindeki itirazlar için de görüş, öneri ve mütalaa vermektedir.

"sonradan telafisi güç sorunlar yaşamamak için marka başvuru yapmadan önce  marka tescil sorgulama işlemleri için mutlaka hukuki kriterleride kapsayan ayrıntılı ve yazılı  mütala isteyiniz."

Ayrıntılı bilgilendirme için www.etkinpatent.com web sayfamızdaki iletişim adreslerimizden yardım ve destek alabilirsiniz.

Ticaret ünvanın bir başkası tarafından marka tescilinin hükümsüzlüğüne ilişkin Yargıtay Kararı İNDİR

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Davacı vekili, her türlü mal ve hizmetin ticaret ve pazarlaması, reklam, tanıtım vs. alanlarında faaliyet gösteren müvekkili firmanın sektöründe hayli tanındığını


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Tekirdağ Patent Kartal Patent Zeytinburnu Patent Mersin Patent Elazığ Patent Kayseri Patent Merdin Patent Ostim Patent Bayrampaşa Patent Kocaeli Patent İzmir Patent Kadıköy Patent