Marka Davaları

 Marka /Marka Davaları/Marka Tescili Mutlak Ret Nedenlerinde Markanın Ayırt Edicilik Unsuru
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Marka Tescili Mutlak Ret Nedenlerinde Markanın Ayırt Edicilik Unsuru

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Davaları  Tarih :  13.01.2015 11:46:52

Marka Tescili Mutlak Ret Nedenlerinde Markanın Ayırt Edicilik Unsuru

YARGITAY
11. Hukuk Dairesi 2008/10639 E.N , 2010/1351 K.N.

İlgili Kavramlar


MARKA TESCİLİ
MUTLAK RET NEDENLERİ


Özet
MARKA BAŞVURUSUNDA KULLANILMAK İSTENEN ÜRÜNLER İLE REDDE DAYANAK MARKANIN KULLANILDIĞI ÜRÜNLERİN AYNI OLDUĞU, BAŞVURU İLE ANILAN MARKALARDA YER ALAN İBARELERİN İSE AYNI OLMASA BİLE AYIRT EDİLEMEYECEK KADAR BENZER OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN MUTLAK TESCİL ENGELİ GERÇEKLEŞMİŞTİR.


İçtihat Metni

Taraflar arasında görülen davada (Ankara Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 15.04.2008 tarih ve 2008/3-2008/79 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
 
Davacı vekili, hırdavat sektöründe yıllardır faaliyet gösteren ve dünyaca tanınmış bir firma olan müvekkilinin "ZI IKON+şekil" ibareli marka tescil başvurusunun, davalı TPE'ce 2003/25574 nolu "İKON" ve 2004/29229 nolu İKON+şekil" markaları gerekçe gösterilerek, 556 sayılı KHK'nın 7/1-b maddesi uyarınca kesin olarak reddedildiğini ileri sürerek, davalı TPE-YİDK'nın 15.11.2007 tarih ve 2007/M-6561 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.
 
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
 
Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacının marka başvurusunda kullanmak istediği ürünler ile redde mesnet markaların kullanıldığı ürünlerin aynı olduğu, davacı  başvurusu ile anılan  markalarda yer alan ibarelerin ise aynı olmasa da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu, mutlak tescil engellerinden 556 sayılı KHK'nın 7/1-b maddesindeki koşulların somut olay yönünden gerçekleştiği, bu mutlak tescil engelinin anılan KHK'nın 8/3, 7/1-1 ve 8/4. maddelerine dayanılarak aşılmasının mümkün olmadığı ge-rekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
 
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
 
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
 
S o n u ç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 08.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ NOT: Türkiye' nin önde gelen patent firmalarınından biri olan Etkin Patent, Yurtiçi ve Yurtdışı tanınmış markaların, şirketlerin Marka ve Patent Davalarını yürütmekle birlikte, Avukatlara, Hukuk Ofislerine Yürüttükleri Marka Davalarına ilişkin inceleme, görüş ve mütalaa hizmetleri vermekle birlikte, kendi müvekkilerinin dışındaki özellikle sorunlu marka tescil başvuruları için Türk Patent Enstitüsü (TPE) İtirazlar birimi, YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdindeki itirazlar için de görüş, öneri ve mütalaa vermektedir.

Marka Tescili Mutlak Ret Nedenlerinde Markanın Ayırt Edicilik Unsuru İNDİR

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Hüküm özetinin ilanı salt marka hakkına tecavüz durumlarında mümkündür, hükümsüzlüğe ilişkin kararın ilanına hükmedilmesi doğru değildir


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Bayrampaşa Patent Urfa Patent Tekirdağ Patent Afyon Patent Tuzla Patent Maraş Patent İzmir Patent Ostim Patent Kayseri Patent Isparta Patent Sarıyer Patent Mersin Patent