Marka Davaları

 Marka /Marka Davaları/Marka hükümsüzlüğü
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Marka hükümsüzlüğü

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Davaları  Tarih :  01.09.2015 22:34:03

Marka hükümsüzlüğü

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2011/11-204 E.N , 2011/83 K.N.

İlgili Kavramlar


MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki "marka hükümsüzlüğü" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul (4) nolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 21.03.2008 gün ve 2007/212-2008/78 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin  11.01.2010 gün ve 2008/8890-2010/51 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ  EDEN  : Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
 
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Mahkemenin 24.11.2010 gün ve 2010/132 E.-2010/271 K.sayılı direnme kararı 08.02.2011 tarihinde Davacı vekili Av. H…. E…'e aynı tarihli tutanakla tebliğ edilmiş; davalıya tebliğ için giderin aynı tarihte yatırıldığı da karar üzerine düşen şerhten anlaşılmıştır. Karar davacı vekilince 18.02.2011 tarihinde temyiz edilmiş; temyiz dilekçesi davalı tarafa 25.02.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Dosyada ayrıca davacı R… H… Giyim Tekstil ve San.Tic.AŞ. vekiline kararın yeniden 16.02.2011 tarihinde tebliğ edildiğine ilişkin tebligat parçası da yer almakta; ancak davalı K…. Tekstil İnşaat ve San.Tic.Ltd.Şti vekiline kararın tebliğ edildiğine ilişkin belge ise dosyada bulunmamaktadır.  

Bilindiği üzere, sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi için hükme esas alınan deliller ile dava evrakının eksiksiz olması, işlem sırasına göre belli bir düzen içinde bulunması gerekmektedir.

Nitekim, bu gereğin yerine getirilmesine yönelik olarak Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 25.maddesinde "dava dosyalarının düzenlenmesine ilişkin" kurallar açıklanmış ve aynı maddede dosyaya giren her kağıt ve evrakın dosyanın kapağında gösterilen belli hanelere düzgünce yazılması ve bu hanelerde yer alan numaraların dosyadaki evrak üzerinde de aynı sırayla gösterilmesi, tek kartona sığmayan dosyalarda başka bir kartona geçilmesi halinde de aynı kurallara uyularak iki ya da daha fazla kartonun sırasıyla birbiriyle ilgilendirilmesi gereğine işaret edilmiştir. Uygulamada dizi pusulası olarak adlandırılan bu belge, dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz gönderilmesini sağladığı gibi, zaman ve evrak kaybını da önlemektedir.

Yine aynı Yönetmeliğin 53. maddesinin 5,6,7,8. fıkralarında dosyaların temyiz incelemesine gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve bununla ilgili sorumluluklar sıralanmıştır.

Diğer taraftan, dosya gönderme formu düzenlenip, imzalanırken açıklanan gereklerin yerine getirilip getirilmediği formu imzalayan ilgili hakimince de denetlenmelidir.

Şu durumda, mahkemece yapılacak iş;
Öncelikle, direnme kararının Davalı K… Tekstil İnşaat ve San.Tic.Ltd.Şti vekiline kararın tebliğ edilip edilmediği tereddüde mahal vermeyecek şekilde araştırılarak, varsa tebliğine ilişkin belgenin ya da tebliğ edildiğine ilişkin ilgili merci yazısının evrak arasına celbi ve tebliğ edilmemişse de  tebliği ile buna ilişkin belgenin evraka eklenmesi ve yukarıda içerikleri açıklanan Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği hükümleri gereğince,  dava dosyasında bulunan delil ve belgeleri gösterecek biçimde dizi pusulası düzenlenip, son kontrolü de sağlanarak eksiksiz biçimde temyiz incelemesine gönderilmesi olmalıdır.

Bu nedenle dosya mahalline geri çevrilmelidir.

S O N U Ç  : Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz gönderilmek üzere mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 6.04.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ NOT: Türkiye' nin önde gelen patent firmalarınından biri olan Etkin Patent, Yurtiçi ve Yurtdışı tanınmış markaların, şirketlerin Marka ve Patent Davalarını yürütmekle birlikte, Avukatlara, Hukuk Ofislerine Yürüttükleri Marka Davalarına ilişkin inceleme, görüş ve mütalaa hizmetleri vermekle birlikte, kendi müvekkilerinin dışındaki özellikle sorunlu marka tescil başvuruları için Türk Patent Enstitüsü (TPE) İtirazlar birimi, YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdindeki itirazlar için de görüş, öneri ve mütalaa vermektedir.

"sonradan telafisi güç sorunlar yaşamamak için marka başvuru yapmadan önce  marka tescil sorgulama işlemleri için mutlaka hukuki kriterleride kapsayan ayrıntılı ve yazılı  mütala isteyiniz."

Ayrıntılı bilgilendirme için www.etkinpatent.com web sayfamızdaki iletişim adreslerimizden yardım ve destek alabilirsiniz.

Marka hükümsüzlüğü İNDİR

 

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı aleyhine, açılan davalarda, davalının unvanında yer alan K..... ibaresinin terkinine ve kullanılmasının men'ine karar verildiğini, kararların


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Afyon Patent Adana Patent Kadıköy Patent Beyoğlu Patent Muğla Patent Wan Patent Sarıyer Patent Maltepe Patent Manisa Patent Bayrampaşa Patent İkitelli Patent Trabzon Patent