Marka Davaları

 Marka /Marka Davaları/Karar Düzeltme Markaya Tecavüz
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Karar Düzeltme Markaya Tecavüz

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Davaları  Tarih :  13.01.2015 12:11:59

Karar Düzeltme Markaya Tecavüz

YARGITAY
11. Hukuk Dairesi 2006/3673 E.N , 2006/4812 K.N.

İlgili Kavramlar


KARAR DÜZELTME
MARKAYA TECAVÜZ


İçtihat Metni

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 02.06.2004 gün ve 2004/74-2004/72 sayılı kararı bozan Daire'nin 08.12.2005 gün ve 2004/12857-2005/12068 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirketin müvekkilinin tescilli A… markasını logosu ile birlikte taklit etmek suretiyle kullanarak piyasadaki saygınlığından haksız olarak yararlanması nedeniyle açılan markaya tecavüzün önlenmesi ve tazminat davası devam ederken davalının A… markasını KHK.'nin 7/6 ve 8.maddelerine aykırı şekilde tescil ettirdiğinin öğrenildiğini ileri sürerek, davalıya ait markanın hükümsüzlüğüne ve terkinine, bu mümkün olmazsa davacının tescilli logosunun her türlü işaret ve sembollerinin davalı markası altında kullanılmasının önlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı S… Oyun Aletleri Oyuncak İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili, davalı markasının sınıf ve yazılış-okunuş bakımından farklı, oyun kağıtlarındaki şekil ve logonun anonim olduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Davalı TPE vekil, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemenin davalı şirket aleyhindeki davanın kabulü ile davalı markasının hükümsüzlüğüne, davalı TPE hakkındaki davanın reddine dair verdiği kararının Dairemizce bozulması üzerine bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK.'nun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK.'nun 442.maddesi gereğince (REDDİNE), alınması gereken 25.10.-YTL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK.'nun 442/3.madde hükmü uyarınca, takdiren 140.00.-YTL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 28.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

ÖNEMLİ NOT: Türkiye' nin önde gelen patent firmalarınından biri olan Etkin Patent, Yurtiçi ve Yurtdışı tanınmış markaların, şirketlerin Marka ve Patent Davalarını yürütmekle birlikte, Avukatlara, Hukuk Ofislerine Yürüttükleri Marka Davalarına ilişkin inceleme, görüş ve mütalaa hizmetleri vermekle birlikte, kendi müvekkilerinin dışındaki özellikle sorunlu marka tescil başvuruları için Türk Patent Enstitüsü (TPE) İtirazlar birimi, YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdindeki itirazlar için de görüş, öneri ve mütalaa vermektedir.

Karar Düzeltme Markaya Tecavüz İNDİR

 

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
1981 yılında tescil olunan müvekkili şirket tarafından 1989 yılında Bodrum'da Hotel M... Kumsal adı altında 4 yıldızlı bir otelin işletmeye açıldığını


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Mersin Patent Beyoğlu Patent Zeytinburnu Patent Ostim Patent Maraş Patent Muğla Patent Sarıyer Patent Şişli Patent İzmir Patent Malatya Patent Wan Patent Isparta Patent