Marka Davaları

 Marka /Marka Davaları/Haksız Rekabet, Tespit Davası
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Haksız Rekabet, Tespit Davası

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Davaları  Tarih :  13.01.2015 12:40:39

11. Hukuk Dairesi 1989/5294 E., 1991/334 K.
# HAKSIZ REKABET
# TESPİT DAVASI

"İçtihat Metni"

T.C.
Y A R G I T A Y
Onbirinci Hukuk Dairesi

E. 1989/5294
K. 1991/334
T. 29.1.1991


ÖZET : Mamüller üzerinde kullanılan etiketlerin imhasına karar verilmekle yetinilmelidir. Etiketleri taşıyan mamüllerin de toplatılmasına karar
verilmesi doğru değildir.

(6762 s. TTK. m. 56)

Taraflar arasındaki davadan dolayı, (Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi)nce bozmaya uyularak verilen 14.4.1989 tarih ve 254-223 sa-yılı
hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş olmakla; dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili; müvekkilinin imal ettiği sucuk ve benzeri mamullerde kullandığı (Besler) ve (Beşler) tescilli markalarını davalıların ünvanlarında ve imal ettikleri mamullerde kullanıp haksız rekabette bulunduklarını ileri sürerek fiillerinin haksız olduğunun tesbitine, haksız rekabetin menine, bu marka ve etiketi taşıyan mamullerin piyasadan toplatılmasına, evrakların imhasına, markaya vaki tecavüzün ref ve menine, maddi ve manevi tazminatın tahsiline, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili; davacının (Besler) markasını kullanmadığını, iltibas ve benzerlik bulunmadığını, davanın yersiz olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davanın kabulüne dair verilen karar davalılar vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 23.12.1986 gün ve 1986/6655-7039 sayılı ilamı ile davalı tarafça açılmış olan marka iptali davasının sonucunun beklenmesi ve kabul şekline göre mamüller üzerinde kullanılan etiketlerin imhasına karar verilmekle yetinmek lazım gelirken, etiketleri taşıyan mamüllerin de toplatılmasına karar verilmesinin doğru olmadığından bahisle bozulmuştur.

Bozmaya uyan mahkemece, marka iptal davasının reddedilerek kesinleştiği, davacının markalar üzerinde yasa ile korunmaya değer hakkı bulunduğu gerekçesiyle davalıların vaki fiillerinin haksız olduğunun tesbitine, haksız rekabetlerinin menine, davalıların (Besler) markasını kullanmalarının menine, (Besler) markalı etiket, ambalaj vs. evrakın toplatılmasına, hükmün ilanına karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılar vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), (100.000) lira duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, bakiye 4200 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 29.1.1991 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ NOT: Türkiye' nin önde gelen patent firmalarınından biri olan Etkin Patent, Yurtiçi ve Yurtdışı tanınmış markaların, şirketlerin Marka ve Patent Davalarını yürütmekle birlikte, Avukatlara, Hukuk Ofislerine Yürüttükleri Marka Davalarına ilişkin inceleme, görüş ve mütalaa hizmetleri vermekle birlikte, kendi müvekkilerinin dışındaki özellikle sorunlu marka tescil başvuruları için Türk Patent Enstitüsü (TPE) İtirazlar birimi, YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdindeki itirazlar için de görüş, öneri ve mütalaa vermektedir.

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı,Davacı, kendisine ait ticaret ünvanı ile markayı davalının aynen kullanarak haksız rekabette bulunduğunu ileri sürmüştür. Bunun üzerine davalı, ünvanda kısmi değişiklik yapmıştır


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kütahya Patent Tuzla Patent Rize Patent Kadıköy Patent Manisa Patent Üsküdar Patent Kartal Patent Wan Patent Elazığ Patent Sarıyer Patent Kayseri Patent Eskişehir Patent