Kanun

 Hukuk /Kanun/YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:30:25

Kanun Numarası: 167

    Kabul Tarihi: 16/12/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/12/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10688

    YERALTI SULARININ MÜLKİYETİ:

    Madde 1 - Yeraltı suları umumi sular meyanında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu suların her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili bu kanun hükümlerine tabidir.

    TERİMLER:

    Madde 2 - Bu kanunda yeraltı suyu ile ilgili olarak kullanılan terimler aşağıdaki manaları ifade eder:

    Yeraltı suyu: Yeraltındaki durgun veya hareket halinde olan bütün sulardır.

    Yer altı suyu deposu: Bünyesinde yeraltı suyu bulunan tabakalardır ki, bu tabakaların her hangi bir noktasından su çekildiğinde, bütün su kütlesine tesir edilmiş olur.

    Kimse: Resmi, yarı resmi veya hususi hüviyeti haiz hakiki ve hükmi şahıslar.

    Komşu : Bitişik arazi sahibi veya aynı bölgede bulunan ve halin icaplarına göre bitişik arazi sahibi gibi aynı yeraltı suyu imkanlarından faydalanması lazım gelen kimse.

    Müracaat sahibi: Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi isteyen kimse.

    Belge sahibi: Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almış olan kimse.

    Faydalı kullanış: Yeraltı suyunun içmede, temizlikte, belediye hizmetlerinde, hayvan sulamada, zirai sulamada, maden ve sanayide, sportif vesair tesislerde kullanılması.

    Faydalı ihtiyaç: Yeraltı suyunu kullanacak kimsenin faydalı kullanışları için muhtaç olduğu su miktarı.

    Emniyetli verim haddi: Yeraltı suyu deposu verimine zarar vermeden devamlı olarak alınabilecek su miktarı.

    Araştırma kuyusu: Yeraltı suyu hakkında bilgi edinmek üzere açılan kuyular.

    İşletme kuyusu: İstifadeye arzolunan kuyular.

    YERALTI SUYU İŞLETME SAHALARININ TESBİT VE İLANI:

    Madde 3 - (Değişik madde: 04/07/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 07/02/1990 - 3612/37 md.)

    Sınırları ve yapısal özellikleri belirlendikçe yeraltısuyu sahaları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, ilgili bakanlıkça "Yeraltısuyu İşletme Alanları" kabul ve ilan edilir.

    İLAN EDİLMİŞ YERALTI SUYU İŞLETME SAHALARI İÇİNDE KUYU AÇILMASI:

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Ataşehir Patent Rize Patent Kütahya Patent Merdin Patent Kayseri Patent Adana Patent Kadıköy Patent Üsküdar Patent Beyoğlu Patent Şişli Patent Urfa Patent Mersin Patent