Kanun

 Hukuk /Kanun/YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:30:23

Kanun Numarası : 5346

    Kanun Kabul Tarihi : 10/05/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 18/05/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25819

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE KISALTMALAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesidir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Kanun; yenilenebilir enerji kaynak alanlarının korunması, bu kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu kaynakların kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

    TANIMLAR VE KISALTMALAR

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

       1. Bakanlık : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,

       2. EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

       3. DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

       4. EİE : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

       5. TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

       6. MTA : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü,

       7. TETAŞ : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

       8. Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) : Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını,

       9. Biyokütle : Organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları dahil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları,

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kayseri Patent Üsküdar Patent Kocaeli Patent Muğla Patent Urfa Patent Eskişehir Patent Bayrampaşa Patent İkitelli Patent Mersin Patent Afyon Patent Sarıyer Patent Manisa Patent