Kanun

 Hukuk /Kanun/YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  13.01.2015 17:04:15

Kanun No: 4817

    Kanun Kabul Tarihi: 27/02/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25040

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiyedeki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Kanun;

    403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci cümlesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 13 üncü maddesi ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren,

    Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilen ve

    Karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar dışında,

    Türkiyede bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

    Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    Yabancı: 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişiyi,

    Bağımlı çalışan: Gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir veya birden fazla işveren emrinde ücret, aylık, komisyon ve benzeri karşılığı çalışan yabancıyı,

    Bağımsız çalışan: Başka şahısları istihdam etsin veya etmesin kendi ad ve hesabına çalışan yabancıyı, İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İZİN ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İZİN VERME YETKİSİ

    İZİN ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İZİN VERME YETKİSİ

    Madde 4 -Türkiyenin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiyede bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.

 

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kütahya Patent Şişli Patent Kayseri Patent Fatih Patent Isparta Patent Üsküdar Patent Maltepe Patent Ataşehir Patent Urfa Patent Bayrampaşa Patent Trabzon Patent Elazığ Patent