Kanun

 Hukuk /Kanun/VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  13.01.2015 17:01:57

 

Kanun Numarası: 7338

    Kabul Tarihi: 08/06/1959

    Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1959

    Resmi Gazete Sayısı: 10231

    BÖLÜM 1: MEVZU, TABİRLER, MUAFİYET VE İSTİSNALAR

    VERGİNİN MEVZUU:

    Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiyede bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

    Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisab edecekleri mallara da şamildir.

    Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikıyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiyede ikametgahı olmıyan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.

    KANUNDA KULLANILAN TABİRLER:

    Madde 2 - Bu kanunda kullanılan tabirlerin delalet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir:

    a) "Şahıs" tabiri; hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmi şahısları;

    b) "Mal" tabiri; mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları;

    c) "Veraset" tabiri; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları;

    d) "İvazsız intikal" tabiri; hibe yoliyle veya her hangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları; (Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar ivazsız sayılmaz.)ifade eder.

    MUAFİYETLER:

    Madde 3 - Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır:

    a) Amme İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaata hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmıyanlar;

    b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller;

    c) Yabancı Devletlerin Türkiyede bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o Devletin tabiiyetinde bulunun memurları ve Türkiyede resmi bir vazifeye memur edilenler ile bu sayılanların aileleri efradı (Mütekabiliyet şartiyle) (Türk tabiiyetinde bulunan şahıslardan veraset tarikıyle veya sair suretle mal iktisabedenlerle yukarda sayılanların dışında kalıp da Türkiyede ikamet eden şahısların Türkiyede bulunan mallarını veraset tarikıyla veya sair suretle iktisabedenler hariç).

    İSTİSNALAR:

    Madde 4

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Merdin Patent Trabzon Patent Kayseri Patent Bayrampaşa Patent Avcılar Patent Ostim Patent Muğla Patent Eskişehir Patent Urfa Patent Fatih Patent Wan Patent Kütahya Patent