Kanun

 Hukuk /Kanun/UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.12.2011 14:06:32

Kanun Numarası: 1608

    Kanun Kabul Tarihi: 15/05/1930

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/05/1930

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1498

    Madde 1 - (Değişik madde: 03/01/1940 - 3764/1 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./66.mad)

    Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

    Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.

    Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.

    Madde 2- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./67.mad)

    Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır.

    Madde 3 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 4 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 5 - (Değişik madde: 05/07/1934 - 2575/2 md.;Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 6 - (Değişik madde: 05/07/1934 - 2575/2 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./68.mad;Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanununun memnuiyeti mutazamahkamı hilafına vuku bulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus mahallerde ve yangın yerlerinde


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Eskişehir Patent Üsküdar Patent Manisa Patent İkitelli Patent Kadıköy Patent Kartal Patent Sarıyer Patent Şişli Patent Kayseri Patent Kütahya Patent Urfa Patent Bayrampaşa Patent