Kanun

 Hukuk /Kanun/Umumi Mağazalar Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Umumi Mağazalar Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.12.2011 13:26:32

Kanun Numarası: 2699

    Kanun Kabul Tarihi: 11/08/1982

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 17781

    BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Makbuz ve rehin senedi verme karşılığında serbest, gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan malları vedia olarak kabul etmek ve mudilerine de bu senetlerle tevdi olunan malları satabilmek veya terhin edebilmek imkanını vermek üzere faaliyette bulunan umumi mağazaların kurulma, çalışma ve denetleme usul ve esaslarını düzenlemektir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen,

    "Makbuz senedi (resepise)" Umumi mağazalara tevdi edilen malların mülkiyetini temsil eden belgeyi,

    "Rehin senedi (varant)" Umumi mağazalara tevdi edilen malların terhinini temin eden belgeyi,

    "Serbest Mal" Milli mahsul ve mamullerle fiili ithali yapılmış eşyayı,

    "Gümrüklenmemiş mal (eşya)" Gümrük Kanunu ve mevzuatı gereğince gümrük denetimine tabi tutulmamış eşyayı, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: KURULMA USUL VE ESASLARI

    KURULMA USUL VE ESASLARI

    Madde 3 - Umumi mağazalar, memleketin genel ekonomik şartları gözönünde bulundurularak Ticaret Bakanlığınca verilecek izinle anonim şirket şeklinde kurulur.

    Bu şekilde faaliyette bulunacak şirketlerin unvanlarında umumi mağazalar teriminin bulunması zorunludur.

    Umumi mağazaların şube açması da Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır.

    Umumi mağazaların kurulabilmesi için, Türk Ticaret Kanunundaki anonim şirketlerin kuruluşuyla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Umumi mahkemeler, karar hakimleri ve müstantiklerle idare heyetleri ve sair kaza salahiyetini haiz makamlar arasında vazife ve salahiyet sebebiyle


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Eskişehir Patent Avcılar Patent Manisa Patent Muğla Patent Urfa Patent Isparta Patent Wan Patent Sarıyer Patent Mersin Patent Rize Patent Elazığ Patent Kayseri Patent