Kanun

 Hukuk /Kanun/TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  02.12.2011 17:08:41

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

    Kanun Numarası : 5715

    Kanun Kabul Tarihi : 21/12/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 04/12/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26720

    AMAÇ

    Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı; Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde, tedavileri yapılan tüm hasta ve yaralıların beslenme gereksinimlerinin karşılanması ile ilgili usûl ve esasları belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - (1) Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde;

       a) Tedavileri yatılı olarak yapılan hasta ve yaralılar ile anne sütü ile beslenmesi gereken bebeklerin annelerinin,

       b) Taburcu edilen veya muayene edilerek raporlarında belirtilen süre içinde istirahat ve tedavilerine birlik ve kurumlarında devam edilecek olan askerî öğrenci, erbaş ve erlerin,

       doktorun gerekli görmesi durumunda tedavilerine katkı sağlayacak beslenme gereksinimlerinin karşılanmasını kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 3 - (1) Bu Kanunda geçen;

       a) Normal yemek: Hastanın günlük kalori ve besin ögeleri gereksinimini karşılamak amacı ile üç öğün olarak verilen yiyecek ve içecekleri,

       b) Diyet yemeği: Hastanın tıbbî zorunluluktan veya tedavisi gereği besin ögelerinden bir veya birkaçının miktarındaki azaltma ve çoğaltmaları öngören ve bunlara bağlı olarak besin maddelerinin çeşitleri, miktarı, hazırlanışları ile öğün sayısı ve zamanının normal yemekten farklı olduğu yiyecek ve içecekleri,

       c) Ara öğün: Beslenmeleri normal yemek olarak yapılan hastalara günlük sıvı gereksinimlerinin, vitamin ve posa ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamak ve moral vermek için öğün aralarında verilecek sıcak veya soğuk içecekler ile her türlü meyve ve yiyeceği,

       ç) Yataklı tedavi yerleri: Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetlerini yürüten kurum veya kuruluşlardan, hasta veya yaralıların yatırılarak tedavisini sağlayacak nitelikte olan kıta tabiplikleri, revirler, dispanserler, seyyar, çevre, merkez ve özel dal hastaneleri ile ilmî ve tıbbî merkezleri,

       ifade eder.

    GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    Madde 4 - (1) Hastanın, kontrolü ve biyokimyasal bulguları doğrultusunda, normal veya diyet yemeği verilerek beslenmesine doktoru, tedaviye uygun besin maddelerinin seçimi, çeşitleri ve miktarı, hazırlama şekilleri ile öğün sayılarına doktorunun görüşünü de alarak diyetisyen karar verir.

       (2) Doktorun onayı ile tıbben beslenecek durumda olmayan veya tedavisi gereği beslenmemesi gereken hastalara besin maddeleri verilmez.

       (3) Normal hasta yemek listesi, günlük istihkak tutarı içinde kalmak koşuluyla, yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak her türlü besin maddeleri, depo veya bütçe imkânları göz önüne alınarak diyetisyen tarafından belirlenir.

       (4) Diyet yemeği alacak hastalara, diyetisyenin uygun göreceği miktar ve sıklıkta, depo veya bütçe imkânları doğrultusunda her türlü yiyecek maddesi, sınırlamaya tâbi olmadan gruplandırılarak ve normal yemek listelerinden de azamî ölçüde yararlanılarak verilir.

       (5) Yatarak tedavileri tamamlandıktan sonra nekahet dönemlerini veya muayene edildikten sonraki ilaçlı tedavilerini birlik veya kurumlarında geçirerek askerî öğrenci, erbaş ve erlerin beslenmelerinin nasıl olacağı ve süresi, doktor tarafından taburcu belgesi veya raporda belirtilir. Bu tür hastaların beslenmeleri, hastanın birlik veya kurumuna ait imkânlar da göz önüne alınarak diyetisyen tarafından belirlenecek kriterlere göre yapılır. Ayrıca askerî öğrenci, er ve erbaşlardan taburcu olanlara, gerekli görüldüğünde, birliğine veya varacağı yere bağlı olarak uygun cins ve miktarda kumanya verilir.

    BESLENME YÖNTEMİ

    Madde 5 - (1) Hasta beslenmesinde normal yemek ve diyet yemeği olmak üzere iki yöntem uygulanır.

       (2) Normal yemek verilerek tedavisi sürdürülen hastalara ayrıca öğün aralarında yiyecek, içecek ve taze meyve verilir. Normal yemeğin günlük istihkak miktarını oluşturan besin maddeleri; et, yumurta, kuru baklagiller; süt ve süt ürünleri; taze sebze ve meyveler; ekmek ve tahıllardan oluşan gruplar ile yağ, şeker, tatlılar, çeşni vericiler ve çaylardan seçilir.

       (3) Normal hasta yemek listesinde, günlük istihkak tutarının altında kalan parasal değerler gösterilir ve söz konusu bakiyeler gerektiğinde yıl sonunda aşım yaratmayacak şekilde diğer günlerdeki yemek listelerinin oluşturulmasında kullanılabilir.

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Muğla Patent Bayrampaşa Patent Afyon Patent İkitelli Patent Avcılar Patent Tekirdağ Patent Fatih Patent Maltepe Patent Zeytinburnu Patent Kayseri Patent Merdin Patent Şişli Patent