Kanun

 Hukuk /Kanun/Türk Patent Enstitüsü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.03.2012 17:23:58

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun No : 5000

    Kabul Tarihi : 06/11/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 19/11/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25294

    Kanunun Tam Adı: (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLERBİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE AMAÇKURULUŞ VE AMAÇMadde 1 - Türkiye´nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınai mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında varolan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bu Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. Türk Patent Enstitüsü, bir kamu kuruluşu olup kısa adı "TPE"dir.

   

   

   

    TPE´nin merkezi Ankara´dadır.

    TANIMLARMadde 2 - Bu Kanunda adı geçen deyimlerden;

   

    a) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

    b) Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

    c) Danışma Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunu,

    d) Başkanlık: Türk Patent Enstitüsü Başkanlığını,

    e) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : GÖREVLERİ VE ORGANLARIGÖREVLERİMadde 3 - Enstitü, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla;

   

   

    a) Patent, markalar ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına alınmış olan sınai mülkiyet haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar,

    b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik yapar,

    c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder,

    d) Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar,

    e) Yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur,

    f) Türkiye´yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder,

    g) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye´de uygulanmasını sağlar,

    h) Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma- geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar,

    i) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapar ve Türk Sınai Mülkiyet Gazetesini periyodik olarak yayınlar,

    j) Sınai mülkiyet hakları konularında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar,

    k) Görev alanına giren konularla ilgili akademik çalışmaları destekler,

    l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapar.

    ORGAN VE BİRİMLERMadde 4 - Enstitü aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur:

   

    a) Yönetim Kurulu.

    b) Danışma Kurulu.

    c) Başkanlık.

    d) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu.

    e) Ana Hizmet Birimleri.

    f) Yardımcı Hizmet Birimleri.

    g) Danışma Birimleri.

    YÖNETİM KURULUMadde 5 - Yönetim Kurulu, Enstitünün en yüksek düzeyde yönetim ve karar organıdır.

   

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Üsküdar Patent Zeytinburnu Patent Maltepe Patent Ataşehir Patent Ostim Patent Kadıköy Patent Kütahya Patent Isparta Patent Şişli Patent Urfa Patent Kayseri Patent Maraş Patent