Kanun

 Hukuk /Kanun/Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  14.10.2011 17:18:05

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU

    Kanun Numarası: 1581

    Kabul Tarihi: 18/04/1972

    Resmi Gazete Tarihi: 28/04/1972

    Resmi Gazete Sayısı: 14172

    KURULUŞ VE KAPSAM:

    Madde 1 - Bu kanunda yazılı hükümlerden faydalanılmak suretiyle üreticiler, aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amaciyle karşılıklı yardım ilkesine dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, değişir sermayeli Tarım Kredi Kooperatifleri kurabilirler.

    (Değişik fıkra: 06/04/2005 - 5330 S.K./1.mad) *1* Tarımsal amaçlı kooperatifler hariç olmak üzere; ortak ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapanlar, faizle para veya mal olarak kredi verenler bu kooperatiflere giremezler.

    Bu esaslara göre kurulan bir veya birkaç il dahilindeki kooperatifler bölge birliklerini, en az 5 bölge birliği de, merkez birliğini kurarlar.

    Merkez birliği tek üst kuruluş olup Ankara´dadır.

    Kooperatiflerin ve bölge birliklerinin çalışma alanı içinde birden fazla kooperatif ve bölge birliği kurulamaz.

    (Ek fıkra: 06/04/2005 - 5330 S.K./1.mad) Bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri, Devletçe kooperatiflere verilen desteklerden yararlanırlar.

    TARİFLER:

    Madde 2 - Bu kanunda geçen;

    a) Ortak deyimi, Bu kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarını,

    b) Kooperatif deyimi, Bu kanun kapsamına giren Tarım Kredi Kooperatiflerini,

    c) Bölge birliği deyimi, Kooperatifler tarafından kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri bölge birliklerini,

    ç) Merkez Birliği deyimi, Faaliyeti bütün yurdu kapsıyan Tarım Kredi Kooperatifleri ve bölge birliklerinin bağlı bulundukları Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini,

    ifade eder.

    AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI:

    Madde 3 - Kooperatiflerin, bölge ve merkez birliklerinin çalışma konuları şunlardır:

    1 - Kooperatifler

    A) Ortaklarının;

    a) Kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak,

    b) Ürünlerini değerlendirmek,

    c) Müştereken yararlanabilecekleri her çeşit makina, ekipman ve tesisleri edinmek,

    B) Ortak ve gerektiğinde diğer üreticilerin;

    a) Üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak,

    b) El sanatlarını geliştirmek ve mamullerini değerlendirmek,

    c) Mesleki ve teknik yönden bilgilerini artırmak, sosyal ve kültürel konulariyle ilgili faaliyetlerde bulunmak, kurslar açmak ve seminerler tertip etmek,

    C) Mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acenteliği yapmak.

    II- Bölge birlikleri

    a) Kooperatiflerin finansman işlerini düzenlemek,

    b) Ortak ürünlerinin değerlendirilmesiyle ilgili işleri yürütmek,

    c) Gerektiğinde kooperatiflerin ihtiyaç duydukları üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak veya imal etmek,

    ç) Kooperatiflerin işlerinin kooperatifçilik ilkelerine ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak, teknik ve idari yardımlarda bulunmak ve ortakların genel ve mesleki eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

    d) Kooperatifleri denetlemek.

    e) Mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acenteliği yapmak.

    Bölge birlikleri görevlerini merkez birliğinin tasvibi ile il veya ilçe merkezlerinde kuracakları şubeleri veya görevlendirecekleri kooperatifler aracılığı ile de yürütebilirler.

    III - Merkez birliği

    a) Kooperatif ve bölge birliklerinin bu kanuna ve kooperatifçilik ilkelerin uygun olarak gelişmesini sağlamak, kooperatifçilik ve mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

    b) Kooperatif ve bölge birliklerine finansman kaynakları temin etmek ve bunların geliştirilmesi için her türlü tedbirleri almak, kredi işlerinin düzenle yürütülmesini sağlamak,

    c) Kooperatif ve bö

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Isparta Patent Maltepe Patent Rize Patent Sarıyer Patent Şişli Patent Urfa Patent İzmir Patent Kocaeli Patent Maraş Patent İkitelli Patent Bayrampaşa Patent Fatih Patent