Kanun

 Hukuk /Kanun/SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:32:28

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU

    Kanun Numarası: 1738

    Kabul Tarihi: 30/05/1973

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/06/1973

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14557

    SEYİR VE HİDROGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 1 - Türkiye hudutları dahilinde bu kanunun üçüncü maddesinde belirtilen seyir ve hidrografi hizmet ve görevleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bu Komutanlığa bağlı kurumca yönetilir.

    KAVRAMLAR:

    Madde 2 - Bu kanunun uygulanmasında:

    a) Kurum deyimi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak seyir ve hidrografi işlerini yürütecek Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı teşkilatını,

    b) Hidrografi deyimi, denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel unsurları ölçen ve inceleyen ve bunları denizcilerin kullanmalarına elverişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını,

    c) Oşinografi deyimi, denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve hayvanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirlerine olan etki kurallarını inceleyen bilim dalını,

    d) Deniz jeofiziği deyimi, arzın denizler üzerinde mağnetik, gravimetrik ve sismik özelliklerini ve arzın denizler altında kalan bölgesindeki yapıyı inceleyen, bunların askeri, akademik ve ekonomik kıymetlendirilmesini yapan ilim dalını,

    e) Seyir yardımcıları deyimi, deniz fenerlerini, ışıklı şamandıraları, radyo farları, görünür seyir işaretlerini ve elektronik mevki koyma tesis ve istasyonları gibi gerek milli, gerekse milletlerarası standartlara göre gemilerin seyir emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araçları,

    f) Notik yayınlar deyimi, fener, kılavuz ve radyo işaretleri kitapları, almanak, harita katalogları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar, denizcilere dağıtılan ilanlar ve benzeri gibi seyir, emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri kapsayan yayınları, amaç bilir.

    SEYİR VE HİDROGRAFİ İŞLERİ:

    Madde 3 - Seyir ve hidrografi işleri denizlerde, kıyılarda ve gemi seyrine müsait göller ile su yollarında olmak üzere:

    a) Askeri, ekonomik ve bilimsel amaçlarla hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden mesaha, araştırma ve inceleme işleri yapmak,

    b) Resmi ve özel kurum ve şahıslar tarafından özel vasıtalarla yaptırılacak hidrografik, oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırmalara ait olup birer nüshalarını Kuruma vermek zorunda bulundukları her türlü data, plan ve haritaların arşivlenmesini yapmak,

    c) Resmi ve özel kurum ve şahıslar tarafından yapılacak hidrografik, oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırmalara koordinatörlük yapmak,

    d) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımından tesis edilecek, değiştirilecek veya kaldırılacak yardımcıların mevki ve nitelikleri üzerinde ilgililerce hazırlanacak tasarı ve teklifler için Kurumun mütalaasına başvurmak,

    e) Seyir emniyeti ve kolaylığının sağlanması bakımlarından ilgililerce yapılacak veya yaptırılacak her türlü tesislere ait proje ve planlarla deniz trafiği, liman ve su yollarına ait mevzuatın hazırlanmasında, denizde can ve mal emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulunmak ve mütalaa vermek,

    f) Denizde ve deniz üzerinde can ve mal emniyetini sağlamak üzere Kuruma gelen bildirileri incelemek, tespit etmek ve düzeltilmesini müteakip yayınlamak,

    g) Milletlerarası seyir, hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden milletlerarası kurum ve andlaşmaların Türkiye için uygulama hükümlerini, Bakanlar Kurulu kararı ile yerine getirmektir.

    YAYIN İŞLERİ:

    Madde 4 - Üçüncü maddede yazılı seyir, hidrografi ve oşinografi, jeofizik işlerine ait sonuçlardan istifadeleri sağlanmak üzere:

    a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birlik, kurum ve dairelerine,

    b) Bakanlıklara, tüzel kişiliği haiz resmi kurumlara,

    c) İlgili olduğu anlaşılan özel kurum ve şahıslara,

    d) Genelkurmay Başkanlığının tasvipleri alınarak milletlerarası veya yabancı devlet kurumlarına,

    Verilecek özel harita, plan, kitap ve broşürleri, deniz harita ve notik yayınlarını hazırlamak, derlemek ve yayınlamaktır.

    GİZLİLİK DERECELİ YAYINLARIN NE SURETLE YAPILACAĞI BU KONUDA ÇIKARTILACAK YÖNETMELİKTE GÖSTERİLİR.

    Madde 5 - İlgililerce bildirilen can ve mal emniyetine ait her türlü tehlikeler, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu araçlarından ve Posta - Telgraf ve Telefon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait sahil telsiz istasyonları ile her türlü diğer yayın organlarından yararlanılarak ve Hükümet bildirilerine uygulanan esaslara göre ücretsiz olarak ilgililere duyurulur.

    İHTİYAÇLARIN TESPİT VE TEDARİKİ:

    Madde 6 - Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı Genel Büt&cced

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Elazığ Patent Ataşehir Patent Kayseri Patent Kütahya Patent Rize Patent Manisa Patent Merdin Patent İkitelli Patent Fatih Patent Şişli Patent Mersin Patent Maltepe Patent