Kanun

 Hukuk /Kanun/SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:32:42

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU

    Kanun Numarası: 2692

    Kabul Tarihi: 09/07/1982

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17753

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLERAMAÇ

   

    Madde 1 - (Değişik madde: 18/06/2003 - 4902 S.K./1. md.)

    Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevlerin uygulanması ve yetkilerin kullanılması maksadıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatını kurmak, görev ve yetkilerini düzenlemektir.

    KURULUŞ VE BAĞLILIK

    Madde 2 -Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir güvenlik kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur.

    Bu Komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde olup, barışta görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı

    a) Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekat komutasına veya emrine,

    b) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine, Girer.

    Bu hallerde Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesi sorumluluğu da bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına geçer.

    GÖREV ALANLARI VE YERLEŞME YERLERİ

    Madde 3 - Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, yerleşme yerleri Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

    Komutanlığa bağlı askeri personel, gemi, uçak, helikopter ve araçlar özel işaretler taşırlar.

    GÖREVLER

    Madde 4 - Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri şunlardır :

    A) (Değişik bend: 18/06/2003 - 4902 S.K./2. md.) Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında,

    münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevleri uygulamak ve yetkileri kullanmak.

    B) 1. Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemlerini,

    2. 25/04/1973 tarih ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa aykırı eylemleri,

    3. 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı eylemleri,

    Önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.

    C) Liman sınırları dışında :

    1. 19/04/1926 tarih ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarda Karasuları Dahilinde İcrai Sanat ve Ticaret Hakkında Kanuna,

    2. 09/04/1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanununa,

    3. 10/06/1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna,

    4. 24/04/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa,

    5. 03/05/1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna,

    6. 15/05/1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa,

    7. 22/03/1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa,

    8. 15/07/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununa,

    9. 15/07/1950 tarih ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye´de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna,

    10. 6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa,

    11. 12/03/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa,

    12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hükümlere,

    13. Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü kirletmelerle ilgili hükümlere,

    14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalara, Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.

    D) Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Mayın, Patlayıcı Madde ve Şüphe

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Şişli Patent Malatya Patent Mersin Patent Afyon Patent Urfa Patent İkitelli Patent Bayrampaşa Patent Tekirdağ Patent Ataşehir Patent Zeytinburnu Patent Kütahya Patent Kartal Patent