Kanun

 Hukuk /Kanun/Sağlık Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hk. K. Hükmübde Kararnamede Değ. Yap. D.K.
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Sağlık Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hk. K. Hükmübde Kararnamede Değ. Yap. D.K.

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  14.10.2011 15:24:12

SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5683

    Kanun Kabul Tarihi : 03/06/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 09/06/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26547

    MADDE 1 - 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine aşağıdaki (j) ve (k) bentleri eklenmiş ve aşağıdaki daireler aynı Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" bölümüne (11) ve (12) numaralı bentler olarak ilave edilmiştir.

    j) İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı,

    k) Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı,

    -181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 17/B maddesi eklenmiştir.

    MMMADDE 2

    "İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı:

    MADDE 17/B - İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) İnşaat, onarım, bakım ve bunlara ait kontrol ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek.

    b) Mimari proje çalışmalarını yürütmek.

    c) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

    d) İhtiyaç duyulan hastane, sağlık yerleşkesi gibi sağlık tesislerini ve hizmet binalarını, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların devri karşılığında ve/veya bedeli Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırmak.

    MADDE 3 - 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 17/C maddesi eklenmiştir.

    "Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı:

    MADDE 17/C - Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Kanununun ek 7 nci maddesiyle öngörülen iş ve işlemleri yapar."

    MADDE 4 - 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "EK MADDE 7 - Bakanlık, insanî ve teknik yardım amaçlı ve geçici süreli olmak üzere yurt dışında sağlık birimleri kurabilir ve işletebilir.

    Bu amaçla görevlendirilen personele yurt dışındaki görevleri süresince gündelik verilmez. Bunlara gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısını geçmemek üzere unvanları itibarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen tutarda aylık ödeme yapılır."

    MADDE 5 - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

    MADDE 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    MADDE 7 -

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Tekirdağ Patent Afyon Patent Eskişehir Patent Merdin Patent Kartal Patent Kayseri Patent Ostim Patent Muğla Patent Isparta Patent Kocaeli Patent Kadıköy Patent Wan Patent