Kanun

 Hukuk /Kanun/RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:32:50

RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 6940

    Kabul Tarihi: 25/03/1957

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 29/03/1957

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9572

    Madde 1 - Maarif Vekaletine bağlı Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasının adı (Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası) olarak değiştirilmiş ve müessese aşağıdaki hükümlere göre yeniden teşkilatlandırılmıştır.

    Madde 2 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının vazifeleri; memlekette sanat kültürünün inkişafı bakımından lüzumlu faaliyetlerde bulunmak, milletlerarası değerdeki milli sanat çalışmalarında memleketimizdeki benzeri müesseselerle işbirliği yapmak, ücretsiz halk konserleri tertip ve icra etmektir.

    Madde 3 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası;

    1. Orkestra şefi ve üyeleri,

    2. Orkestra yönetim kurulu,

    3. Müdür,

    4. Memurlar,dan terekkübeder.

    Madde 4 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının teknik bünyesi aşağıdaki unvanları taşıyan elemanlardan ibarettir. Bu teknik bünyede hizmet gören sanatkarlara orkestra üyesi denir

    Şef.

    Şef muavinleri.

    Birinci, ikinci, üçüncü konsertmaisterler ve çello solisti.

    Konsertmaister muavinleri.

    İkinci keman grup şefi.

    Viyolo grup şefi.

    Çello grup şefi.

    Kontrbas grup şefi.

    Flüt grup şefi.

    Obua grup şefi.

    Klarnet grup şefi.

    Fagot grup şefi.

    Korno grup şefi.

    Trompet grup şefi.

    Trombon grup şefi.

    Bateri grup şefi.

    Harp grup şefi.

    Enstrüman üyeleri.

    Madde 5 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının Şefi; her hangi bir konservatuvarın yüksek kısımlarından birinde ihtısas yaptıktan sonra memleket içinde veya dışında tanınmış bir senfoni orkestrasının şefinin yanında en az iki yıl başarı ile orkestra şefliği yapmış namzetler arasından 6 ncı maddede yazılı mütehassıs komisyon tarafından seçilir. Orkestra şefi başvekille Maarif Vekilinin müşterek kararı üzerine Reisicumhurun tasdikı ile tayin edilir.

    Madde 6 - Orkestra şefini seçecek heyet, aşağıdaki zatlardan teşekkül eder:

    a) Maarif Vekaleti Güzel Sanatlar Umum Müdürü.

    b) Devlet Konservatuvarı Müdürü.

    c) Devlet Konservatuvarı öğretmenleri arasından Maarif Vekaletince seçilecek bir öğretmen.

    d) Senfoni Orkestrası birinci konsertmaisteri.

    e) Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçecekleri iki aza.

    Madde 7 - Orkestranın her türlü sanat işleri, orkestra şefinin idaresi ve mesuliyeti altında yürütülür.

    Madde 8 - Orkestra şef muavinliklerine seçileceklerde de şefte aranan şart ve vasıflar aranır. Şef muavinleri orkestra şefinin teknik yardımcılarıdır. Kendilerine verilen vazifeleri şef adına ifa ederler. Tayinleri, orkestra şefinin inhası üzerine, Maarif Vekaletince yapılır.

    Madde 9 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası üyelerinden teknik unvanları aşağıda yazılı olanların tayinleri; orkestra şefinin başkanlığında, alakalı sazların 4 üncü maddedeki teknik kuruluşa göre en ileri kademelerini işgal eden üyelerinden teşekkül edecek bir heyetin seçim kararı ve orkestra şefinin inhası üzerine Maarif Vekaletince yapılır.

    Konsertmaisterler ile çello solisti.

    Konsertmaister muavinleri.

    Grup şefleri ve muavinleri.

    Birinci derecede keman üyeleri.

    Çift saz çalanlar ve enstrüman üyeleri.

    Madde 10 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının her türlü idari işleri, orkestra şefinin başkanlığında orkestra üyelerinin kendi aralarından bir yıl süre ile seçecekleri beş üyeden müteşekkil yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

    Madde 11 - Onuncu madde gereğince yönetim kuruluna seçilecek üyeler arasından Maarif Vekaletince bir Orkestra Müdürü ve Müdür Muavini tayin edilir. Orkestranın idari işleri, orkestra müdürünün mesuliyeti altında yürütülür. Bu vazifeleri ifa edecekler

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Ataşehir Patent İkitelli Patent Beyoğlu Patent Fatih Patent Sarıyer Patent Zeytinburnu Patent Afyon Patent Manisa Patent Kadıköy Patent Kocaeli Patent Kayseri Patent Mersin Patent