Kanun

 Hukuk /Kanun/Malüller ile Şehit dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Malüller ile Şehit dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  14.10.2011 17:14:29

MALULLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3480

    Kabul Tarihi: 13/10/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/10/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19961

    AMAÇ VE KAPSAM:Madde 1 -

    (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    PAYLARIN TOPLANMASI :Madde 2 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

   

    FAYDALANACAKLAR:Madde 3 -

    (Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad) *1* *2*

    ÖDEME ESASLARI:Madde 4 - (Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad)

    *1* *2*

    BAYİLİK:Madde 5 - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce satışı yapılan ürünlerin bayiliği, başka isteyenlere tercihan, aşağıdaki sıra dahilinde derece ve müracaat sırası gözönünde bulundurularak;

   

    a) Harp malullerine,

    b) Şehit dul ve yetimlerine,

    c) Bu Kanun kapsamına giren asker ve sivil vazife malullerine,

    d) 3 üncü maddenin (d) bendinde sayılan dul ve yetimlere, verilir. Bunların bayiliği fiilen kendilerinin yapması şarttır. Bayiliği veya menfaatini her ne suretle olursa olsun başkalarına devredenlerden bayilik geri alınır.

    YETKİ:Madde 6 - Bu Kanunun uygulanmasına ait esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

   

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER :Madde 7 - 10/11/1983 tarih ve 2951 sayılı Tekel Bey´iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

   

    GEÇİCİ MADDE:Geçici Madde 1 - İlgililere 1988 yılında ödenmiş olan 1987 yılına ait paylar ile bu Kanuna göre aynı dönem için ödenecek paylar arasındaki fark ayrıca ödenir. Hesapta arta kalan para hakkında da bu Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendine göre işlem yapılır.

   

    YÜRÜRLÜK:Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   

    YÜRÜTME:Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

    HUKUKİ HİZMETLER

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Ostim Patent Üsküdar Patent Mersin Patent Kadıköy Patent Tekirdağ Patent Beyoğlu Patent Maltepe Patent Rize Patent Fatih Patent Adana Patent Manisa Patent Elazığ Patent