Kanun

 Hukuk /Kanun/KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:34:40

KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU

    Kanun Numarası: 2252

    Kabul Tarihi: 19/06/1979

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/06/1979

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 16679

    SERMAYE AYIRIMI:

    Madde 1 - Kültür Bakanlığına üçyüz trilyon lira döner sermaye ayrılmıştır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile yediyüz trilyon liraya kadar artırılabilir. *1*

    SERMAYENİN KAYNAKLARI:

    Madde 2 - Kültür Bakanlığı döner sermayesi; Bakanlık bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece yapılacak ayni yardımlar, döner sermaye çalışmalarından elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Sermayenin tümü 1 inci maddede belirlenen düzeye ulaştıktan sonra fazlası bir sonraki hesap yılının altıncı ayı sonuna kadar Hazineye yatırılır. Bu süreyi uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    Bağış ve yardımlar 1 inci maddede gösterilen limite dahil değildir.

    DÖNER SERMAYENİN KULLANMA ALANI:

    Madde 3 - Kültür Bakanlığı döner sermayesi; eski eserler, anıtlar, müzeler, kütüphanecilik, bibliyografya, dökümantasyon, enformasyon, yayın, tanıtma, güzel sanatlar, sahne sanatları arşiv, folklor, el sanatları, sinema sanatı, festival düzenleme, kültür merkezleri ve bunlar gibi mal veya hizmet üretim ve satışını içeren işletme alanlarında kullanılır.

    (Ek fıkra: 16/04/2003 - 4848 S.K./34. md.) Döner Sermaye ayrıca,kültür veya turizm yatırımlarının alt yapı hizmetlerini yapmak, her türlü baskı, dağıtım ve reklam işleri ile afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, film, fotoğraf, plak ve hatıra eşyası hazırlamak, satış yerleri ve sergiler açmak, radyo ve televizyon programları, folklor gösterileri, festivaller düzenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık kurmak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her türlü eserin tüm mali haklarını yurt içinde ve yurt dışında satın almak, bu hakları kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek örgütlerine, mahalli idarelere, Bakanlığın amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için bedelsiz kullandırmak veya üçüncü kişilere satmak amacıyla da kullanılır. *1*

    HARCAMA YERLERİ:

    Madde 4 - 3 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlere ilişkin giderlerle, yalnız döner sermaye işlerinde çalıştırılacak personelin her türlü giderleri döner sermayeden karşılanır.

    (Ek fıkra: 16/04/2003 - 4848 S.K./35. md.;Değişik fıkra fıkra: 14/07/2004 - 5225 S.K./14.mad) *1* Döner Sermayeden elde edilecek gelirlerden Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü görevini fiilen yürütene her ay, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürünün bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının %100´ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir.

    GELİR KAYNAKLARI:

    Madde 5 - Her türlü alt yapı katılım payları ile 3 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlerden elde edilecek; *1*

    a) Müzelerle, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerince düzenlenenler dışındaki, tiyatro, bale, opera, konser, sinema ve benzeri yerlere giriş ücreti dahil, her türlü ücretler,

    b) Her çeşit hizmet, mal, sanat eseri, kültür malzemesi, yayın ve benzeri satış gelirleri,

    c) Taşınır mallarla, Kültür Bakanlığına tahsis edilen ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmaz malların ve tesislerin sergi, yeme, içme, dinlenme yerleri ile salon, büfe ve otoparklarının işletme ve kira gelirleri,

    d) Depozito gelirleri,

    e) Telif hakkı gelirleri,

    f) (Ek bend: 14/07/2004 - 5225 S.K./14.mad) Diğer gelirler,

    Döner sermayenin gelirleridir.

    Yukarıdaki gelirlerle ilgili tarifeler, Kültür Bakanlığınca saptanır.

    KURULUŞ:

    Madde 6 - Döner sermayenin bütçe, bilanço ve hesaplarını düzenleme, inceleme, döner sermaye ile ilgili bütün mali ve yönetsel işleri düzenlemek ve yönetmek üzere Kültür Bakanlığı merkez kuruluşunda ve saymanlık ö

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Fatih Patent Eskişehir Patent Beyoğlu Patent İzmir Patent Muğla Patent Urfa Patent Tuzla Patent Kütahya Patent Ataşehir Patent Kayseri Patent Wan Patent Mersin Patent