Kanun

 Hukuk /Kanun/KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:34:45

KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU

    Kanun Numarası: 4274

    Kabul Tarihi: 19/06/1942

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/06/1942

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 5141

    BİRİNCİ BÖLÜM : TEŞKİLATA OKULLAR VE İDARELERİMadde 1 -

   

    (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 2 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 3 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 4 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 5 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    B DİSİPLİN KURULLARIMadde 7 - Valilik merkez kazasiyle diğer kazalara bağlı köylerin eğitmenleriyle ilköğretmen okullarında mezun öğretmenlerin disiplin işlerine bakmak üzere, teftiş bölgesi müfettişinin - bulunmadığı takdirde maarif memurunun - başkanlığında her kaza merkezinde beşer üyeli birer (Kaza, köy öğretmenleri ve eğitmenleri disiplin kurulu) teşkil edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır:

   

    1 - Merkez kazası başöğretmenlerinden bölge ilköğretim müfettişinin göstereceği üç namzet arasından maarif müdürünün seçeceği bir başöğretmen;

    2 - Kaza içindeki bölgelerde çalışan gezici öğretmenlerle gezici başöğretmenler arasından maarif müdürlüklerince seçilecek bir gezici öğretmen veya gezici başöğretmen;

    3 - Kaza köylerinde çalışan eğitmen ve öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir eğitmen ve bir öğretmen.

    Madde 8 - Her valilik merkezinde maarif müdürünün veya muavininin başkanlığında gezici öğretmenlerle gezici başöğretmenlerin disiplin işlerine bakmak ve yedinci maddedeki kurulun kararları için ikinci derecede tetkik mercii olmak üzere beşer üyeli bir (Valilik köy öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulu) teşkil edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır:

    1 - Merkez kazası bölge ilk öğretim müfettişi;

    2 - Valiliğin bütün kazalarında vazife gören gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlerin kendi aralarından seçecekleri iki namzetten vekillikçe seçilecek bir gezici öğretmen veya gezici başöğretmen;

    3 - Merkez kazası köy eğitmen ve öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri ikişer namzetten maarif müdürünün seçeceği bir eğitmen, bir öğretmen.

    Madde 9 - Yedinci ve sekizinci maddelerde yazılı disiplin kurulları üyeleri iki yıl için seçilir. Bu kurullara seçim yoluyla girecek üyelerin ne suretle seçilecekleri Maarif Vekilliğince tesbit edilir. (Kaza ve valilik köy öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulları) kararlarını mürettep azanın çokluk reyiyle verirler.Bu kurullar rey nısabı mahfuz kalmak üzere azanın çokluk sayısiyle de toplanabilirler.

    İKİNCİ BÖLÜM : KÖY EĞİTMEN VE ÖĞRETMENLERİNİN VAZİFE VE SALAHİYETLERİMadde 10 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

   

    Madde 11 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : OKULLARA KABUL VE DEVAMMadde 12 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

   

    Madde 13 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 14 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 15 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 16 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 17 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TALEBENİN DERS ARAÇLARIMadde 18 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

   

    Madde 19 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 20 -

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Muğla Patent Şişli Patent Beyoğlu Patent Adana Patent Tekirdağ Patent Manisa Patent Rize Patent Merdin Patent Trabzon Patent İzmir Patent Kartal Patent Üsküdar Patent