Kanun

 Hukuk /Kanun/KÖY EĞİTMEN KURSLARİYLE İLK ÖĞRETMEN OKULLARININ İDARESİNE DAİR KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

KÖY EĞİTMEN KURSLARİYLE İLK ÖĞRETMEN OKULLARININ İDARESİNE DAİR KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:34:47

KÖY EĞİTMEN KURSLARİYLE İLK ÖĞRETMEN OKULLARININ İDARESİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 3704

    Kabul Tarihi: 07/07/1939

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1939

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4258

    Madde 1 - Öğretmen yetiştirilmek üzere Maarif Vekilliğince köylerde açılmış ve açılacak öğretmen okullariyle Maarif ve Ziraat Vekilliklerince köy eğitmeni yetiştirilmek maksadiyle 3238 sayılı kanuna göre açılan eğitmen kursları ihtiyaçlarına kifayet edecek miktarda Maarif Vekilinin talebi üzerine tahsis edilecek Devlete ait tarla, çiftlik, bağ ve bahçe vesaire gibi arazi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak esaslar dairesinde tefrik ve tesbit olunur.

    Madde 2 - İlköğretmen okullariyle eğitmen kurslarının her biri için Maarif Vekaleti bütçesinden 20 000 liraya kadar mütedavil sermaye verilebilir. Bu işler için icabeden vasıtalar da bu sermayeden temin edilir.

    Madde 3 - Bu öğretmen okullariyle eğitmen kurslarının mütedavil sermayeden yapacakları alım ve satım işleri 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi Divanı Muhasebatın vizesinden de müstesnadır. Ancak mütedavil sermaye muhasibi Divanı Muhasebata hesap vermekle mükelleftir. Mütedavil sermayenin işletilmesinden elde edilecek varidat fazlası malsandığına yatırılır.

    Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 5 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Geçici Madde 1 - İlköğretmen okullariyle eğitmen kurslarından Ziraat Vekaletine ait iaşe ve ibateye müteallik her türlü eşya ve malzeme ile ziraat işlerinde kullanılan hayvan, alet ve her türlü ziraat vasıtaları Maarif Vekaletine devir ve mevcut kıymetleriyle mütedavil sermayeye ilave edilir. İkinci madde mucibince 1939 senesinde mütedavil sermaye hesabına verilecek paralar Maarif Vekaleti bütçesinin 667 nci faslının birinci maddesinden verilir.

    KANUNLAR

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Zeytinburnu Patent Fatih Patent Afyon Patent Şişli Patent Üsküdar Patent Isparta Patent Kayseri Patent Kadıköy Patent Malatya Patent Trabzon Patent Beyoğlu Patent Maraş Patent