Kanun

 Hukuk /Kanun/KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:34:49

KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun No. 4698

    Kabul Tarihi : 28/06/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/07/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24455

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE TANIMLARAMAÇ

   

    Madde 1 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    TANIMLAR

    Madde 2 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    İKİNCİ BÖLÜM : TEŞKİLAT VE GÖREVLERKONUT YÜKSEK KURULU

   

    Madde 3 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    KONUT KOORDİNASYON KURULU

    Madde 4 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    KONUT MÜSTEŞARLIĞI

    Madde 5 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER

    Madde 6 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    Madde 7 - 29/04/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 250 000 000 000 000 (ikiyüzelli trilyon) TL.´dir. Sermayenin tamamı Devlete aittir. Bu sermaye, Bakanlar Kurulu kararı ile dört katına kadar artırılabilir.

    Madde 8 - 1164 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 9 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile kamulaştırmaya yetkilidir.

    Madde 9 - 1164 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 11 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda şerhler koydurmaya ve/veya bu amaca yönelik sözleşmeler yapmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.

    Madde 10 - 1164 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    Ek Madde 4 - Konut Yüksek Kurulu tarafından belirlenen arsa ve konut üretim alanlarında bulunan, mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsalar bedelsiz olarak Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler aynı şartlarla Hazineye iade edilir.

    Geçici Madde 1 - Müsteşarlığın 2001 Mali Yılı harcamaları Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EKLER

    (1) SAYILI CETVEL (Mülga cetvel: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    31/07/2003 kabul tarihli, 07/08/2003 tarih ve 25192 sayılı R.G.de yayımlanan 4966 sayılı Kanunun 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

    (1) SAYILI LİSTEKurumu : Konut Müsteşarlığı

   

    Teşkilatı : Merkez

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                   Serbest   Tutulan   

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Rize Patent Tuzla Patent Şişli Patent Malatya Patent Zeytinburnu Patent Elazığ Patent Mersin Patent İkitelli Patent Avcılar Patent Trabzon Patent Isparta Patent Sarıyer Patent