Kanun

 Hukuk /Kanun/Elektronik İmza Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Elektronik İmza Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.03.2014 17:12:03

21.08.2010

5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU

    Kanun Numarası: 5070

    Kabul Tarihi: 15/01/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/01/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25355

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ

   

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Kanun, elektronik imzanın hukukî yapısını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanın kullanımına ilişkin işlemleri kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

    a) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları,

    b) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

    c) İmza sahibi: Elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi,

    d) İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri,

    e) İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,

    f) İmza doğrulama verisi: Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri,

    g) İmza doğrulama aracı: Elektronik imzayı doğrulamak amacıyla imza doğrulama verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,

    h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,

    ı) Elektronik sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,

    j) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

    İfade eder.

    İKİNCİ KISIM : GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA VE SERTİFİKA HİZMETLERİBİRİNCİ BÖLÜM : GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA, GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA OLUŞTURMA VE DOĞRULAMA ARAÇLARIGÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

   

   

    Madde 4 - Güvenli elektronik imza;

    a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan,

    b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,

    c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,

    d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan,

    Elektronik imzadır.

    GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZANIN HUKUKÎ SONUCU VE UYGULAMA ALANI

    Madde 5 - Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.

    Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.

    GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA OLUŞTURMA ARAÇLARI

    Madde 6 - Güvenli elektronik imza oluşturma araçları;

    a) Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmamasını,

    b) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini,

    c) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesini,

    kullanılamamasını ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunmasını,

    d) İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesini ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesini,

    Sağlayan imza oluşturma araçlarıdır.

    GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA DOĞRULAMA ARAÇLARI

   

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Zeytinburnu Patent Ostim Patent Avcılar Patent Kütahya Patent Urfa Patent İzmir Patent Maltepe Patent Muğla Patent Bayrampaşa Patent Manisa Patent Kadıköy Patent Merdin Patent